Hoe werk je het liefst? Ben je voor of tegen vastgelegde werkprocessen?

De ene collega werkt graag volgens een vastgelegde procedure, terwijl de andere zich ergert aan opgelegde werkmethodes. Elk manier heeft voor- en nadelen. Het heeft impact op je motivatie en welbevinden op het werk. Weet jij wat je als beelddenker verkiest? Waarom zorgt de andere optie voor stress?

13 mei 2024

Lees meer

Leergierig en eeuwige student? Wat betekent dit op de werkplek?

Een multi talent leider is leergierig en altijd op zoek naar nieuwe kennis en ervaring. Continu verbeteren en veranderen gaat hiermee samen. Andere collega’s houden minder van veranderen en houden vast aan het bekende. Hoe kan je deze verschillen op een positieve manier laten samenwerken in je team?

6 mei 2024

Lees meer

Hoe een project voorstelling aanpakken als je sneller denkt dan praat?

Beelddenkers zijn nieuwsgierig om mee te denken en te helpen met problemen. Het blijft lastig om naar de presentatie van hun ideeën te luisteren. Ook al zijn het razendsnelle denkers, ze spreken ontzettend langzaam omdat hun gedachten nooit stoppen en ze terzelfdertijd zoeken naar de juiste woorden.

29 april 2024

Lees meer

Wat hebben associëren en combineren met probleem oplossen te maken?

Beelddenkers zijn snelle denkers. Ze nemen indrukken en gewaarwordingen van de omgeving op. Deze elementen worden op dezelfde wijze als kennis en ervaring verwerkt en opgeslagen in hun brein. Hoe groter de opgeslagen hoeveelheid informatie, hoe meer combinaties ze kunnen maken en problemen oplossen.

22 april 2024

Lees meer

Schoolse leerstijl of context en verbanden? Hoe leer jij het liefst?

Leerstijlen verschillen en sommige methodes zijn minder passend voor beelddenkers. Als je stap voor stap kennis aanreikt, is er geen aandacht voor context en verbanden. Het eindresultaat zie je pas als de les klaar is. Voor beelddenkers zijn dit cruciale elementen om nieuwe kennis goed te verwerken.

15 april 2024

Lees meer

Combi-banen en rollen combineren op je werk, vloek of zegen?

Multi talent leiders zijn leergierig, houden van uitdagingen en complexiteit. Ze leren snel en hebben lak aan routine activiteiten. Is het aanbieden van combinatie functies en verschillende rollen een manier om hen langer te motiveren en aan je organisatie te binden? Wat zijn voordelen en valkuilen?

8 april 2024

Lees meer

Welk type kennisverwerker ben jij? Hoe bewaar jij informatie?

Beelddenkers verzamelen en ordenen kennis op een aparte manier. Het lijkt alsof ze in chaos werken, zonder dat er enige vorm van logica of structuur is terug te vinden. Hoewel een onbruikbaar systeem voor anderen, zit er een persoonlijke logica in. Hoe ga je hier positief mee om in een werksituatie?

2 april 2024

Lees meer

Heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi talent leider?

Iedereen is het eens dat we in de toekomst andere kwaliteiten zullen nodig hebben om complexe problemen op te lossen. Vreemd dat er voor de ontwikkeling van deze vaardigheden weinig aandacht op scholen is. Beelddenkers bezitten deze als natuurlijke talenten maar krijgen geen kans om ze te gebruiken.

25 maart 2024

Lees meer

Tijdsbeleving: moment of ruimte? Hoe ervaar jij tijd?

Hoe ervaar jij tijd? In een lineaire wereld draait alles om klokkentijd: activiteiten worden gepland op vastgelegde momenten. Voor beelddenkers lijkt tijd meer op een constante beweging. Ze beleven tijd als een ruimte waar alles op hetzelfde moment gebeurt zonder onderscheid in plaats of tijdstip.

18 maart 2024

Lees meer

3 Tips om gemis aan talent om te buigen tot je beelddenkers-troef

Vaardigheden die je mist wegen voor elke multi-talent leider zwaarder op de beslissing of je een baan al dan niet krijgt. Terwijl dit ook net de grootste troeven of kansen zijn voor beelddenkers. Hoe buig jij deze minpunten om naar je unieke kwaliteiten? Start direct met deze 3 tips op de werkvloer.

11 maart 2024

Lees meer

Denkstijl verschillen. Kom jij van Venus of van Mars?

Beelddenken of begripsdenken zijn 2 verschillende manieren van denken en werken. Kan een beelddenker leren denken zoals begripsdenkers of is dit een hopeloze uitdaging? Welke invloed hebben deze verschillen op de werkvloer? Wat veroorzaakt misverstanden en problemen in de samenwerking met collega’s?

4 maart 2024

Lees meer

"Waarom-vraag?" beantwoorden met "Gewoon Daarom" veroorzaakt twijfel

Volwassen beeldenkers stellen vaak waaromvragen. Ze gebruiken dit om extra informatie te verzamelen, ook al geeft dit al gauw irritatie en frustratie bij collega’s en medewerkers. In de goede context en met de juiste reden gesteld, kan je vermijden dat je gesprekspartners in de verdediging schieten.

26 februari 2024

Lees meer

Andere naam of omschrijving voor een beelddenker profiel?

Beelddenken is zoals dyslexie, HSP, hoogbegaafd, enz. een label. Mensen die op een of andere wijze afwijken van de norm. Terwijl de kracht of meerwaarde net zit in de unieke talenten, die je pas ziet door voorbij de omschrijving te kijken. Welke andere definities beschrijven gelijkaardige profielen?

19 februari 2024

Lees meer

Drama Queen en Koele Kikker: Wat met emotionele reacties op het werk?

Door hun emotionele reacties lijkt een beelddenker een drama queen op het werk. Omdat de emoties alle aandacht trekken, reageren collega’s en leidinggevenden op de boodschapper en hoort niemand de echte boodschap. Het knaagt aan hun zelfvertrouwen. Hoe maak je hiervan iets positief en constructief?

12 februari 2024

Lees meer

Hoe groot is je probleemoplossend vermogen? Hoe pak je problemen aan?

In het Westen leren we om een probleem stap voor stap aan te pakken. Beelddenkers zien eerst de oplossing en gaan daarna pas terugkijken hoe ze tot de oplossing kunnen komen. Misverstanden ontstaan omdat collega’s onbewust zijn van de verschillende manieren van aanpakken en probleemoplossend denken.

5 februari 2024

Lees meer

Wil je mij begrijpen of is luisteren doen alsof je mij wil horen?

Om te luisteren naar een beelddenker heb je geduld en tijd nodig. Anders voelt een beelddenker zich zelden gehoord. Leer als luisteraar hoe aanwezig zijn, Nivea, oma en LSD je verder kunnen helpen! Zonder tijd te nemen, mist het team waardevolle inzichten en ideeën die een beelddenker kan toevoegen.

29 januari 2024

Lees meer

Praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen

Rustig bij jezelf blijven en rustmomenten inplannen. Waarom is dit belangrijk voor beelddenkers om optimaal te kunnen blijven functioneren op het werk? Wat gebeurt er met het vertrouwen als je emoties de overhand nemen? Praktische tips om in alle rust in gesprek te blijven en discussies te vermijden.

22 januari 2024

Lees meer

10 Tips om ontspannen te kunnen werken als beelddenker - Numentum

Beelddenkers hun hoofd staat nooit stil. Elke prikkel of opmerking veroorzaakt een kettingreactie aan nieuwe ideeën of beelden in hun brein. Anderzijds is jezelf kunnen ontspannen nodig om alert en creatief te blijven op het werk. 10 praktische tips die beelddenkers helpen om snel tot rust te komen.

18 december 2023

Lees meer

10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt

Een volwassen beelddenker op het werk heeft andere kwaliteiten dan zijn collega’s en ervaart hierdoor voor- en nadelen. Inzichten over deze 10 kenmerken van beelddenken leert je anders kijken en helpt om hun natuurlijke talenten te ontwikkelen. Dit levert meerwaarde voor de beelddenker en zijn team.

15 januari 2024

Lees meer

Beelddenken en de perfecte job, een onmogelijke combinatie?

Voor beelddenkers is het moeilijk om de gepaste baan of beroep te vinden. De perfecte job bestaat niet omdat elke beelddenker een unieke combinatie aan kwaliteiten, kennis en ervaring bezit. Sommige kwaliteiten hebben ze allen gemeen, andere totaal niet waardoor de onderlinge verschillen groot zijn.

11 december 2023

ngt

3 tips helpen vertrouwen opbouwen op het werk voor elke beelddenker

Als beelddenker denk je sneller dan jij je gedachtegang kan uitleggen. Hierdoor wordt het lastig voor collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers, om je voorstellen direct te begrijpen en te beoordelen. Deze 3 praktische tips leren je om vlot vertrouwen op te bouwen en samenwerken te verbeteren.

26 juni 2023

Lees meer

Hoe groot is het percentage beelddenkers in een groep?

Hoe groot is het aantal beelddenkers en begripsdenkers in een groep? Wat is de verdeling in percentages van de verschillende voorkeuren? Waarom lopen onbewuste beelddenkers gevaar op de werkvloer? Wat is hun meerwaarde voor bedrijven? En hoe zorg je ervoor dat ze succesvol zijn in groepen of teams?

4 december 2023

Lees meer

Waarom luistert niemand als een beelddenker van de hak op de tak springt?

Als beelddenkers in gesprekken van de hak op de tak springen, ervaren ze dit zelf als normaal. Elke stap voor stap denker of niet-beelddenker vindt zo’n verhaal volstrekt onlogisch en niet te begrijpen: het lijkt alsof ze hyperlinken in hun hoofd. Hoe maak je jezelf als beelddenker wel verstaanbaar?

27 november 2023

Lees meer

Wat als je faalangst leert voorkomen? Vergroot dit jouw zelfvertrouwen?

Hun andere kijk op situaties en andere manier van denken en werken, maakt dat beelddenkers geconfronteerd met afwijzing van hun voorstellen. Dit zorgt voor het gevoel niet goed genoeg te zijn, nog te weinig kennis of ervaring te hebben. Resultaat: hun faalangst groeit en hun zelfvertrouwen neemt af.

20 november 2023

Lees meer

Praktische tips om verbindend samenwerken met je team te bevorderen!

In gesprekken waarderen anderen jou omdat je direct meedenkt en je collega's inspireert met ideeën en oplossingen. Teamleiders willen jou er graag bij omdat jij verbindend samenwerken kan stimuleren. Maar als teamlid blijkt het lastig om elkaar te begrijpen en loopt de samenwerking in groep stroef.

13 november 2023

Lees meer

Waarom zou je de puzzelaar competentie in je team willen ontwikkelen?

Complexe problemen vragen voor een andere aanpak om tot een oplossing te komen. Verschillende expertise domeinen over de afdelingen heen moeten samenwerken om tot een oplossing te komen. Vergelijkbaar met het maken van een puzzel van duizend stukjes zonder dat je de afbeelding van de puzzel krijgt.

6 november 2023

Lees meer

Jezelf leren verkopen waarom is dat zo belangrijk voor beelddenkers?

Beelddenkers bezitten verschillende kwaliteiten en zijn eerder doeners dan aandacht te zoeken voor hun realisaties en bijdrage: Mijn leidinggevende ziet dat toch? Neen, dat is niet altijd zo! Hoe ga je de resultaten van je werk verkopen? Waarom moet je hier tijd voor vrijmaken? Wat levert het je op?

30 oktober 2023

Lees meer

Zorg jij voor spraakverwarring of ben je een multi-talent communicator?

Al spreken de meeste mensen in Vlaanderen en Nederland Nederlands, er ontstaan misverstanden en frustratie in teams op het werk. Wat veroorzaakt die spraakverwarring? Welke gevolgen heeft dit? Hoe vermijd je communicatieproblemen door taalverschillen waardoor teams elkaar totaal verkeerd begrijpen?

23 oktober 2023

Lees meer

Zelfvertrouwen en je werkprocessen, wat is het verband tussen beiden?

Hoeveel zelfvertrouwen heb je? Beelddenkers ontwikkelen eigen werkmethodes die afwijken van de standaard werkwijzen. Is je vertrouwen sterk genoeg om trouw te blijven aan je manier van werken of durf je dit niet te tonen? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kan je hiermee je zelfvertrouwen vergroten?

16 oktober 2023

Lees meer

Waarom en wanneer kies jij voor verdediging in communicatie?

Beelddenkers kiezen sneller om in de verdediging te gaan of defensief te communiceren. Een verdedigingsreflex ontstaan in de kindertijd om te kunnen overleven. Een patroon wat toen nuttig was maar op de werkvloer eerder in je nadeel werkt. Hoe ontstaat dit defensief gedrag? Hoe kan je dit vermijden?

9 oktober 2023

Lees meer

Welke baan of job past best bij een beelddenker in een bedrijf?

In welke baan of job blink jij als beelddenker uit? Welke functie of rol past het best in bedrijven voor multi-getalenteerde leiders? Wat hebben ze nodig om optimaal te werken zodat ze met hun unieke kwaliteiten bij dragen aan het resultaat van de groep? Welke voorwaarden verbeteren de samenwerking?

26 september 2023

Lees meer

Hoe kom je zelfzekerder over met een hobbelig carrière pad?

Hoe kom je zelfzeker over met een CV wat lijkt op een patchworkdeken? Het tegenovergestelde van carrière met een duidelijke richting. Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, job of baan, lijkt dit eerder een handicap dan een troef. Hoe verhoog jij je kans om naar waarde beoordeeld te worden?

25 september 2023

Lees meer

Is persoonlijk leiderschap enkel voor leidinggevenden? Neen!

Op welke manier helpt persoonlijke ontwikkeling jou om de regie over je leven op te pakken? Waarom is persoonlijk leiderschap belangrijk voor ieder van ons zelfs indien jij geen team leidt? Waar begin je? Hoe pak je het aan zodat dit een kompas wordt wat je helpt bij je keuzes in je dagelijks leven?

11 september 2023

Lees meer

3 tips om met intuïtie, feiten en cijfers je oplossing te onderbouwen

Beelddenkers weten intuïtief welke oplossing zal werken. Omdat dit buikgevoel is, ontbreken rationele elementen die bewijzen dat dit de beste oplossing is. Daarom zwijgen beelddenkers sneller dan te vertrouwen op hun gevoel en intuïtie. 3 tips om intuïtieve weten en data te gebruiken als aanvulling.

21 augustus 2023

Lees meer

Waarom is het aanpassingsgedrag van multi-getalenteerde bruggenbouwers zo sterk?

Hoewel neurodiversiteit meer aandacht krijgt op het werk, blijven bedrijven het aanpassingsgedrag van beelddenkers en multi-talent leiders onbewust ontwikkelen. In de plaats van deze profielen te helpen hun natuurlijke denk- en werkmethodes te leren gebruiken met voordelen voor de groep en zichzelf.

7 augustus 2023

Lees meer

Screening test volwassen beelddenker: Doe de online test en ontdek je voorkeur

Ben jij op zoek naar een 1ste indicatie of je voorkeur denkstijl beelddenken of woorddenken is? Deze online vragenlijst is een screening test voor volwassen beelddenkers op het werk. Doe de test, ontdek onmiddellijk wat je persoonlijke voorkeur is en de unieke beelddenkerskwaliteiten die je typeren.

24 juli 2023

Lees meer

Kom in actie! Stop het wachten tot anderen iets doen. Neem initiatief.

Multi talent leiders zien overal kansen om te verbeteren. Ze starten met het volledige proces en kijken over alle afdelingen heen. Dit soort grote veranderingen opstarten van onderuit, gaat moeizaam en botst op weerstand. Hoe vermijd je op te geven omdat anderen hun verantwoordelijkheid niet nemen?

10 juli 2023

Lees meer

Hoe overtuig ik vanuit HR, managers om aandacht te hebben voor neurodiversiteit?

Iedereen spreekt over tekort aan talenten op het werk, terwijl neurodiverse medewerkers extra kwaliteiten kunnen leveren als je er oog en aandacht voor hebt. Managers zien deze profielen nog vaak als lastposten die extra noden hebben. Hoe kan je de uitdagingen omdenken naar meerwaarde voor het team?

12 juni 2023

Lees meer

7 tips om mijn aandacht in het gesprek te houden zonder af te wijken

Als associatieve denkers hebben beelddenkers moeite om aandachtig te blijven in gesprekken. Hoe blijf je bij het gespreksonderwerp als collega’s vragen om mee te denken en vermijd jij dat je suggesties alle kanten opgaan en complexiteit toeneemt? 7 praktische tips helpen je om je focus te behouden.

1 mei 2023

Lees meer

Hoe gaan vooronderstellingen je onzekerheid versterken?

Op het werk moet alles snel gaan: Verder bouwen op de informatie die via verschillende kanalen binnenkomt en vooronderstellingen maken, helpt je om sneller te handelen. Wat als je hierdoor denkfouten maakt als beelddenker? Welke invloed hebben deze aannames op je zelfbeeld en je positie in de groep?

17 april 2023

Lees meer

Waarom zelfzorg op het werk voor multi-getalenteerde leiders?

Elke beelddenker herkent dit dilemma: Jezelf aanpassen of op jouw manier blijven werken. Aanpassen zorgt voor stress en frustratie en laat je je kwaliteiten verliezen. Je eigen methodes gebruiken, geeft energie en is motiverend. Zelfzorg op het werk zorgt voor verbinding en boost je zelfvertrouwen.

3 april 2023

Lees meer

Beelden spreken en raken zodat mensen in beweging komen

Sterke beelden spreken ieders verbeelding aan. Beelddenkers kunnen een complex probleem om zetten in een krachtig beeld: zo vergroot je het probleem uit zonder bedreiging of schuldigen aan te duiden. Iedereen kan beelden inzetten als krachtig instrument om de samenwerking op het werk te verbeteren.

20 maart 2023

Lees meer

Zijn beelddenkers verhalenvertellers door hun chaotische communicatie?

Waarom lijken beelddenkers verhalenvertellers met hun onduidelijke en chaotische communicatie? Hoe komt het dat collega’s hun boodschap moeilijk kunnen volgen en begrijpen? Wat veroorzaakt verwarring en onbegrip? Hoe pak je dit aan zodat het vertrouwen en de samenwerking optimaal blijven in het team?

6 maart 2023

Lees meer

Overvalt het imposter syndroom beelddenkers makkelijker? Hoe ombuigen?

Het imposter syndroom of bedriegerssyndroom: niemand is er immuun voor, beelddenkers zijn meer vatbaarder. Wat is dit juist? Waarom hebben beelddenkers er sneller last van? Welke gevolgen heeft dit voor henzelf en indirect voor hun omgeving? Hoe veroorzaakt hun andere manier van leren en werken dit?

6 februari 2023

Lees meer

Projectmanager, hoe motiveer je je team zodat ze beter samenwerken?

Beelddenker én projectmanager? Hoe stuur jij je team aan om als groep beter te functioneren zonder hun directe manager te zijn? Op welke manier verbind je jouw leiderschapsstijl en de noden van je team? Waar zitten de verschillen en tegenstrijdige behoeften? Hoe laat jij zo’n team beter samenwerken?

9 januari 2023

Lees meer

Is ja maar een show-stopper? Hoe kies je voor oplossingsgerichtheid?

Ja maar, blokt nieuwe ideeën af. Je verbreekt de verbinding met je gesprekspartner omdat het afkeurend is: De motivatie van medewerkers neemt af; Er komen geen suggesties meer. Ja en, stelt het oordeel uit: Het creëert opties en stimuleert oplossingsgericht denken. Het werkt opbouwend en verbindend.

19 december 2022

Lees meer

Laten zien, horen en begrepen worden - voor beelddenkers in teams

Oplossingen laten zien of ideeën presenteren zodat ze begrepen worden door je teamgenoten, het lijkt eenvoudig. In de praktijk is dit voor veel beelddenkers minder evident om betrouwbaar over te komen. Hoe pak je dit aan om gehoord te worden zonder arrogant, emotioneel of gefrustreerd over te komen?

12 december 2022

Lees meer

Wat is het verband tussen een rollercoaster en emoties op het werk?

Wat zorgt ervoor dat beelddenkers op het werk emotioneel gaan reageren op futiliteiten? Zaken die niemand ziet, lijken ervoor te zorgen dat ze alle controle en logisch denken verliezen. Hoe ervaren ze de situatie zelf? Welke aanpak werkt om weg te stappen uit de emoties? Wie kan hen hierbij helpen?

5 december 2022

Lees meer

3 Praktische tips om afleiding en multitasken te weerstaan als beelddenker

Afleiding en multitasking voelt natuurlijk voor beelddenkers. Enerzijds verspillen ze hiermee hun kostbare tijd en energie; Anderzijds heeft hun associatieve brein dit juist nodig heeft om alert en geïnspireerd te blijven. Ontdek 3 praktische tips om op een positieve manier met de paradox om te gaan

28 november 2022

Lees meer

Welke luistervaardigheden gebruik jij het meest om samen te werken?

Ben jij bewust van de verschillende luistervaardigheden? Elke vorm van luisteren heeft invloed op de samenwerking in een team. Welke manier verkies jij? De meeste voor de hand liggende vorm voor multi-talent leiders is gelijk ook de meest uitdagende. Waarom loopt het fout? Hoe kan jij dit voorkomen?

21 november 2022

Lees meer

3 praktische tips voor beelddenkers om uitdagingen om te buigen

Op het werk lopen beelddenkers regelmatig tegen een aantal uitdagingen aan. Deze problemen vinden hun oorzaak in de aparte kijk en andere manier van werken dan hun collega’s. Hoe gebruik je deze verschillen op een opbouwende manier zonder ergernis en frustratie te genereren in teams op de werkvloer?

14 november 2022

Lees meer

Hoe ervaart een beelddenker op de werkvloer de werkomgeving?

Hoe ervaart een beelddenker de werkomgeving? Waarom beleven deze medewerkers de dagelijkse activiteiten op het werk op een andere manier dan hun manager, collega’s of medewerkers? Collega’s verwijten hen problemen nodeloos ingewikkeld te willen maken. Ze lijken zich met andere projecten te bemoeien.

14 november 2022

Lees meer

3 redenen waarom je niet in een vak past als beelddenker of multi-talent

Mensen onderverdelen in verschillende vakken, ieder van ons doet het. Op het werk is dit handig om kwaliteiten en ervaring van mensen snel te vergelijken. Wat als je zoals de meeste beelddenkers in geen enkel vak thuis hoort? Ook al weet jij van veel dingen iets af, maar nergens echt expert in bent?

31 oktober 2022

Lees meer

Zelfkennis doet groeien omdat je positief gaat werken met je persoonlijke handleiding

Wat is het verband tussen zelfkennis en weinig zelfvertrouwen voor beelddenkers? Zodra je bewust bent van de verschillen en de mogelijke gevolgen hierdoor, kan elke beelddenker de basisoorzaak aanpakken om zelf zekerder over te komen. Zonder inzicht blijf je jezelf aanpassen en symptomen bestrijden.

24 oktober 2022

Lees meer

Echt luisteren om te begrijpen of direct oordelen? Wat levert meer op?

Durf jij tijd nemen om echt naar collega’s te luisteren? Of handel je zonder te luisteren op basis van jouw oordeel en kennis? Hoe beperken de oordelen en vooronderstellingen, de groeimogelijkheden van beelddenkers? Waarom voelen ze zich hierdoor niet erkend? Kies jij voor stimuleren of demotiveren?

17 oktober 2022

Lees meer

Je resultaten spreken een veel sterker verhaal dan jij mondeling vertelt

Waarom is het zo belangrijk om je resultaten te laten zien op het werk? Anderen zien dit toch? Zonder concrete resultaten werkt elke beelddenker hard zonder dat leidinggevende of collega’s opmerken wat hij bijdraagt aan het teamresultaat! Resultaten tonen is eenvoudiger dan kort en bondig uitleggen.

10 oktober 2022

Lees meer

Wat is jouw opdracht als beelddenker? Hoe blijf je binnen je mandaat?

Beelddenkers zien overal opties voor verbetering en vereenvoudiging van processen. Omdat ze werken vanuit een totaalbeeld, gaan ze breder kijken over afdelingen heen. Voor de ene collega maak je het hierdoor complexer, voor anderen ga je te ver en wijk je af van je eigen bevoegdheden. Hoe werkt dat?

3 oktober 2022

Lees meer

Beelddenker, hoe kan 1 beeld tekenen je oplossing kracht bij zetten?

Dit zal menig beelddenker wel herkennen: Als jij op je chaotische en ongestructureerde manier anderen je oplossing wil voorstellen, haken collega’s lachend af. Ze begrijpen niet waar je het over hebt. Hoe dit idee hen zou kunnen helpen. 1 beeld of tekening kan het verschil voor jou en je team maken.

26 september 2022

Lees meer

Waardoor voel jij je onbegrepen als multi-getalenteerde bruggenbouwer?

Een misverstand gebeurt snel. Als collega’s je daarom slecht begrijpen,  krijg je als beelddenker het gevoel niet gehoord te worden. Er zijn altijd meerdere opties om een vraag of uitdaging op te lossen. Als een team ervanuit gaat dat er slechts 1 juiste opties is, geeft dit problemen en frustratie.

12 september 2022

Lees meer

Waarom kijken multi-getalenteerde bruggenbouwers vanuit verschillende hoeken?

Vanuit verschillende hoeken een situatie bekijken, begint met het stellen van nieuwsgierige vragen. Als beelddenker heb jij deze extra informatie nodig om een helder en concreet totaalbeeld van de situatie op te bouwen, al ervaren je collega’s dit als irritante en vervelende vertragingsmanoeuvres.

5 september 2022

Lees meer

Zorgt het onbekende voor buikpijn bij beelddenkers? Hoe op te lossen?

Beelddenkers en buikpijn klachten zonder aanwijsbare oorzaak, worden al gauw als karottentrekkers bestempeld; Terwijl het ongemak wel reëel is. Een pijnstiller helpt reactief. Wil je het probleem aanpakken, dan zal je de onderliggende oorzaak dienen opsporen. Ontdek hoe je hier proactief mee omgaat.

29 augustus 2022

Lees meer

5 Tips om je chaotisch werken productiever te maken als jij een beelddenker bent

Het brein van multi-getalenteerde bruggenbouwers zorgt ervoor dat ze chaotisch werken. In hun hoofd zijn ze met een taak bezig te zijn wat hen het gevoel geeft dat deze bijna klaar is. Daarnaast zijn ze snel afgeleid, waardoor taken onafgewerkt blijven. 5 tips om efficiënter en productiever te zijn.

22 augustus 2022

Lees meer

Persoonlijke werkmethodes: jezelf aanpassen of ze vasthouden?

Aanpassen aan opgelegde processen en systemen, kost een beelddenker extra energie en tijd waardoor hij zijn talenten verliest. Hoe combineer jij het beste van tegengestelde werelden: Kiezen voor je eigenheid en je talenten verder ontwikkelen. En jezelf aanpassen zonder dat het je al je energie kost?

15 augustus 2022

Lees meer

Multi-getalenteerde bruggenbouwer, waarvoor mogen ze je altijd bellen?

Iets nieuws leren en jezelf aanpassen, dat kost je als beelddenker geen moeite. Ondanks je uitgebreide kennis en ervaring durf je jezelf geen expert noemen omdat je het doorzettingsvermogen mist om lang tijd op één thema te focussen. Waarvoor bellen je collega’s je altijd omdat je dit het beste kan?

8 augustus 2022

Lees meer

3 Tips om met vragenstellen je oplossing te bespreken op het werk

Vragenstellen werkt voor beelddenkers op het werk. 3 simpele tips om toe te passen om als multi-getalenteerde bruggenbouwer je idee of oplossing met collega’s te delen. Vragenstellen helpt jou en je team bij het presenteren van je ideeën. De kunst van het vragenstellen creëert betere samenwerkingen.

25 juli 2022

Lees meer

Wat doet beelddenken als etiket met je op de werkvloer? - multitalenttip

Wat overkomt je als je het etiket of de diagnose beelddenker krijgt op je werk? Welke stappen doorloop je om dit een plaats te kunnen geven? Op het moment dat je persoonlijk groeiproces leidt tot aanvaarding, ontdek je nieuwe mogelijkheden. Als je voorbij het label leert kijken, ontstaan meer opties.

18 juli 2022

Lees meer

Zie je het nu nog niet? Het is eenvoudig, iedereen begrijpt dit direct.

Als een beelddenker zegt “ik zie het niet”, wil hij aangeven dat hij je niet kan volgen. Hij begrijpt je verhaal of opdracht niet. Hem negeren of belachelijk maakt omdat hij iets eenvoudigs niet snapt, zal de situatie slechter maken. Hoe pak je dit aan als beelddenker zelf of mensen in hun omgeving?

11 juli 2022

Lees meer

Wat betekent persoonlijke groei: jezelf ontwikkelen of ont-wikkelen?

Beelddenkers zijn eeuwige studenten, uit persoonlijke interesses of om minder op te vallen. Ze wijken immers af van de standaardnormen. Elke aanpassing is een extra wikkel. Vermits dit op lange termijn nadelig is voor je welbevinden en functioneren, is jezelf ont-wikkelen noodzakelijk om te groeien.

4 juli 2022

Lees meer

Extravert of Introvert: Is een beelddenker een buiten type of binnen type?

Extraverte mensen halen energie en kracht uit hun omgeving, terwijl introverte mensen dit in zichzelf vinden. Sommige beelddenkers zijn in de ene situatie extravert en op een ander moment introvert. In dit geval zijn spreken we van ambiverte mensen. Waar zitten de verschillen tussen deze profielen?

20 juni 2022

Lees meer

Keuzes maken: Is kiezen = verliezen voor een beelddenker?

Keuzes maken, ervaren beelddenkers als verliezen. Verliezen van mogelijkheden voelt als een beperking van de oneindige opties. Kiezen is nodig om doelen te bereiken en geen onbesuisde beslissingen te nemen. Het valt perfect te combineren en wordt versterkt door de beelddenkerskwaliteit van omdenken.

13 juni 2022

Lees meer

Anders denken dan je omgeving. Zeg je het of zeg je het niet op je werk?

Anders denken dan je collega’s of leidinggevende blijft lastig. Niemand vindt het fijn of kiest ervoor om op te vallen op de werkvloer. Als beelddenker of neurodiverse medewerker, wijk jij af van de norm. Vertel jij dit op je werk? Zeg je dit bij het eerste contact of meld je het dan juist nog niet?

6 juni 2022

Lees meer

Je focus behouden of geleefd worden hoe pak je dat aan als beelddenker?

In deze hectische tijden is er meer afleiding in je dagelijks leven en activiteiten op het werk dan ooit. Hoe combineer je dit met het bewaren van rust en balans zonder je focus te verliezen? Op welke manier kan je tijd vrij houden voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, producten en projecten?

30 mei 2022

Lees meer

Verschillende werkwijze, zelfde resultaat? - Numentum multitalenttip

Werkwijze: stap voor stap of vertrekken van een totaalbeeld? 2 verschillende manieren om tot resultaat te komen bij het oplossen van problemen. Onbewust door en naast elkaar, zorgt dit voor misverstanden, ergernis en frustratie bij de teamleden. Zo verlies je de positieve elementen van elke methode.

23 mei 2022

Lees meer

Waarom zou je bruggen bouwen op de werkvloer?

Waarom zou je willen investeren in bruggenbouwen op kantoor? Het kost tijd om naar elkaar te luisteren in teams en het wederzijdse respect en vertrouwen te laten groeien. Welk voordeel levert het op om in te zetten op verbinding? Hoe draagt dit op het werk bij aan een efficiëntere manier van werken?

16 mei 2022

Lees meer

Wat is de impact van breinvoorkeuren in communicatie?

Ieder van ons heeft een andere denkstijl of breinvoorkeur. Wat is de invloed van jouw breinvoorkeur in communicatie, de manier waarop je werkt, je manier om te leren, hoe jij omgaat met problemen en oplossingen? Welke impact hebben de verschillende breinvoorkeuren op de samenwerking op de werkvloer?

9 mei 2022

Lees meer

Wat is het verband tussen uitzoeken en reflecteren en een theaterbezoek?

Kunnen uitzoeken en reflecteren over situaties waarbij je betrokken bent, vereist dat je uit je emoties stapt. Afstand nemen om tot rust te komen alvorens je echt kan gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Waar begin je? Welke stappen zet je? Hoe kan een theaterbezoek je hierbij helpen op het werk?

25 april 2022

Lees meer

Welke opties voor samenwerking ontstaan door tegenpolen te verbinden?

Welke mogelijkheden ontstaan als je de tegenpolen – collega’s die totaal anders denken en werken – op een of andere wijze verbindend kan laten samenwerken? Wat levert dit op voor een bedrijf of organisatie? Wat is hiervoor nodig om de samenwerking te verbeteren? Waarom wordt dit steeds belangrijker?

18 april 2022

Lees meer

Tips om van je innerlijke criticus je beste raadgever te maken

Je innerlijke criticus wordt gevoed door aannames en ervaringen uit het verleden. Ook al wil hij jou hiermee behoeden voor problemen, als volwassen beelddenker heeft dit negatieve gevolgen. Deze innerlijke commentator werkt blokkerend wat jouw persoonlijke ontwikkeling zal gaan afremmen of beperken.

11 april 2022

Lees meer

Een loopbaan van 12 stielen en 13 ongelukken, wat is er positief aan?

Een beelddenker is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen omdat ze routine verafschuwen en sneller op taken uitgekeken zijn. Gevolg: carrière switchen en onlogische loopbaan stappen over verschillende sectoren en statuten heen. Het is moeilijk om de logica te duiden op een lineaire manier in een cv.

28 maart 2022

Lees meer

Waar kies jij voor: schitteren op het werk of een grijze muis blijven?

Schitteren op je werk? Voor elke multi-getalenteerde bruggenbouwer betekent dit bewust stilstaan bij het kiezen van je job, baan en werkomgeving. De juiste keuzes maken, zorgt voor het verschil in het team: Ga je schitteren als die bijzondere zwarte diamant of blijf je een onopvallende zwarte steen?

7 maart 2022

Lees meer

5 redenen voor betere samenwerking in je team met een beelddenker.

5 praktische tips voor een betere samenwerking in je team als een collega beelddenker is. Neurodiversiteit zal belangrijker worden om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen. Daarom hebben teams er alle belang bij om beter samen te werken ondanks de onderlinge verschillen tussen teamleden.

14 februari 2022

Lees meer

Meten is weten en zet beelddenkers aan tot actie en focus

Planmatig te werk gaan, kost beelddenkers moeite. Stap voor stap werken helpt om je aandacht erbij te houden. Het laat toe continu de resultaten te meten en het proces snel bij te sturen indien nodig. Maar opgelegde systemen en routine activiteiten ervaren beelddenkers als vervelend en demotiverend.

7 februari 2022

Lees meer

Bewustwording van de verschillen creëert mogelijkheden voor het team

We hechten veel waarde aan standaardnormen hierdoor is alles eenvoudig te meten ten opzichte van de maatstaf. Medewerkers die afwijken van de minimum standaard moeten tekorten bijwerken; Terwijl hun andere kwaliteiten minder aandacht krijgen om te ontwikkelen en in te zetten voor het teamresultaat.

31 januari 2022

Lees meer

Is een prototype maken in een vroeg stadium, zinvol of tijdverlies?

Een eenvoudig testmodel maken als een idee ontstaat, helpt elke beelddenker vooruit: Om te testen of deze oplossing realistisch en uitvoerbaar is; Of om je voorstel makkelijk uit te leggen aan je collega’s of medewerkers zodat zij mee kunnen denken bij de verbetering en ontwikkeling van het project.

17 januari 2022

Lees meer

7 praktische tips helpen elke multi-talent leider werken met een team


Hoe de teamwerking verloopt, hangt af van de teamleden en de teamleider. Met de ene zal het vlotter lopen dan de andere. Multi-getalenteerde leiders hebben van nature een andere leiderschapsstijl. Deze 7 handige tips helpen je om het samenwerken in jouw team te verbeteren en problemen te voorkomen.

10 januari 2022

Lees meer

Hoe ga jij om met een over-emotionele reactie op het werk als beelddenker?

Een over-emotionele reactie op het werk zorgt voor vervelende situaties. Veel beelddenkers herkennen dit. Waarom komt het juist bij deze profielen meer voor? Hoe herken jij deze situaties voor het te laat is? Wat kan je veranderen zodat dit patroon geen negatieve invloed heeft op je zelfvertrouwen?

20 december 2021

Lees meer

In je comfortzone of een pioniers rol? 3 tips om te groeien.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn pioniers omdat ze alles in vraag stellen en oplossingen voorstellen die nog niet bestaan. Ze moeten dus constant hun grenzen verleggen hoewel dit met angst, twijfel en mislukken gepaard gaat. Hoe blijf je uit je veilige comfortzone stappen ondanks tegenslagen?

13 december 2021

Lees meer

3 tips voor de fysieke werkomgeving waar beelddenkers optimaal werken

De ene werkt graag in een rustige omgeving, de andere heeft een werkplek nodig die inspireert. Beelddenkers zijn snel afgeleid en houden van afwisseling. Wat is de invloed van de werkomgeving? Hoe ziet de ideale werkplek er uit? Welke veranderingen breng je zelf aan in werksituaties als beelddenker?

6 december 2021

Lees meer

Beter samenwerken met collega’s door bij het probleem te blijven

Elke beelddenker lost een probleem op door naar het totaalbeeld te kijken. Logisch om de stappen ervoor en wat erop volgt, ook mee te nemen van bij de start. Collega’s ervaren dit als het oplossingsproces complexer maken en vertragen. Waardoor de samenwerking en de communicatie stroever zal verlopen.

29 november 2021

Lees meer

Last van uitstelgedrag of ben je een strakke planner als beelddenker?

De meeste beelddenkers hebben een gezonde dosis spanning nodig om aan taken te beginnen. Het lijkt op uitstelgedrag. Door er op het laatste moment te starten, komen ze in tijdnood. Dit zorgt voor stress en frustratie. Waarom overkomt hen dit telkens? Wat is de invloed van het brein in deze situatie?

22 november 2021

Lees meer

Het overzichtsbeeld dat ziet toch elk teamlid? Of zie ik dit verkeerd?

De ene medewerker vertrekt vanuit het overzichtsbeeld om een oplossing te bedenken. Andere teamleden beginnen met het analyseren van de eerste stap. Hoewel beiden zoeken naar een oplossing, werken ze met 2 verschillende werkmethodes. Hoe kunnen deze verschillen methodes de samenwerking bevorderen?

8 november 2021

Lees meer

Verbeeldingskracht: voor irrealistische dromer of visionaire ideeën?

Verbeeldingskracht helpt bij het vinden van atypische oplossingen of toepassingen voor problemen. Het is 1 van de talenten van de toekomst. Door de informatie te combineren met al beschikbare kennis en ervaringen in je brein, ontstaan nieuwe oplossingen. Op deze manier zien beelddenkers oplossingen.

25 oktober 2021

Lees meer

Ervaringsleren voor beelddenkers op het werk: afkijken of kopiëren?

Multi-getalenteerde bruggenbouwers leren het best door af te kijken en te kopiëren. Ook op het werk en toch zijn ze geen copycats! Beelddenkers bestuderen nooit een handleiding zonder praktijk informatie. Ervaringsleren begint voor beelddenkers met afkijken maar ze nemen zelden iets klakkeloos over.

18 oktober 2021

Lees meer

Hoe waardevol is relaties onderhouden op het werk voor een beelddenker?

Wat is de link tussen de know-like-trust factor en het opbouwen en onderhouden van een zakelijk netwerk? Waarom zou je hierin investeren op het werk? Wat maakt dat het voor beelddenkers belangrijker is om te investeren in goede relaties met collega’s, teamleden, managers, klanten en leveranciers?

11 oktober 2021

Lees meer

Wat is de gepaste functie voor een multi-getalenteerde bruggenbouwer in een team?

Er zijn vergelijkbare profielen aan multi-getalenteerde bruggenbouwers. Elk heeft met een eigen naam die naast en door elkaar gebruikt worden. Universele kwaliteiten zoals een Zwitsers zakmes is een gemeenschappelijke kenmerk. Wat is de rol van deze profielen in teams op de werkvloer en als leider?

4 oktober 2021

Lees meer
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x