Zorg jij voor spraakverwarring of ben je een multi-talent communicator?

Babylonische spraakverwarring voorbeeld op de werkvloer

We spreken in de lage landen allemaal Nederlands, mogelijk Hollands of Vlaams of een van de regionale dialecten. Misschien krijgt een woord soms een totaal andere betekenis in de ene regio dan elders. Dit leidt uiteraard tot hilarische situaties.

In de meeste gevallen zullen er echter er genoeg gelijkenissen zijn in het taalgebruik op het werk om elkaar perfect te kunnen verstaan. En toch blijkt dat het in praktijk grondig misloopt.

Het gezegde Babylonische spraakverwarring bestaat al jaren.
Hiermee bedoelt men het onbegrip wat ontstaat als gesprekspartners niet begrijpen waar de ander het over heeft. Als mensen naast elkaar praten zonder te luisteren en de ander te begrijpen.


Waarom wijkt de theorie af van de realiteit?

In onze samenleving is de basis van alles communicatie en een cruciale factor om verbindend met je team samen te werken:

 • Gesprekken tussen mensen. Het maakt weinig verschil of je collega live tegenover je ziet, of je iemand online via video ziet of gewoon spreekt aan de telefoon.
 • Schriftelijke communicatie om kennis en informatie met elkaar te delen.
 • Communicatie met beelden zonder woorden, maar wel met de bedoeling om contact te maken.


Taalverschillen roepen misverstanden, ruzies, frustratie en ergernis op. Het zijn zaken die ieder van ons bezig houden, denk aan:

1) Verkeerde interpretatie

Zoals opdrachten die verkeerd begrepen worden door teamleden.

Het gevolg is dat het antwoord wat je collega of medewerker aanlevert op jouw vraag, mogelijk totaal anders kan zijn dan datgene wat jij voor ogen had.


2) Interpretatie van feedback

Goede bedoelde feedback die jij persoonlijk opneemt, waardoor pijn, verdriet, frustratie en angst kan groeien. 


numentum zorg jij voor spraakverwarring of ben je een multi-talent communicator tegendraads

Weg van de inhoud

Misverstanden leiden ons weg van de kern van het gesprek of de boodschap.

Collega’s en medewerkers gaan twijfelen, roddelen, enz. Het laatste wat er gebeurt, is werken aan datgene wat belangrijk is; De reden waarvoor je collega contact met je opname.

Veel tijd en energie en vooral motivatie en inspiratie gaan verloren door spraakverwarring en misverstanden op het werk. Zonder dat we dit eigenlijk beseffen of dat het bewust de bedoeling was om misverstanden te veroorzaken.

Want zeg nu zelf:

 • De meeste mensen in jouw team of afdeling willen graag op een positieve manier bijdragen aan het succes van het team of de organisatie.
 • Niemand gaat elke dag naar zijn werk om de boel bewust te saboteren!


Wat is er nodig om de interne communicatie te verbeteren?

Hiervoor is een openheid en vertrouwen in het team nodig. Mensen dienen elkaar blindelings te kunnen vertrouwen en respecteren. Dit vraagt een cultuur van openheid.

Natuurlijk zijn er ook meningsverschillen. Dit is goed op voorwaarde dat er openlijk over gesproken wordt.
Enkel door deze te bespreken, kan de groep samen naar een oplossing zoeken die voor elke betrokken partij de beste optie is.

Dat maakt ook onderdeel uit van samenwerken!


De Belgische mentaliteit

Wij Belgen zijn geneigd om een meningsverschil persoonlijk op te nemen:

 • Je voelt je sneller persoonlijk aangevallen.
 • Het is een aanval op ons als individu.
 • We ervaren dit niet als een probleem door ons gedrag of een procesfout.

Deze houding maakt het moeilijk om processen te verbeteren en je eigen gedrag in vraag te stellen. Je gedrag bijsturen is iets wat jij zelf kan beslissen te doen, op elk moment.

Dit wil niet zeggen dat mensen jou als mens afkeuren!
Je gedrag of reactie op dat moment is ongepast of ontoelaatbaar.

Een meningsverschil op het werk zal een Belg minder snel gaan uitpraten met de collega in kwestie. Hij zoekt eerder steun bij collega’s waardoor er 2 of meerdere kampen in de groep ontstaan. Deze verdeling zorgt ervoor dat iedereen persoonlijk betrokken wordt en de verdeeldheid groeit. De situatie wordt gepolariseerd.

 • Op het moment dat zo’n onuitgesproken conflict ontploft, wordt het lastig om als team nog door dezelfde deur te gaan.
 • Hoe langer een conflict blijft aanslepen, hoe meer het wederzijds vertrouwen en respect zal afbrokkelen.
 • Waardoor teamleden steeds meer geneigd zijn om conflicten eerder uit de weg te gaan in plaats van het gesprek aan te gaan en het uit te praten. 

Gevolg:
De onderlinge verbinding gaat verloren omdat teamleden elkaar verkeerd begrijpen.

Een gemiste kans om als team te groeien.


Hoe pakken de Nederlanders dit aan?

Op dit vlak is er een groot verschil met de cultuur van onze Noorderburen.
In Nederland kan je stevig ruzie maken en grondig van mening verschillen op kantoor. ’s Avonds gaat iedereen samen gezellig een biertje drinken in de kroeg.

Voor iemand die een conflict ziet als een afkeuring van zichzelf als individu wat dus een vertrouwensbreuk creëert, is dit moeilijk te vatten.

Voor een Belg lijken dit immers 2 totaal tegenstrijdig houdingen. Alsof je meedraait met de wind afhankelijk van de situatie. Waardoor je authenticiteit in twijfel getrokken zal worden door iemand die alles als een persoonlijke aanval op neemt.

Terwijl het eigenlijk gaat om de scheiding van:

 • Het conflict: de situatie waarover onenigheid is
 • De onderling persoonlijke banden van vertrouwen en respect.

Vanuit de Nederlandse manier van kijken, zijn dit 2 totaal verschillende zaken:

 • De onderlinge relatie tussen collega’s en leidinggevende staat totaal los van het conflict.
 • Het conflict is de situatie of het proces waarom je van mening verschilt.


numentum zorg jij voor spraakverwarring of ben je een multi-talent communicator quote Wayne DyerDe beste strategie om misverstanden op het werk te voorkomen?

Door een conflict uit de weg te gaan, blijft de ergernis of frustratie toch aanwezig. Een smeulende en groeiende haard van ongenoegen die vroeg of laat zal uitbarsten. Als deze bom ontploft, is de schade vele malen groter.


Wat doet een multi-talent leider?

Een multi-talent leider is iemand die beseft dat er taalverschillen op het werk bestaan, maar dat je deze kan overbruggen.

Je kan verwachten dat je collega of leidinggevende het initiatief neemt, maar je kan ook zelf het gesprek aangaan.

Om een discussie of misverstand uit te praten, heb jij moed nodig omdat jij de eerste stap zal moeten zetten om het gesprek aan te gaan. Bij de start van zo’n gesprek zal jij jezelf immers heel kwetsbaar dienen op te stellen. Je geeft jezelf letterlijk bloot zonder te weten of je gesprekspartner bereid zal zijn om dezelfde openheid te durven gebruiken.

Door je bewust te worden van taalverschillen kan jij voorkomen dat soort misverstanden op het werk totaal uit de hand lopen. Als jij het lef hebt om het gesprek aan te vatten op een rustige en authentieke manier, ga je teamleden opnieuw met elkaar verbinden. Door het contact zal het wederzijds respect en vertrouwen opnieuw beginnen groeien. 

Als mutli-talent leider start je met het ontwikkelen van jezelf en je natuurlijke kwaliteiten. Mensen, kennis en informatie verbinden, is een van bijzondere beelddenkerstalenten en maakt van jou een bruggenbouwer.

De multi-talent leider gaat het gesprek aan ondanks de verschillen in communicatiestijlen en -voorkeuren! Door duidelijk te communiceren, maak je contact met je collega’s in je team. 

Door je persoonlijke communicatiestijl te ontdekken, leer je hoe je hier bewuster mee kan omgaan. Hierdoor zal het onderlinge vertrouwen groeien in de groep waardoor de samenwerking vlotter zal verlopen omdat jouw communicatie vlotter en efficiënter is.

Het Mutli-Talent Leider Programma is speciaal ontwikkeld om beelddenkers of multi-getalent leiders inzicht en praktische handvaten aan te reiken om uit te blinken in hun communicatie.

Resultaat:
Verhoging van de efficiëntie en productiviteit en meer rust in het team.

Begin vandaag!
Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 9 oktober 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 24 oktober 2023.


numentum Saskia Smet Zorg jij voor spraakverwarring of ben je een multi-talent communicator?

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Sinds 2010, begeleidt Saskia multi-talent leiders, multi-getalenteerde bruggenbouwers en beelddenkers op de werkplek.

Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Daarnaast is community manager van het Multi Talent Leader Platform (leer- en community platform van Numentum).


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Welke benaming of label je ook verkiest, dit kan je helpen om rust te vinden: Je bent niet alleen er zijn nog mensen die zo denken en werken.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in de extra beelddenkerskwaliteiten op de juiste manier te leren gebruiken!


Wil je weten hoe jij spraakverwarring op het werk te voorkomen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken. Ze onderzoekt samen met jou de mogelijkheden die passen bij jou werksituatie.


Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify

23 oktober 2023

Zorg jij voor spraakverwarring of ben je een multi-talent communicator?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x