Verschillende werkwijze, zelfde resultaat? - Numentum multitalenttip

Alle wegen leiden naar Rome …

Lineair of stap voor stap denken is een manier van werken. Vertrekken vanuit een totaalbeeld is een andere werkwijze. Beiden zijn verschillende manieren van werken. De ene methode is niet beter dan het andere.

Ben je je hier niet van bewust, dan kunnen gesprekken verzanden in eindeloze discussies omdat je letterlijk naast elkaar aan het praten bent.

Stel dat we dit bekijken met als voorbeeld het oplossen van een probleem.


Stap voor stap werken van probleem naar oplossing.

Als je stap voor stap of lineair gaat werken, gebeurt het volgende.

  1. In de eerste stap, ga je het probleem onderzoeken. Je kijkt wat er aan de hand is, welke mogelijke hindernissen er zijn op dit moment.
  2. Na een grondige analyse van de situatie, ga je naar de volgende stap. Ook in deze stap wordt de situatie grondig bekeken en onderzocht.
  3. Zo ga je stap voor stap verder werken tot de laatste stap. En de oplossing voor het probleem gevonden is.

Je zou dit proces kunnen voorstellen zoals in de afbeelding hieronder:
De onderste lijn stelt de verschillende processtappen voor. Terwijl de ‘sterren’ de mogelijke hindernissen aangeven die in elke stap kunnen optreden.


werkwijze


Eerst de oplossing zien, daarna pas zoeken naar de weg.

Bij deze werkwijze, vertrek je van een totaalbeeld. Probleem en oplossing bevinden zich in hetzelfde beeld. Ze zitten dus samen. Er zijn geen verschillende stappen, alles gebeurt gelijktijdig en op hetzelfde moment.

Dit zou je kunnen voorstellen zoals de afbeelding hieronder:
Je ziet direct dat er geen opeenvolgende stappen zijn bij deze methode. Alles loopt door elkaar net als alle mogelijke hindernissen door elkaar gegooid lijken.


werkwijze


Waar zitten de verschillen tussen de werkwijze?

Als je beide figuren naast elkaar zet dan zie je dat beide werkmethodes vertrekken van een totaal andere situatie. Er zijn 2 verschillende beelden bij de start van het probleem oplossen.

Dit zorgt voor verwarring. Zeker op het moment dat een groep beide methodes naast elkaar gaat gebruiken zonder dit te beseffen.


Hoe geeft dit verwarring?

Stel dat Jan, een van je teamleden, vertrekt vanuit een totaalbeeld. Dan is het best mogelijk dat Jan gaat aandringen om te starten met de hindernis met nummer 5, in de afbeelding hierboven. Door te starten met hindernis nummer 5, kom je sneller tot de oplossing.

Echter alle teamleden die de stap voor stap methode gebruiken, zien deze hindernis nog niet bij het begin van het proces. Voor hen is dit een nieuw element in stap 1 wat daar niet thuishoort. Het draagt hier niets bij aan de oplossing maar voegt extra problemen toe.

Het zorgt voor irritatie omdat Jan over iets totaal anders begint! Zij ervaren dit immers als irrelevante extra elementen toevoegen aan stap 1 waardoor je het analyseproces gaat vertragen. In hun manier van werken, is dit dus een irrelevante opmerking in stap 1.


werkwijze


Wat zorgt bij Jan voor ergernis en verwarring?

Als Jan de oplossing probeert uit te leggen wanneer zijn collega’s in stap 1 zitten, horen en begrijpen ze niet wat Jan zegt. Jan krijgt het gevoel alsof er niemand naar hem luistert.

Als de teamleden verder doorheen het proces gaan, komen ook zij op een gegeven moment in stap 5. Afhankelijke van de omvang van het probleem kan dit enkele uren, weken of maanden duren.

In stap 5 gaat Lien, een van de teamleden, de oplossing zien. Lien legt de oplossing haarfijn uit aan haar collega’s. Alle teamleden begrijpen direct wat ze wil zeggen. Het team is blij dat Lien het probleem oploste.

Dit is dé oplossing, maar waarom zien we deze nu pas?

Dit is echter identiek dezelfde oplossing die Jan bij de start probeerde uit te leggen. De oplossing die toen niemand begreep. Dezelfde oplossing waarvoor iedereen Lien nu prijst.

Jan blijft gefrustreerd en verbaasd achter. Hij had dit toch van bij het begin gezegd, maar toen wilde niemand dit horen. Hoe kan dit toch gebeuren?


Hoe kan je dit voorkomen?

In een aantal gevallen zal Jans’ werkwijze veel sneller tot een oplossing komen. Wat voor bedrijven en organisaties waardevolle informatie is om samen te werken in teams.

Voor menig multi-getalenteerde bruggenbouwer of beelddenker zijn dit pijnlijk herkenbare situaties: Je ziet de oplossing, maar niemand lijkt naar je te willen luisteren.

Hoe vaker jou dit als beelddenker overkomt, hoe groter de kans dat je gefrustreerd gaat afhaken. 

Je doet geen moeite meer om je oplossing voor te stellen. Uit angst om irritatie op te wekken omdat je collega’s je niet verstaan. En alle discussies die je hierdoor veroorzaakt waarbij jij je met gaan verdedigen.

 Dit is natuurlijk ontzettend jammer.

Er zijn meerdere manieren om hiermee om te gaan. Je kan je collega’s vragen stellen zodat ze zelf veel sneller doorheen de verschillende processtappen gaan. Stel gerichte vragen, je hebt ten slotte de oplossing al voor ogen!


Wat gebeurt er met je als jij geen actie onderneemt?

Zonder een gepaste oplossing te vinden, durf je steeds minder je oplossingen of werkwijze voorstellen aan je collega’s. Zowel je werkmotivatie als je zelfvertrouwen gaan hierdoor op de lange termijn een flinke deuk krijgen.


Gun je zelfvertrouwen een stevige boost door tijd te reserveren voor zelfzorg.
Zelfverzekerd overkomen begint met elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, je collega’s, klanten of leveranciers voluit gaat inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Resultaat: De efficiëntie en de productiviteit nemen toe net zoals de rust in je team.


Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 5 september 2017. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update is gebeurd op 5 oktober 2020.Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht..

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


5 oktober 2020

Verschillende werkwijze, zelfde resultaat? - Numentum multitalenttip
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x