Heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi-getalenteerde bruggenbouwer?

Hoe werken bedrijven vandaag?

In de meeste organisaties krijgen medewerkers opgelegde en goedgekeurde procedures om hun taken uit te voeren. Deze werkinstructies dienen ze stap voor stap te volgen. Medewerkers voeren deze activiteiten uit zonder de verschillende stappen in vraag te stellen.

In veel bedrijven is er door deze manier van werken doorheen de jaren een echte ”silo-cultuur” ontstaan. Iedereen werkt binnen zijn vakje of afdeling. Elke medewerker werkt aan een onderdeel van het geheel. Vaak ontbreekt het beeld met het totale overzicht van het volledige proces.

Dit zijn allemaal kenmerken van industriële productie bedrijven uit de vorige eeuw. Het type bedrijven dat we in onze Westerse maatschappij steeds meer zien verdwijnen omdat de kosten in Europa te hoog worden om te produceren.

Willen onze bedrijven de omschakeling maken van het industriële tijdperk naar een organisatie van kenniswerkers, dan hebben ze medewerkers met andere kwaliteiten of talenten nodig.


Waarom is er weinig aandacht voor de talenten voor de 21ste eeuw?

De talenten voor de toekomst zijn geen kwaliteiten waar je in het onderwijs van vandaag hoge punten mee scoort. Ze krijgen nog te weinig aandacht omdat deze nog niet behoren tot de basisvaardigheden die elke leerling op school moet kunnen.

Het zijn echter wel de kwaliteiten die multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers van nature bezitten.

Deze kinderen staan op school zelden bekend als uitmuntende leerlingen omdat hun talenten vandaag nog als probleem gezien worden:

1) Tekort is een handicap

Dit probleem veroorzaakt een tekort en wijst op onderontwikkelde basisvaardigheden.


2) Bijwerken van aangeleerde vaardigheden

Daardoor gaat alle aandacht naar het verbeteren van deze basisvaardigheden. Maar net in deze vaardigheden zijn deze profielen van nature geen uitblinkers. Deze ontwikkelen kost hen dus veel extra energie om het minimum te behalen.


3) Hindert de ontwikkeling van natuurlijke talenten

Hierdoor hebben deze leerlingen geen energie meer over en krijgen ze geen extra begeleiding om hun natuurlijke talenten verder kunnen ontwikkelen!


4) Gevolgen en resultaten

Het kost veel meer energie en tijd om je tekorten bij te werken. Dit zijn dingen die deze leerlingen van nature niet graag en goed kunnen, dit zijn immers aangeleerde vaardigheden voor hen. Het werkt uitputtend en demotiverend als alle aandacht hierop gericht moet worden. Ze zullen in deze kwaliteiten nooit uitblinken.

Als je daarnaast ook je natuurlijke talenten mag ontwikkelen, ontstaat een beter evenwicht:

 • Uitsluitend bijwerken van hun tekorten kost energie en tijd en werkt demotiverend;
 • Ontwikkelen van hun natuurlijke talenten geeft energie en kost in verhouding geen moeite;
 • Werken met je natuurlijke talenten werkt motiverend en zal stimulerend helpen om tekorten bij te werken. 

Aandacht voor de ontwikkeling van beiden - natuurlijke talenten en aangeleerde vaardigheden - zal het beste resultaat opleveren.


Wat zijn die kwaliteiten van de toekomst?

Onderstaande tabel zet de talenten van de toekomst naast de beelddenkers kenmerken:

 • Aan de linker kant de lijst van talenten van de toekomst zoals ze besproken werden op de Europese NSN conferentie in Kopenhagen (mei 2012)
 • Aan de rechterkant de overeenkomstige natuurlijke kwaliteiten van beelddenkers, zoals creativiteit, kritisch denken, probleem oplossend denken, productiviteit, communicatie, samenwerking, technische vaardigheden.


numentum heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi-getalenteerde bruggenbouwer NSN 2012Terwijl in veel bedrijven en scholen, het rationele denken nog steeds bovenaan de lijst staat!
Als je sterk bent in begripsdenken, ook wel rationeel of taaldenken genoemd, scoorde je de voorbije jaren zeer goed op school en op het werk.

Linda Kreger-Silverman deed onderzoek naar de verschillende voorkeuren van mensen in een groep. Ze kwam tot volgende conclusie:

1) Begripsdenkers:

Het aantal mensen dat een voorkeur heeft voor begripsdenken: 25% van de groep.

Bedrijven, organisaties en scholen zijn vandaag nog hoofdzakelijk rationeel georganiseerd en gestructureerd.


2) Beelddenkers:

Het aantal mensen met een voorkeur voor beelddenken: 30% van de groep. (zie onderaan dit artikel voor andere benamingen van dezelfde profielen).


3) Combinatie van beiden:

Ongeveer 45% van de leden in een groep kan vlot wisselen tussen beelddenken en begripsdenken.
Hoewel elke persoon uit deze groep ook een lichte voorkeur heeft: 30% van deze groep verkiest beelddenken en 15% begripsdenken.

Als je in een groep alle mensen met een voorkeur voor beelddenken in zijn totaliteit bekijkt, als zijnde alle mensen met een voorkeur voor beelddenken, dan is dit 60% van de groepsleden.


numentum heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi-getalenteerde bruggenbouwer percentage beelddenkersBeelddenkers worden nu vaak gezien als mensen met een handicap, stoornis of beperking omdat :

 • ze anders denken, anders kijken en anders werken.
 • ze de dingen anders aanpakken, wijken ze af van de standaarden op het werk.

Maar zoals hierboven vermeld, bezitten deze beelddenkers dus de talenten van de toekomst.


Welke kwaliteiten heb je nodig in de 21ste eeuw?

In de literatuur vind je veel informatie over de talenten van de 21ste eeuw.

Een aantal van deze kwaliteiten voor de toekomst zijn er beschreven in een 5-delige reeks artikelen op deze blog. Hieronder vind je een overzicht van de 5 onderwerpen die in de verschillende artikelen behandeld worden in relatie tot beelddenken op het werk.


1) her-kaderen en herformuleren:

Vanuit verschillende hoeken naar een situatie kunnen kijken, begint met het stellen van nieuwsgierige vragen.

Als beelddenker heb jij deze antwoorden nodig om een zo duidelijk mogelijk beeld op te bouwen van de stand van zaken.

Collega’s ervaren dit als irritante en vervelende vertragingsmanoeuvres.


2) testen en experimenteren:

Een eenvoudig testmodel maken als een idee ontstaat, helpt elke beelddenker vooruit:

 • Om te testen of deze oplossing realistisch en uitvoerbaar is;
 • Of om je voorstel makkelijk uit te leggen aan je collega’s of medewerkers zodat zij mee kunnen denken bij de verbetering en ontwikkeling van het project.


3) empathie en verbeelding:

Verbeeldingskracht helpt bij het vinden van atypische oplossingen of toepassingen voor problemen. Het is 1 van de talenten van de toekomst.

Door de informatie te combineren met al beschikbare kennis en ervaringen in je brein, ontstaan nieuwe oplossingen. Op deze manier zien beelddenkers oplossingen.


4) visuele communicatie:

Sterke beelden spreken ieders verbeelding aan.

Beelddenkers kunnen een complex probleem om zetten in een krachtig beeld. Dit vergroot het probleem uit zonder bedreiging of schuldigen aan te duiden.

Beeld kan iedereen inzetten als krachtig instrument om de samenwerking op de werkvloer te verbeteren.


5) samenwerken:

Welke mogelijkheden ontstaan als je de tegenpolen – collega’s die totaal anders denken en werken – op een of andere wijze verbindend kan laten samenwerken?

 • Wat levert dit op voor de groep en het bedrijf?
 • Welke elementen heb je hiervoor nodig binnen teams?
 • Waarom wordt dit in de toekomst belangrijker?Samenwerken = Bruggen bouwen

Deze kwaliteiten voor de toekomst bezitten de meeste beelddenkers van nature bezitten, maar zullen ze vandaag nog vaak onderbenutten.

Begripsdenkers hebben vaak meer moeite om een aantal van deze vaardigheden voor de toekomst te ontwikkelen.

Aangezien begripsdenken of beelddenken totaal verschillende types zijn, zijn beide profielen evenwaardig. Daarom zullen mensen van beide profielen nodig zijn in de teams van de toekomst.

Elke voorkeur, begripsdenken of beelddenken, heeft sterke troeven en minder ontwikkelde kanten. Aangezien ieder van ons verschillende talenten of kwaliteiten heeft, kunnen we meer bereiken door samen te werken.

Verbindend samenwerken wil ook zeggen dat teams gaan kijken naar alle talenten die in de groep aanwezig zijn en op deze basis de taken verdelen. 

Als je dit gaat omdenken, zal de meerwaarde voor de groep net zitten in de verschillen en deze zo goed mogelijk integreren. 

Daar waar we vandaag nog te veel kijken naar deze verschillen als tekorten of afwijkingen ten opzichte van de standaard. Een standaard die we de voorbije jaren ontwikkeld hebben, om te vergelijken e te uniformeren. In de toekomst zal dit waarschijnlijk onvoldoende zijn om te kunnen overleven.

Als we mensen samenbrengen en hun kwaliteiten bundelen, gaan de verschillen en bijhorende talenten de meerwaarde en de resultaten van een team bepalen.

Samenwerken en met elkaar in gesprek gaan, zullen de belangrijkste talenten voor de 21ste eeuw.


Vind je het moeilijk om hier zelf mee aan de slag te gaan?

Ben je op zoek naar extra ondersteuning en begeleiding om als beelddenker makkelijker het gesprek aan te gaan zodat de samenwerking vlotter verloopt? Terwijl je ervaart dat je collega’s of medewerkers dikwijls moeite hebben om te begrijpen waar je naartoe wil?

Het Multi Talent leider begeleidingstraject kan jou hierbij ondersteunen en begeleiden naar meer inzicht over de invloed van de verschillen en manieren om hiermee om te gaan op het werk.

Het resultaat is dat samenwerken en communiceren veel vlotter zullen verlopen.
Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 4 februari 2015. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 28 februari 2022.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Heb je vragen over de talenten voor de 21ste eeuw?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.
Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify

28 februari 2022

Heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi-getalenteerde bruggenbouwer?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x