Schoolse leerstijl of context en verbanden? Hoe leer jij het liefst?

Leerstijlen verschillen

Er is al veel verteld en geschreven over de verschillende manieren van leren, zoals:

 • Meervoudige Intelligentie volgens Howard Gardner
 • Leerstijlen van David Kolb
 • Inventaris van leerstijlen van Jan Vermunt
 • Leervoorkeuren volgens Manon Ruijters
 • Leren op de werkvloer
 • Zintuiglijk leren via de zintuigen
 • Andere leermodellen

Mensen krijgen op verschillende manieren nieuwe kennis en activiteiten onder de knie. Je leert vlotter iets nieuws met een leerstijl die bij je past.

Zeker beelddenkers leren anders. Hun kennisverwerking gaat veel sneller dan de klassieke lesmethodes die in Westerse scholen gebruikt worden.

Uiteraard spelen ook nog andere factoren – zoals motivatie en interesse – een rol om een leerproces succesvol te laten zijn.


Wat is de invloed van de leerstijl op jouw leerproces?

Lineaire methode - stap voor stap

In een klassiek schoolsysteem begeleidt een docent je stap voor stap naar een bepaald doel. Door het proces stap voor stap te volgen, kom je vanzelf bij het resultaat. Je moet alle stappen doorlopen alvorens je het verwachtte eindresultaat kan zien.

Als beelddenker kan je moeilijk geconcentreerd blijven volgen omdat het resultaat en de onderlinge verbanden ontbreken.


Totaalbeeld - context en verbanden

Een beelddenkers heeft een totaalbeeld van de situatie nodig zodat hij de nieuwe stof direct in de juiste context kan plaatsten.

Dit geldt ook voor het leren of opnemen van nieuwe informatie. Leren gaat beter als je de nieuwe kennis direct kan verbinden met het leerdoel en grotere geheel.


Waar zit het grote verschil?

Denk aan kapstokken in een school:

Elke klasgroep heeft een vaste plek om hun jassen op te hangen. Als je weet in welke klas een kind zit, weet je waar de jas mag opgehangen worden.


Ontbreekt deze informatie?

Dan wordt een jas lukraak opgehangen. Het zal veel langer duren om hem terug te vinden.Hoe versnel je het leerproces?

Het leerproces van een beelddenker versnelt als hij vanaf de start beschikt over alle elementen die hij nodig heeft om een overzichtsbeeld op te bouwen.

Het principe blijft hetzelfde om het nu gaat om schoolse leermethode of werkplek leren. 

Denk aan informatie zoals:

 • Waar leidt dit naartoe?
 • Waarom moet je dit leren?
 • Hoe is deze kennis verbonden met de rest? (je projecten op het werk, de organisatie waar je werkt)
 • Hoe past deze nieuwe informatie bij de kennis die je al bezit?
 • Wat is het nut, de noodzaak of de relevantie om dit te leren?
 • Waar draagt dit toe bij?
 • enz.


Context leren

Zie jij als beelddenker de verbanden met het geheel, dan is iets nieuws leren een fluitje van een cent.

Het verwerken van deze nieuwe materie gaat snel:

 • De nieuwe informatie voeg je direct toe bij alle andere kennis en informatie die hierover in je brein aanwezig is.
 • Je brein maakt ook direct verbindingen aan tussen de nieuwe kenniselementen en relevante informatie uit andere vakgebieden of je persoonlijke ervaringen die je al opgeslagen had.
 • Zonder het kennen van de juiste context, kan je de informatie dus onmogelijk verwerken.


Schoolse leerstijl

In tegenstelling tot iemand met een voorkeur voor de klassieke manier van stap voor stap leren:

 • Dit profiel verkiest  om nieuwe kennis en informatie eerder onderwerp per onderwerp te verwerken. Alle informatie wordt in vakjes gestockeerd.
 • Bij deze leerstijl is het niet nodig om te zoeken naar onderlinge verbanden tussen de nieuwe informatie en reeds vroeger opgedane kennis om de informatie te kunnen verwerken.

numentum schoolse leerstijl of context en verbanden? hoe leer jij het liefst? context leren


Beelddenkers zijn laatbloeiers én ontzettend leergierig!

Velen worstelen met het klassieke onderwijssysteem in België en Nederland.

In een aantal gevallen slaagt een beelddenker nooit in het behalen van een diploma, hoewel hij de nodige capaciteiten bezit.

Een beelddenker die doorheen zijn schoolcarrière regelmatig geconfronteerd werd met problemen, zal geen zin hebben om voor zijn werk naar een schoolse opleiding gestuurd te worden.

Dit staat in schril contrast met hun leergierigheid:

 • Het zijn eeuwige studenten die vaak tot op zeer hoge leeftijd gemotiveerd zijn om nieuwe activiteiten te leren en hiermee te gaan experimenteren.
 • Hoe meer een beelddenker zijn eigen leermethode mag ontwikkelen en gebruiken, hoe sneller hij kennis en informatie zal opnemen en verwerken.


Ervaringsleermethode

Linda Kreger-Silverman heeft hier veel onderzoek naar gedaan zoals beschreven in haar boek “Upside-down brilliance, The Visual-Spatial learner”.

Je bewust zijn van je persoonlijke voorkeur leerstijl is voor iedereen belangrijk.
Voor een beelddenker kan dit het verschil zijn tussen slagen of falen.


Afkijken en verbeteren

Je kan zelf iets uitproberen;

Of je begint met te kijken naar iemand die doet wat jij wil leren. Ook al lijkt dit ervaringsleren op afkijken, een beelddenker zal nooit klakkeloos iets overnemen maar altijd aanpassingen doen of het perfect te laten aansluiten bij de eigen situatie.


Ben je een beelddenker?

Ga op onderzoek naar je voorkeur leerstijl: experimenteer op welke manier jij het makkelijkst leert !


7 Gezichten van anders denken: leerstijl 

Leermethodes zijn een van de 7 stressfactoren waar beeldenkers regelmatig onbewust tegenaan lopen. Je vindt ze alle 7 kort beschreven in dit downloadbare overzicht (2 pagina’s): aanvraag document.numentum 7 stress factoren voor beelddenkers op de werkvloer leerstijl


Dit is het 6de artikel is in de reeks van de 7 stressfactoren voor beelddenkers of multi talent leiders op de werkplek. De links naar alle artikelen in de reeks vind je in het overzichtsdocument.

De volgende stressfactor in deze reeks (7de en laatste deel) : presenteren


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 31 maart 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten uit de praktijk. De laatste update gebeurde op 15 april 2024.


Wie is Saskia Smet van Numentum?

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum. Saskia deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers op de werkplek. Met Numentum begeleidt ze beelddenkers in een werkomgeving.

Klanten krijgen inzicht in de verschillen en leren hoe ze de unieke beelddenkerskwaliteiten op een positieve manier en meerwaarde voor zichzelf en de werkgever kunnen gebruiken.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leader Platform. Dit is het leer- en community platform van Numentum.)

Saskia Smet Numentum coaching en advies voor beelddenkers op de werkplek

Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Jouw meerwaarde zit in de extra beelddenkerskwaliteiten op de juiste manier te leren gebruiken! Beelddenken testen kan je op weg helpen. Zolang je aandacht, tijd en energie blijft stoppen in het bijwerken van je tekorten, heb je niets meer over voor het trainen van je talenten.

Als je geen rolmodellen of voorbeelden ziet, ontdek je nooit welke verschillende mogelijkheden er zijn om jouw unieke beelddenker talenten in te zetten op het werk.


Wil je weten wat Saskia voor jou kan betekenen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.
Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify

15 april 2024

Schoolse leerstijl of context en verbanden? Hoe leer jij het liefst?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x