Waarom zelfzorg op het werk voor multi-getalenteerde leiders?

Hoe je werkplezier vergroten en de samenwerking verbeteren?

Veel multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers hebben moeite om hun plaats te vinden  in een team op het werk. Om minder op te vallen, hebben velen zich leren aanpassen; Maar dit kost hen extra energie en brengt stress mee waardoor hun zelfvertrouwen afneemt. Hoe kan je goed voor jezelf zorgen en toch een teamspeler zijn?


Waar zitten de verschillen?

Op deze vlakken zijn multi-talent leiders zichzelf gaan aanpassen:

 1. Tijdservaring en tijd beleving
 2. Verwerken en omgaan met emoties
 3. Vastgelegde of opgelegde processen en procedures
 4. De manier waarop informatieverwerking gebeurt op de werkvloer
 5. De standaardmethode om problemen aan te pakken
 6. Traditionele manieren om nieuwe kennis en informatie te leren
 7. Presenteren en voorstellen van ideeën of projecten


numentum Waarom zelfzorg op het werk voor multi-getalenteerde leiders of beelddenkers? gelukkige medewerkers7 Tips voor zelfzorg op het werk voor multi-talent leiders

1. Tijdservaring en tijd beleving

Onze Westerse cultuur draait volledig rond klokvastheid. Alles gebeurt op vastgelegde momenten.

In de belevingswereld van een beelddenker gebeurt alles tegelijkertijd, op hetzelfde moment en op dezelfde plek. Tijd is voor deze mensen geen momentopname maar een ervaring.
Beelddenkers beleven tijd als een bepaalde periode in de ruimte waar alles tegelijkertijd gebeurt. Op deze manier ervaren ze tijd als een beweging in de ruimte.

Ze hebben moeite met vastgelegde tijdsmomenten zoals:

 • op tijd komen voor een afspraak
 • inschatten hoeveel tijd nodig is om een bepaalde activiteit af te werken.


Negatieve gevolgen ombuigen door zelfzorg:

Hoe meer afspraken en activiteiten door anderen vast gezet worden in jouw agenda, hoe groter het stressniveau omdat hierdoor alle buffer tijd uit je agenda verdwijnt.

Zelfzorg betekent in dit geval je agenda zoveel mogelijke zelf in handen houden. Leer om kleine rustmomenten te voorzien om:

 • Om je hoofd leeg te maken en rustig over te schakelen naar de volgende taak;
 • Verkeerde tijdsinschattingen direct op te vangen.

 Hoe beter je dit kan, hoe zelfzekerder jij overkomt.2. Verwerken en omgaan met emoties

Een multi-getalenteerde bruggenbouwer kan emotioneel totaal overstuur geraken als de ergernis en frustratie groeit, omdat hij zich niet gehoord of gezien voelt. Dit kan het gevolg zijn van:

 • besluitvorming op basis van enkele elementen of een onvolledige analyse van de situatie.
 • onuitgesproken discussiepunten of achtergehouden informatie die beslissingen beïnvloeden.

Het resultaat is dat deze collega over-emotioneel gaat reageren.

Een akkefietje kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Het resultaat van een opeenhoping van stress factoren over de voorbije periode, waardoor de ergernis is gegroeid. Dit veroorzaakt een kettingreactie die leidt tot de over-emotionele uitbarsting.


Negatieve gevolgen ombuigen door zelfzorg:

Omdat het directe verband tussen de aanleiding van de uitbarsting en de over-emotionele reactie ontbreekt, is het voor collega’s of managers lastig om begrip op te brengen. Ze begrijpen niet wat er aan de hand is, waardoor in hun ogen deze emotionele uitbarsting totaal disproportioneel is en gaan reageren op de emotionele reactie.

Een oplossing zoeken voor de situatie, kan pas als de emoties verdwenen zijn en alle betrokkenen tot rust gekomen zijn.
Zelfzorg als multi-talent leider wil op zo’n moment zeggen dat je kiest voor een time-out zodat je tot rust kan komen. Nadien pak je op een rustige manier het gesprek opnieuw op.3. Vastgelegde of opgelegde processen en procedures

Beelddenkers gebruiken graag eigen werkmethodes. Ze zijn handig in het opzetten van allerlei systemen om makkelijker te werken. Hun werkprocedure zit in hun hoofd en leggen ze zelden vast. Dit maakt het mogelijk om alles snel aan te passen zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.

Routinematig werken, vinden ze vervelend. Hun brein heeft vrijheid en ruimte nodig in tegenstelling tot vastgelegde werkprocessen die je verplichten om stap voor stap of lineair te werken.


Negatieve gevolgen ombuigen door zelfzorg:

Ze hebben een hekel aan opgelegde procedures. Ongeschreven processen kunnen ze immers onmiddellijk bijsturen zodra ze een betere manier van werken vinden.

Voor terugkerende opdrachten zijn ongeschreven processen minder efficiënt. Zeker als je deze taken maar af en toe uitvoert. In dit geval kan een handige zelf ontwikkelde checklijst je helpen om de opdracht sneller af te handelen. Hou het kort en simpel. Je vermijdt hierdoor om telkens opnieuw het wiel te moeten uitvinden.4. De manier waarop informatieverwerking gebeurt op de werkvloer

In bedrijven klasseren we informatie op een logische manier. Je voegt alle kennis over één onderwerp samen op een vaste plaats. Eens je het systeem van ordenen kent, vind je makkelijk de informatie die je nodig hebt.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers gaan totaal anders te werk om de informatie op te slaan. Alles wat ze zien, ruiken, voelen of horen, is een bron van informatie die ze verwerken. Alles krijgt een plek in het geheel: zowel in hun hoofd als op hun bureau.

Kennis ordenen gebeurt in dit geval op basis van onderlinge verbanden tussen onderwerpen. Voor collega’s, medewerkers of leidinggevenden, lijkt het alsof deze medewerker elk element lukraak en ongeordend neerzet. Elke vorm van structuur lijkt te ontbreken in hun systeem.


Negatieve gevolgen ombuigen door zelfzorg:

Dit type klasseersystemen zijn uniek en nooit gebruiksvriendelijk voor anderen. Collega’s, medewerkers of leidinggevenden zullen hierin zelden de juiste informatie terugvinden. Hierdoor neemt hun vertrouwen in deze collega af omdat het lijkt alsof er informatie afgeschermd wordt.

Een duidelijke structuur aanbrengen in het klassement kan de samenwerking verbeteren. Het is zelden de bedoeling om kennis en informatie achter te houden. Onbewust volgt deze beelddenker wel degelijk een systeem van ordenen.5. De standaardmethode om problemen aan te pakken

Een multi-getalenteerde bruggenbouwer ziet eerst de oplossing. Zodra ze het beeld van de oplossing duidelijk voor ogen hebben, beginnen ze te kijken hoe ze van oplossing terug tot aan het probleem geraken. Dit gaat zo snel dat het aanvoelt alsof alles op hetzelfde moment gebeurt.

Voor een buitenstaander lijkt het alsof ze maar wat roepen zonder rationele argumenten te kunnen geven om hun oplossing te onderbouwen. De klassieke lineaire manier van problemen aanpakken, verloopt trager omdat je hier stap voor stap naar een oplossing toe gaat werken.

Dit zijn 2 totaal verschillende manieren van werken met elk voor- en nadelen.


Negatieve gevolgen ombuigen door zelfzorg:

Misverstanden en problemen ontstaan als teams onbewust deze verschillende methodes door elkaar gebruiken. De discussies ontstaan omdat iedereen er vanuit gaat dat elke betrokken partij hetzelfde beeld heeft bij de start van het probleem.

Eerst de oplossing zien en dan terug stappen, gaat meestal veel sneller. Door gerichte vragen te leren stellen, kom je zelfzeker over zonder de discussie te moeten aangaan om gelijk te krijgen. Bovendien help je hiermee je collega’s of medewerkers om sneller doorheen het lineaire proces tot de oplossing te komen.6. Traditionele manieren om nieuwe kennis en informatie te leren

Bij een klassieke leermethode begeleidt de docent je stap voor stap de leerstof. Er is weinig aandacht om de nieuwe kennis te kaderen in het geheel, ook al is dit informatie die elke beelddenker nodig heeft om deze kennis te kunnen verwerken.

De context of het kader geeft aan bij welk groter geheel of onderwerp deze nieuwe kennis thuishoort.

 • Dit  maakt dat de beelddenker automatisch verbindingen gaat leggen met eerder verworven kennis en ervaring.
 • Door de verwerking van de nieuwe informatie en de juiste context komt alles automatisch op de juiste plek in hun brein terecht.


Negatieve gevolgen ombuigen door zelfzorg:

Zonder context is het lastig om aandachtig te volgen en zal de stress groeien omdat multi-getalenteerde bruggenbouwers in dit geval blijven zoeken naar het kader. Zolang deze informatie ontbreekt, is het voor hen onmogelijk om het leerproces te starten omdat ze geen idee hebben waar deze kennis op de juiste plaats in hun brein moet opgeslagen worden.

Als de context duidelijk is, zal een beelddenker de kennis verwerken. Door gericht vragen te stellen, bouw je zelf het kader op en kan je makkelijk volgen. Zelfs als de docent stap voor stap de leerstof aanbrengt. Op deze manier blijf je aandachtig en vermindert je stress.7. Presenteren en voorstellen van ideeën of projecten

Van beelddenkers zegt men dat het snelle denkers zijn.

Contradictorisch genoeg, kan de snelheid van spreken enorm vertragen als je hen een onverwachte vraag stelt tijdens een presentatie.

Wat je te horen krijgt, is een chaotisch verhaal:

 • Een antwoord dat ze ter plekke samen lijken te rapen.
 • Een verhaal zonder structuur.
 • Op zo’n moment lijken ze onvoorbereid te zijn en constant zoekend naar de juiste woorden.

Dit creëert frustratie en geeft je luisteraars het gevoel dat ze hun tijd aan het verliezen zijn.
Bij de beelddenker zelf ontstaat stress waardoor hun boodschap nog chaotischer wordt.


Negatieve gevolgen ombuigen door zelfzorg:

Als je als beelddenker vertraagt tijdens het onvoorbereid presenteren van een project, zullen je collega of manager de inhoud zelf beginnen aanvullen op basis van hun vooronderstellingen. Dit maakt het nog erger omdat elk nieuw element wat zij toevoegen, de verwarring en de chaos in jouw hoofd zal vergroten.

Wat wel zal helpen is tijd vragen om je presentatie vooraf grondig voor te bereiden. Dit helpt je om orde te scheppen in je gedachten en een samenhangend verhaal te presenteren.Waarom is zelfzorg op het werk voor multi-getalenteerde leiders belangrijk?

Jezelf blijven aanpassen, kost je energie en tijd. Je wordt er niet blij van. Omdat jij voor deze activiteiten geen natuurlijke talenten bezit, zal je hier nooit in uitblinken of gewaardeerd worden.

Dit zorgt voor frustratie bij jou en iedereen in je omgeving.

Resultaat:
Je zal steeds meer stress ervaren om te gaan werken.

Terwijl jouw unieke bijdrage aan de teamresultaten enkel zichtbaar worden als jij kan werken met je natuurlijke talenten en werkmethodes. In deze omstandigheden ben jij op je best omdat alles moeiteloos en vanzelf lijkt te gaan.

Het is een evenwichtsoefening om genoeg jezelf te kunnen blijven én je plaatst te vinden in de groep. Zodra jij deze balans vindt, heb je de sleutel tot succes in handen. Zelfzorg is in deze evenwichtsoefening cruciaal!
Wat betekent zelfzorg op het werk?


Wikipedia definitie:

Zelfzorg als term komt uit de zorg. Het wordt omschreven als “alle zorg die een iemand besteedt aan het opheffen van eigen noden en het voldoen aan eigen behoeften”.


Als zelfzorg betekent jezelf op de eerste plaats zetten, dan zitten hier voor multi-talent leiders 3 belangrijke onderdelen in. Goed voor jezelf zorgen begint met aandacht hebben voor deze 3 tips:

1) Opladen:

Bewust tijd maken voor ontspanning en rust momenten.

Echt tijd maken om je batterijen op te laden ongeacht de situatie. Zo voorkom je dat je over-stresst geraakt en sneller over-emotioneel gaat reageren.


2) Herkennen:

Zelfkennis is de basis om te weten wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren op het werk.

Dit kan niemand voor jou bepalen, dus je zal zelf in actie moeten komen. Je unieke talenten ontdekken en leren inzetten op het werk is een belangrijke stap.


3) Creëren:

De ideale omgeving creëren waarin jij optimaal kan samenwerken én gebruik kan maken van je kwaliteiten.

Ja, met kleine ingrepen die binnen je persoonlijke cirkel van invloed liggen, kan je al grote veranderingen aanbrengen die je welbevinden en functioneren op een positieve manier zullen beïnvloeden.

Als jij je beter voelt op het werk en minder stress ervaart, plukt iedereen in je directe omgeving hier de vruchten van.

Wees je bewust dat samenwerken of overleggen veel lastiger gaat, als jij slecht in je vel zit. Voor jezelf zorgen op het werk als beelddenker kan voor een wereld van verschil zorgen in je team!


Eerste regel in EHBO voor elke hulpverlener:

Breng jezelf eerst in een veilige positie alvorens he anderen gaat redden.

Door eerst voor jezelf te zorgen, kan jij anderen blijven helpen.


numentum waarom zelfzorg op het werk voor multi-getalenteerde leiders EHBOHoe gebruik je zelfzorg als anti-stress middel?

Verbindend samenwerken start bij jezelf. Pas als jij goed in balans bent, kan je beginnen met contact te maken met anderen. Denk aan je collega’s, medewerkers, manager, klanten of leveranciers.

Als jij goed voor jezelf zorgt, kan de groep beroep doen op jouw natuurlijke talenten. Teams die bewust kiezen om alle talenten in te zetten, zullen als groep meer bereiken dan elk individu apart.

Beelddenkers of multi talent leiders, bouwen bruggen tussen mensen of leggen verbanden tussen kennis en ervaring. Echt contact maken kan alleen op basis van wederzijds respect en vertrouwen.


De 7 stressfactoren waar multi-getalenteerde bruggenbouwers of beeldenkers regelmatig onbewust tegenaan lopen, zijn gebundeld in een handig overzicht en aangevuld met praktische tips. Je vindt ze alle 7 samengebracht in dit downloadbare overzicht (2 pagina’s). Het is de basis om als beelddenker te beginnen met acties voor meer zelfzorg op het werk.
zelfzorg op het werk 7stressfactorenOpmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 16 september 2019. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 3 april 2023.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.
Saskia heeft zich gespecialiseerd in beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht..

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify

3 april 2023

Waarom zelfzorg op het werk voor multi-getalenteerde leiders?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x