Je resultaten spreken een veel sterker verhaal dan jij mondeling vertelt

Wat verkies jij een positieve of een negatieve houding?

Resultaten die voor zich spreken brengen je als beelddenker het meest op omdat je collega’s of leidinggevende echt zien welke waarde jij bijdraagt aan de groep. Jouw resultaten duidelijk zichtbaar maken voor anderen kost tijd en moeite, terwijl jij zelf al vooruitkijkt naar de volgende activiteit op je lijstje. 

Mensen in je omgeving missen het totaalbeeld van de situatie zoals jij het in je hoofd hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Alle stappen die je doorlopen hebt.
 • De verschillende acties en controles die je uitgevoerd hebt.
 • Welke kennis je in overweging genomen hebt om het werkproces te verbeteren.
 • De combinatie van informatie die je tot de oplossing heeft gebracht.


Wil je onzichtbaar blijven?

Je kan de huidige situatie aanvaarden en blijven weigeren om tijd en moeite te steken om je resultaten voor jou te laten spreken. Waardoor je gaat zeuren en klagen dat niemand ziet wat je doet. Hierdoor duw je jezelf in de slachtofferrol.

Jij legt de oorzaak van het probleem of de schuld bij je collega’s of leidinggevende neer:

 • Zij zien niet wat jij doet.
 • Jij gaat afwachten tot iemand anders actie onderneemt om jouw werk zichtbaar te maken.
 • Omdat je anderen ziet pronken met jouw werk, groeit je frustratie en ergernis.


Kom in actie, laat je resultaten spreken

Je kan op zoek gaan naar manieren om op een korte en snelle manier aan te geven wat je doet. Dit vraagt tijd en moeite om vooraf stil te staan en tot de essentie te komen. Datgene waarmee jij het verschil maakt.

Jij stelt je kwetsbaar op omdat je afwijkende ideeën of werkmethoden zichtbaar worden. Hierdoor leg je extra kennis op tafel waarop je collega’s of leidinggevende kunnen reageren of vragen over stellen. Informatie of een manier van kijken, waar ze anders mogelijk nooit aan gedacht zouden hebben.


Wil je afwachten of zelf in actie komen?

Beiden opties hebben ongetwijfeld voor- en nadelen. Afhankelijk van het moment en je ingesteldheid, komt iedereen wel eens in de actie of afwachtende houding terecht.

Stel dat je consequent wenst te kiezen voor de positieve houding waarbij je zelf in actie komt. Wat zou dit voor jou en je zelfvertrouwen betekenen op het werk?


Wat draag je bij aan het teamresultaat?

Elke beelddenker heeft bijzondere kwaliteiten. Dit zijn beelddenkerstalenten waar je jezelf en je team een onschatbare dienst mee kan bewijzen. Ook al worden deze nu nog niet herkend door je organisatie of leidinggevende.

Bovendien zijn dit de activiteiten die je heel graag, goed en makkelijk kan. Anders gezegd deze taken kosten je geen moeite, terwijl jouw bijdrage wel het verschil maakt.

Als jij meer van deze taken zou uitvoeren, help je de groep om tot betere resultaten te komen.


Hoe kan jij je leidinggevende en collega’s hiermee helpen?

Stephen R. Covey beschrijft in zijn boek: “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap” de cirkel van betrokkenheid en de cirkel invloed die ieder van ons dagelijks ervaart.

Op sommige zaken heb je invloed, op anderen absoluut niet.

Alle elementen waar je invloed op hebt, zitten in je cirkel van invloed.


numentum beelddenker op de werkvloer cirkels van invloed en betrokkenheid resultaten spreken


Door je aandacht te richten op datgene waar jij zelf invloed kan op hebben, kan je deze cirkel vergroten. Dit vraagt om een positieve houding. Als je resultaten spreken, vergroot jij je invloed.

Als je leidinggevende of collega’s niet weten wat je doet, dan krijg je hier geen waardering of erkenning voor. Ze zien het niet en realiseren het zich niet.

Je kan in deze situatie gaan dwarsliggen, aandacht eisen en tegenwerken waardoor je het probleem bij je collega’s of leidinggevende gaat leggen.
Omdat er niets aan de situatie veranderd, ga jij meer en meer negatief ingesteld geraken. Waardoor je collega’s of leidinggevende jouw kwaliteiten nog minder gaan zien.

Resultaat: Jouw cirkel van invloed gaat verkleinen.


numentum beelddenker op de werkvloer cirkel van invloed vergroten of verkleinen resultaten spreken


Hoe vergroot een beelddenker de cirkel van invloed?

Op een rustige manier in gesprek gaan met de leidinggevende of collega’s, kan een mogelijkheid zijn om inzichten te delen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • taken die makkelijker eenvoudiger of sneller kunnen;
 • activiteiten op een andere manier organiseren, waardoor minder tijd verloren gaat;
 • proactief acties ondernemen om problemen te voorkomen

De grootste hinderpaal om het gesprek aan te durven gaan zijn taalverschillen en communicatieproblemen. Het verhaal van een beelddenker komt wollig over en is moeilijk te begrijpen door de luisteraars:

 1. Gesprekken zitten vol met beeldspraak en metaforen. Sommige kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
 2. Door gebrek aan structuur is de boodschap chaotisch. Bovendien speelt een groot deel van de redenering zich in het hoofd van een beelddenker af.
 3. Het lijkt weinig praktisch en concreet omdat het abstracte concepten beschrijft. Er is nog een vertaalslag nodig om de oplossing praktisch te kunnen invoeren.


Laat je resultaten spreken

Het gevolg is dat wat jij als beelddenker vertelt voor je luisteraars lastig is om te volgen en te begrijpen.

De dialoog die jij zo belangrijk vindt, komt er niet. Mensen haken af, ervaren het als verprutste tijd, … En jij kan je resultaten niet tonen.

In plaats van afhankelijk te blijven van anderen, kom je zelf in actie. Je keert de situatie om:
Je pakt de opdrachten binnen je cirkel van invloed aan op jouw efficiëntere manier.

Binnen je cirkel van invloed zitten de taken die jij zelf anders kan organiseren zonder dat jij eerst toelating aan je leidinggevende of iemand anders hoeft te vragen.

Dat is toch niets nieuws of speciaals?
Dat doe ik toch nu al.

Prima. Dit is de perfecte start om de volgende stap te zetten:

 • Voor wie doe jij deze taken? Wie is je opdrachtgever in dit geval?
 • Kijk eens welke doelen of resultaten deze collega of je leidinggevende dient te behalen.
 • Kan jij door je werk anders te doen of iets extra’s toe te voegen, deze persoon helpen om makkelijker of beter resultaten te behalen?


Hoe werkt dit in praktijk?

Begin met iets kleins. Voer de taak uit. Lever je werk af.

Kijk naar de reactie die jouw werk te weeg brengt bij de opdrachtgever.

Evalueer het proces en stuur bij waar nodig.

Hoe meer jij deze werkwijze gaat ontwikkelen en toepassen op je taken en projecten, hoe meer je cirkel van invloed zal vergroten.


Wat weerhoud je om je resultaten te tonen?

Op deze manier werk je aan het vertrouwen en versterkt de onderlinge relatie tussen de opdrachtgever en jou.

Daarnaast creëer je op deze manier een mogelijkheid om ongevraagd te tonen wat jij in je mars hebt. En dan komt je innerlijke criticus op je schouder kloppen:

 • Dit kan ik niet maken: dit doe je toch niet ongevraagd?
 • Wat gaat die wel niet van mij denken, dat ik zijn werk wil overnemen?
 • Alsof ik vind dat hij niet goed werkt?
 • Het lijkt wel of ik me overal mee wil bemoeien.
 • Dit voelt als ‘vleien of mouw vegen’ om iets extra te bekomen.
 • Straks geef ik de indruk dat ik niet genoeg werk heb.

Kan je zelf nog een aantal elementen vinden waarom je vooral geen actie zou ondernemen?
Vast wel!

Dit zijn allemaal vooronderstellingen om niet proactief te zijn of zelf ongevraagd in actie te komen. Een gemiste kans om die extra mijl te gaan en een onverwachte service te leveren. Zelfs als je geen direct contact hebt met de klant van het bedrijf, heb je interne klanten!


Waarom zou je toch tonen wat je waard bent?

Je doel is om je kwaliteiten te tonen aan de hand van concrete realisaties en voorbeelden. Het resultaat van je werk, toont wat jij in je mars hebt.

Als kort en bondig een boodschap overbrengen niet je sterkste kant is, dan kan deze manier van werken een methode zijn om je kwaliteiten op een eenvoudige manier te laten zien:

 • Je toont en verkoopt je expertise aan de hand van resultaten. Je beleeft er zelf plezier aan omdat je echt met je talenten aan de slag kan gaan.
 • Het kost je geen moeite om die extra mijl te gaan om je collega of leidinggevende te helpen.
 • De persoon die het resultaat ontvangt, bezorg je meer dan hij van je verwacht.

Het gewoon kunnen doen en laten zien, is veel makkelijker dan proberen uit te leggen waarom je iets anders wil gaan doen.

Kort en bondig uitleggen hoe het anders zou kunnen is niet je sterkste kant als beelddenker. Bovendien missen stap voor stap denkers meestal het totaalbeeld waarvan jij vertrekt. Hierdoor denk je automatisch een paar stappen vooruit. Waardoor ze niet altijd begrijpen wat je wil doen.


numentum resultaten spreken voor een beelddenker op het werk


Hoe pak je dit aan?

 • Begin klein zodat je zelfvertrouwen kan groeien. Zo voorkom je ook dat je innerlijke criticus en twijfel overwinnen.
 • Toon je kwaliteiten zodat jouw toegevoegde waarde voor het team zichtbaar wordt.
 • Kijk welke reacties dit teweeg brengt bij je collega’s of leidinggevende zodat je kan bijsturen en verbeteren.

Mogelijk groeit het vertrouwen van de ander in jou. Wat als jouw resultaten inspireren en je hierdoor de vraag krijgt om mee te denken over andere vraagstukken die aanleunen bij jouw kwaliteiten?

Als je klein begint, creëer je veiligheid voor alle betrokkenen. Je geeft anderen hierdoor de mogelijkheid om mee te denken nu de situatie wijzigt.

Start je ineens met iets heel groot dan kan het voor de ander aanvoelen dat je hem wil overtroeven. Dat het je bedoeling is om zijn job of baan te willen overnemen.

Dit voelt aan als een bedreiging voor je collega of leidinggevende. Het creëert weerstand. Wat niet je bedoeling is!

Het overnemen van de functie van de leidinggevende is meestal het laatste wat een beelddenker zelf wil. Meedenken en kunnen helpen vanuit een ondersteunende rol met zijn expertise is wel een behoefte.


Welk doel wil een beelddenker realiseren?

Elke beelddenker wil deel uit maken van het team en met zijn kwaliteiten bijdragen aan de resultaten van de groep. Jij wil:

 • Aan de ene kant, wil je meer met je unieke talenten kunnen werken omdat dit jouw manier is om een positieve bijdrage te leveren aan de resultaten van de organisatie.
 • Anderzijds, wil je graag je unieke kwaliteiten die je nu misschien te weinig kan gebruiken verder ontwikkelen ten dienste van het team.

Door je unieke kwaliteiten verder te ontwikkelen, lever je niet alleen op een constructieve manier een bijdrage aan het behalen van de team resultaten. Het verstevigt ook jouw zelfvertrouwen.

Voor de specifieke beelddenkerstalenten is nu vaak nog te weinig aandacht binnen teams of bedrijven. Waardoor beelddenkers moeilijker hun plek vinden in de groep.

Je kan wachten totdat anderen dit voor je oplossen of je kan als beelddenker zelf actief aan de slag gaan. Het E-book aan Samen aan het werk, geeft je inzichten en 5 manieren om vlotter samen te werken met een beelddenker. Vraag je exemplaar aan en begin direct de eerste stappen te zetten.


Vraag het E-book en ontdek hoe je beter kan samenwerkenOpmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 2 augustus 2017. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 10 mei 2021.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in de extra beelddenkerskwaliteiten op de juiste manier te leren gebruiken!


Wil je weten wat Saskia voor jou kan betekenen?

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en het E-book om het voordeel van de verschillen tussen beelddenken en begripsdenken als troef te gebruiken in teams. Ze is de oprichtster van Numentum.


Neem contact op de mogelijkheden met Saskia te bespreken.Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

10 mei 2021

Je resultaten spreken een veel sterker verhaal dan jij mondeling vertelt
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x