Beter samenwerken met collega’s door bij het probleem te blijven

Verschillende invalshoeken en manieren van aanpak

Door naar het geheel te kijken benader je het probleem op een andere manier. Je collega’s vinden dat jij het hierdoor nodeloos ingewikkeld maakt waardoor het ganse oplossingsproces vertraagt. Omdat jij en je collega’s hier op verschillende manieren naar kijken ontstaan misverstanden, ergernis en frustratie

Als je je niet bewust bent van de verschillende situaties waarvan jullie vertrekken, ga je appelen met citroenen proberen vergelijken. Dat geeft wrevel en frustratie omdat niemand zich hier goed bij voelt.

Communicatieproblemen liggen aan de basis en kosten extra tijd en energie voor de organisatie. Dit staat verbindend samenwerken in de weg. Inzichten hoe beter samen te werken met je collega’s helpt dit probleem op te lossen.


Hoe kijk je als multi-getalenteerde bruggenbouwer naar een probleem?

Jij start met totaalbeeld van de situatie: je neemt de voorafgaande- en daaropvolgende-stappen automatisch mee in het zoeken naar de oplossing. Jij kijkt naar het geheel en dit is jouw normale manier van kijken. Alleen hierdoor maak je de situatie voor je collega’s ingewikkelder!

Dit frustreert hen als hun voorkeur werkmethode stap voor stap van probleem naar oplossing werken is. Voor hen lijkt het alsof jij er meer zaken wil bij halen. Elementen die helemaal niet bij het probleem horen waardoor ze jou ervaren als de persoon die de oplossing wil dwarsbomen.

Als je in hun schoenen zou gaan staan, klopt dit ook! Ze zien niet wat jij ziet omdat deze elementen geen deel uitmaken van het probleem wat zich nu stelt. Ze zien enkel wat zich afspeelt in de analyse stap waar ze aan werken.

Je werkt niet stapsgewijs. Jij ziet in jouw totaalbeeld zowel het probleem als de oplossing. En daarenboven kijk je naar het grotere geheel, dus verdere dan het probleem op zich.

Jij ziet op dit moment ook al de hindernissen die in latere stappen of vervolgprocessen zullen opduiken. Deze elementen hebben ook een invloed op de oplossing van het probleem. Daarom wil jij ze nu al meenemen in de te ontwikkelen oplossing zodat je kan anticiperen op wat komen gaat.Communicatieproblemen zorgen in dit geval dat jullie naast elkaar praten omdat elke betrokkenen vertrekt van een andere startpositie. Acties om de samenwerking te verbeteren, zal bijdragen aan de oplossing van dit probleem.


Beter samenwerken met de collega’s in de praktijk

Stel dat je verantwoordelijk bent voor het binnenbrengen van nieuwe producten op de productielijnen in de fabriek. Als projectleider bezit je de bruggenbouwer competentie. Je helpt de teamleiders en de arbeiders in de lokale fabriek bij dit proces. Je vormt als het ware de tussenschakel tussen de productiemedewerkers en de ontwikkelingsafdeling. Jij zorgt voor het samenwerken met collega’s.

Zodra een nieuw product klaar is voor productie is de laatste stap testen op de productielijnen. Voor het maken van proefloten, hebben de operatoren extra tijd en training nodig. Aangezien deze testloten nog niet geproduceerd worden volgens goedgekeurde en geteste productierecepten.
Deze loten zijn belangrijk om alle eigenschappen van het product grondig te controleren en analyseren alvorens de producten verkocht kunnen gaan.

De productieafdeling plant de fabricage van routine producten zo optimaal mogelijk in. Dit gebeurt in overleg met de verkoopafdeling. Het doel van beide afdelingen is om de productiemedewerkers en fabricagelijnen zo optimaal mogelijk in te zetten zodat de bestelde goederen op tijd aan de klant geleverd kunnen worden.
Het beperken van het aantal omschakelingen van de machines in de productielijnen, heeft een grote invloed op de productiviteit en de efficiëntie in de productieafdeling.


Op welke manier verbind je deze tegenstrijdige belangen?

Elke projectleider die tussentijds testen wil laten uitvoeren op de productielijnen verstoort de productieplanning. Dit vertraagt de routine processen.

Verschillende partijen hebben dezelfde medewerkers, machines en materialen nodig. De beschikbaarheid van medewerkers en productiemachines is beperkt.

Elk test lot verhoogt de werkdruk. Het testen van nieuwe producten is belangrijk voor de toekomst van de fabriek. Terwijl vandaag de productie van testloten, de tijdige levering van bestaande producten in de weg kan staan.

Achterstand bij de invoering van nieuwe producten heeft negatieve gevolgen voor de afdeling van de projectleider omdat zij hierop afgerekend worden.

Iedere vertraging of extra omschakeling heeft direct een negatieve impact op de cijfers van de productieafdeling en de planningsafdeling. Het veroorzaakt een daling in de productiviteit en efficiëntie van de fabriek.

Tegenstrijdige belangen van de betrokken afdelingen kosten de fabriek extra geld omdat:

  • Elke afdeling wil zijn targets halen waardoor je kiest voor optimalisatie van individuele processtappen, niet voor de beste oplossing voor het totale proces.
  • Bijkomende vergaderingen tussen de verschillende afdelingen om tot een overeenkomst te komen en de planning aan te passen, kosten medewerkers tijd en energie.Hoe beter samenwerken met collega’s met tegenstrijdige belangen?

Dit vraagt een globale en overkoepelende oplossing voor het probleem. Je zal bruggen moeten bouwen tussen afdelingen. Dit betekent verbindingen of contacten leggen tussen mensen. Door naar het geheel te kijken en in te zetten op betere samenwerking in team.

Concreet zijn er 3 elementen die helpen om een duidelijk beeld te vormen van de situatie waardoor je beter gaat samenwerken in teams:


1) Probleemstelling:

Dit betekent een duidelijke en concrete beschrijving van het probleem op bedrijfsniveau. Dit overstijgt de onderliggende processen.


2) Procesmappen:

Het volledige uittekenen van alle betrokken en conflicterende processen die deel uit maken van, of een invloed hebben op het probleem. Breng ook de gevolgen van de conflicten in kaart.


3) Toekomstbeeld schetsen:

  • Scenario’s maken: Begin met het uittekenen van mogelijke oplossingsscenario’s; bijvoorkeur 3 of meerdere opties. Onderzoek voor elke optie de voor- en nadelen.
  • Kiezen: Kies de beste optie voor het bedrijf in zijn totaliteit. Het is onmogelijk om een optie te kiezen die goed is voor alle betrokken partijen. Het belang van het bedrijfsresultaat in zijn totaliteit is doorslaggevend.
  • Concept of totaalbeeld: Start van het scenario van de gekozen oplossing. Vereenvoudig dit tot 1 totaalbeeld wat de oplossing visueel zichtbaar maakt. Dit beeld maakt de oplossing voor iedereen concreet en duidelijk. Het is makkelijk te begrijpen.
  • Actieplannen: Plan acties en wijs taken toe zodat alle afdelingen actief betrokken zijn om het doel te realiseren.


“Door aan dit traject bij Numentum te beginnen, is het stof van de vele ideeën in mijn hoofd beginnen neerdwarrelen. Dit heeft me rationaliteit gebracht in mijn dromerig denken.

Het Neethling breinvoorkeur onderzoek heeft veel losgemaakt: Door de inzichten over mijn persoonlijke voorkeuren, ben ik veel bewuster van de momenten waar ik mezelf ben gaan aanpassen door te doen wat anderen van mij vroegen. De rust die ik ervaar door te begrijpen hoe ik echt in elkaar zit. Het helpt me om bewustere keuzes te maken van activiteiten die ik nog ga doen en andere activiteiten waar ik niet meer voor wil gaan.

Het resultaat is meer durven en doen. Mijn manier van denken mag er zijn. Hoe en wat ik zie is niet verkeerd. Ik mag en kan deze inzichten ook gebruiken in een werkomgeving. Het verlegt mijn aandacht van de tekortkomingen naar mijn natuurlijke talenten. Het bevestigt me als veelzijdige bruggenbouwer.”


Bart Fatan

R&D Outsourcing Manager Punch Powertrain


Bruggenbouwer competenties nodig voor betere samenwerking in teams?

Om tot een globale oplossing te komen met een positieve impact op het eindresultaat, heb je een bruggenbouwer nodig. Een persoon die erin slaagt om mensen samen te brengen ook al hebben ze tegengestelde belangen.

Iemand die respect en vertrouwen geniet bij alle betrokken partijen zodat elke medewerker het gevoel heeft om gezien en gehoord te zijn in de zoektocht naar een oplossing.

Dit profiel kan in-zoemen op de verschillende belangen die meespelen in de verschillende afdelingen. Dit betekent letterlijk mee in het bad gaan. Op het terrein gaan kijken wat er speelt. De belangen en behoeften die aanwezig zijn in kaart brengen. De bruggenbouwer haalt hieruit de relevante details die belangrijk zijn voor het geheel.

Tegelijkertijd is dit ook de persoon die constant gaat uit-zoemen zodat hij ook de impact op het volledige bedrijf onmiddellijk meeneemt in de oplossing. Alle aandacht op dit niveau is gericht op het totaalbeeld en de grote lijnen zonder details.

De kern informatie na in- en uit-zoemen brengt de multi-getalenteerde bruggenbouwer samen in de oplossing. Een overzichtelijk en krachtig beeld van de toekomstige situatie. Het is een beeld dat motiverend en inspirerend werkt waardoor iedereen in actie komt.

De meeste multi-getalenteerde leiders bezitten deze kwaliteiten als natuurlijke talenten. Dat maakt van hen de geknipte profielen om zo’n complexe problemen te onderzoeken. De tegenstrijdige belangen en partijen samen te brengen en de basis te leggen voor beter samenwerken in teams.


Heb je vragen bij verbeteren van de samenwerking op het werk?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 5 april 2019. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update is gebeurd op 7 september 2020.Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht..

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


7 september 2020

Beter samenwerken met collega’s door bij het probleem te blijven
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x