Individueel traject voor multi talent leider

Ben jij een multi-talent leider of professional die zich herkent in de kenmerken van beelddenken of gelijkaardige omschrijvingen?


Waarom kiezen voor een individueel programma voor je persoonlijke ontwikkeling?

Als multi talent leider of beelddenker zie je oplossingen voordat de mensen in je omgeving deze zien. Dit kunnen je collega’s, medewerkers of leidinggevende zijn.

Anderzijds merk je regelmatig dat teamleden aangeven begrepen te hebben wat je van hen verwacht. Toch zie je hen het tegenovergestelde doen van datgene wat jij bedoelde.

Dit zorgt voor ergernis frustratie bij jezelf en iedereen in je omgeving. Anders gezegd, het zorgt ervoor dat:

 • Er extra werk gedaan moet worden om fouten door miscommunicatie recht te zetten. Dit is kostbare tijd die verloren gaat voor projecten en andere activiteiten.
 • Je collega’s gefrustreerd geraken dat jij, hen nooit de juiste informatie geeft. Het kost extra tijd om duidelijkheid te krijgen.
 • Samenwerken verloopt stroever en stroever.


Welke gevolgen heeft dit?

De efficiëntie en de productiviteit van de groep daalt omdat er meer tijd, energie en arbeid nodig is om hetzelfde resultaat te bereiken. Ieder teamlid ondervindt hier hinder van.

Bovendien zal het onderlinge respect en vertrouwen afnemen. Als wantrouwen groeit binnen een groep, zal het moeilijker worden om samen te werken op een manier waarbij de talenten van ieder teamlid maximaal kunnen aangewend worden.

Herkenbaar?


numentum individueel traject voor multi talent leiderHoe kan je deze situatie omkeren?

Je kan proberen om anderen te veranderen, maar je hebt mogelijk al ondervonden:

 • Hoe slecht dit werkt;
 • Hoeveel weerstand dit oproept en de situatie meestal nog erger maakt.

Veranderen begint bij jezelf.
Jij zelf bent de enige die kan beslissen om je gedrag en reacties te veranderen.


Wat gebeurt er als je kiest om zelf te groeien als leider?

Als jij leert waarom dingen verkeerd lopen en hoe jij je gedrag en reacties kan aanpassen, wijzig je de situatie of het systeem rondom jou.

Jouw nieuwe gedrag en de manier waarop je op de situatie gaat reageren, heeft een invloed op het totale systeem. Als het systeem wijzigt, moeten alle betrokken partijen zich aanpassen aan deze nieuwe situatie.
Het is een natuurlijk proces dat elk systeem opnieuw naar een evenwicht gaat zoeken na een wijziging of verandering.

Als teamleden zich door deze systeemwijziging dienen te gaan aanpassen, creëer je minder weerstand. Ze ervaren dit immers veel minder als een door jou opgelegde verandering.

Bovendien gaf je zelf het voorbeeld door jezelf en je leiderschap in vraag te stellen en aan te passen. Jij legt hen niets op.


Wat klanten vertellen over trajecten van Numentum

Door dit traject te volgen, ben ik bewuster geworden van wat mijn neurodiversiteit, het beelddenker-zijn, voor invloed heeft op mijn manier van communiceren en samenwerken. Saskia wist in mijn taal uit te leggen hoe niet beelddenkers denken en ze heeft kennis en ervaringen gedeeld om mij inzichten te geven hoe effectiever samen te werken en mijn communicatie te verbeteren. Vooral op het gebied van kennisdelen heb ik handvatten gekregen om steeds beter te worden waarmee ik mijn kwaliteiten beter kan inzetten.

Joost van Kempen - R&D Data Strategy, GlaxoSmithKleineWelke stappen doorloop je in dit traject?

Zo’n individueel traject voor multi talent leiders is een actief ontwikkelproces waarbij je zelf actie onderneemt. 3 elementen staan centraal in het traject:

A) Bewustwording van de verschillen en de impact op je leven en werk

 • Waar zitten verschillen die problemen veroorzaken zonder dat je er erg in hebt?
 • Hoe voorkom je discussies die een gevolg zijn van deze verschillen?
 • Wat zijn de gevolgen als je niets doet met deze verschillen?


B) Zelfkennis en zelfzorg

 • Wat kan ik zelf ondernemen om uit de ergernis en frustratie te blijven?
 • Hoe kan ik mijn motivatie en energie hoog houden?
 • Hoe bouw ik mijn vertrouwensstatus op binnen het team of bedrijf?


C) Samenwerken en communicatie

 • Wat heb je nodig om bruggen te bouwen tussen collega’s zodat de samenwerking vlotter verloopt en samenwerken efficiënter en effectiever gebeurt?
 • Hoe maak je jezelf zichtbaar op het werk en zorg je ervoor dat je klanten, collega’s of medewerkers makkelijker kan bereiken?
 • Op welke manier maak je verbinding via je communicatie zodat andere teamleden je ideeën, oplossingen of toekomst visie horen en begrijpen?


Wat klanten vertellen over trajecten van Numentum

Saskia heeft een heel prettige manier van coachen, waarbij zij altijd inspeelt op wat er op dat moment nodig is. Ik ben heel blij met de inzichten die ik tijdens het traject gekregen heb en waar Saskia mij meerdere keren weer op het rechte spoor zette.

Anja Neubauer - project manager / facilitator
Hoe verloopt dit Multi Talent Leider traject?

Numentum voortgang basistraject of Multi talent leider traject


Dit traject bestaat uit 1:1online sessies aangevuld met een uitgebreide cursusdocumentatie die aangeboden worden via het leerplatform van Numentum.
Op deze manier kunnen we tijdens de individuele sessies zo efficiënt mogelijk te werken en zo veel mogelijk concrete uitdagingen uit jouw werksituatie gebruiken.


Multi Talent Leider traject

Dit traject loopt over 6 maanden. Je kan elk moment starten.

 • Individueel onderzoek Neethling Brain Instruments® (NBI)
 • Coaching en Adviessessies
 • Uitgebreide cursusdocumentatie
 • Kennisbibliotheek van Numentum


Deelname prijs: € 2.395 (€2897,95 incl BTW)
Extra uitleg over de verschillende onderdelen van dit programma

Individueel onderzoek Neethling Brain Instruments® (NBI)

Elke mens heeft een persoonlijk breinvoorkeur profiel.
Je breinvoorkeur beïnvloedt je dagelijks leven zonder dat je er erg in hebt. Zowel op je werk als in je privé leven speelt het een belangrijke rol omdat het bepaalt :

1) Communicatie

- Hoe je praat en met mensen omgaat;
- Hoe jij opdrachten geeft;
- Of hoe jij informatie vraagt aan je collega’s; Hoe jij informatie deelt met je medewerkers of collega’s.

2) Werken en leren

- Jouw breinvoorkeur heeft direct invloed op hoe je werkt en het makkelijkste nieuwe zaken leert.
- Het heeft effect op de manier waarop je problemen aanpakt en oplossingen vindt.
- Op welke basis jij beslissingen neemt: Welke informatie of kennis jij hiervoor nodig hebt.
- In welke werkomgeving jij je het best thuis zal voelen.

Jouw individueel traject start met een breinvoorkeur onderzoek. Dit gebeurt door het invullen van vragenlijsten via internet. Je individuele rapport zal als basis gebruikt worden doorheen het volledige traject.

Wanneer? Bij de start van je traject


Coaching en Adviessessies

Gespreid over de periode van 6 maanden, heb je 6 individuele online sessies. Deze sessies kunnen opgenomen worden als jij dit wenst. Tijdens deze sessies werk je samen Saskia met concrete business uitdagingen of problemen waar jij op het werk tegenaan loopt. 

Wanneer?  6 individuele coaching- en advies-uren - online


Uitgebreide cursusdocumentatie

De cursusdocumentatie helpt je om de theoretische achtergrond informatie te verwerken. In je eigen tijd en op jouw tempo doorloop je de verschillende lesvideo’s.
Daarnaast vind je hier ook praktische checklijsten, handige draaiboeken, overzichten met de behoeftes en verwachtingen van de verschillende profielen, enz. die je helpen tijdens het leer- en oefenproces.

Dit zelfstudie pakket helpt en begeleidt je doorheen je leerproces waardoor de 1:1 sessies met Saskia maximaal kunnen gebruikt worden voor de bespreking van uitdagingen.

De uitgebreide cursusdocumentatie kan je terugvinden op het online op het Multi Talent Leader Platform (het leer- en community platform van Numentum).
Met je persoonlijke toegangscode, heb je gedurende de volledige duur van je traject op elk moment toegang tot het leer- en community platform.

Wanneer? Op elk moment van de dag 24/24uur – 7/7dagen beschikbaar gedurende 6 maanden vanaf de start van je traject


Kennisbibliotheek van Numentum

De kennisbibliotheek is terug te vinden op het online op het Multi Talent Leader Platform (het leer- en community platform van Numentum). Hier vind je informatie en inspiratie over beelddenken en neurodiversiteit in het algemeen zowel van Numentum als collega's.

Wanneer? Op elk moment van de dag 24/24uur – 7/7dagen beschikbaar gedurende 6 maanden vanaf de start van je traject


Voor wie is dit Multi Talent Leider traject interessant?

Dit is een transformatie traject waarbij je op een ander manier naar jezelf en je omgeving leert kijken. Door anders te kijken ontdek je wat omdenken voor jou kan betekenen als multi talent leider.

Dit coaching- en adviesprogramma is interessant voor elke multi-talent leider of professional die bewust stappen wil zetten in de ontwikkeling van zichzelf en zijn persoonlijke leiderschapsstijl.

Dit is een actief traject: je gaat aan de slag tijdens de sessies met Saskia en tussendoor. Het is de bedoeling dat je zelf ook daadwerkelijk stappen gaat zetten: Saskia reikt je de verschillende bouwstenen aan maar je gaat zelf aan de slag om de verandering mogelijk te maken in je dagelijkse leven.


Welke resultaten mag je verwachten?

Hoe meer tijd en energie je investeert, hoe groter de stappen die jij op het eind van het programma gezet zal hebben:

 • Je bewustzijn over invloed van de verschillende stijlen en behoeften op de werkplek is gegroeid.
 • Tijdens dit Multi Talent Leider traject heb je de concrete stappen gezet. Ervaringen van andere deelnemers, tonen aan dat dit de start is en verder doorloopt na het volgen van dit programma.
 • Je hebt ontdekt hoe anders naar de situatie te kijken, bijdraagt aan meer rust en groter vertrouwen bij jezelf en je collega’s. Dit heeft een positieve impact de samenwerking binnen teams.

Kortom, dit programma helpt je om duidelijker te communiceren op het werk waardoor jij en de team efficiënter en effectiever kunnen werken.


Wat klanten vertellen over trajecten van Numentum

De rust die ik ervaar door te begrijpen hoe ik echt in elkaar zit. Het helpt me om bewustere keuzes te maken van activiteiten die ik nog ga doen en andere activiteiten waar ik niet meer voor wil gaan. Het resultaat is meer durven en doen.

Bart Fatan - R&D Outsourcing Manager Punch Powertrain


Wie is je begeleider om je doorheen dit traject te leiden?

Saskia Smet begeleidt beelddenkers of multi-talent leiders in organisaties en de bedrijfswereld om:

 • Structuur aan te brengen in hun hoofd en activiteiten zodat ze zelf meer rust en overzicht ervaren.
 • Hun boodschap helder en vlot over te brengen aan hun medewerkers, klanten en leveranciers;
 • Dit verhoogt de efficiëntie en productiviteit en stimuleert verbindend samenwerken in elk team.

Sinds 2010 schrijft ze artikelen over beelddenken in de bedrijfswereld.

Saskia Smet begeleider Individueel traject voor multi talent leider
Veel gestelde vragen (FAQ)

Welke andere omschrijvingen zijn er voor multi-talent leiders?

Beelddenker, conceptuele denker, visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, multi-talent leider, multi-talent leader, polymath, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, …

Welke benaming of label je ook verkiest, dit kan je helpen om rust te vinden:
Je bent niet alleen er zijn nog mensen die zo denken en werken.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:

Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Tijdens Numentum trajecten werken we actief aan dit omdenken en het zoeken naar mogelijkheden om jouw bijzondere kwaliteiten in te leren zetten.


Hoelang duurt dit programma? Wanneer kan je starten?

Dit persoonlijk ontwikkeltraject start zodra je aanmelding en betaling in orde zijn. Je kan dit Multi Talent Leider programma op elk moment starten.

Je hebt gedurende 6 maanden toegang tot het online leer- en community platform van Numentum waar je het cursusmateriaal terug zal vinden.


Hoe bestel en betaal je dit programma?

Je bestelt en betaalt onmiddellijk online.

Wat als je op een andere manier wenst te betalen dan direct online?
Neem contact op met Saskia zodat ze samen met jou naar een oplossing kan zoeken.


Krijg je een factuur?

Je ontvangt direct na betaling een elektronische factuur.

Het is mogelijk om specifieke referenties op te laten nemen op de factuur. Als dit niet lukt met het online bestellen, neem contact op met Saskia zodat ze dit voor jou in orde kan brengen.


Heb je een BTW nummer en ben je als buitenlandse onderneming BTW plichtig?

Buitenlandse ondernemers kunnen bij de bestelling vragen om de BTW te laten verleggen mits opgeven van een geldig BTW-nummer.

Je betaalt dan het nettobedrag bij je bestelling en de BTW in je eigen land.


Wat als mijn bedrijf of organisatie meerdere medewerkers wil laten deelnemen?

Neem contact op met Saskia zodat ze samen met jou de mogelijkheden kan bespreken.


Wat als je hier geen antwoord vindt op je vraag?

Neem contact op met Saskia zodat ze jouw vraag kan beantwoorden.


menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x