Welke opties voor samenwerking ontstaan door tegenpolen te verbinden?

Tegenpolen verbinden, hoe pak je dit aan om samen te werken?

De literatuur en andere onderzoeken geven een duidelijke verschuiving aan in de talenten die in de 21ste eeuw belangrijker zullen worden. Voor veel beelddenkers zijn deze talenten hun natuurlijke kwaliteiten, zonder dat ze dit beseffen.

Op welke manier kunnen beelddenkers deze talenten ontwikkelen? Al te vaak beschouwen mensen deze nu nog als minder waardevolle kwaliteiten op het werk.

Dit is het vijfde artikel uit een reeks van 5 gebaseerd op de talenten van de toekomst: samenwerken.


Talenten in elkaar puzzelen

Op basis van de andere artikelen op deze blog, begrijp je dat multi talent leiders verschillende werkmethodes gebruiken en op een andere manier samenwerken. 

De tegengestelde manier van aanpakken, zorgen voor spanningen tussen collega’s op het werk door onwetendheid en onbegrip. Samenwerken met collega’s die meer op een traditionele manier willen werken, loopt daardoor stroever.

Terwijl het net deze onderlinge verschillen tussen de teamleden zijn, die een team zoveel extra’s te bieden hebben:
Wat als je deze teamleden samenbrengt in een team en de tegengestelde profielen gaat verbinden?

 • Welke extra mogelijkheden ontstaan hierdoor als je erin slaagt om op de of andere manier toch verbindend samen te werken?
 • Wat leveren de tegenstellingen als meerwaarde op voor de groep en het bedrijf?
 • Welke elementen zijn hiervoor nodig binnen teams?
 • Waarom wordt dit in de toekomst belangrijker?

Samenwerken over alle verschillen heen, levert dus extra troeven op. Als groep bereik je meer resultaat dan elk individu apart.


numentum welke opties voor samenwerking ontstaan door tegenpolen te verbinden talenten samenleggen


Des te groter de diversiteit en tegenstellingen in de groep:

 • Hoe ruimer het aanbod van de verschillende talenten die binnen het team aanwezig zijn.
 • Hoe meer unieke combinaties tussen teamleden kunnen ontstaan die elkaar versterken;
 • Hoe groter de mogelijkheden om problemen op innovatieve manieren op te lossen.


De ene zijn talent, is de ander zijn mindere sterke kwaliteit

Wat de ene moeiteloos doet, kost een collega ontzettend veel moeite.

De bedenker

Beelddenkers zijn goed in het bedenken van nieuwe ideeën, concepten en praktische oplossingen. Door de band genomen, wisselen deze profielen sneller en frequenter van functie en van werkgever.

Nieuwe ideeën of concepten ontstaan door alle beschikbare informatie met elkaar samen te voegen. Dit doen ze door alle kennis en ervaringen die ze in hun brein verzameld hebben te combineren.

Deze medewerkers zijn minder sterk in planmatig werken. Stap voor stap werken om oplossingen tot in de kleinste details uit te werken, kost hen veel moeite.

Deze medewerkers zien overal nieuwe mogelijkheden om het idee nog te verbeteren of verder te ontwikkelen.
Maar als je elke verbetering onmiddellijk mee gaat nemen, is projectmatig werken gedoemd om te mislukken. Hierdoor blijf je in de ideeën-generatiefase hangen in plaats van over te gaan naar de implementatiefase.


De planmatige uitvoerder

De meer procesgerichte collega’s zijn sterk in projectmatig uitwerken van ideeën. Ze vinden het lastiger om ‘out of the box’ te denken of innovatieve ideeën te ontwikkelen.

Het stap voor stap uitwerken van een verbeteringsvoorstel of een oplossing zodat deze nieuwe methode klaar is voor dagelijks gebruik, kunnen ze ontzettend goed.


De kracht van tegenpolen

Wat als je deze 2 mensen zou kunnen laten samenwerken?
Waarbij beide collega’s beseffen:

 • Ieder van ons blinkt uit op een ander onderdeel.
 • Onze werkmethodes zijn totaal verschillend maar we willen wel ons uiterste best doen om dit project samen tot een goed einde te brengen.
 • We willen hetzelfde doel bereiken, ook al lijkt dit op het eerste zicht compleet tegenovergesteld.


Tegenpolen vormen ijzersterke combinaties

Het is belangrijk om de onderlinge verschillen in werkmethodes en communicatiestijl te erkennen en te waarderen. Zo niet, ontstaat wrevel en frustratie in het team op het werk.

Dit zal uiteindelijk zorgen voor de  toename van het wantrouwen en verdwijnen van het wederzijdse respect. Op dat moment zal samenwerken aan een opdracht onmogelijk worden.

Een beelddenker is een snelle denker met een brein dat altijd associatief blijft denken:
In hun hoofd is alles continu in verandering waardoor ze zoveel mogelijk opties willen open laten. Het lijkt alsof ze nooit willen kiezen en beslissen.

De procesgerichte collega verkiest om planmatig te werken. Een projectplan legt de grote lijnen vast. Je voert dit stap voor stap uit. Je houdt je aan de gemaakte afspraken.

Deze 2 profielen lijken elkaars tegenpolen. Toch zit de kracht van zo’n unieke combinatie net in de samenwerking!

Een sterke combinatie:

De onderlinge verschillen zijn de kracht van zo’n duo omdat ze elkaar ongelooflijk goed aanvullen en versterken.


Grootste uitdaging en mogelijke valkuil:

De beelddenker is de collega die alle opties zo lang mogelijk zal willen openhouden. Hij zal zich verzetten tegen elke poging om keuzes te maken omdat dit altijd betekent dat er een aantal opties afgesloten worden.

Wat het voor zijn collega ontzettend spannend maakt: Voor de invoering van een oplossing is een procesmatige aanpak noodzakelijk. In implementatiefase is het belangrijk om duidelijke keuzes en afspraken te hebben gemaakt. Dit is de enige manier om de oplossing stap voor stap om te zetten in routine processen.


Eén geheel of verschillende onderdelen?

Cruciaal in dit verhaal is wederzijds respect en vertrouwen binnen het team.

 • Alle teamleden zijn overtuigd dat ieder lid van de groep op een positieve manier wil bijdragen aan het resultaat.
 • Ieder individu wil meewerken om het best mogelijke resultaat neer kunnen te zetten.
 • Multi-getalenteerde bruggenbouwers verstaan de kunst om mensen samen te brengen en te verbinden.

Wat door zo’n samenwerking ontstaat, is effectiever en efficiënter dan het resultaat van individuele medewerkers.


numentum welke opties voor samenwerking ontstaan door tegenpolen te verbinden bruggen bouwen


Rol van de bruggenbouwer

De taak van de multi-getalenteerde bruggenbouwer is om te luisteren.

Dit zijn de medewerkers die de taal spreken en begrijpen van alle betrokken partijen:

 • Wat hebben de verschillende collega’s nodig?
 • Waar zit hun bezorgdheid?
 • Welke noden of behoeften spelen er in deze situatie?
 • Wat is belangrijk in dit project?
 • Wie heeft welke talenten?
 • Op welke manier kunnen collega’s elkaar helpen?
 • enz.


Praktijk voorbeeld

Denk aan de samenwerking tussen eindgebruikers en IT-ers bij het ontwikkelen van een software programma.

 • Beide groepen gebruiken een andere taal.
 • Elke groep heeft andere behoeften en bezorgdheden.
 • Ze werken wel aan hetzelfde project binnen het bedrijf of de organisatie.


5 tips om de samenwerking te verbeteren

Bewustzijn van de onderlinge verschillen als multi-getalenteerde bruggenbouwer is belangrijk.
Het vereist geduld, zelfkennis en vertrouwen om als neutrale waarnemer te luisteren, samen te vatten en te herhalen.

Deze 5 tips zetten elke multi talent leider op de weg:

1) Maak tijd om echt te luisteren

Wees je bewust van je persoonlijk taalgebruik en denksnelheid. Deze zijn mogelijk totaal verschillend van die van je gesprekspartners.

Neem de tijd om te luisteren en te begrijpen.

Door de vertaling en samenvatting te maken en deze met je collega’s te delen, verloopt samenwerken vlotter en efficiënter.


2) Teamspelers

Van nature zijn multi-getalenteerde bruggenbouwers loyale en toegewijde teamspelers.

Met een gezonde dosis zelfkennis, komt een beelddenker veel zelfzekerder over.

Resultaat:

 • Deze multi talent leider wordt zelf veel rustiger en minder frustratie gevoelig.
 • Hij straalt rust uit.
 • Hij blijft een open houding behouden.


3) Persoonlijke leiderschapsstijl

Als jij bewust bent van je persoonlijke stijl, dan weet je waar misverstanden en communicatieproblemen kunnen ontstaan.

Door hier proactief op in te spelen, voorkom je dit en buig je de tegenpolen om naar aanvullende kwaliteiten.


4) Langer aanloop, sneller implementatie!

Luisteren, samenvatten en doorvragen laat je project misschien trager starten.

Die extra tijd haal je later in omdat het misverstanden voorkomt. Op deze manier vermijd je samen te werken op basis van vooronderstellingen waarbij de kans op fouten toeneemt.


5) Respect en vertrouwen

Daarnaast werk je als groep onder leiding van de bruggenbouwer aan het opbouwen van wederzijds respect en vertrouwen.

Cruciale elementen om de samenwerking over de verschillen heen mogelijk te maken.


Tegenstellingen verbinden in teams

In een omgeving waar vertrouwen heerst, gaan medewerkers bewuster vragen stellen in plaats van verder te gaan op wat ze veronderstellen. 

Bewustzijn van de onderlinge verschillen en hun meerwaarde, geeft alle betrokkenen rust en vertrouwen om samen een sterker resultaat neer te zetten.


Wil je je beelddenkerstalenten verder ontwikkelen?

Dan geeft het Multi talent Leider Programma je een stevige basis om op verder te bouwen.

Dit is een traject dat elke beelddenker helpt om zijn persoonlijke leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor zal jouw communicatie verbeteren en zal samenwerken vlotter gaan.

Jouw resultaat: zowel je zelfvertrouwen groeit als de invloed van je acties zal toenemen.

Het Multi-Talent Leider Traject is een online programma met individuele begeleiding.
Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 29 maart 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 18 april 2022.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in het coachen en adviseren over beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werkomgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


De talenten van de toekomst

Dit was het vijfde en laatste artikel in deze reeks over talenten voor de 21ste eeuw: samenwerken

Elk artikel geeft meer informatie over de één van de 5 kwaliteiten voor de toekomst die in de internationale literatuur beschreven zijn.

Voor de meeste beelddenkers zijn dit natuurlijke talenten die nu nog onder benut worden:

1) herkaderen en herformuleren: Waarom kijken multi-getalenteerde bruggenbouwers vanuit verschillende hoeken?

2) testen en experimenteren:
Is een prototype maken in een vroeg stadium, zinvol of tijdverlies?

3) empathie en verbeelding:
Verbeeldingskracht: voor irrealistische dromer of visionaire ideeën?

4) visuele communicatie:
Beelden spreken en raken zodat mensen in beweging komen

5) samenwerken


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Wil je weten wat begeleiding van Numentum voor jou kan betekenen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.
Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

18 april 2022

Welke opties voor samenwerking ontstaan door tegenpolen te verbinden?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x