Het overzichtsbeeld dat ziet toch elk teamlid? Of zie ik dit verkeerd?

Hoezo dat overzichtsbeeld ziet niet iedereen bij de start?

In veel organisaties zijn de processtappen verdeeld over verschillende afdelingen. Waardoor de medewerkers enkel een klein onderdeel van het proces kennen en de samenwerking minder efficiënt verloopt.

Het is onduidelijk voor de medewerkers op welke manier een onderdeel deel uitmaakt van het bedrijfsproces. Hoe sterker de silo-cultuur in het bedrijf, hoe meer dit speelt. Hierdoor geraken verschillende afdelingen binnen een organisatie slechter op elkaar afgestemd:

 • Aan de lopende band in een productie omgeving is het duidelijk wat de volgende in het proces doet.
 • In een administratieve omgeving is het minder duidelijk op welke manier documenten gebruikt worden in de volgende afdeling.


Zoals duidelijk wordt in de volgende voorbeelden:

Routine bloedonderzoek

In een groot laboratorium zijn de medewerkers onderverdeeld in teams. Elk team voert een aantal routine bloedonderzoeken uit.

De staalvoorbereidingen gebeuren door één afdeling. Daarna vertrekken de stalen vanuit deze centrale dienst naar de verschillende analyseteams. De stalen worden geanalyseerd door de verschillende teams. Elke groep stuurt de resultaten door naar de controle afdeling die alles nakijkt en samenbundelt waarna het geheel doorgestuurd wordt naar de klant.

In een labo met routine analyses, is dit een klassieke en efficiënte manier van werken.


Opsporen van deeltjes in geneesmiddelen afkomstig van de verpakking

Op dezelfde manier het werk organiseren in een onderzoekslaboratorium waar toxische stoffen opgespoord worden, is minder efficiënt. Denk bij voorbeeld aan het onderzoek naar stoffen die uit het verpakkingsmateriaal in een geneesmiddel terecht kunnen komen. Er kunnen zowel stoffen uit het verpakkingsmateriaal als afbraakproducten door interactie met het geneesmiddel zelf ontstaan.

Men kan vermoeden welke elementen mogelijk zou kunnen gevonden worden. Voorspellingen gemaakt op basis van de samenstelling van de verpakking en de scheikundige formule van het geneesmiddel. Bij nieuwe geneesmiddelen weet men echter nooit welke interacties optreden.

Door resultaten van de verschillende analysemethodes uit te wisselen en samen te voegen met de kennis en ervaring van de labo-analisten, krijgt men extra gegevens. Als deze bijkomende informatie zichtbaar wordt, is de kans groter dat er meer “onbekende componenten” kunnen geïdentificeerd worden. De samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende onderzoeksteams, zorgt extra gegevens die door de afzonderlijke testmethodes nooit aantoonbaar is.


Als een centrale controle afdeling de verschillende testresultaten pas op het einde van de analyseprocessen samenbrengt, dan ontbreekt die uitwisseling.


Willen ze niet? Of kunnen ze dit niet zien?

In de meeste gevallen is het omdat ze dit nog niet kunnen zien. De meeste mensen deugen en hebben het goed met het team voor. Lineaire denkers missen het overzichtsbeeld, hoewel beelddenkers dit moeilijk kunnen begrijpen.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers, visueel-ruimtelijke denkers of beelddenkers, vinden het gewoon om dat overzicht altijd te zien. Zij kunnen immers niets starten zonder een totaalbeeld van de situatie. Het maakt geen verschil of het gaat om het starten van een opdracht of om iets nieuws te leren. Zonder overzichtsbeeld beginnen is lastig:

 • Omdat je de opdracht geen plaats kan geven in het grotere geheel.
 • Er is geen kader en dus kan je niet starten.

Veel beelddenkers beseffen niet dat dat overzichtsbeeld zien of kunnen opmaken, een van hun typische kenmerken is. Een talent of kwaliteit die zij bezitten en anderen niet.


Omkeren om ergernis te voorkomen!

Vermijd om je te blijven ergeren aan het feit dat je omgeving niet ziet wat jij ziet.
Maar keer het om en maak van het probleem een voordeel!

Zoek naar manieren om het totale plaatje voor jezelf en voor je omgeving zichtbaar te maken met een beeld waar iedereen voordeel uithaalt:

 • Jij hebt dat overzicht nodig om alle verbindingen met de omgeving of situatie te zien. Inclusief de input en output die aan de situatie voorafgaan of erop volgen. Zo’n totaalbeeld helpt jou om de verschillende elementen te ordenen in jouw brein.
 • Jouw collega’s help je met zo’n overzichtsbeeld om sneller en doelgerichter doorheen alle processtappen te lopen. 

Het klinkt misschien raar en een beetje arrogant, maar met jouw overzichtsbeeld verloopt dit vlotter:
Bij lineair denken, zie je het totaalbeeld pas als je in de laatste stap van het proces aankomt. Met jouw gerichte vragen, verloopt dit sneller.Overzicht versus stap voor stap

Besef dat vertrekken vanuit het totaal overzichtsbeeld of stap voor stap denken, 2 totaal verschillende manieren van werken zijn. Beiden hebben voordelen en nadelen ! Denk bij voorbeeld aan:

 • De grotere risico’s die je als beelddenker neemt als je te snel een nieuw idee direct wil omzetten in acties.
 • Of het tijdverlies door het maken van een keuze, die in een volgende stap duidelijk de verkeerde optie blijkt te zijn geweest.

Het beste van beiden werkwijzen samenbrengen maakt het geheel veel krachtiger en sterker.  Het gaat dus om een EN/EN verhaal. Hierdoor bouwen teams verder op de kwaliteiten van elk individueel teamlid.Hoe krijg je het overzichtsbeeld aan je collega’s verkocht?

Als je jouw beeld aan je collega’s opdringt zonder verdere uitleg of achtergrondinformatie, mag je er zeker van zijn dat er weerstand ontstaat. Gewoon omdat een beelddenker in al zijn enthousiasme behoorlijk opdringerig kan overkomen! Bovendien helpt je chaotisch en ongestructureerd verhaal niet om vertrouwen te wekken voor iets wat je collega’s nog niet kunnen zien of begrijpen.

Anderzijds zien lineaire denkers het totale beeld bij de start nog niet omdat ze enkel de eerste stap bekijken. Jij zal als beelddenker dus toelichting moeten geven om hen uitleggen hoe je hier toekomt. Zo niet krijg je mogelijk het verwijt dat je er allerhande zaken bijhaalt die er niets toe doen. Vanuit het standpunt van je collega’s gezien, hebben ze 100% gelijk. Jij ziet letterlijk een ander beeld bij de start!

Elke multi-getalenteerde bruggenbouwer is een chaotische denker. Met andere woorden je hebt het overzichtsbeeld nodig om je gedachtegang voor jezelf te ordenen. Datzelfde totaalbeeld helpt je ook om een logische structuur aan te brengen in het verhaal voor je collega’s of medewerkers.


Waarom tijd maken voor het totaalplaatje?

Je inzichten bevatten bijkomende en waardevolle informatie. Heel het team heeft baat bij de tijd die je steekt in het opmaken van een overzichtsbeeld! Met deze extra informatie komt de groep in de meeste gevallen sneller tot de oplossing. Door samen te werken zal de groep sneller resultaat bereiken dan elk individu afzonderlijk.

Tijd maken loont om 3 redenen:

 • Het helpt je om je gedachten te ordenen.
 • Een overzichtsbeeld brengt structuur aan in je verhaal.
 • Het dwingt jou om de intuïtieve verbanden zichtbaar en concreet te maken. Om de verbindingen tussen kennis, ervaring, informatie en mensen aan te tonen.


Alle begeleidingstrajecten van Numentum starten met de bewustmaking van de onderlinge verschillen tussen mensen en de meerwaarde die je hiermee voor teams kan creëren. Zodra jij hier bewust van bent, is de stap naar zelfzorg en betere samenwerking een logisch vervolg.


Ga bewust voorbij het hokjes-denken zodat jij als multi-getalenteerde leider verbindingen leert leggen tussen experten en expertise uit verschillende domeinen.
Jouw zelfvertrouwen krijgt hierdoor een flinke boost omdat jij meer erkenning ervaart door mensen samen te brengen waardoor jouw inbreng in het team duidelijk zichtbaar wordt.

Heb je hierbij vragen?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.


 

Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 5 februari 2016. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 20 juli 2020.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenker profielen zijn onder andere: 

visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, multi-talent leider, multi-talent leader, polymath, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, dwarsdenker, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, rebel, …

Welke benaming of label je ook verkiest, dit kan je helpen om rust te vinden: Je bent niet alleen er zijn nog mensen die zo denken en werken.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

17 juli 2020

Het overzichtsbeeld dat ziet toch elk teamlid? Of zie ik dit verkeerd?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x