Waarom zou je bruggen bouwen op de werkvloer?

Bruggen bouwen om collega’s en medewerkers te verbinden

Om in gesprek te kunnen gaan met je collega of medewerker, is het nodig dat je weet hoe je bruggen kan bouwen. Letterlijk een verbinding leggen tussen mensen, groepen en afdelingen. Je brengt mensen met elkaar in contact zodat ze hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen om makkelijker hun opdrachten te kunnen afwerken.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn hier goed in als ze zich bewust zijn van de onderlinge verschillen:

 • Beelddenkers hebben een andere kijk op de situatie en vertrekken dus van een ander beeld.
 • De verschillen zijn de extra troeven – de meerwaarde – van het team.

Op dit moment kijken we nog al te vaak naar verschillen als tekorten van personen die moeten bijgewerkt worden. Het is nodig om op een andere en positieve manier om te leren gaan met de verschillen tussen mensen in teams.

Het begint met bewust en actief in het gesprek aanwezig te willen zijn.
Op elk moment je eigen vooroordelen en veronderstellingen kunnen opzij zetten. Oprecht luisteren zodat je de ander het gevoel krijgt dat je zijn verhaal echt wil horen.


De stukken in elkaar puzzelen

Als je mensen de kans gegeven hebt om hun versie van de situatie te vertellen, volgt de volgende fase:

 • Het samenbrengen van alle informatie, inzichten en ervaring.
 • Indien nodig ga je elementen controleren of aftoetsen. Je kijkt na of het verhaal klopt. Je neemt niet zo maar klakkeloos elke mening over.

Kijk op sociale media:
Hoe gemakkelijk is het om te reageren op een stelling die iemand neerzet? De meeste mensen gaan alleen verder op wat daar staat, zonder te controleren of na te denken of dit wel degelijk klopt. Of dit de enige manier is om hiernaar te kijken.

Experimenten hebben uitgewezen dat zelfs op een positieve boodschap die je post, er nog altijd mensen zijn die bakken kritiek leveren. Dit zorgt voor verdeling in plaats van mensen samen te brengen rond een onderwerp.
Neen, je hoeft het niet met de ander eens te zijn. Er zijn ook positieve en constructieve manieren om je punt te maken.

Als iemand voor je zit en je kijkt deze persoon recht in de ogen, is het onmogelijk om vast te houden aan dit soort provocerende gedachten. Louter gebaseerd op informatie van horen zeggen.


bruggen bouwen


Direct en persoonlijk contact maken met de andere persoon, verandert je blik. Ja, zelfs indien het contact een online video verbinding is.

Je legt een verbinding omdat je oprecht geïnteresseerd bent om de ander zijn verhaal te horen. Hierdoor groeit de wil om te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar en bovendien voordelig is. Dit is een win/win situatie geen winnaar/verliezer.

Als je van “ik” naar “wij” wil gaan, heb je een brug nodig tussen mensen!


Hoe maak je de verbinding tussen mensen?

Waar willen wij samen als groep of team naartoe?
Dit gaat verder dan jouw persoonlijke belangen!

Dit komt niet op deze manier over bij je gesprekspartner als je geen verbinding maakt.
Zonder connectie verval je heel snel in een Ik/Jij verhaal waarbij je tegenover elkaar komt te staan in de plaats van een WIJ verhaal.

Een WIJ verhaal dat schrijf je samen, dat lukt nooit op je eentje! Dat realiseer je samen. Iedereen heeft er voordeel door.

In het Ik/Jij geval kies je ervoor om iets te realiseren wat vooral voordelig is voor jezelf. Jij wil scoren.
Wat voor de anderen minder resultaat oplevert. Waar andere betrokken partijen mogelijk schade onder lijden.


Verbinding maken is bewust kiezen voor WIJ

Als multi-getalenteerde bruggenbouwer of beelddenker, is het lastig om kort en bondig alle informatie samen te vatten. En tegelijkertijd aan te geven dat je vanuit verschillende invalshoeken naar het totale plaatje hebt gekeken.

Dit wil zeggen ook de voorafgaande en daaropvolgende stappen in rekening hebt gebracht bij het afwegen welke de beste oplossing zal zijn voor alle betrokken partijen. Je hebt je niet beperkt tot de huidige processtap en jouw persoonlijke belangen.

Je hebt een stevige basis wederzijds respect en vertrouwen nodig, opdat je gesprekspartner moeite zal moeten doen om je redenering te kunnen volgen en te begrijpen. Het probleem zit in de verschillen in woordkeuzes en taalgebruik, ook al spreek je dezelfde taal!


De gewenste situatie

Als je goed begrijpt hoe de situatie in elkaar zit, is het meestal eenvoudig om een oplossing te vinden die voordelig is voor iedereen!

Door naar elkaar te luisteren ontstaan spontaan nieuwe mogelijkheden om tot juiste oplossing te komen.


Dialoog creëert ruimte voor nieuwe mogelijkheden;
Terwijl een discussie de opties om een oplossing te vinden, zal beperken.


We leren dat je zal verliezen als je :

 • niet vecht voor jezelf zodat andere naar jou luisteren
 • niet voor jezelf opkomt door je mening te verdedigen
 • niet assertief genoeg bent.

En dus leren we nooit de gewoonte om eerst naar de ander te luisteren en te begrijpen. Je krijgt aangeleerd dat je vooral je eigen mening moet kenbaar maken.

Jammer genoeg, kom je hierdoor veel sneller in een discussie terecht dan een dialoog. Discussies verdelen mensen en leiden naar een Ik/Jij verhaal.


Zoeken naar een gezamenlijke oplossing

Door beter en bewuster naar elkaar te luisteren, krijg je informatie die je anders nooit zou te weten komen: 

 • Wat is er van belang voor de verschillende betrokken partijen?
 • Wat is de ideale of gewenste situatie die voordeling is voor iedereen?
 • Welke mogelijke opties hebben we op dit moment?
 • Welke van deze opties helpen ons vooruit om ons gezamenlijk doel te bereiken?


Als je praat, herhaal je alleen wat je al weet.
Door te luisteren, kan je iets nieuws leren.


Gebrek aan wederzijds vertrouwen?

De kans dat gesprekken uit de hand loopt en overgaan in een discussie, groeit als het onderlinge respect en vertrouwen afnemen.

Op dat moment probeert elke gesprekspartner zoveel mogelijk voordeel voor zichzelf uit de brand te slepen. Je zal compromissen moeten sluiten met de verschillende betrokken partijen.


Als je te veel water bij de wijn doet, drinkt iedereen water


Het is beter om het sluiten van compromissen te vermijden. In dit geval moet elk partij toegevingen doen.

Zo creëer je situaties waar niemand echt blij door wordt. Hoewel elke partij toch zal doen uitschijnen veel uit de brand te hebben kunnen slepen. Ze hebben dus gewonnen.


De taart vergroten

Terwijl door echt te gaan voor een Win/Win situatie er veel meer mogelijkheden ontstaan.

Vaak zijn dit opties waar vooraf niemand aan gedacht heeft omdat iedereen uitsluitend aandacht had om het eigen standpunt zo goed mogelijk te voor de verdedigen.

Je gelijk halen lukt nooit om de eenvoudige reden dat er “geen gelijk” te halen valt: Iedereen heeft gelijk vanuit zijn of haar standpunt.

Door eerst naar elkaar te luisteren om te proberen elkaar te begrijpen, komt er een pak extra informatie naar boven. Namelijk de kennis en informatie die iedere betrokken heeft vanuit zijn standpunt.

Inzichten die anders zelden op tafel komen omdat van het eerste moment de situatie al escaleert. Door de discussie die daarop volgt, geraak je verder verwijderd van de kern van het verhaal. Iedereen schiet in de verdediging om zo goed mogelijk de eigen stelling te verdedigen.

Door nieuwsgierig en zonder oordeel te durven luisteren, leer je de andere persoon op een andere manier kennen. Je krijgt begrip voor zijn persoonlijke situatie en omgekeerd. Het verruimt jouw blik waardoor er vanzelf meerdere opties ontstaan.


Bruggen bouwen levert tijdswinst op

Ja, het zal je bij de start meer tijd kosten om de connectie en openheid te creëren om vanuit oprechte interesse naar elkaar te willen luisteren.

Eens je de stap hebt gezet om te willen begrijpen alvorens te reageren, krijgt iedereen een ander kijk op de situatie waardoor je automatisch meer rekening gaat houden met de ander.

Met het bouwen van de brug, is de moeilijkste stap gezet. Je maakt de extra tijd die hiervoor nodig is bij de start, ruimschoots goed bij elk volgend gesprek of samenwerking met deze collega of medewerker

Eens de brug of verbinding gebouwd is, heb je ze enkel nog te onderhouden. De relatie kan alleen maar groeien met een minimaal “onderhoud”.


BRUGmodel

Het BRUGmodel is ontwikkeld door Saskia van Numentum op basis van de jarenlange begeleiding van multi-getalenteerde bruggenbouwers in werksituaties. Het model helpt je als beelddenker op weg.

Het model geeft inzichten en theoretische informatie die multi-getalenteerde bruggenbouwers nodig hebben om goed te functioneren in een team. Door je bewust te worden van wat er anders loopt, ontdek je positieve mogelijkheden om je bruggenbouwer competenties te gebruiken als je unieke kwaliteiten.

Het BRUGmodel is een acroniem voor:

Dit artikel beschrijft de G in het model.


Heb je hierbij vragen?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.
Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 10 augustus 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update is gebeurd op 7 oktober 2019.


Bron afbeeldingen: Lisa Koninckx, Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


7 oktober 2019

Waarom zou je bruggen bouwen op de werkvloer?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x