Hoe groot is je probleemoplossend vermogen? Hoe pak je problemen aan?

Probleemoplossend denken

In de Westerse wereld leren we al heel jong om problemen analytisch en rationeel op te lossen.

Dit wil zeggen stap voor stap onderzoeken volgens een bepaald stappenproces:

  • informatie verzamelen
  • analyseren
  • op basis hiervan een besluit nemen of richting kiezen.


Hoe lost een beelddenker een probleem op?

Multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers, zijn visueel-ruimtelijke denkers. Zij zien het eindresultaat of de oplossing alvorens ze starten met het zoeken naar manieren om het probleem op te lossen.

Eerst “zien” ze oplossing in gedachte als een holistisch of totaal beeld van de situatie. Daarna gaan ze dan stap voor stap terug in het proces om te kijken hoe ze er geraken.

Tijdens dit terugstappen, gaan ze alle elementen die van toepassing zijn groeperen of samenbrengen. Hierdoor brengen ze gaande weg meer structuur aan in de gedachten in hun hoofd. Zeg maar orde scheppen in de chaos.

Let wel, ze scheppen orde in de chaos in hun brein op een eigenzinnige en unieke manier. Dit is voor de persoon zelf heel logisch. Voor een buitenstaander blijft het lastig om dit proces te volgen en te begrijpen.

Bij de start van dit proces vormt zich een overzichtsbeeld van het probleem en de oplossing met alle mogelijke risico’s, gevaren of beren op de weg. Alle nuttige informatie om het probleem op te lossen, brengen ze samen in één beeld. 

Aangezien multi-getalenteerde bruggenbouwers snelle denkers zijn, gebeurt dit allemaal in een fractie van een seconde. Zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Hun brein legt verbanden tussen het probleem en kennis die al opgeslagen werd in hun hoofd.

Het lineaire denkproces gaat trager. Vermits je bij deze manier van probleem oplossend denken, stap voor stap werkt. Daarom ziet iemand die lineair te werk gaat, de mogelijke risico’s of gevaren pas wanneer hij in die stap van het proces aankomt.


Waardoor ontstaat er dan miscommunicatie en ergernis?

Multi-Getalenteerde bruggenbouwers zien oplossingen of problemen veel sneller dan ze iets met woorden kunnen uitleggen. Hierdoor ontstaat een verhaal wat op het eerste zicht totaal niet samenhangt.

Als de beelddenker aan zijn collega, wil uitleggen dat er op een bepaald punt een gevaar of hindernis zal opduiken, brengt deze beelddenker een chaotische en onduidelijke boodschap.

Is de stap voor stap denker nog niet aangekomen waar het gevaar zich mogelijk kan voordoen, dan ziet hij de hindernis nog niet. Deze persoon begrijpt de opmerking niet omdat de informatie te vroeg komt, hoewel ze zeer terecht en waardevol kan zijn.

Bij de stap voor stap analysemethode is de hindernis waar de beelddenker over praat, nu nog niet aan de orde. Omdat dit een ander probleem is wat niets bijdraagt aan de oplossing van het probleem in deze stap. De beelddenker zal gevraagd worden om bij het probleem te blijven en er geen extra elementen aan toe te voegen.


probleemoplossend vermogen


Het maakt een gigantisch verschil of je in het doolhof stapt en zo je weg zoekt naar buiten.
Of dat je van bovenaf naar het doolhof kijkt. Als je van bovenaan kijkt heb je een overzichtsbeeld: zie je het probleem, namelijk het doolhof en je ziet de oplossing, namelijk de manier om er uit te geraken.


Welke vorm van probleemoplossend vermogen heeft de voorkeur?

Misverstanden ontstaan als teams en collega’s zich hier niet van bewust zijn van de verschillende manieren van werken. Waardoor beiden door elkaar gebruikt worden op hetzelfde moment en onwetend leidt tot discussies, onbegrip en frustraties.

Het stap voor stap, of lineair probleem oplossend werken, bezorgt beelddenkers angst.
Angst om beperkt te worden in een lineaire manier van denken, terwijl ze chaos nodig hebben om tot oplossingen te komen.

Problemen ontstaat omdat er verschillende manieren van probleemoplossend werken onbewust samen gebruikt worden.


Hoe buig je dit om naar een positief voordeel?

Hun probleem oplossend vermogen ontstaat in de chaos als ze hun gedachten de vrije loop laten. Zodra je hen een probleem voorlegt, vorm zich in hun hoofd een beeld van de situatie en de oplossing.

Verplicht je een beelddenker om deel uit te maken van een team wat op een lineaire manier problemen oplost, dan loopt deze persoon verloren in de groep.

De combinatie van een chaotisch verhaal over mogelijke hindernissen wat collega’s niet begrijpen, geeft de beelddenker het gevoel dat hij geen erkenning krijgt. Als dit meermaals voorkomt, ontstaat twijfel aan de eigen inzichten en ideeën.

De ergernis of frustratie groeit verder omdat de beelddenker ervaart dat dingen niet werken en problemen onopgelost blijven. Zelf zien ze een oplossing, maar blijkbaar wil de omgeving niets zien of hiermee aan de slag gaan.

Bewust zijn van de verschillende manier van probleem oplossend denken, laat het zelfvertrouwen van elke beelddenker groeien. Omdat je beseft, dat je inzichten relevant en nuttig zijn als ze op het juiste moment en op de juiste manier aangebracht worden.

De juiste manier betekent de juiste taal en woordenschat gebruiken om vertrouwen op te bouwen:

  • Als beelddenker praat je immers over een hindernis die je collega’s op dat moment nog niet kunnen zien.
  • Kies dus de aangepaste manier om je boodschap te brengen zodat verbindend samenwerken mogelijk is.


probleemoplossend vermogen


Het gaat er niet om wie gelijk heeft.

Het belangrijkste is om als team zo snel en goed mogelijk het probleem opgelost krijgt.

Verbindend samenwerken draait om alle vormen van probleem oplossend vermogen binnen een groep zo goed mogelijk te gebruiken om het team resultaat te behalen.

Als een beelddenker hinder ondervindt van een van de 7 stressfactoren, dan ontstaat bij deze persoon een interne crisis die alle energie en aandacht opeist. De eerste zorg voor multi-getalenteerde bruggenbouwers bestaat erin om de interne crisis te herkennen en op te lossen.

Op zo’n momenten lukt het niet om verbindend samen te werken met je team.


7 stressfactoren voor multi-getalenteerde bruggenbouwers

De manier om problemen aan te pakken, is een van de 7 stressfactoren waar multi-getalenteerde bruggenbouwers of beeldenkers regelmatig onbewust tegenaan lopen. Je vindt ze alle 7 kort beschreven in dit downloadbare overzicht (2 pagina’s).

Dit was het laatste artikel in de reeks van de 7 stressfactoren voor multi-getalenteerde bruggenbouwers op de werkvloer.


Heb je vragen bij jouw probleem oplossend vermogen?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.
Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 31 januari 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten uit de praktijk. De laatste update gebeurde op 26 augustus 2019.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


26 augustus 2019

Hoe groot is je probleemoplossend vermogen? Hoe pak je problemen aan?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x