Wat is jouw opdracht als beelddenker? Hoe blijf je binnen je mandaat?

Wat is je rol of functie in dit project of bedrijf?

Omdat beelddenkers altijd vertrekken vanuit het geheel van een situatie, kijken ze altijd verder dan het probleem zelf. Daarom lijkt het alsof ze alles veel groter en complexer maken.

Door bijvoorbeeld bij problemen met een bepaald proces de stap ervoor of daarop volgend van bij de start ook mee te nemen.

Vaak is dat een manier om tijdelijke en tussen-oplossingen te vermijden door het probleem in een keer over gans de lijn aan te pakken.

Welke gevolgen heeft dit binnen teams?

1) Te snel denken:

Aangezien beelddenkers snelle denkers zijn kunnen collega’s en leidinggevende hen niet altijd onmiddellijk volgen.


2) Te groot maken:

Door breder te kijken, maken beelddenkers het probleem in eerste instantie veel groter voor collega’s die het stap voor stap proberen oplossen.


3) Toename complexiteit:

De complexiteit van de oplossing lijkt toe te nemen. Vermits de oplossing hierdoor verder weg lijkt, kunnen collega’s de neiging hebben om sneller af te haken in plaats van mee te werken.


4) Doeners:

De meeste beelddenkers weten van aanpakken en zijn echte plantrekkers. Onder het motto: “Dit los ik in één keer mee op, hiervoor ga ik niemand lastig vallen.”

Daardoor is de kans groter dat ze algauw zaken oppakken die buiten hun opdracht vallen.


Resultaat:
Er ontstaat weerstand en collega’s zijn minder geneigd om mee te werken.


Processen lopen doorheen het bedrijf

Het is zinvol om processen en systemen in zijn geheel te bekijken. In de meeste organisaties zijn processen gespreid over verschillende afdelingen en teams.

Wil een beelddenker zo’n proces in een keer aanpakken om te verbeteren, dan zal hij over de grenzen heen moeten en dus algauw buiten zijn mandaad gaan. 

De ene optie is om dan een goed onderbouwt voorstel uit te schrijven en formeel ieders goedkeuring binnen de verschillende afdelingen te krijgen. Dit kost tijd.

Beelddenkers zijn minder sterk in presenteren en het probleem en de oplossing kort en bondig uit te leggen. Bovendien verhoogt een chaotische voorstelling van de oplossing, de complexiteit waardoor de verandering vertraagd wordt.

Is het dan onzinnig om een probleem als geheel aan te pakken over alle afdelingen heen?

Natuurlijk niet.
Alleen zijn er heel wat factoren die het succes van het resultaat positief of negatief gaan beïnvloeden.


numentum Wat is jouw opdracht als beelddenker? Hoe blijf je binnen je mandaat? grenzen


Welke opties heeft een beelddenker?

Je kan 3 grote verschillen onderscheiden:


1) Geen onbekende in de organisatie?

Ben je al langer werkzaam in de organisatie en heb je een goed reputatie en geniet je veel vertrouwen?
Dan heb je waarschijnlijk een stevig netwerk uitgebouwd binnen dat bedrijf.

In dit geval heb je meer kans om het mandaat te krijgen en het volledige proces als geheel te kunnen verbeteren of aan te pakken.

Ook in dit geval zal je bij de start wat extra tijd dienen te voorzien om langs te gaan bij de verschillende verantwoordelijken of eigenaars van deelprocessen.

Op basis van het vertrouwen wat zij in je hebben, het respect wat je opbouwde in het verleden, zal het makkelijker gaan. Ze zullen sneller geneigd zijn om je de toestemming te geven om ook de onderdelen onder hun verantwoordelijkheid mee te nemen.


Welke elementen bepalen je succes?

 • Je relaties met collega’s en leidinggevenden in andere afdelingen. Het is belangrijk om continue aan je netwerk te blijven bouwen.
 • Een duidelijk beeld van jouw vorige realisaties zodat ze dit project aan jou durven toevertrouwen. Daarom is het belangrijk om op elk moment de resultaten van jouw activiteiten of bijdragen zichtbaar en concreet te maken.
 • Je krijgt formeel het mandaat om over de grenzen van de teams te werken.


2) Nieuw en onbekend in het bedrijf?

Zelfs een beelddenker die nieuw is in een bedrijf ziet oneindig veel mogelijkheden om processen te veranderen en te verbeteren.

Vaak is dit ook een van de redenen waarom ze ingehuurd werden: Ze bezitten expertise die momenteel nog ontbreekt in het bedrijf. Vernieuwing of verandering die het bedrijf nodig heeft.

Ben jij echter nieuw in een organisatie dan is jouw credibiliteit nog vrij beperkt: mensen kennen je niet en weten ook niet wat ze mogen verwachten.

Bovendien zitten de meeste van je collega’s niet te wachten op iemand die alles direct gaat veranderen.

Resultaat:
Dit creëert onrust en onveiligheid omdat niemand weet op welke manier jij dit wil benaderen:

 • Ga je dit op een manier aanpakken die enkel voordelig is voor jou?
 • Of denk je ruimer en hou je ook rekening met andere teams en afdelingen?
 • Heb je de nodige kennis en ervaring om de invloed op andere processen goed te kunnen inschatten?

In deze situaties kan de proces-verantwoordelijke minder snel geneigd zijn om deze uitdaging blindelings aan jou toe te vertrouwen.


3) Veranderaar zonder opdracht

Wil je veranderingen doorvoeren bij medewerkers waar jij geen opdracht voor hebt gekregen?

In dit geval is de kans reëel dat jij gaat botsen op weerstand en mogelijke tegenwerking.

Gewoon omdat wat jij wil veranderen buiten jouw bevoegdheid valt !

Zeker als er al enkele keren iemand nieuw van buitenaf is binnen gebracht die ineens alles wilde veranderen.


De opdracht verkeerd inschatten

De kans op mislukken wordt groter, als een over-enthousiaste beelddenker de invloed van ingrijpende veranderingen op de verschillende lagen van de organisatie onderschat:

 • Medewerkers die geen job meer zullen hebben, die mogelijk met nieuwe technologie of systemen niet kunnen of willen werken.
 • Geen oog voor de continuïteit van de operaties. Hoe gaan we van A naar B en kunnen we onze klanten blijven bedienen met dezelfde service?
 • Wat gaat deze wijziging ons financieel opleveren, op alle facetten van de bedrijfsvoering? Misschien is de automatisering goed op een aantal vlakken maar is de impact minder goed onderzocht op ander delen van het bedrijf. Wat is de kosten / baten verhouding?
 • Hoe kunnen we in fases werken zodat medewerkers, leveranciers en klanten de kans krijgen om te leren en te groeien?
 • Wie coördineert deze verandering? Beelddenkers zijn heel goede probleem-oplossers maar minder sterke project managers. Wie krijgt tijd vrij om hieraan te werken, planning, …
 • Staat de bedrijfstop of directie hierachter? Zo neen, welke kans op slagen heeft dit project?
 • Is het in lijn met de lange termijn visie die het management team voor ogen heeft?


Beelddenkers profielen zijn vaak visionairs of goed in het ontwikkelen van de strategische visie of verandering op het hoogste niveau.

Dit doorvertalen naar de verschillende onderdelen waar dit impact op heeft en of vertalen in een haalbare project- en stappen-planning, daarvoor missen ze vaak de nodige competenties. Ook in de uitvoering zelf zijn ze minder sterk.

Indien het om een complex project gaat, kan een rol als probleem-oplossers-rechterhand van de project manager, heel veel waarde toevoegen tijdens de uitvoeringsfase van het project. Als deze profielen een samenwerkingsduo vormen met de projectmanager en zullen ze heel veel problemen oplossen op het terrein alvorens de problemen het project kunnen vertragen.

Door hun brede interesses en kennis, denken ze vlot met iedereen mee. Hierdoor geven ze de medewerkers het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt.


numentum Wat is jouw opdracht als beelddenker? Hoe blijf je binnen je mandaat? succes


Wat vergroot je succes als beelddenker?

Een duidelijke omschrijving van jouw opdracht of mandaat.


Wat is een mandaat?

“Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. …” volgens Wikipedia


Concreet betekent dit:

 • Hoe zou jij je opdracht in je eigen woorden omschrijven?
 • Is de projectverantwoordelijke het hiermee eens? Of gebruikt hij een andere omschrijving voor jouw opdracht?
 • Zijn de betrokken medewerkers het ook eens met deze taakomschrijving?


Als iedereen duidelijkheid heeft over jouw opdracht over de verschillende departementen heen, is er meer kans dat de verandering vlot en succesvol zal verlopen.


Herkenbaar?

Maar weet je als beelddenker minder goed hoe je iedereen op dezelfde lijn kan krijgen wat betreft zo’n specifieke opdracht?


Neem contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.
Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in het coachen en adviseren over beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werkomgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify

3 oktober 2022

Wat is jouw opdracht als beelddenker? Hoe blijf je binnen je mandaat?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x