Hoe groot is het percentage beelddenkers in een groep?

Hoeveel mensen hebben een voorkeur voor beelddenken?

Er zijn beelddenkers en begripsdenkers. Zowel beelddenkers als begripsdenkers, hebben een bepaalde manier om:

 • naar de wereld te kijken;
 • problemen op te lossen;
 • opdrachten uit te voeren;
 • te praten;
 • verschillende woordenschat en taal te gebruiken;
 • enz.


Beiden zijn andere manieren van denken of denkstijlen.

Beiden zijn evenwaardig hoewel totaal verschillend!hoe groot is het percentage beelddenkers in een groep verschil beelddenken en begripsdenken


Als je je niet bewust bent van je eigen voorkeur of die van je partner, collega of vrienden, dan kan het gebeuren dat jullie zonder het te beseffen, totaal naast elkaar praten:

 • Jullie veronderstellen te weten waar jullie over praten omdat je er vanuit gaat dat iedereen dezelfde definitie geeft aan een zin of bericht.
 • We staan te weinig stil bij het feit dat je als beelddenker een ander beeld hebt van dezelfde situatie of een andere betekenis gebruikt voor bepaalde woorden.

Resultaat:
Mensen denken elkaar te begrijpen, terwijl ze over totaal verschillende zaken praat.


Hoe groot is het percentage van elke denkstijl?

Stel dat we een groep van 100 mensen zou nemen. Hoeveel beelddenkers zitten er in deze groep?

Op basis van het onderzoek van dr. Linda Kreger-Silverman kan je, 3 groepen onderscheiden:

 1. 30 mensen zullen een voorkeur hebben voor beeldenken.
 2. Het aantal mensen met een voorkeur voor begripsdenken is 25.
 3. De overige 45 zullen vlot kunnen wisselen tussen beide denkstijlen zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.

Deze 3de groep, die vlot kan wisselen tussen beide denkstijlen, blijkt ook een voorkeur te hebben voor een van beide. Deze voorkeur is echter minder uitgesproken dan bij de 2 andere groepen.

Conclusie:

Als je beiden gaat optellen, kom je tot een verhouding 60% voorkeur beelddenken en 40% voorkeur begripsdenken

In de groep beelddenkers is een grote groep, zich niet van bewust van hun persoonlijke voorkeur.

Dat kan op lange termijn gevaarlijk zijn omdat de kans bestaat dat ze zich hierdoor onbewust aan elke situatie hebben leren aanpassen. Aanpassen aan een manier van denken en werken die niet bij hen past. Dit kost je altijd meer energie waardoor de kans op uitval en ziekte toeneemt.Hoe groot is het percentage beelddenkers in een groepNeemt het aantal beelddenkers toe?

Iedereen lijkt nu wel iets te hebben. Is het percentage beelddenkers nu groter in vergelijking met vroeger? Of zien we het aantal gewoon toenemen omdat we er nu meer rekening mee houden?

Ik denk dat beide elementen een rol spelen:

 • Beelddenkers bezitten van nature veel van de talenten van de 21ste eeuw aan belang zullen winnen.
 • Omdat er nu meer aandacht is voor mensen die anders leren en werken, gaan we het sneller herkennen.
 • Hoe schaarser talent wordt, hoe meer bedrijven oplossingen zoeken om medewerkers met ervaring aan boord te houden.

Daarnaast is er ook meer oog en aandacht voor het welbevinden van werknemers:
Bedrijven gaan acties ondernemen om het aantal burn-outs, bore-outs of andere fysieke klachten te doen verminderen of te voorkomen.


Waarom vallen deze profielen massaal uit?

Als medewerkers zich constant moeten gaan aanpassen aan een manier van werken die nier bij hen past, kost dit extra energie. Denk bijvoorbeeld aan:

Procedure of eigen werkwijze?

Vandaag de dag moet steeds meer gebeuren met minder mensen en middelen:

 • Processen en extra controlesystemen zijn activiteiten die bedrijven invoeren om sneller te kunnen werken.
 • Procedures en hiërarchie maken het organiseren van activiteiten eenvoudiger.
 • Om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen ongeacht wie een taak uitvoert, moeten procedures strikt gevolgd te worden.

Hierdoor gaan we steeds meer de nadruk leggen op de taak in plaats van op de kwaliteiten van de medewerker. In praktijk betekent dit concreet:

 • Routinematig hetzelfde proces herhalen.
 • Een gedetailleerde werkmethode, stap voor stap uitvoeren.

Resultaat:
Sommige medewerkers hebben absoluut geen moeite met deze manier van werken. Voor andere collega’s betekent dit zich aanpassen aan een totaal andere manier van werken en denken.


Wat zijn de gevolgen? 

Dit zijn taken die beelddenkers extra tijd en moeite kosten en veel extra stress veroorzaken. Het zorgt ervoor:

 • dat je als medewerker steeds minder vrijheid en ruimte krijgt om je eigen werk te organiseren;
 • dat beelddenkers hun creativiteit en focus verliezen;
 • Hoe strikter alles opgelegd wordt, hoe meer ze vastlopen en hoe slechter hun prestaties.

Resultaat:
Als beelddenker ga je jezelf aanpassen aan een systeem wat niet bij je past. Beter willen worden in een aangeleerde vaardigheid, kost extra moeite en energie; waardoor je je natuurlijke kwaliteiten verliest. Op de lange duur geraak je hierdoor als mens totaal uit balans.


Wat maakt het verschil voor beelddenkers?

Het aanpassen van de omgeving en werkomstandigheden creëert voor beelddenkers mogelijkheden waardoor ze beter kunnen functioneren in bedrijven.

De ideale werkomgeving voor een multi-getalenteerde bruggenbouwer of beelddenker, biedt hen afwisseling en vrijheid binnen hun dagtaak:

 • Het is belangrijk om zoveel mogelijk de eigen taken zelf te kunnen plannen en organiseren.
 • Om als onderdeel ven een team op hun manier een bijdrage te kunnen leveren aan het groepsresultaat.
 • Leergierig als ze zijn, willen ze hun kennis en ervaring constant kunnen uitbreiden en combineren met informatie uit andere kennisdomeinen.

Resultaat:
Hierdoor hoeven deze medewerkers zich minder constant aan te passen. Het is net dit onbewust jezelf altijd blijven aanpassen dat op de lange duur voor gezondheidsproblemen kan veroorzaken.


Verschillende manieren van aanpassen

1) Aanpassen om in het systeem te passen

Medewerkers die zich aanpassen om in de systemen in te passen, krijgen minder kansen om hun talenten te kunnen gebruiken. Deze mensen gaan meer werken met hun aangeleerde vaardigheden. Bovendien halen ze hier geen tot weinig voldoening of erkenning uit.


2) Aanpassen door je talenten te ontwikkelen 

Medewerkers die hun talenten ontwikkelen om zich aan te passen en beter samen te werken, zijn veel veerkrachtiger en minder stressgevoelig omdat ze energie en voldoening kunnen halen uit hun talenten.


Hoe zorg je voor een gezonde balans? 

Elementen zoals strakke processen en strikte controles geven organisaties de kans om efficiënter te werken met minder mensen. Het ontneemt de beelddenkers in je team de ruimte en vrijheid die ze nodig hebben om goed te blijven functioneren.

Het is zoeken naar een evenwicht tussen beiden waarbij er naast een aantal routine taken en vastgelegde processen, genoeg vrijheid en uitdaging in de functie overblijven.
Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze medewerkers nieuwe activiteiten kunnen leren en zichzelf verder mogen ontwikkelen. Op deze manier blijven de beelddenkers in het team:

 • Alert;
 • Gemotiveerd;
 • Geïnspireerd.

Het is geen OF/OF verhaal, maar een EN/EN verhaal wat het verschil kan maken:
standaardisatie van processen en systemen maar met ruimte voor ieders unieke kwaliteiten.


Sluimerend gevaar

Aangezien veel beelddenkers geleerd hebben om zich onbewust aan te passen, is de kans groter dat beelddenkerskwaliteiten nooit goed ontwikkeld zijn. Met de kennis dat ongeveer 1 op 3 medewerkers visueel-ruimtelijke denkers of beelddenkers zijn, liggen hier nog gigantische mogelijkheden om talenten te ontwikkelen.

Daarnaast mogen bedrijven de gevaren die verbonden zijn aan jezelf permanent aanpassen ook niet onderschatten. Elke medewerker maar zeker de beelddenkers, bewust maken en motiveren om hun persoonlijke talenten te ontwikkelen en te gebruiken op hun werk, is belangrijk!


numentum Hoe groot is het percentage beelddenkers in een groep? divers team


Waarom inzetten op talent ontwikkeling?

Als je merkt dat oude systemen en processen in onze huidige maatschappij vastlopen en niet meer lijken te functioneren, dan is er behoefte aan verandering.


Verandering

Beelddenkers hebben van nature kwaliteiten van veranderaars:

1) Waarom-vragen

Ze durven alles in vraag stellen en brengen vernieuwing binnen.

2) Combineren

Het samenbrengen en combineren van diverse elementen tot iets nieuws is een kernkwaliteit.

Kennis en inzichten die in één bepaalde sector gebruikt worden en kunnen overgebracht worden naar andere domeinen.

De echte doorbraken voor de toekomst zullen enkel tot stand kunnen komen door het samenvoegen of verbinden van kennis uit verschillende domeinen.


Waar zit de uitdaging?

In de meeste organisaties is nu vooral aandacht voor begripsdenken, omdat dit aansluit bij de manier waarop we bedrijven vandaag georganiseerd hebben.

Nu talent schaarser wordt, kan je niet langer naast de specifieke talenten en troeven kijken van andere denkstijlen: Aangezien elke medewerker en elke kwaliteit waarde kan toevoegen.

Elk bedrijf of organisatie die erin slaagt om deze verschillende manieren van werken en kijken, bespreekbaar te maken en alle talenten kan laten samenwerken, zal een competitief voordeel hebben.

Resultaat:
Alle medewerkers hun uniek talenten laten ontwikkelen en optimaal inzetten op de werkvloer zal een positief effect hebben op de efficiëntie en de productiviteit van elk team.
Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 8 september 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update is gebeurd op 4 december 2023.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum. Met Numentum verleent ze advies of begeleidt ze persoonlijke transformatie of ontwikkeltrajecten voor beelddenkers op de werkplek.

Klanten krijgen inzicht in de verschillen en leren hoe ze de unieke beelddenkerskwaliteiten op een positieve manier en meerwaarde voor zichzelf en de werkgever kunnen gebruiken.

Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Jouw meerwaarde zit in de extra beelddenkerskwaliteiten op de juiste manier te leren gebruiken! Beelddenken testen kan je op weg helpen. Zolang je aandacht, tijd en energie blijft stoppen in het bijwerken van je tekorten, heb je niets meer over voor het trainen van je talenten.

Als je geen rolmodellen of voorbeelden ziet, ontdek je nooit welke verschillende mogelijkheden er zijn om jouw unieke beelddenker talenten in te zetten op het werk.


Wil je meer weten over het percentage beelddenkers?

Kijk op de website naar praktische tips en klantverhalen of maak een afspraak om de mogelijkheden met Saskia te bespreken.Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify

4 december 2023

Hoe groot is het percentage beelddenkers in een groep?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x