Waarom zou je bruggen bouwen op de werkvloer?

Bruggen bouwen om collega’s en medewerkers te verbinden

Als je het gesprek wil aangaan met je collega of medewerker, helpt het je als je weet hoe je bruggen kan bouwen.

Contact maken met je gesprekspartner of letterlijk een verbinding leggen tussen mensen, groepen en afdelingen. Je brengt mensen samen zodat ze hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen om makkelijker hun opdrachten te kunnen afwerken.

Beelddenkers zijn hier goed in als ze zich bewust zijn van de onderlinge verschillen tussen mensen:

 • Beelddenkers hebben een andere kijk op de situatie. Ze vertrekken dus van een ander beeld van dezelfde gebeurtenis.
 • Elk teamlid bezit andere kwaliteiten. Deze verschillende talenten zijn juist de extra troeven – de meerwaarde – van elk team.

Op dit moment kijken we nog te vaak naar verschillen als tekorten. De collega’s een vaardigheid missen, moeten deze bijwerken.

Het is een uitnodiging om op een andere naar de verschillen te kijken. Enkel op deze wijze kan je op een positieve manier omgaan met de verschillen tussen mensen in teams.


Verschillende stappen in het proces

Er zijn verschillen stappen in het proces om aan verbindingen te bouwen.


1) Luisteren om te begrijpen

Het begint met bewust en actief in het gesprek aanwezig willen zijn.

Oprecht luisteren zodat de ander het gevoel krijgt dat je zijn verhaal echt wil horen. Hiervoor dien je je eigen vooroordelen en veronderstellingen aan de kant te kunnen zetten.


2) Informatie samenbrengen

Als je mensen de kans gegeven hebt om hun versie van de situatie te vertellen, volgt de volgende fase:

 • Het samenvoegen van alle informatie, inzichten en ervaring van alle betrokken partijen.
 • Indien nodig ga je elementen controleren of verder onderzoeken. Je kijkt na of het verhaal klopt. Je neemt niet zomaar klakkeloos elke mening over.

Concreet:
Door de verschillende stukken in elkaar puzzelen bouw je een zo volledig mogelijk beeld op van de situatie. Een overzichtsbeeld met alle correcte informatie. Een beeld van de situatie wat vanuit verschillende hoeken onderzocht werd.


Verbinden met de mensen om je heen

Verschillende manieren van verbinden:


1) Onpersoonlijke verbindingen

Hoe gemakkelijk is het om te reageren op een stelling die iemand op sociale media neerzet?

De meeste mensen gaan alleen verder op wat daar staat, zonder te controleren of na te denken of dit wel degelijk klopt:

 • Stellingen die louter gebaseerd zijn op informatie van horen zeggen. 
 • Eenzijdige verhalen zonder vermelden van de andere manieren om naar dezelfde situatie te kijken.

Experimenten hebben uitgewezen dat zelfs op een positieve boodschap die je post, er nog altijd mensen zijn die bakken kritiek leveren.

Dit zorgt voor verdeling in plaats van mensen samen te brengen rond een onderwerp.

Neen, je hoeft het niet met de ander eens te zijn. Er zijn ook positieve en constructieve manieren om je punt te maken.

Als iemand voor je zit en je kijkt deze persoon recht in de ogen, is het onmogelijk om vast te houden aan dit soort provocerende reacties zoals op de sociale media.


2) Met een gesprekspartner voor je kan je bruggen bouwen

Direct en persoonlijk contact maken met iemand anders, verandert je blik.
Ja, zelfs indien het contact een online videoverbinding is.

Je legt een verbinding omdat je oprecht geïnteresseerd bent om de ander zijn verhaal te horen. 

Hierdoor groeit de wil om te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar en bovendien voordelig is. Dit is een win/win situatie zonder winnaars of verliezers.

Als je mensen van “ik” naar “wij” wil laten gaan, heb je een brug nodig om hen te verbinden!


numentum Waarom zou je bruggen bouwen op de werkvloer? Persoonlijk gesprek

Hoe maak je de verbinding tussen mensen?

Waar willen wij samen als groep of team naartoe?

Dit gaat verder dan jouw persoonlijke belangen!
Wat de natuurlijke manier van denken is voor de meeste beelddenkers.

Als jij geen verbinding maakt met je gesprekspartner dan komt dit niet op deze manier bij hen over. Dan ervaren ze niet dat jij echt vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie hebt gekeken om tot de conclusie te komen die je presenteert.

Zonder connectie verval je heel snel in een ik tegen jou verhaal - IK/JIJ patstelling - waarbij je tegenover elkaar komt te staan in de plaats van samen te werken. Samen een WIJ verhaal te creëren.

Een WIJ verhaal schrijf je samen, dat lukt nooit op je eentje! Dat kan je enkel als team realiseren. Iedereen heeft voordeel bij deze oplossing.

In de ik tegen jou situatie, kies je ervoor om iets te realiseren wat vooral voordelig is voor jezelf. Jij wil scoren.
Deze oplossing levert voor de anderen minder resultaat op. Mogelijk lijden andere betrokken partijen schade.


Verbinding maken is bewust kiezen voor WIJ

Als beelddenker heb je het lastig om:

 • Kort en bondig alle informatie samen te vatten zonder te gaan uitweiden over details die in het gesprek irrelevant zijn.
 • Aan te geven dat je vanuit verschillende invalshoeken naar de volledige situatie gekeken hebt als je spreektijd beperkt is. 

Je hebt ook de voorafgaande en daaropvolgende stappen in rekening gebracht bij het afwegen welke oplossing de beste zal zijn voor alle betrokken partijen. Je kijkt verder dan de huidige processtap en je persoonlijke belangen.

Stel jij je oplossing voor op jouw manier en op je natuurlijke manier van praten?
Dan zal er een stevige basis wederzijds respect en vertrouwen nodig zijn, opdat je gesprekspartner naar jou wil blijven luisteren. Hij zal moeite moeten doen om je redenering te kunnen volgen en te begrijpen.

Het probleem zit in de verschillen in woordkeuzes en taalgebruik, ook al spreken jullie allebei Nederlands!

Frustratie en onbegrip ontstaat door de verschillen in woordgebruik. Waardoor het gesprek afdwaalt van de inhoud.


Dialoog creëert ruimte voor nieuwe mogelijkheden;


Terwijl een discussie de opties om de meest voordelige oplossing voor iedereen te vinden, zal beperken.


De gewenste situatie

Als je goed begrijpt hoe de situatie in elkaar zit, is het meestal eenvoudig om een oplossing te vinden die voordelig is voor iedereen!

Als mensen naar elkaar luisteren, ontstaan spontaan nieuwe mogelijkheden om tot juiste oplossing te komen.

Als kind leren we dat je verliest als je:

 • niet assertief genoeg bent zodat anderen naar jou luisteren;
 • niet voor jezelf opkomt door je mening te verdedigen.

Kortom, je krijgt aangeleerd dat je vooral je eigen mening moet kenbaar maken in plaats van eerst naar de ander te luisteren.

Jammer genoeg ontaarden gesprekken hierdoor veel sneller in een discussie dan in een open dialoog. Discussies verdelen mensen en leiden naar een Ik/Jij verhaal.

Terwijl het veel slimmer zou zijn om eerst te luisteren met als doel de andere te begrijpen. Zelden leren kinderen dat luisteren meer voordelen biedt dan discussiëren.


Samen werken aan een gezamenlijke oplossing

Door beter en bewuster naar elkaar te luisteren, krijg je informatie die je anders nooit zou te weten komen: 

 • Wat is er van belang voor de verschillende betrokken partijen?
 • Welke mogelijke opties zijn op dit moment beschikbaar?
 • Welke van deze opties helpen ons vooruit om onze doelen te bereiken?


numentum bruggen bouwen niet herhalen wat je al weet


Gebrek aan wederzijds vertrouwen?

De kans dat het gesprek uit de hand loopt en overgaat in een discussie, groeit als het onderlinge respect en vertrouwen afneemt.

Op dat moment probeert elke gesprekspartner zoveel mogelijk voordeel voor zichzelf uit de brand te slepen. Je zal compromissen moeten sluiten met alle betrokken partijen.

Het is beter om het sluiten van compromissen te vermijden, aangezien dit elk partij dwingt om:

 • toegevingen te doen; 
 • afstand te nemen van de eigen belangen, de stelling die ze verdedigen;
 • een minder gunstige uitkomst te accepteren.

Hierdoor creëer je situaties waar niemand echt blij van wordt. Terwijl elke partij toch bij de eigen achterban zal doen uitschijnen dat hij veel uit de brand heeft kunnen slepen. Iedereen zegt dat hij gewonnen heeft, maar in realiteit is niemand er echt op vooruit gegaan.


numentum Waarom zou je bruggen bouwen op de werkvloer? water bij de wijn


Bruggenbouwen is de taart vergroten

Terwijl door echt te gaan voor een Win/Win situatie er veel meer mogelijkheden ontstaan.

Vaak zijn dit opties waar vooraf niemand aan gedacht heeft omdat iedereen uitsluitend aandacht had om het eigen standpunt zo goed mogelijk te verdedigen.

Je gelijk halen lukt nooit om de eenvoudige reden dat er “geen gelijk” te halen valt:
Iedereen heeft gelijk vanuit zijn standpunt.

Door eerst naar elkaar te luisteren om elkaar te proberen begrijpen, komt er een pak extra informatie op de tafel te liggen.

 • De kennis en informatie die iedere partij heeft vanuit zijn invalshoek of standpunt.
 • De belangen en behoeften die elke betrokkene heeft in de situatie.

Inzichten die anders zelden verteld kunnen worden omdat van het eerste moment de situatie al escaleert. Elke partij gaat zijn stelling innemen.

Door de discussie die daarop volgt, geraak je verder verwijderd van de kern van het verhaal. Iedereen schiet in de verdediging om zo goed mogelijk de eigen stelling te verdedigen.

Door nieuwsgierig en zonder oordeel te durven luisteren, leer je de andere partij op een andere manier kennen. Je krijgt begrip voor zijn persoonlijke situatie en omgekeerd. Het verruimt de blik van elke betrokken partij waardoor er vanzelf meerdere opties ontstaan.


Bruggen bouwen levert tijdswinst op

Ja, het zal je bij de start meer tijd kosten om de verbinding en openheid te creëren om vanuit oprechte interesse naar elkaar te willen luisteren. Initieel lijk je dus tijd te verliezen.

Eens je de stap hebt gezet om te willen begrijpen alvorens te reageren, kantelt het gesprek. Elke gesprekspartner krijgt een ander kijk op de situatie waardoor je automatisch meer rekening gaat houden met de ander.

Met het bouwen van de brug, is de moeilijkste stap gezet.

Bovendien groeit hierdoor ook het onderlinge respect en vertrouwen tussen de gesprekspartners!

Je maakt de extra tijd die nodig was bij de start, ruimschoots goed bij elk volgend gesprek of samenwerking met deze collega of medewerker.

Eens de brug of verbinding gebouwd is, heb je ze enkel nog te onderhouden. De relatie kan alleen maar groeien met een 'minimaal onderhoud'.


BRUGmodel

Het BRUG-model is ontwikkeld door Saskia van Numentum op basis van de jarenlange begeleiding van beelddenkers in werksituaties. Het model helpt je als beelddenker op weg naar een betere en efficiëntere manier van samenwerken.

Het model geeft inzichten en theoretische informatie die beelddenkers nodig hebben om goed te functioneren in een team. Door je bewust te worden van wat er anders loopt, ontdek je positieve mogelijkheden om je bruggenbouwers competenties te gebruiken als je unieke kwaliteiten.

Het BRUG model is een acroniem voor:

 • B staat voor Bewustwording van de verschillen die voor spanningen kunnen zorgen.
 • R staat voor Rust inbouwen zodat je kan voorkomen om meegesleurd te worden door je emoties.
 • U staat voor Uitzoeken van de situatie zodat het duidelijk wordt welk probleem zich stelt.
 • G staat voor Gewenste situatie ontwikkelen. Hierdoor ga je mogelijkheden ontdekken om het probleem ook daadwerkelijk op te lossen.

Op deze blog vind je een artikel over elk van deze 4 elementen. Dit artikel beschrijft de G in het model.


Leer hoe je bruggen bouwt met je communicatie

Hoe je voorstellen en ideeën aanbrengt of presenteert, is nog veel belangrijker dan datgene wat je te vertellen hebt!

Maak dus tijd voor een goede voorbereiding. Jij bent immers de architect van datgene wat je te vertellen hebt!

Bewuster leren werken met verschillende voorkeuren op het werk geeft rust, vergroot je zelfvertrouwen en creëert mogelijkheden om beter samen te werken.
Zowel jij zelf als je collega’s, leidinggevenden of klanten, halen voordeel uit een persoonlijk ontwikkelingsprogramma zoals het Multi talent leider Traject.
Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 10 augustus 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update is gebeurd op 16 mei 2022.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.


Saskia heeft zich gespecialiseerd in het coachen en adviseren over beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werkomgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


Wil je weten wat Saskia voor jou kan betekenen?

Hoe het leren van bruggen bouwen jou vooruit kan helpen op het werk?
Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.


 

Benieuwd wat klanten over Saskia vertellen? Hier vind je enkele getuigenissen.


Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

16 mei 2022

Waarom zou je bruggen bouwen op de werkvloer?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x