Hoe ervaart een beelddenker op de werkvloer de werkomgeving?

Uit het dagelijks leven van een beelddenker op het werk

Er was eens een jonge projectingenieur. Hij heette Jan. Jan werkte voor het bedrijf “Verschil & Co”.

Hij was een van de projectmanagers in de fabriek. Dit team van projectmanagers organiseerde alle taken en testen die nodig waren om de productie van nieuwe producten op te starten.

Jan had een duidelijk overzicht van zijn projecten waardoor alle verschillende activiteiten op het geplande moment zouden worden uitgevoerd.

Het was een uitdaging om de project planning en de timing te bewaken door de constante strijd tussen hem en zijn collega projectmanagers:
Er waren immers te weinig medewerkers, grondstoffen en machines beschikbaar om alle projecten op hetzelfde moment uit te voeren.


Geen projectprioriteiten, wel schaarste

De schaarste aan beschikbare mensen en middelen enerzijds en de concurrentiestrijd tussen de projectmanagers anderzijds, kostte het bedrijf veel geld en verlies van kostbare productietijd.

Hij besprak deze problemen met zijn manager. Alleen lukte het Jan nooit om het probleem kort en duidelijk uit te leggen.

Jan kreeg regelmatig van zijn manager te horen dat hij zich alleen op zijn project diende te concentreren. Hij moest zich niet bezighouden met de andere projecten.


Jan begreep het niet en dacht:
“Ziet mijn manager dan niet dat alle projectmanagers dezelfde medewerkers en materialen nodig hebben? Dat we allemaal vechten om ons project prioritair te laten behandelen en dat dit een negatief effect heeft op het hele bedrijf?”


Jan begon aan zichzelf te twijfelen: 

 • Had hij het wel bij het rechte eind?
 • Was wat hij zag, wel een juist beeld van de situatie?
 • Zijn leidinggevende had een veel beter overzicht van alle projecten, die zal dus wel gelijk hebben?


Wat gebeurde er in de productieafdeling?

Het gebeurde regelmatig dat het hoofd van de productieafdeling de planning van de productieactiviteiten op het laatste moment diende te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat een klant een groot order bestelde wat direct geleverd moest worden.

Hierdoor kon de volledige weekplanning van de productieactiviteiten totaal veranderen omdat klantenorders en bestaande producten voorrang krijgen.

Wat gebeurde er met de testen van projectmanagers op de productielijnen?

 • Geplande testen verdwenen uit de weekplanning.
 • Het werd onmogelijk om de testen op de productiemachines tegen de afgesproken datum uit te voeren.
 • Ondanks goede afspraken met de productieafdeling, liepen projecten onvoorziene vertragingen op.

Als de weekplanning gewijzigd werd, probeerde elke projectmanager zijn testen zo snel mogelijk opnieuw in de planning te krijgen. Diegene die het hardst kon roepen en het best kon lobbyen, kon de vertraging voor zijn project beperken door het opnieuw in de weekplanning te krijgen.


numentum beelddenker op de werkvloer verschillend begrip zelfde situatie


Loyale medewerkers en doorzetters

Jan bleef hard werken, maar telkens weer gingen uitdagende nieuwe projecten of een promotie naar een van zijn collega’s. Niemand leek zijn toewijding en doorzettingsvermogen op te merken.

Jan bleef een loyale en hardwerkende projectmanager, maar zijn frustratie en onvrede groeide met de dag. Na een aantal jaren kreeg hij een burn-out.

Jan dacht: “Zo kon het niet langer”.

Hij zocht en vond ander werk in een andere omgeving. Helaas bleek de geschiedenis zich al snel opnieuw te herhalen:

 • Jan werd niet begrepen door zijn leidinggevende en collega’s.
 • Anderen hadden de indruk dat Jan een dwarsligger was.
 • De probleemzoeker die de zaken altijd veel ingewikkelder zag dan ze eigenlijk waren.

En voor hij het goed en wel besefte, stond zijn naam bovenaan op de lijst van de te ontslagen werknemers omdat samenwerken moeilijk was.

Daar stond Jan dan:
Tientallen jaren ervaring op verschillende terreinen, een snelle denker, … en toch geen functie vinden in een bedrijf dat bij je past!


Is hij een beelddenker?

Een vriend gaf Jan een boek over beelddenken.

Toen Jan hierin begon te lezen, ontdekte hij herkenbare elementen:

 • Een beelddenker kijkt op een andere manier naar een project of probleem.
 • De meeste mensen werken stap voor stap aan een project. Ze bekijken het geheel op een lineaire manier.


Beelddenkers zien het geheel

Voor beelddenkers bestaan er geen processtappen. Zij zien het geheel als één beeld.

Alles tussen het begin en het einde van het project hoort samen en vormt één geheel. Alle mogelijke problemen die onderweg zouden kunnen voorkomen, zitten ook mee in dit overzichtsbeeld ingesloten.


Sneller denken dan praten

Bovendien zijn beelddenkers snelle denkers, maar praten gaat veel langzamer. Het kost hen tijd om het juiste woord te vinden wat exact hun gedachtegang beschrijft. Omdat ze de correcte betekenis willen meegeven in het gesprek, gaan ze extra informatie toevoegen. Hierdoor wordt elk verhaal uitgebreider en absoluut geen kort en bondige uitleg.


Wat betekent dit voor Jan als mens?

Aha denkt Jan:

“Ik had dus wel degelijk een duidelijk beeld van de situatie. Alleen denk ik te snel en te ver vooruit en heb ik moeite om de situatie kort en duidelijk uit te leggen. Ik zag dus inderdaad zaken die mijn manager op dat moment nog niet kon zien.”

Herkenbaar?
Met deze 3 praktische tips kan elke beelddenker direct aan de slag.


numentum beelddenker op de werkvloer boek lezen over beelddenkenWat doet dit met een beelddenker in de werkomgeving?

Wat gebeurt er met de vele beelddenkers op de werkvloer zoals Jan?

Dit is een veel gehoorde opmerking van beelddenkers als ze het verhaal van Jan horen:

“This is the story of my life!”

Ook al ben jij geen projectmanager, vergelijkbare verhalen hoor je van beelddenkers in alle mogelijke functies of rollen in bedrijven.

Op basis van het onderzoek van Linda Kreger-Silverman, kan je ervan uit gaan dat 33% van een groep beelddenker is.

De pijn, ellende en frustratie voor de “Jannen” onder ons is te voorkomen. Als ieder van ons bewuster wordt dat door onbegrip en onwetendheid deze beelddenkerstalenten verloren gaan.

Terwijl met de juiste kennis en informatie, deze bijzondere profielen perfect een plaats hebben in teams op het werk. Gewoon omdat ze anders kijken en dingen aanpakken.

Het is niet de bedoeling om medewerkers een label of etiket te geven en ze in hokjes te willen plaatsen.
Het is belangrijk dat elke medewerker zichzelf mag en kan blijven. Zodat beelddenkers ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren in een team.

Enkel samen kunnen teams de complexe uitdagingen van de toekomst aanpakken door:

 • de verschillen te herkennen;
 • binnen teams alle verschillende kwaliteiten te waarderen;
 • en als team ieders kwaliteiten te gebruiken voor de groep. 

Door op deze manier verbindend samen te werken maakt de groep het verschil. Zo’n divers team boekt sneller resultaten dan elk teamlid alleen ooit voor elkaar zou krijgen.


Een beelddenker op de werkvloer

Jan is net als zo veel andere beelddenkers op het werk, onbewust van zijn unieke en waardevolle beelddenkerstalenten.

Kwaliteiten waar hijzelf maar ook zijn werkgever de vruchten van zou kunnen plukken als Jan deze kwaliteiten op een positieve manier leert te gebruiken.

Door vooral de aandacht te richten op de afwijkingen ten opzichte van een aantal standaard vaardigheden, ligt de focus op ontbrekende kwaliteiten bij medewerkers.

Wat zou er gebeuren als we al onze aandacht richten op het in kaart brengen van alle extra kwaliteiten die elk teamlid meebrengt? Zodat deze extra talenten de volledige groep of het team gaan versterken.

Goed kunnen communiceren en rustig kunnen blijven tot je manager, medewerkers of collega’s je begrepen hebben, begint bij jezelf:

Het helpt je als beelddenker om zelf zekerder over te komen zodat je collega’s, leidinggevende en medewerkers jouw opmerkingen willen horen en begrijpen.

Wil je leren hoe je problemen duidelijker kan overbrengen zodat je leidinggevende of collega’s begrijpen welk probleem of uitdaging jij wil aankaarten?

Dan is het Multi talent leider Traject een goede start om de waarde te ontdekken van een beelddenker op de werkvloer.
Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 25 september 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 14 november 2022.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in het coachen en adviseren over beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werkomgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Wil je weten wat Saskia voor jou als beelddenker op de werkvloer kan betekenen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.
Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

14 november 2022

Hoe ervaart een beelddenker op de werkvloer de werkomgeving?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x