Verbeeldingskracht: voor irrealistische dromer of visionaire ideeën?

Verbeeldingskracht als talent voor de toekomst?

De literatuur en andere onderzoeken geven een duidelijke verschuiving aan in de talenten die in de 21ste eeuw aan belang zullen winnen. Beelddenker of Multi-getalenteerde bruggenbouwers bezitten deze kwaliteiten als natuurlijke talenten. Ook al beseffen ze dit vaak niet.

Op welke manier kunnen deze profielen deze bijzondere talenten verder ontwikkelen en gebruiken? Al te vaak zien mensen dit nu nog als minder waardevolle kwaliteiten op het werk omdat ze afwijken van de standaard competenties.

Dit is het derde artikel uit een reeks van 5 gebaseerd op de talenten van de toekomst : empathie en verbeelding.


Onrealistische dromer of visionair en te vernieuwend?

Elke beelddenker ervaart de wereld als één grote speeltuin vol prikkels en inspiratie. Prikkels en inspiratie vinden ze overal en continu, denk aan:

 • een gesprek met collega’s;
 • een wandeling of autorit naar het werk;
 • elke project op de computer.

Elke van deze activiteiten kan voor nieuwe informatie en inzichten zorgen. Wat in hun verbeelding zorgt voor het ontstaan van de gekste combinaties en associatieve gedachten. Door al deze feiten en intuïtieve kennis samen te brengen en onderling te verbinden ontstaan er nieuwe oplossingen, producten of diensten in hun hoofd.

Met hun intuïtie en empathisch vermogen, verplaatsen ze zich moeiteloos in het standpunt van de anderen. Ze voelen perfect aan wat er in organisaties leeft zonder dat het gezegd of uitgesproken is. Het kost hen geen moeite om de “olifant in de kamer” te zien. Ze weten intuïtief wat mensen en systemen nodig hebben om in beweging te komen.

Door alle informatie onbewust te combineren in hun brein, pikken ze nieuwe trends op voor deze zichtbaar zijn. Ze zien oplossingen.
Ze missen echter het geduld om eerst alle stappen van de weg er naartoe uit te denken: Van verbeeldingskracht direct in impulsieve actie. Op dat moment zie je de dromer spontaan veranderen in een impulsieve doener.

Voor collega’s of medewerkers die graag systematisch werken is het lastig om zo’n chaotisch en ongestructureerd verhaal te volgen. Laat staan geïnspireerd te worden om mee te stappen in zo’n onduidelijk project om te helpen bij het uitwerken en invoeren. Zij ervaren deze multi-getalenteerder bruggenbouwer als iemand die impulsief is en ondoordacht te werk gaat.


Verbeelding is belangrijker dan kennis.

Intuïtief de oplossing weten, is een ding.

Rationele elementen of tastbare bewijzen bezitten die aantonen dat de oplossing zal werken, dat is iets helemaal anders.

Daar wringt het schoentje!

Voor de vuist weg een idee kort en bondig uitleggen lukt je als beelddenker zelden zonder de chaos in je hoofd te ordenen! Het is de kunst om voor je begint te praten, structuur aan te brengen in je verhaal.

Het is jouw unieke talent om verandering zichtbaar en concreet te maken. Door alle informatie samen te brengen ontstaan nieuwe oplossingen die zowel je werkgever als je klant ten goede zullen komen.


numentum beelddenker verbeeldingskracht quote einstein


Waarde gedreven medewerkers

Beelddenkers en multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn pioniers die de bekende systemen en processen in vraag stellen. Hun waarden en normen zijn sterke individuele maatstaven die een belangrijke rol spelen in alles wat ze ondernemen.

Ze hebben behoefte aan zinvolle activiteiten. Dit zijn taken die op een positieve manier bijdragen aan het geheel. Gedurende het volledige proces, moeten al deze elementen te kloppen.

Klopt er een schakel in het proces niet, dan wordt het moeilijk om hen gemotiveerd te houden. Ze zullen geneigd zijn om een oplossing te zoeken zodat het wel klopt over de hele lijn.


Waarden doortrekken in alle processen

Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Mobile Schools & Streetwize. Het “zelf verantwoordelijkheid opnemen“ is de uitgangsgedachte.

Ongeacht of het nu gaat over de werking met straatkinderen, de interne werking van de organisatie zelf of de begeleiding van klanten in management trainingen.


Weten waar je mee bezig bent

Multi-getalenteerde bruggenbouwers vinden het belangrijk dat ze begrijpen wat ze doen: Het is belangrijk om te zien hoe één proces in het geheel past. Op welke manier elk onderdeel bijdraagt aan de rest van het resultaat van het bedrijf of de organisatie.

Het is cruciaal voor deze medewerker om ene probleem direct te kunnen zien of kaderen in het grotere geheel. Wil hij je kunnen helpen dan is het nodig om te begrijpen waar dit probleem zich situeert in het geheel van alle bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld als je hen vraagt om :

 • mee te denken bij problemen of ideeën;
 • positieve elementen te detecteren in een succes verhaal;
 • conflicten aan te duiden in processen en systemen

Verwacht je aan een hele reeks ogenschijnlijk irrelevante vragen bij de start. Het kan echt verwarrend en te veel informatie lijken voor collega’s en leidinggevenden. Besef dat het noodzakelijk is voor deze collega om het totaalbeeld te zien voor hij zijn verbeeldingskracht aan het werk kan zetten om met je mee te denken.


Beelddenker als leidinggevende of ondernemer?

Stel dat jij als leidinggevende van een team of organisatie de doelen voor het volgend jaar moet uitleggen.

 • Hoe maak je jouw visionaire visie ook motiverend en inspirerend voor anderen?
 • Op welke manier zorg je ervoor dat je collega’s of medewerkers zelf verantwoordelijkheid gaan opnemen om actief meewerken aan jouw toekomstdroom?
 • Wat hebben je collega’s of medewerkers van jou nodig?


Structuur aanbrengen in jouw denken

Jouw associatieve denkproces zorgt ervoor dat de gedachten en ideeën in je brein constant in verandering zijn. Je verbeelding werkt super snel. Het briljante idee van dit moment, kan over 5 minuten alweer 10 keer verbeterd zijn.


Wat gebeurt er in jouw brein?

Elke beelddenker heeft een continue stroom van beelden of associatieve gedachten in zijn hoofd. Dit gebeurt met een snelheid van 32 beelden/seconde.

Het zijn snelle denkers.

Toch hebben ze moeite om iets kort en bondig uit te leggen omdat de juiste woorden slechts aan 2 woorden/seconde komen.

Bovendien komt er elke seconde een nieuwe associatie voorbij in hun brein. In hun verbeelding  zien ze het idee permanent veranderen. Je zou dit kunnen vergelijken met het voorbij razende landschap wat je waarneemt als je in een rijdende trein zit.

Legt een beelddenker een oplossing vast dan kan je deze niet meer wijzigen. Dit druist in tegen de niet te stoppen associatiestroom in hun hoofd. Vastleggen voelt als een beperking van hun denken.

Elke medaille heeft echter ook een keerzijde: Een idee van A tot Z uitwerken, verfijnen en verbeteren, is lastig zonder iets vast te leggen op papier of elektronisch. Gedachten in je hoofd zijn vluchtig en veranderen constant.


numentum beelddenker verbeeldingskracht anderen overtuigen


In jouw hoofd kan een oplossing of voorstel letterlijk alle richtingen uitgaan. Je medewerkers, collega’s of klanten, kunnen onmogelijk meekijken in jouw hoofd. Ze kunnen je gedachtengang dus niet volledig volgen, als jij niet elke stap in je denkproces uitlegt.

Bovendien zijn er collega’s, medewerkers of klanten die deze chaos en constante wijzigingen, als onprofessioneel en zeer stresserend ervaren. Door jouw chaos, haken zij af. Terwijl je misschien in deze fase net graag hun feedback wil horen om je idee te verbeteren.


Hoe gaan collega’s en medewerkers je voorstel begrijpen?

Het is belangrijk om de tijd te nemen en je boodschap grondig voor te bereiden:

 • Wat je wil bereiken?
 • Je zal keuzes moeten maken en beslissingen vastleggen.
 • Je zal anderen nooit gemotiveerd mee kunnen laten werken, als je de oplossing constant blijft veranderen.


1) Verbeelding structureren

Jouw eerste prioriteit is daarom orde en structuur scheppen in de chaos in jouw hoofd. Je gedachten orden. Je gaat keuzes maken waardoor je jouw associatieve denkproces voor nu stopt. 

Het kan helpen als iemand je vragen stelt om makkelijker tot de kern te komen.

Bijvoorbeeld door je ideeën neer te schrijven onder de vorm van een mindmap, processchema, ruwe schets of tekening, …
Een momentopname als het ware, een overzichtsbeeld op dit moment.


2) Kernpunten aanduiden

In een tweede stap ga je tot de essentie komen door enkel de kernpunten te vermelden. In jouw denkproces lopen hoofd- en bijzaken perfect door elkaar.

Voor jou is dit perfect normaal omdat jij enkel de relevante bijzaken of details in jouw denkproces meeneemt.

Dit zorgt voor verwarring bij iedereen in je omgeving:

Je collega’s of leidinggevende die enkel geïnteresseerd zijn in de hoofdzaken, haken af door de details in je verhaal. Ze ervaren dit als slechte voorbereiding en verspilling van hun kostbare tijd, waardoor je hun aandacht verliest.

De collega’s verantwoordelijk voor de praktische uitvoering, zullen zich ook ergeren. Voor hen is je verhaal onvolledig want je vergeet een groot aantal details te vernoemen.


3) Overzichtsbeeld

Eens je de kern te pakken hebt, kan je je visie delen als verhaal of beeld. Als het goed is, geeft dit een duidelijk totaalbeeld van de situatie.

Gebruik je overzichtsbeeld als jij je voorstel presenteert. Dit geeft je de nodige houvast om een coherent verhaal te vertellen. Beperk je tot je voorbereiding en je beeld, zo maak jij het je collega’s of medewerkers makkelijker om je te volgen.

Zet alle nieuwe associaties die tijdens het presenteren in je gedachten komen, achterwege. Vermijd in alle geval om deze direct mee te nemen in je verhaal want zo creëer je opnieuw chaos in je boodschap.De talenten van de toekomst

Dit is het derde artikel uit deze reeks: empathie en verbeelding

Elk artikel uit deze reeks geeft meer informatie over één van de 5 kwaliteiten voor de toekomst die in de internationale literatuur beschreven zijn.  Voor de meeste beelddenkers zijn dit natuurlijke talenten die nu nog onder benut worden:


1) herkaderen en herformuleren:

Waarom kijken multi-getalenteerde bruggenbouwers vanuit verschillende hoeken?


2) testen en experimenteren:

Is een prototype maken in een vroeg stadium, zinvol of tijdverlies?


3) empathie en verbeelding


4) visuele communicatie:

Beelden spreken en raken zodat mensen in beweging komen


5) samenwerken:

Welke opties voor samenwerking ontstaan door tegenpolen te verbinden?Welke beelddenker herkent dit niet:

In je hoofd ziet de oplossing er perfect uit. Helaas is het minder makkelijk om je collega’s, medewerkers of leidinggevende te overtuigen van je suggestie.

Hoe krijg je een concept of idee uit je hoofd vertaald naar een oplossing die je omgeving begrijpt?

Op welke manier kan je dit als beelddenker aanpakken zodat:

 • anderen wel naar je verhaal wil luisteren
 • ze je  helpen om het idee verder uit te werken?


Wil je weten wat verbeeldingskracht gebruiken voor jou kan betekenen?

Het leren ontdekken hoe je ideeën kan uitleggen aan je collega’s is een onderdeel uit de module “Idee of visie formuleren en overbrengen”. Dit komt uitgebreid aan bod in het Multi Talent Leider (MTL) traject. Je vindt alle informatie bij het MTL traject onder het kopje diensten.

Stel je vraag via het contact formulier of maak vrijblijvend een afspraak als je liever eerst telefonisch de mogelijkheden met Saskia wil bespreken.
Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 15 maart 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 25 oktober 2021.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.
Saskia heeft zich gespecialiseerd in beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.


Daarnaast is community manager van het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum .

Saskia Smet Numentum advies en begeleiding beelddenkers op de werkplek


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in de extra beelddenkerskwaliteiten op de juiste manier te leren gebruiken!Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

25 oktober 2021

Verbeeldingskracht: voor irrealistische dromer of visionaire ideeën?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x