Schoolse leerstijl of context en verbanden? Hoe leer jij het liefst?

Leerstijlen verschillen

Er is al veel verteld en geschreven over de verschillende manieren van leren, zoals:

 • Meervoudige Intelligentie volgens Howard Gardner
 • Leerstijlen van David Kolb
 • Inventaris van leerstijlen van Jan Vermunt
 • Leervoorkeuren volgens Manon Ruijters
 • Leren op de werkvloer
 • Zintuiglijk leren via de zintuigen
 • Andere leermodellen

Mensen krijgen op verschillende manieren nieuwe kennis en activiteiten onder de knie. Je leert makkelijker iets nieuws met een leerstijl die bij je past.

Zeker beelddenkers leren sneller op andere manieren dan de klassieke lesmethodes die docente, gebruiken in Westerse manieren om mensen op te leiden.

Uiteraard spelen ook nog andere factoren – zoals motivatie en interesse – een rol om een leerproces succesvol te laten zijn.


Wat is de invloed van de leerstijl op jouw leerproces?

In een klassiek schoolsysteem begeleidt de docent je stap voor stap naar een bepaald einddoel. Door het proces stap voor stap te volgen, kom je tot een leerresultaat. Je ziet pas op het einde van het leerproces waar dit naartoe leidt.

Het is een lineaire methode die niet voor iedereen doeltreffend is.

Als beelddenker lukt het je niet om op deze manier je aandacht erbij te houden. Je kan moeilijk geconcentreerd blijven volgen omdat de onderlinge verbanden ontbreken.

Jij hebt een totaalbeeld van de situatie nodig zodat je de nieuwe stof direct in de juiste context kan plaatsten. Dit geldt ook voor het leren of opnemen van nieuwe informatie. Leren gaat beter als je de nieuwe kennis direct kan verbinden met het leerdoel en grotere geheel.

Bij een stap voor stap methode is het niet nodig om verbanden aan te reiken. Door het proces te doorlopen, ga je automatisch het verwachtte eindresultaat zien.


numentum schoolse leerstijl of context en verbanden? hoe leer jij het liefst? schoolse leerstijl


Beelddenkers leren zo

Wat versnelt jouw leerproces als beelddenker?

Bij de start, beschikken over zoveel mogelijk informatie die je helpt om het totaalbeeld op te bouwen, zoals:

 • Waar leidt dit naartoe?
 • Waarom moet je dit leren?
 • Hoe is deze kennis verbonden met de rest? (je projecten op het werk, de organisatie waar je werkt)
 • Hoe past deze nieuwe informatie in het geheel wat je al kent?
 • Wat is het nut, de noodzaak of de relevantie om dit te leren?
 • Waar draagt dit toe bij?
 • enz.


numentum schoolse leerstijl of context en verbanden? hoe leer jij het liefst? context lerenContext leren

Zie jij als beelddenker de verbanden met het geheel, dan is iets nieuws leren een fluitje van een cent.

In dit geval verwerk je de nieuwe materie snel: Jij gaat onmiddellijk deze nieuwe informatie toevoegen aan alle andere kennis en informatie die hierover in je brein aanwezig is.

Concreet zal je de nieuwe kenniselementen direct verbinden aan informatie uit andere vakgebieden of je persoonlijke ervaringen. Zonder het kennen van de juiste context, kan je de informatie dus onmogelijk verwerken.


Schoolse leerstijl

In tegenstelling tot iemand met een voorkeur voor de klassieke manier van stap voor stap leren: Dit profiel zal nieuwe kennis en informatie eerder onderwerp per onderwerp onthouden.

Hier is op dat moment geen aandacht voor het zoeken van de onderlinge verbanden tussen de nieuwe informatie en reeds vroeger opgedane kennis. Alle informatie wordt in vakjes gestockeerd.


Waarom houden docenten hier zo weinig rekening mee?

Beelddenkers zijn vaak laatbloeiers.

Ze worstelen regelmatig met het klassieke onderwijssysteem in België en Nederland. In een aantal gevallen slaagt een beelddenker nooit in het behalen van een diploma, hoewel hij de nodige capaciteiten bezit.

Vaak merkt de omgeving dit uitzonderlijk talent pas op als ze de schoolbanken verlaten hebben.

Een beelddenker die doorheen zijn schoolcarrière al regelmatig geconfronteerd werd met leerproblemen, vindt het niet fijn om voor zijn werk naar een schoolse opleiding gestuurd te worden.

Dit staat in schril contrast met hun leergierigheid. Het zijn eeuwige studenten die vaak tot op zeer hoge leeftijd gemotiveerd zijn om nieuwe activiteiten te leren en hiermee te gaan experimenteren.

Hoe meer een beelddenker zijn persoonlijke leermethode mag ontwikkelen en gebruiken, hoe sneller hij kennis en informatie zal opnemen en verwerken.


Welke leerstijl past bij een beelddenker?

Linda Kreger-Silverman heeft hier veel onderzoek naar gedaan zoals beschreven in haar boek “Upside-down brilliance, The Visual-Spatial learner”.

Ben je een beelddenker?

Ga op onderzoek naar je voorkeur leerstijl: experimenteer op welke manier jij het makkelijkst leert !Al doende leert men.

Dit gezegde typeert de meeste beelddenkers.


Je kan zelf gaan proberen, of je kan beginnen met kijken naar iemand die doet wat jij wil leren. Ook al lijkt dit ervaring leren op afkijken, een beelddenker zal nooit klakkeloos iets overnemen maar altijd aanpassingen doen of het perfect te laten aansluiten bij de eigen situatie.

Je bewust zijn van je persoonlijke voorkeur leerstijl is voor iedereen belangrijk.
Voor een beelddenker kan dit het verschil zijn tussen slagen of falen.

Brigitte Lebbink-Burmanjer legt in dit artikel heel mooi de tussen beelddenken en rekenproblemen, maar dit kan je doortrekken naar elk onderwerp dat je als beelddenker wil leren.
Beelddenken en leren, het begint al op de lager school!


Gezichten van anders denken: leerstijl 

Leermethodes zijn een van de 7 stressfactoren waar beeldenkers regelmatig onbewust tegenaan lopen. Je vindt ze alle 7 kort beschreven in dit downloadbare overzicht (2 pagina’s): aanvraag documentt.
numentum 7 stress factoren voor beelddenkers op de werkvloer leerstijl

De volgende stressfactor in deze reeks : manier van werken


Wie is Saskia Smet van Numentum?

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia deelt via haar blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 31 maart 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten uit de praktijk. De laatste update gebeurde op 30 augustus 2021.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in de extra beelddenkerskwaliteiten op de juiste manier te leren gebruiken!


Wil je weten wat de impact van je leerstijl op het werk is?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.

Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay


30 augustus 2021

Schoolse leerstijl of context en verbanden? Hoe leer jij het liefst?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x