Verschillende werkwijze, zelfde resultaat? - Numentum multitalenttip

Alle wegen leiden naar Rome …

Lineair of stap voor stap denken is een manier van werken.
Vertrekken vanuit een totaalbeeld is een andere werkwijze.

Dit zijn 2 verschillende werkwijzen; De ene methode is evengoed als de dan andere.

Ben jij je hier niet van bewust, dan kunnen gesprekken verzanden in eindeloze discussies omdat je letterlijk naast elkaar aan het praten bent.


Samen problemen oplossen

Stel dat we dit bekijken met als voorbeeld het oplossen van een probleem. Hoe zien deze 2 werkmethodes er dan concreet uit?


1) Stap voor stap

Als je stap voor stap of lineair gaat werken, gebeurt het volgende:

 1. In de eerste stap, ga je het probleem onderzoeken. Je kijkt wat er aan de hand is, welke mogelijke hindernissen er zijn op dit moment.
 2. Na een grondige analyse van de situatie, ga je naar de volgende stap. Ook in deze stap wordt de situatie grondig bekeken en onderzocht.
 3. Zo ga je stap voor stap verder werken tot de laatste stap.
 4. De oplossing voor het probleem wordt zichtbaar in de laatste stap van dit proces.

Stap voor stap werken van probleem naar oplossing, zou je als proces kunnen voorstellen zoals de afbeelding hieronder:

Elk blokje stelt een andere processtap voor. Terwijl de kleine afbeeldingen, de mogelijke hindernissen aangeven die in elke stap kunnen optreden.


Verschillende werkwijze, zelfde resultaat? - Numentum multitalenttip stap voor stap2) Beginnen met een overzichtsbeeld

Deze werkwijze vertrekt van een totaalbeeld.

 • Probleem en oplossing bevinden zich in hetzelfde beeld. Ze zitten dus samen.
 • Er zijn geen verschillende stappen, alles gebeurt gelijktijdig en op hetzelfde moment.

Beelddenkers zien eerst de oplossing en beginnen daarna pas te zoeken naar de manier om van het probleem bij de oplossing te komen.

Dit zou je kunnen voorstellen als de afbeelding hieronder:
Je merkt dat er geen opeenvolgende stappen zijn bij deze methode. Alles loopt door elkaar net als alle mogelijke hindernissen door elkaar gegooid lijken.Verschillende werkwijze, zelfde resultaat? - Numentum multitalenttip totaalbeeld beelddenkenWat veroorzaakt misverstanden?

Als je beide figuren naast elkaar zet, zie je dat beide werkmethodes vertrekken van een andere beginsituatie. Mensen zien verschillende beelden bij de start.

Dit zorgt voor verwarring. Als teamleden vooronderstellen dat iedereen van hetzelfde beeld vertrekt.


Verschillende werkwijze, zelfde resultaat? - Numentum multitalenttip verschillende werkmethodes


Waar zitten de verschillen in werkwijze?

Stel dat Jan, een van de teamleden, vertrekt vanuit een totaalbeeld.

Dan is het best mogelijk dat Jan gaat aandringen om te starten met de hindernis met als symbool de hand en het opgestoken verkeersbord. Door hiermee te starten, kom je sneller tot de oplossing.

Echter alle teamleden die de stap voor stap methode gebruiken, zien deze hindernis nog niet bij de start:

 • Voor hen is dit een nieuw element in stap 1 wat daar niet thuishoort.
 • Het draagt hier niets bij aan de oplossing maar voegt extra problemen toe.
 • Het zorgt voor irritatie omdat Jan over iets totaal anders begint!

Bij werkwijze is Jan’s opmerking dus irrelevante informatie in stap 1. De collega’s ervaren dit immers als een manier om af te leiden waardoor Jan het analyseproces gaat vertragen.


Wat zorgt voor ergernis en verwarring bij Jan?

Als Jan de oplossing probeert uit te leggen wanneer zijn collega’s in stap 1 zitten, horen en begrijpen ze niet wat Jan zegt.

 • Jan krijgt het gevoel dat de andere teamleden niet naar hem luisteren;
 • Hij voelt zich niet gezien en gehoord als teamlid.

Als de teamleden verder doorheen het proces gaan, komen ook zij op een gegeven moment in stap 5. Afhankelijke van de omvang van het probleem kan dit enkele uren, weken of maanden duren.

In stap 5 ziet Lien, een van de teamleden, opeens de oplossing.

 • Ze legt de oplossing haarfijn uit aan haar collega’s.
 • Alle teamleden begrijpen direct wat ze wil zeggen.
 • Het team is blij dat Lien het probleem oploste.


Iedereen roept in koor:
“Dit is dé oplossing, maar waarom zien we dit nu pas?”


En Jan? Jan blijft gefrustreerd en verbaasd achter.

 • Dit is immers dezelfde oplossing die hij bij de start probeerde uit te leggen.
 • De oplossing die toen niemand leek te begrijpen of wilde horen.
 • Dezelfde oplossing waarvoor iedereen Lien nu prijst.

Hoe kan dit toch gebeuren?


Wat is de invloed van je niet gehoord te voelen?

Voor menig multi-getalenteerde bruggenbouwer of beelddenker zijn dit pijnlijk herkenbare situaties: Je ziet de oplossing, maar niemand lijkt naar je te willen luisteren.

Hoe vaker jou dit als beelddenker overkomt, hoe groter de kans dat je gefrustreerd gaat afhaken. 

 • Je doet geen moeite meer om jouw oplossing voor te stellen.
 • Uit angst om irritatie op te wekken omdat je collega’s je niet verstaan.
 • Om alle discussies te vermijden, want daarbij ga jij jezelf altijd moeten gaan verdedigen.

 Dit is natuurlijk ontzettend jammer.


Hoe kan het anders?

Er zijn meerdere manieren om hiermee om te gaan.

Je zou je collega’s vragen kunnen beginnen stellen zodat ze zelf veel sneller doorheen de verschillende processtappen gaan. Jij kan gerichte vragen stellen, je hebt ten slotte de oplossing al voor ogen!

In een aantal gevallen zal Jans’ werkwijze veel sneller tot een oplossing komen. Jan’s andere zienswijze bevat waardevolle informatie voor bedrijven en organisaties waardoor teams beter samenwerken.


Wat gebeurt er als Jan geen actie onderneemt?

Als beelddenkers zoals Jan geen actie ondernemen om een gepaste manier te vinden om hiermee om te gaan heeft dit negatieve gevolgen:

 • Zonder een gepaste oplossing te vinden, durf je steeds minder je oplossingen of werkwijze voor te stellen aan je collega’s.
 • Zowel je werkmotivatie als je zelfvertrouwen gaan hierdoor op de lange termijn een flinke deuk krijgen.


Herkenbaar?

Gun je zelfvertrouwen een stevige boost door tijd te reserveren voor zelfzorg. Dit bezorgt je de veerkracht om oplossingen te blijven zoeken en de onderlinge verschillen te overbruggen.

Zelfverzekerd overkomen begint met elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, je collega’s, klanten of leveranciers voluit gaat inzetten op de best mogelijke samenwerking.

Resultaat:
De efficiëntie en de productiviteit nemen toe net zoals de rust in je team.


Wil je een andere werkwijze leren gebruiken?

Het Multi Talent Leider Traject is een individueel groeitraject voor beelddenkers of bruggenbouwers.

Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 5 september 2017. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update is gebeurd op 23 mei 2022.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in het coachen en adviseren over beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werkomgeving.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Wil je weten wat coaching en advies voor jou kan betekenen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

23 mei 2022

Verschillende werkwijze, zelfde resultaat? - Numentum multitalenttip
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x