Hoe ervaart een beelddenker op de werkvloer de werkomgeving?

Er was eens een beelddenker op de werkvloer

Er was eens een jonge projectingenieur. Hij heette Jan. Jan werkte voor het bedrijf “Verschil & Co”.

Hij was een van de projectmanagers in het bedrijf. Dit team van projectmanagers organiseerde het invoeren van nieuwe producten in de fabriek en alle activiteiten die hierbij kwamen kijken.
Jan had zijn project goed onder controle zodat alle activiteiten zoals gepland verliepen.

Dit was absoluut geen evidentie voor alle projecten: Er waren immers te weinig medewerkers, grondstoffen en machines beschikbaar om alle projecten op hetzelfde moment uit te voeren.


Geen prioriteiten, wel schaarste

De schaarste aan beschikbare mensen en middelen enerzijds en de concurrentie strijd tussen de projectmanagers anderzijds, kostte het bedrijf veel geld en tijdverlies.
Hij besprak deze problemen met zijn manager. Alleen lukte het Jan nooit om dit kort en bondig en vooral overzichtelijk uit te leggen.

Jan kreeg regelmatig van zijn manager te horen dat hij zich alleen op zijn project diende te focussen. Hij moest zich niet bezig houden met de andere projecten. Zijn collega’s hielden immers hun eigen project heus wel in de gaten.

Jan begreep het niet en dacht: “Ziet mijn manager dan niet dat alle projectmanagers dezelfde medewerkers en materialen nodig hebben? Dat we allemaal vechten om ons project prioritair te laten behandelen en dat dit een invloed had op het hele bedrijf?

Jan begon aan zichzelf te twijfelen: “Had hij het wel bij het rechte eind? Had hij wel een juist beeld van de situatie? Zijn baas had toch veel meer informatie dan hijzelf?


Wat gebeurde er in de productie afdeling?

Het gebeurde regelmatig dat het hoofd van de productieafdeling de planning van de productie activiteiten diende te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat een klant een groot order bestelde wat direct geleverd moest worden.

Hierdoor kon de volledige weekplanning van de normale productie activiteiten totaal veranderen omdat klantenorders en bestaande producten voorrang krijgen.

Wat zijn de gevolgen voor de testen van projecten?

 • Geplande testen verdwenen uit de weekplanning.
 • Het was onmogelijk om testen op de productiemachines tegen de afgesproken datum uit te voeren.
 • Ondanks goede afspraken met de productie, lopen projecten op het laatst moment vertraging op.

Op zo’n moment probeerde elke projectmanager om zijn testen opnieuw op de planning te krijgen.
Diegene die het hardst kon schreeuwen en het best kon lobbyen, kon de vertraging voor zijn project beperken. Deze project manager kreeg een nieuwe plaats voor zijn testen op de weekplanning.


beelddenker op de werkvloer


Elke beelddenker op het werk is een toegewijde doorzetter

Jan bleef hard werken, maar telkens weer ging de promotie naar een van zijn collega’s. Niemand merkte zijn toewijding en doorzettingsvermogen.

Jan bleef een loyale en hardwerkende projectmanager, maar zijn frustratie en onvrede groeide met de dag. Na een aantal jaren kreeg hij een burn-out.

Jan dacht: “Zo kon het niet langer”.

Hij zocht en vond ander werk in een andere omgeving. Maar al snel leek de geschiedenis zich te herhalen.

Jan werd niet begrepen door zijn leidinggevende en collega’s.
En voor hij het goed en wel besefte, prijkte zijn naam bovenaan de lijst van de te ontslagen werknemers.

Daar sta je dan: “Tientallen jaren ervaring op verschillende terreinen, een snelle denker, … en toch geen plaats vinden in een bedrijf!


Een beelddenker of multi-getalenteerde bruggenbouwer?

Een vriend gaf Jan een boek over Beelddenken. Toen hij begon te lezen, gingen zijn ogen open en begonnen er enkele belletjes te rinkelen:


beelddenker op de werkvloer


Een beelddenker kijkt op een andere manier naar een project of probleem.
De meeste mensen werken stap voor stap aan een project. Ze bekijken het geheel op een lineaire manier.

Maar voor beelddenkers bestaan er geen processtappen. Zij zien het geheel als één beeld. Dit wil zeggen alles tussen het begin en het einde van het project hoort samen en vormt één geheel. Alle mogelijke problemen die onderweg zouden kunnen voorkomen, zitten ook mee in dit beeld.

Bovendien zijn multi-getalenteerde bruggenbouwers snelle denkers, maar praten gaat veel langzamer. Het kost hen tijd om het juiste woord te vinden wat exact hun gedachtegang beschrijft. Omdat je de correcte betekenis wil meegeven in het gesprek, ga je extra informatie toevoegen. Je legt het dus niet kort en bondig uit.”

Aha denkt Jan:
Ik had dus wel degelijk een duidelijk beeld van de situatie. Alleen denk ik te snel en te ver vooruit en heb ik moeite om de situatie kort en duidelijk uit te leggen. Ik zie dus inderdaad zaken die mijn manager op dat moment nog niet kon zien.”


Beelddenker op de werkvloer

Op welke vlakken merk je verschillende inzichten in vergelijking met hun leidinggevenden, collega’s of medewerkers als jij een multi-getalenteerde bruggenbouwer bent?

 • Je ziet een oplossing en het probleem duidelijk voor je ogen. Het lukt je niet om de aandacht van je luisteraars vast te houden, als je hen dit probeert uit te leggen.
  Ze begrijpen je niet en vinden dat je te veel naar spijkers op laag water zoekt. Hoe meer je probeert, hoe complexer je het voor hen maakt.
 • Je kijkt verder dan je eigen project of takenpakket. Hierdoor merk je sneller dat er problemen zullen opduiken verderop in het proces die met de juiste actie voorkomen kunnen worden. Omdat jij start vanuit het totale plaatje, neem je altijd de voorgaande en daaropvolgende stappen mee in je analyse.
  Alleen je manager, collega’s of medewerkers zien dit nog niet maar vinden dat jij je boekje te buiten gaat.
 • Collega’s en medewerkers kijken naar hun eigen stukje van het proces en lijken niet wakker te liggen van het volledige proces. Je ergert je hieraan omdat er door enkele aanpassingenveel winst te behalen valt voor het volledige team.
  Terwijl er nu veel te weinig aandacht is om het proces als geheel te verbeteren. Er worden hier en daar kleine verbeteringen gedaan, zonder te controleren of deze ook een positief effect opleveren voor het totale proces.


Hoe ervaart een beelddenker de werkomgeving?

Jan is een van de vele beelddenkers op de werkvloer.

“This is the story of my life”

Dit is een veel gehoorde opmerking van beelddenkers als ze het verhaal van Jan horen … 


Op basis van het onderzoek van Linda Kreger-Silverman, kan je er vanuit gaan 33% van een groep beelddenker is.

De pijn, ellende en frustratie voor de “Jannen” onder ons is te voorkomen. Als bedrijven bewuster worden dat ze door onbegrip en onwetendheid deze bijzondere talenten dreigen te verliezen.

Terwijl met de juiste kennis in bedrijven, deze bijzondere profielen perfect een plek kunnen vinden in een groep of team op het werk.

Het gaat niet om medewerkers een label of etiket te geven en ze in hokjes te willen plaatsen. Maar wel om jezelf te mogen en kunnen blijven. Zodat deze profielen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het werk van de groep.

Door de verschillen te (h)erkennen, alle verschillende talenten te waarderen en vooral door krachten te bundelen, kunnen we samen het verschil maken! Teams gaan makkelijke op een verbindende manier samenwerken.


Beelddenkers op de werkvloer

Jan is net als zo vele beelddenkers op de werkvloer, onbewust van zijn unieke en waardevolle talenten.
Kwaliteiten waar hijzelf maar ook zijn organisatie of bedrijf de vruchten van kunnen plukken als Jan deze kwaliteiten op een positieve manier leert te gebruiken.

Waar we nu vooral focussen op de verschillen en datgene wat ontbreekt bij medewerkers.
Is het veel zinvoller om alle aandacht te richten op de extra kwaliteiten die elk teamlid meebrengt om op deze manier de groep te versterken.

Goed kunnen communiceren en rustig kunnen blijven tot je manager, medewerkers of collega’s je begrepen hebben, begint bij jezelf. Zodat jij zelfzekerder overkomt en je opmerkingen als beelddenker op de werkvloer gehoord en begrepen worden.


Heb je vragen over beelddenken op de werkvloer?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 25 september 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 21 oktober 2019.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


21 oktober 2019

Hoe ervaart een beelddenker op de werkvloer de werkomgeving?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x