Heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi talent leider?

Hoe werken bedrijven vandaag?

In de meest bedrijven zijn de activiteiten strak georganiseerd:

 • Medewerkers krijgen goedgekeurde procedures om hun taken uit te voeren.
 • Deze werkinstructies moeten stap voor stap gevolgd worden;
 • Er wordt verwacht dat medewerkers hun taken uitvoeren zonder de verschillende stappen in vraag te stellen.

Op veel werkplekken is er door deze manier van werken een echte ”silo-cultuur” ontstaan.

 • Iedereen werkt binnen zijn vakje of afdeling.
 • Elke medewerker werkt aan een onderdeel van het geheel.
 • Weinig mensen hebben het overzicht van het volledige proces.

Dit zijn allemaal kenmerken van industriële productie bedrijven uit de vorige eeuw. Het type bedrijven dat we in onze maatschappij steeds meer zien verdwijnen omdat de kosten in Europa te hoog worden om te produceren.

Willen onze bedrijven de omschakeling maken van het industriële tijdperk naar een organisatie van kenniswerkers, dan hebben ze medewerkers met andere kwaliteiten of talenten nodig.


Waarom zo weinig aandacht voor de talenten voor de 21ste eeuw?

De talenten voor de toekomst zijn geen kwaliteiten waar je in het onderwijs van vandaag hoge punten mee scoort. Ze behoren vandaag nog niet tot de basisvaardigheden die elke leerling op school moet kunnen.

Het zijn echter wel de kwaliteiten die multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers van nature bezitten.

Deze kinderen staan op school zelden bekend als uitmuntende leerlingen omdat hun talenten vandaag nog als probleem gezien worden:

1) Tekort zijn een handicap

Omdat ze andere natuurlijke talenten bezitten, zijn ze minder sterk in een klassieke basisvaardigheden. Dit wordt gezien als een tekort.


2) Bijwerken van aangeleerde vaardigheden

Daardoor gaat alle aandacht naar het verbeteren van deze basisvaardigheden. Dit zijn voor deze leerlingen geen natuurlijke kwaliteiten. Het kost hen ontzettend veel moeite, tijd en energie om de minimale basisvaardigheden te behalen.


3) Hindert de ontwikkeling van natuurlijke talenten

Hierdoor hebben deze leerlingen geen energie meer over en bovendien krijgen ze geen aanmoediging om hun natuurlijke talenten verder kunnen ontwikkelen.


4) Gevolgen en resultaten

Het kost veel meer energie en tijd om je tekorten bij te werken. Het werkt uitputtend en demotiverend als alle aandacht hierop gericht moet worden.

Als je daarnaast ook je natuurlijke talenten mag ontwikkelen, ontstaat een beter evenwicht:

 • Uitsluitend bijwerken van hun tekorten kost energie en tijd en werkt demotiverend;
 • Ontwikkelen van hun natuurlijke talenten geeft energie en kost in verhouding geen moeite;
 • Werken met je natuurlijke talenten werkt motiverend en zal stimulerend helpen om tekorten bij te werken. 

Aandacht voor de ontwikkeling van beiden - natuurlijke talenten en aangeleerde vaardigheden - zal het beste resultaat opleveren.


Wat zijn die kwaliteiten van de toekomst?

Onderstaande tabel zet de talenten van de toekomst naast de beelddenkers kenmerken:

 • Aan de linker kant de lijst van talenten van de toekomst zoals ze besproken werden op de Europese NSN conferentie in Kopenhagen (mei 2012)
 • Aan de rechterkant de overeenkomstige natuurlijke kwaliteiten van beelddenkers, zoals creativiteit, kritisch denken, probleem oplossend denken, productiviteit, communicatie, samenwerking, technische vaardigheden.


numentum heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi-getalenteerde bruggenbouwer NSN 2012In veel bedrijven en scholen staat het rationele denken nog steeds bovenaan de lijst.
Als je sterk bent in begripsdenken, ook wel rationeel of taaldenken genoemd, scoorde je de voorbije jaren makkelijker op school en op het werk.


Linda Kreger-Silverman deed onderzoek naar de verschillende voorkeuren van mensen in een groep. Ze kwam tot volgende conclusie:

1) Begripsdenkers:

Het aantal mensen dat een voorkeur heeft voor begripsdenken: 25% van de groep.

Bedrijven, organisaties en scholen zijn vandaag nog hoofdzakelijk rationeel georganiseerd en gestructureerd.


2) Beelddenkers:

Het aantal mensen met een voorkeur voor beelddenken: 30% van de groep. (zie onderaan dit artikel voor andere benamingen van dezelfde profielen).


3) Combinatie van beiden:

Ongeveer 45% van de leden in een groep kan vlot wisselen tussen beelddenken en begripsdenken.
Hoewel elke persoon uit deze groep ook een lichte voorkeur heeft: 30% van deze groep verkiest beelddenken en 15% begripsdenken.

Als je in een groep alle mensen met een voorkeur voor beelddenken in zijn totaliteit bekijkt, als zijnde alle mensen met een voorkeur voor beelddenken, dan is dit 60% van de groepsleden.


numentum heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi-getalenteerde bruggenbouwer percentage beelddenkersBeelddenkers worden nu vaak gezien als mensen met een handicap, stoornis of beperking :

 • Deze collega’s denken, kijken en werken anders.
 • Ze wijken af van de standaarden die we gebruiken op het werk.

Maar zoals hierboven vermeld, bezitten deze beelddenkers dus de talenten van de toekomst.


Welke kwaliteiten heb je nodig in de toekomst?

In de literatuur vind je veel informatie over de talenten van de 21ste eeuw.

Een aantal van deze kwaliteiten voor de toekomst zijn er beschreven in een 5-delige reeks op deze blog. Hieronder vind je een overzicht van de 5 onderwerpen die in de artikelen behandeld worden in relatie tot beelddenken op het werk.


1) her-kaderen en herformuleren:

Vanuit verschillende hoeken naar een situatie kunnen kijken, begint met het stellen van nieuwsgierige vragen.

Als beelddenker heb jij deze antwoorden nodig om een zo duidelijk mogelijk beeld op te bouwen van de stand van zaken. Collega’s ervaren deze vragen als snel als irritante en vervelende vertragingsmanoeuvres.


2) testen en experimenteren:

Een eenvoudig testmodel maken als een idee ontstaat, helpt elke beelddenker vooruit:

 • Je kijkt of deze oplossing realistisch en uitvoerbaar is;
 • Het helpt om je voorstel makkelijk uit te leggen aan je collega’s of medewerkers zodat zij mee kunnen denken bij de verbetering en ontwikkeling van het project.


3) empathie en verbeelding:

Verbeeldingskracht helpt bij het vinden van atypische oplossingen of toepassingen voor problemen. Het is 1 van de talenten van de toekomst.

Door nieuwe inzichten te combineren met al beschikbare kennis en ervaringen in je brein, ontstaan nieuwe oplossingen.


4) visuele communicatie:

Beelddenkers kunnen een complex probleem om zetten in een krachtig beeld. Dit vergroot het probleem uit zonder bedreiging of schuldigen aan te duiden.

Sterke beelden spreken ieders verbeelding aan. Iedereen kan beelden gebruiken als instrument om de samenwerking op de werkvloer te verbeteren.


5) samenwerken:

Stel dat je collega’s die totaal anders denken en werken, op een of andere wijze verbindend kan laten samenwerken?

 • Welke extra mogelijkheden ontstaan hierdoor voor een bedrijf?
 • Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen in teams?
 • Waarom wordt dit in de toekomst belangrijker?


Samenwerken = Bruggen bouwen

Deze kwaliteiten voor de toekomst bezitten de meeste beelddenkers van nature, maar blijven vandaag nog vaak onderbenut. Voor begripsdenkers kost het meer moeite om een aantal van deze nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Ook al zijn begripsdenkers en beelddenkers totaal verschillende types, beide profielen hebben waardevolle kwaliteiten die elkaar aanvullen en versterken. We hebben verschillende profielen nodig in de teams van de toekomst.

Verbindend samenwerken betekent dat teams gaan kijken naar alle talenten die in de groep aanwezig zijn en op deze basis de taken verdelen. De meerwaarde voor de groep zit immers in de verschillen en het integreren van ieders kwaliteiten.

Daar waar er vandaag nog te veel gekeken wordt naar deze verschillen als tekorten of afwijkingen ten opzichte van de standaard. Een standaard die we de voorbije jaren ontwikkeld hebben, om te vergelijken en uniform te maken. In de toekomst zullen de huidige standaarden onvoldoende zijn om als bedrijf te kunnen overleven.

Een team kan meer bereiken door samen te werken. Als medewerkers al hun kwaliteiten bundelen, gaan de onderlinge verschillen op een positieve manier de resultaten van een team bepalen.

Met elkaar in gesprek gaan en samenwerken, zullen de belangrijkste talenten voor de 21ste eeuw.Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 4 februari 2015. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 25 maart 2024.


Saskia Smet Numentum begeleiding en advies multi talent leiders of beelddenkers

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum. Met Numentum begeleidt ze beelddenkers in een werkomgeving. Als je geen rolmodellen of voorbeelden ziet, ontdek je nooit welke verschillende mogelijkheden er zijn om jouw unieke beelddenker talenten in te zetten op het werk.


Klanten krijgen inzicht in de verschillen en leren hoe ze de unieke beelddenkerskwaliteiten op een positieve manier en meerwaarde voor zichzelf en de werkgever kunnen gebruiken.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider Platform (Dit is het leer- en community platform van Numentum).


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je jouw beelddenkerskwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt.

De meerwaarde voor jou en je team, zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek. We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Ben je op zoek naar begeleiding bij het ontwikkelen van je talenten voor de 21ste eeuw?

Stel je vraag via het contactformulier of maak vrijblijvend een telefonische afspraak met Saskia.
Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify


25 maart 2024

Heb jij talenten voor de 21ste eeuw als multi talent leider?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x