Wat is de gepaste functie voor een multi-getalenteerde bruggenbouwer in een team?

Wat is de goede omschrijving voor iemand met meerdere talenten?

Er bestaan ontzettend veel benamingen voor mensen met veel en zeer uiteenlopende kwaliteiten zoals multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers. 


Vergelijkbare namen voor beelddenker profielen zijn onder andere: 

visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, multi-talent leider, multi-talent leader, polymath, multi-potentialist, multi talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, dwarsdenker, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, overtreffende trap professional, associatieve denker, multitalent, multidimensionaal talent, multitasking talent, conceptuele denker, jack of all trades, master of none, rebel, …


Welke benaming of etiket je ook verkiest, dit kan je helpen om rust te vinden:

 • Je bent niet alleen er zijn nog mensen die zo denken en werken.
 • Jij bent niet gek.
 • Het is niet nodig om jezelf te veranderen en altijd aan te passen.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken. Zodra je anders naar jezelf durft te kijken.


Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. In die extra talenten zit jouw meerwaarde. Door deze te ontwikkelen, profiteer jij zelf maar ook iedereen in jouw omgeving.


numentum wat is de gepaste functie voor een multi-getalenteerde bruggenbouwer in een team vergelijkbare profielen


Welke beschrijving verkiest Numentum voor multi-getalenteerde bruggenbouwers?

1) Generalist versus specialist

Een multi-getalenteerde bruggenbouwer is meer dan een goede generalist in verschillende en uiteenlopende domeinen.

Bij de benaming generalist, denk je aan iemand die een goede basiskennis heeft van een bepaald onderwerp. Een beelddenker kan echt meepraten met een expert zonder alle details te kennen. Hij is dus meer dan een goede generalist omdat zijn kennis over het onderwerp veel uitgebreider is.


2) Bruggenbouwer

Dit profiel is in staat om verbanden te leggen of bruggen te bouwen tussen alle kennis en ervaring die hij bezit, ook al gaat het over uiteenlopende onderwerpen.

Zijn kronkelige carrièrepad heeft zich naar zijn persoonlijk gevoel logisch ontwikkeld. Een buitenstaander ziet zo’n carrièrepad mogelijk als een onsamenhangend geheel van iemand die niet goed weet wat hij wil.


3) Verbeteraar

Een multi talent is altijd op zoek naar praktische oplossingen en vernieuwende ideeën. Hij ziet overal verbeteringen of mogelijkheden om te vereenvoudigen.
Omdat hij constant al zijn kennis en ervaring combineert met nieuwe inzichten en informatie ontstaan doorbraak-veranderingen.


4) Alles in vraag stellen

Dit is de collega die de status quo constant in vraag zal stellen. Hij zal nooit klakkeloos iets overnemen of aannemen, maar altijd aanpassingen doen.

“Waarom is dit zo?” is zijn favoriete vraag.


5) Snelle denker

Hij is een snelle en associatieve denker. Het is moeilijk voor een luisteraar om zijn redenering te volgen omdat het denkproces in zijn gedachten sneller gaat dan hij kan praten.


6) Druk en chaotisch

De verscheidenheid in talenten maakt het geheel chaotisch. Deze collega lijkt met alles tegelijk bezig te zijn. Ook al is hij altijd in de weer, hij lijkt niets af te werken


Wat is de rol van een multi-getalenteerde bruggenbouwer in organisaties of teams?

1) Specialisten

Aan de ene kant heb je specialisten: Mensen met heel veel kennis over één onderwerp.

Veel experten zijn zo gespecialiseerd dat hun collega’s, medewerkers of klanten, moeite hebben om hen te kunnen begrijpen. Hun taal is specialisten-taal wat voor generalisten moeilijk verstaan.


2) Generalisten

Aan de andere kant heb je medewerkers die ondersteunende taken uitvoeren. Dit zijn generalisten.

Mensen met een goede basis- of werkkennis over een onderwerp. Vaak zijn dit de dagelijkse gebruikers van toepassingen die experten ontwikkelen.


3) Bruggenbouwer, verbinden of connector

Deze beide groepen zijn zeer goed in hun vak en hebben we nodig in organisaties en teams. Wat in veel gevallen ontbreekt, is de verbindingsfiguur tussen beide groepen.

De bruggenbouwer die in staat is om de taal te spreken en te begrijpen van beide groepen.

Iemand die de specifieke noden van de dagelijkse gebruikers kan vertalen naar specialisten-taal. De collega die ervoor kan zorgen dat de nieuwe ontwikkelingen van de experten perfect aansluiten bij de behoeften van de gebruikers.

Een multi-getalenteerde bruggenbouwer is de vertaler tussen deze twee groepen omdat ze goede generalisten zijn en tegelijkertijd ook een behoorlijke expertise bezitten over de materie.

Daardoor kunnen ze de brug bouwen tussen experts en andere medewerkers. Hierdoor kom je al snel tot zeer diverse teams of organisaties waarin zo’n multi-getalenteerde bruggenbouwer een cruciale rol gaat spelen. Je kan spreken van een echte bruggenbouwers competentie.


numentum wat is de gepaste functie voor een multi-getalenteerde bruggenbouwer in een team beelddenker functie


Wie stuurt zo’n multidisciplinair team het aan?

Is een beelddenker de geknipte persoon om de experten en de generalisten met elkaar te verbinden?

Ja!


Loopt dit altijd vlot?

Neen!


Geven multitalenten anders leiding?

Als snelle denker kan een getalenteerde bruggenbouwer verwachten dat iedereen in zijn team even snel meedenkt en zijn associatieve gedachten sprongen kan volgen.

Dit is echter zelden voor ieder teamlid het geval. Dit kan dus voor problemen zorgen in de groep.


Hoe leidt een multitalent een team?

Waar zitten de verschillen die mogelijk voor problemen en frustratie kunnen zorgen?

 • Deze leider gebruikt verhalende taal in plaats van duidelijk, kort en bondig instructies te geven.
 • Omdat deze manager veel sneller denkt dan hij kan praten, is het vaak onduidelijk waar hij naartoe wil of wat hij van je verwacht.
 • Dit type manager start met het totaaloverzicht – holistisch of systemisch beeld – voor ogen en werkt zelden stap voor stap.
 • De teamleden krijgen weinig structuur aangeboden omdat hij zelf lijkt te werken vanuit chaos en zoveel mogelijk opties wil openhouden.
 • Hij kan erg onstandvastig overkomen omdat niets hem belet op genomen besluiten terug te komen als er nieuwe informatie beschikbaar komt.


Beelddenker, neem je de leiding van een bestaand team over?

Kom je als beelddenker aan het hoofd te staan van een bestaand team dan zijn er mogelijk een aantal valkuilen. Zeker als je in een klassieke hiërarchische organisatie met strikte processen terecht komt.

Jouw uitdaging als beelddenker en manager is des te groter, als er meer teamleden in je groep zitten die graag hebben dat jij hen exact verteld wat ze moeten doen. Jij bent echter een type dat zelf vrijheid en ruimte nodig heeft en gaat er vanuit dat iedereen op deze manier te werk gaat. 

In bedrijven met een strakke structuur hebben teamleden eerder een gelijkaardig profiel dan complementaire kwaliteiten te bezitten. Hier heerst een vorm van concurrentie omdat iedereen vergelijken wordt ten op zichten van dezelfde standaard.


Wat als jij je teamleden zelf kan te selecteren?

Leid je als beelddenker een door jou samengesteld team, dan is de kans dat deze problemen opduiken kleiner.

Dit type manager gaat zijn medewerkers heel zorgvuldig selecteren omdat hij de voorkeur geeft aan een complementair team. Is hij zelf een uitgesproken beelddenker, dan zoekt hij een aantal teamleden om hem te ondersteunen door operationele en administratieven taken over te nemen. Dit zijn activiteiten waar hij zelf minder sterk in is maar zijn teamleden deze competenties perfect kunnen aanvullen.

Deze bruggenbouwer heeft ook oog voor teambuilding en samenwerking waardoor het onderling respect en vertrouwen binnen het team sterk ontwikkeld is. Het team primeert boven het individu waardoor elk teamlid de anderen zal aanvullen om samen het vooropgestelde resultaat te halen.

Dit managerstype staat tussen zijn mensen en geeft mensen ruimte en verantwoordelijkheid. Dit kan zowel voor de leidinggevende als de groepsleden enorm verrijkend zijn.


Heb je zelf je team kunnen samenstellen?

Hoe bouwt een multitalent leider zijn team uit?

 • Deze leidinggevende focust op de kwaliteiten van elk teamlid. De selectie van de teamleden gebeurt op basis van aanvullende of complementaire vaardigheden.
 • Dit type leider geeft teamleden veel vertrouwen. Hij durft zijn taken en de bijhorende verantwoordelijkheid delegeren. Deze manager vertrouwt blindelings op de kwaliteiten van zijn medewerkers.
 • Hij zet kaders en benoemt het resultaat waardoor de medewerkers veel vrijheid en ruimte krijgen om het proces zelf op te zetten. 
 • In dit team primeert het groepsresultaat boven het scoren op individueel vlak.
 • Wederzijds respect en vertrouwen zijn cruciaal om een sterk team met uitleenlopende kwaliteiten verbindend te laten samenwerken.


Wat is de beste optie een bestaande groep of nieuw samengesteld team?

Met de juiste focus en aandacht voor de verschillende persoonlijke behoeftes en verwachtingen van elk teamlid, kan elke combinatie werken!

Door de diverse en universele kwaliteiten van elke multi-getalenteerde bruggenbouwer, vind hij altijd wel een aanknopingspunt met elk teamlid.

Als leider kom je zelfzeker over als je bij je persoonlijke leiderschapsstijl blijft én tegelijkertijd ook rekening kan houden met de behoeften en de communicatie voorkeur van je team. Op deze manier creëer je de juiste basis om de samenwerking te versterken in de groep.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn de juiste profielen om verbindend samenwerken in teams op te starten. Op voorwaarde dat ze zelf in staat zijn om snel te wisselen van communicatiestijl indien de situatie hierom vraagt. Om ten alle tijden sterk in hun schoenen te blijven staan en zich goed te leren uitdrukken in de verschillende communicatiestijlen.

Want ook al spreekt het volledige team Nederlands, er zijn wel degelijk grote verschillen en behoeftes op het vlak van taal en woordenschat tussen de leden van elke groep!


Ben je beelddenker en wil je jij je bruggenbouwers kwaliteiten verder ontwikkelen? Dan geeft het basistraject je een stevige basis waarop je steeds verder kan bouwen.
Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.
Saskia deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.
Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 31 mei 2015. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 4 oktober 2021.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in de extra beelddenkerskwaliteiten op de juiste manier te leren gebruiken!


Zoek je extra informatie over multi-getalenteerde bruggenbouwer profielen?

Ben je geen lezer maar zie je liever beeld? Saskia legde in deze reeks video's in 2013 al uit waarom beelddenkers dikwijls minder zichtbaar zijn. Dit is het eerste deel. In de beschrijving onder elke video, staat de link van het volgende deel. De reeks bestaat uit 3 delen.

Kenneth Mikkelsen is een van de 2 auteurs van het boek The Neo-generalist. Hij vertelt meer in deze Ted Talk: Living an Examined Life | The Neo-Generalist Way.

Interview met dr. Angela Cotellessa over haar research en doctoraat over polymathy voor de Manny Gumina podcast. (Engels)

Tim Ferriss bespreekt in deze podcast 5 kwaliteiten van Jack of All trades.The Top 5 Reasons to Be a Jack of All Trades door Tim Ferriss (Engels)

Emilie Wapnick werd bekend door haar TedTalk Why Some of us Don’t Have One True Calling (Engels met Nederlandse ondertiteling). Haar boek over hetzelfde thema is een aanrader en vertaald in het Nederlands met de titel Hoe word je alles? 


Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify

4 oktober 2021

Wat is de gepaste functie voor een multi-getalenteerde bruggenbouwer in een team?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x