Persoonlijke werkmethodes: jezelf aanpassen of ze vasthouden?

Vasthouden aan je persoonlijke werkwijzen of niet?

Aanpassen aan je omgeving, inpassen in de organisatie, je eigen voorkeuren wegcijferen, je passie verliezen, je talenten niet kunnen gebruiken, werken aan je zwakke punten, …

Wat kost jou dat? Kan je dat ongestraft en zonder gevaar blijven doen?
Op je werk en in je privéleven, volg je processen en procedures opgelegd door anderen zoals:

  • je werkgever
  • de overheid
  • organisaties waar je lid van bent

Soms gaat dit vlot en zonder enige problemen. Terwijl op andere momenten dit compleet tegen je natuurlijke manier van werken ingaat. Het werkt voor geen meter, je schiet niet op, alles en iedereen lijkt tegen te werken.

Zonder dat we er erg in hebben, passen we ons aan het keurslijf aan. Hoe strak dit keurslijf zit of aanvoelt, hangt af van de omstandigheden waarin we opgroeien, leven of werken.

Als kind heb je dit zeker niet in de hand. De conditioneringen om zo goed mogelijk aan de regels te voldoen, worden dan wel onbewust opgelegd.


Standaardisatie of eenheidsworst

Bedrijven werken met functiebeschrijvingen en organigrammen waarin alle medewerkers een plaats toegewezen krijgen. Iedereen moet alle taken op exact dezelfde manier uitvoeren.
Hierdoor is standaardisatie op verschillende terreinen mogelijk, bijvoorbeeld om de effectiviteit en efficiëntie verhogen.

Dit vraagt echter van sommige medewerkers dat ze zich onbewust constant aanpassen, willen ze dit systeem volgen. Deze mensen gaan steeds meer werken met hun aangeleerde vaardigheden, waardoor ze hun natuurlijke talenten verliezen.


Evenwicht bijstellen: talenten – aangeleerde vaardigheden

Werken met je natuurlijke talenten geeft energie. Het verhoogt bovendien je (intrinsieke) motivatie. Als je tijdens je werk je talenten kan inzetten voor het uitvoeren van een aantal taken, laad je jezelf weer op. Alle activiteiten die behoren tot jouw natuurlijke talenten, zijn opdrachten die je zonder moeite en onder alle omstandigheden kan.

Uitsluitend werken met “aangeleerde” vaardigheden of competenties, kost energie. Aanpassen betekent hard werken om de minimum vereisten te behalen. Hoe beter je deze klussen wil kunnen, hoe meer energie je nodig zal hebben. Het kan zoveel van je vragen, dat je zowel fysiek als mentaal leeg en uitgeput geraakt. Het verhoogt op termijn het risico op stress en ziektetoestanden, zoals bijvoorbeeld een burn-out.


 aanpassen


Netto energiebalans = Positief!

Iedere mens begint met dezelfde hoeveelheid energie. Als je je natuurlijke talenten kan gebruiken, vul je je energiehoeveelheid aan. Je laadt je persoonlijke batterij op en bent veel bestendiger tegen stress en spanning op het werk.

Werk je vooral met aangeleerde vaardigheden, dan kost je dit extra energie. Als jij deze energie niet aanvult, loopt jouw batterij leeg. Met een lege batterij, ben je veel kwetsbaarder voor ziektetoestanden veroorzaakt door overbelasting en werkdruk.

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen opdrachten die je energie geven en taken waarvoor je energie nodig hebt zodat je batterij altijd opgeladen blijft.


Hoe kan je groeien én je authenticiteit behouden?

“Ik volg liever mijn eigen maatstaven dan dat ik de wereld tevreden probeer te stellen.”

In dit geval kom je weinig uit je comfort zone. Je wordt niet uitgedaagd, tenzij je zelf de uitdaging op zoekt.

De meeste mensen houden van nature van routine, wat vertrouwd en gekend is. Daar is natuurlijk niets mis mee, het brengt je echter niets nieuws.

Anderzijds, geeft vasthouden aan je eigenheid, wel de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen op jouw tempo. In dit geval kies je spontaan voor de activiteiten die je graag doet. Jouw persoonlijke talenten zullen verder ontwikkelen omdat je de taken waar je niet goed in bent en die je niet graag doet, nooit gaat oppakken.

Het lijken wel 2 onverenigbare uitersten!


Wat als je veranderen en vasthouden combineert?

Ruimte creëren voor je eigen ritme en maatstaven zodat jouw eigenheid bewaard blijft.

Anderzijds, uitdaging en feedback om uit je comfort zone te komen. Om je als mens te laten groeien vanuit jouw passie en talenten in verbinding met je omgeving.

Wat ik nu merk is dat de meesten onder ons, zich onbewust hebben leren aanpassen. Het vraagt veel energie om je aan te passen aan regels en systemen waarbinnen je eigen talenten niet meer aan bod komen.

Op lange termijn is dit nefast: De waan van de dag slorpt al je energie op waardoor je je talenten verwaarloost. Je stopt de verdere ontwikkeling van je talenten door gebrek aan tijd.


Wat zijn de gevolgen van aanpassen voor beelddenkers?

Voor beelddenkers of multi-getalenteerde bruggenbouwers is het aanpassen aan opgelegde systemen en processen lastig. Dit zijn lineaire structuren, bestaande uit verschillende stappen die je stap voor stap dient te volgen.

Stap voor stap het hele proces doorlopen is de enige manier om de dingen gedaan te krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een paspoort en visum. Hiervoor dien je allerlei documenten te verzamelen en in te vullen voor verschillende overheidsinstanties.

In je privéleven kan je behoorlijk wat zaken op de voor jouw “best passende” manier regelen. In je samenwerking met de overheid en je werkgever zijn die keuzemogelijkheden meestal veel kleiner. Er zit weinig anders op dan het systeem te volgen.

Stel dat je van een beelddenker verwacht dat hij zich volledig aanpast aan de maatstaven van de wereld om hem heen. Wees je dan bewust dat dit enorm veel energie van deze persoon vraagt om zich te conformeren en anders te denken.

Een beelddenker zal van nature kijken naar het volledige plaatje, holistisch of systemisch beeld. De individuele stappen in een proces of systeem, ontdekt hij pas als hij het overzicht ziet.


 aanpassen


Combineren geeft een mens vleugels

Het verhaal van een poetsvrouw uit de zorgsector die in haar vrije tijd lesgeeft in bloemschikken is hiervan een mooi voorbeeld.
De zorginstelling geeft de poetsvrouw de kans om een cursus bloemschikken te geven aan de bewoners tijdens haar uren. Sindsdien staat het verzorgingstehuis altijd vol met prachtige zelfgemaakte bloemstukken die de bewoners zelf hebben gemaakt. De poetsvrouw poets met veel meer plezier de andere dagen van de maand.

Uit “Waarom mensen opstaan op maandagochtend” Jan Weverbergh (red.) 2010

Als een medewerker zich permanent moet aanpassen, verlies deze persoon de mogelijkheid om zijn unieke talenten te ontwikkelen. Het aanpassen slorpt immers alle beschikbare tijd en energie op.

De energie die ieder van ons heeft kan misschien verschillen, wat voor iedereen gelijk is de tijd die we ter beschikking hebben:
Elke dag telt 1440 minuten. Niet meer en ook niet minder.

Waar wacht jij op?
Werken met je talenten geeft je energie en boost je zelfvertrouwen.


Heb je vragen over jezelf aanpassen en de effecten hiervan?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.
Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 8 augustus 2012. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update is gebeurd op 7 december 2020.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht..

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

7 december 2020

Persoonlijke werkmethodes: jezelf aanpassen of ze vasthouden?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x