Hoe groot is je probleemoplossend vermogen? Hoe pak je problemen aan?

Probleemoplossend denken

In de Westerse wereld leren we al heel jong om problemen analytisch en rationeel op te lossen.

Dit wil zeggen stap voor stap onderzoeken volgens een bepaald stappenproces:

  1. Alle informatie verzamelen.
  2. Het probleem analyseren.
  3. Beslissen en een oplossing kiezen op basis cijfers en data.


Probleemoplossend denken voor beelddenkers

Beelddenkers, zijn visueel-ruimtelijke denkers. Zij zien het eindresultaat of de oplossing eerst. Pas daarna starten ze met het zoeken naar de manier om het probleem ook daadwerkelijk op deze manier op te lossen.

De oplossing in hun hoofd is een holistisch of totaalbeeld van de situatie: Probleem en oplossing als één geheel. Daarna gaan ze dan stap voor stap terug in het proces om te kijken hoe ze tot dit beeld komen.

Tijdens dit terug stappen van oplossing naar probleem, gaan ze alle elementen die van toepassing zijn groeperen of samenbrengen. Hierdoor brengen ze gaandeweg meer structuur aan in de gedachten in hun hoofd.

Dit kan je zien als een vorm van orde scheppen in de chaos. Dit ordenen is voor de persoon zelf heel logisch, voor een buitenstaander blijft het lastig om dit proces te volgen en te begrijpen.


3 onderdelen bij het problemen oplossen als beelddenker

Overzichtsbeeld

Dit proces start met het vormen vormt zich een overzichtsbeeld van het probleem en de oplossing met alle mogelijke risico’s, gevaren of beren op de weg. Alle nuttige informatie om het probleem op te lossen, brengen ze samen in één beeld.


Snelle denkers

Vermits een beelddenker een snelle denkers is, gebeurt dit allemaal in een fractie van een seconde zonder dat hij zich hiervan bewust is. Hun brein legt verbanden tussen het probleem en kennis die al opgeslagen zit in hun hoofd.


Kennis en informatie

Het lineaire denkproces gaat trager. Vermits je bij deze manier van probleem oplossend denken, stap voor stap werkt. Bijgevolg ziet een collega’ die lineair te werk gaat, de mogelijke risico’s of gevaren pas wanneer hij in die stap van het proces aankomt.


hoe groot is je probleemoplossend vermogen verschillende manieren probleemoplossend werken


Waardoor ontstaat er dan miscommunicatie en ergernis?

Beelddenkers zien oplossingen of problemen veel sneller in hun hoofd dan ze dit met woorden kunnen uitleggen. Hierdoor vertellen ze een verhaal wat op het eerste zicht totaal niet samenhangt.

Als de beelddenker aan zijn collega, wil uitleggen dat er op een bepaald punt een gevaar of hindernis zal opduiken, dan hoort de collega een chaotische en onduidelijke boodschap.

Als in de stap voor stap analysemethode de hindernis waar de beelddenker over praat, nu nog niet aan de orde is, dan vindt de collega deze informatie nog irrelevant. Omdat deze informatie over een ander probleem gaat wat niets bijdraagt aan de analyse in deze stap.

De collega zal deze beelddenker aanmanen om bij het probleem te blijven en er geen extra elementen aan toe te voegen. Deze collega begrijpt de opmerking niet omdat de informatie te vroeg komt, hoewel ze zeer terecht en waardevol kan zijn.


Hoe ziet een beelddenker dit totaalbeeld?

Kijk naar 2 afbeeldingen van het doolhof hieronder. 

Het maakt een groot verschil als je in het doolhof stapt en zo je weg zoekt naar buiten ofdat je van bovenaf naar het doolhof kijkt.

Als je van bovenaan kijkt naar het doolhof krijg je een overzichtsbeeld van de totale situatie:

  • Je ziet het probleem, namelijk het doolhof.
  • De oplossing, namelijk de manier om uit het doolhof te geraken, zie je op dat moment ook veel beter dan wanneer je in het doolhof rondloopt.


hoe groot is je probleemoplossend vermogen hoe pak je problemen overzichtsbeeld informatieWelke vorm van probleemoplossend vermogen heeft de voorkeur?

Misverstanden ontstaan als teams en collega’s zich niet bewust zijn van de verschillende manieren van probleemoplossend werken. Waardoor beide methodes door elkaar gebruikt worden op hetzelfde moment en onwetend leidt tot discussies, onbegrip en frustraties.

Het stap voor stap, of lineair probleemoplossend werken, bezorgt beelddenkers angst.

Angst om beperkt te worden in een lineaire manier van denken, terwijl ze chaos nodig hebben om tot oplossingen te komen.

Discussies en misverstanden ontstaat als teamleden verschillende manieren van probleemoplossend werken door elkaar gaan gebruiken. Terwijl het team denkt op dezelfde manier te werken aan de oplossing van de uitdaging.


Hoe wordt het zien van de oplossing een positief voordeel?

Het probleemoplossend vermogen van een beelddenker begint te werken in de chaos die ontstaat als hij zijn gedachten de vrije loop laat. Zodra je hem een probleem voorlegt, vormt zich in zijn hoofd een beeld van de situatie en de oplossing.

Verplicht je een beelddenker om deel uit te maken van een team wat op een lineaire manier problemen oplost, dan gaat deze persoon verloren lopen in de groep. Dit is een onnatuurlijke manier van werken voor hem.

Door hun chaotische oplossingsvoorstellen waarin ze wijzen op mogelijk bijkomende problemen die de collega’s irrelevant vinden, krijgt een beelddenker de indruk dat hij niet gehoord wordt. Hij ervaart geen erkenning of waardering in het team. Als dit meermaals keren voorvalt, ontstaat twijfel aan de eigen inzichten en ideeën.

De ergernis of frustratie groeit verder omdat de beelddenker ervaart dat stap voor stap manier van aanpakken niet werkt en problemen onopgelost blijven. Zelf ziet hij immers een oplossing om het probleem aan te pakken. De collega’s lijken dit niet te willen zien of hieraan mee te willen werken.

Bewust zijn van de verschillende manier van probleem oplossend denken, laat het zelfvertrouwen van elke beelddenker groeien. Omdat hij beseft, dat zijn inzichten relevant en nuttig zijn als ze op het juiste moment en op de juiste manier aangebracht worden.

De juiste manier betekent de juiste taal en woordenschat gebruiken om vertrouwen op te bouwen:

Als beelddenker praat je immers over een hindernis die je collega’s op dat moment nog niet kunnen zien. Kies dus de aangepaste manier om je boodschap te brengen zodat verbindend samenwerken mogelijk is:

  • Door gericht vragen te stellen zodat het team sneller de analysestappen kan doorlopen.
  • Begin met eerst structuur aan te brengen in je denkproces, daardoor maak jij het je collega’s makkelijker om je redenering te begrijpen.


hoe groot is je probleemoplossend vermogen hoe pak je problemen aan samenwerken in team


Het gaat er niet om wie gelijk heeft.

Het belangrijkste is om als team zo snel en goed mogelijk het probleem opgelost te krijgen.

Probleemoplossend denken betekent denken in mogelijkheden. Dit gaat uit van het principe dat er voor elk probleem meerdere oplossingswijzen en oplossingen mogelijk zijn.

Aangezien problemen in de toekomst alsmaar complexer zullen worden, zal het probleemoplossend vermogen van teams steeds belangrijker worden. Kennis en expertise uit verschillende domeinen zal samengebracht dienen te worden om tot oplossingen te komen.

Verbindend samenwerken draait om alle vormen van probleemoplossend vermogen binnen een groep zo goed mogelijk te gebruiken om het team resultaat te behalen.

Als een beelddenker hinder ondervindt van een van de 7 stressfactoren, dan ontstaat bij deze medewerker een interne crisis die alle energie en aandacht opeist.

De eerste zorg voor een beelddenker bestaat erin om de interne crisis te herkennen en op te lossen. Er is niets mis met jouw probleemoplossend vermogen maar zolang je zonder het e weten appelen voor citroenen wil verkopen, zal het nooit lukken om verbindend samen te werken met je team.


7 gezichten van anders denken: Problemen oplossen

Tijdsbeleving is een van de 7 stressfactoren waar beeldenkers regelmatig onbewust tegenaan lopen. Je vindt ze alle 7 kort beschreven in dit downloadbare overzicht (2 pagina’s) aanvraag document.
Dit was het laatste artikel in de reeks van de 7 stressfactoren voor beelddenkers of multi-getalenteerde bruggenbouwers op de werkvloer. Wil je de volledige reeks lezen, start dan met deel 1: Tijd is ruimte.


Wie is Saskia Smet van Numentum?

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.
Saskia deelt via haar blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.
Daarnaast is community manager van Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


Opmerking van de auteur

Dit artikel verscheen voor het eerst op 31 januari 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten uit de praktijk. De laatste update gebeurde op 16 augustus 2021.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:

Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in het gebruiken van die extra kwaliteiten!Wil je weten hoe jij je probleemoplossend vermogen verder ontwikkelt?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken. 


Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

16 augustus 2021

Hoe groot is je probleemoplossend vermogen? Hoe pak je problemen aan?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x