3 tips helpen vertrouwen opbouwen op het werk voor elke beelddenker

Beelddenkers zijn snelle denkers maar onduidelijke praters

Een beelddenker of multi-getalenteerde bruggenbouwer is een snelle denker:

 • Iemand die veel dingen tegelijk ziet en elk element in zijn brein verwerkt.
 • Een persoon die elke situatie vanuit verschillende hoeken bekijkt.
 • In hun hoofd combineren ze onmiddellijk de nieuwe informatie met wat er al opgeslagen is.

Een beelddenker denkt veel sneller dan hij kan praten en alles gebeurt razendsnel in dit denkproces.
Het is onmogelijk om chronologisch elke stap in her denkproces uit te leggen op het moment dat het in hun hoofd gebeurt. Zeker niet op een op een manier die voor collega’s, medewerkers, leidinggevende of klanten verstaanbaar en logisch is.

Sommige beelddenkers zijn zich hiervan bewust, anderen helemaal niet.
Als jij je hiervan niet bewust bent is de kans natuurlijk veel groter dat de mensen in je directe omgeving je verkeerd begrijpen of totaal niet begrijpen.

In beide gevallen zal dit een negatief effect hebben op het onderlinge vertrouwen: Het vertrouwen wordt geschonden.

Als beelddenker heb jij er alle belang bij om goede relaties op te bouwen met je collega’s en medewerkers zodat er een open sfeer heerst waar iedereen durft vragen stellen of aangeeft wanneer iets nog onduidelijk is.

De kans is groot dat je al enkele stappen verder in het proces op weg naar de oplossing, terwijl je collega’s bijvoorbeeld nog steeds in de analyse fase van het probleem zitten.
Als je hieraan voorbij gaat en je informatie opdringt, schaad je het vertrouwen enorm. Jouw andere manier van werken veroorzaakt onrust en zorgt voor onbegrip en frustratie binnen de groep:

 • Dit voorstel is gewoon lichtzinnig en pure tijdsverspilling.
 • Is dit wel goed en doordacht als we het echt zo snel even gaan oplossen?
 • Wil jij wel dat we als team vooruitgaan en resultaat boeken?


Waarom is onderling vertrouwen cruciaal voor een beelddenker?

Als je collega’s je kennen en vertrouwen, gebeurt er iets helemaal anders in de samenwerking:

1) Verduidelijking vragen

Je collega’s zullen je extra vragen gaan stellen en respect hebben voor de verschillende zienswijzen.

Hun vragen geven je inzicht waar je te snel gaat en stappen overslaat, welke cruciale elementen in je denkproces onbesproken zijn, …

Het gesprek zal over de inhoud gaan en niet langer over de vorm. De vorm is de presentatie van jouw onsamenhangend verhaal. De manier waarop jij praat.


2) Overtuigd van positieve intenties

Ook al weten of begrijpen ze je voorstel nog niet volledig, je teamleden weten dat je constructief meewerkt en het beste met de groep voor hebt.


3) Verschillende inzichten verbinden en combineren

Door samen je idee te overlopen, zullen ze je attent maken op onvolkomenheden en onduidelijkheden. Elementen die je mogelijk over het hoofd hebt gezien.


numentum vertrouwen opbouwen hoe verloopt het denkproces van een beelddenker


Hoe kan je als beelddenker het vertrouwen krijgen?

De volgende 3 tips helpen je om vertrouwen op te bouwen en de samenwerking te verbeteren.


1) Gebruik het ABC

In dit geval betekent ABC: Aandacht – Begrip – Compliment.

Je kan jezelf leren om aandachtig te blijven kijken of je collega’s en medewerkers je boodschap begrijpen.  Wees je bewust dat je als beelddenker in al je enthousiasme zo in je voorstel kan opgaan, dat je zelfs niet merkt dat anderen al lang afgehaakt zijn. Je blijft maar praten en verliest het contact met hen.

Kijk tijdens je betoog regelmatig of je het publiek nog mee hebt. Let ook op lichaamstaal of non-verbale reacties. Collega’s en medewerkers haken af als je te veel stappen gaat overslaan. 

Hierdoor gaat de logica en samenhang in het geheel verloren: Zij kunnen immers niet meekijken hoe alles zich razendsnel afspeelt in je hoofd!

Toon begrip en respecteer dat niet iedereen even snel denkt en over dezelfde informatie beschikt als jij in je hoofd. Het kan helpen door zoveel mogelijk je volledige gedachtegang te beschrijven en elke stap uit te leggen.

Reageer niet chagrijnig als je collega of medewerker blijft herhalen dat hij je niet begrijpt. Geef hen een compliment omdat ze de moeite willen doen en tijd investeren om te begrijpen waar jij naartoe wil.


2) Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen

Neem zelf het initiatief om regelmatig in het gesprek te kijken of je collega’s of medewerkers je nog kunnen volgen. Of ze begrijpen welk idee of oplossing je voor ogen hebt. Waar jij met je betoog naartoe wil.

Verbindend samenwerken met je team gaat over het samen creëren van oplossingen voor uitdagingen of problemen. Samenwerken aan de oplossing heeft veel meer voordelen dan jouw idee bij je collega’s of medewerkers eenzijdig opdringen.

Door je collega’s en medewerkers aan te moedigen om jou vragen te stellen, nodig je hen uit om mee te denken. Hiermee kan je vertrouwen opbouwen en de groep versterken.

Geef zelf het goede voorbeeld. Stel vragen en luister naar je collega’s of medewerkers. Creëer een omgeving in je team zodat anderen vragen durven stellen.

Ga ervanuit dat er geen domme vragen zijn. Alle vragen en antwoorden zorgen voor nieuwe inzichten voor iedere betrokken partij.


3) Regelmatig storten op de team rekening

Stephen Covey introduceerde de metafoor van de emotionele bankrekening in zijn boek “The Seven Habits of Highly Effective People” of “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”.

De emotionele bankrekening staat voor de mate van vertrouwen die aanwezig is binnen de relatie van 2 personen.

Dit is echter evengoed van toepassing op het werk en in andere situaties zoals:

 • de vertrouwensrelatie op werkgebied tussen collega’s, medewerkers en managers;
 • het onderling vertrouwen in een schoolomgeving;
 • de relaties tussen familieleden of vrienden.

Een emotionele bankrekening is dus een symbolische rekening tussen 2 mensen.

Ieder van ons heeft dus meerdere van deze bankrekeningen. De basisprincipes gelden in elke situatie en zullen het vertrouwen opbouwen.

Door geld over te maken of te storten op de symbolische emotionele bankrekening van je collega, bouw je een reserve op. Het wederzijds vertrouwen tussen jullie zal hierdoor groeien. Er ontstaat begrip en wederzijds vertrouwen:

 • Hierdoor geef je elkaar toelating om fouten te maken.
 • Het is mogelijk om het onderlinge vertrouwen te schaden zonder dat dit een permanent wordt.


Wat verstoort een relatie?

Door je beelddenker ideeën door te duwen;
Bijvoorbeeld door niet de tijd te nemen om je collega je volledige gedachtegang te vertellen. Hierdoor ga jij als snelle denker, je collega een oplossing opdringen die gebaseerd is op een redenering die hij niet kan volgen.

Als je op deze manier jouw oplossing gaat opdringen, haal je geld af van jullie gezamenlijke emotionele bankrekening.

Er is echter 1 voorwaarde om de samenwerking niet blijvend te schaden: Het saldo jullie emotionele bankrekening dient altijd positief te blijven.


Vertrouwen opbouwen met de emotionele bankrekening

Je kan het saldo positief houden door tussendoor regelmatig een nieuwe storting te doen of een bedrag over te maken.

Het saldo verhogen kost tijd en moeite. Het is een investering op lange termijn.
In dit geval gaat het om het opbouwen vertrouwen en het onderhouden van de relaties met je collega’s, leidinggevende of medewerkers.

Stel dat je steeds onbeleefd zou zijn, geen respect toont of je collega onheus gaat behandelen. Dan haal je elke keer geld af van de emotionele bankrekening. Jouw krediet neemt af en het onderlinge vertrouwen wordt geschonden.

Hoeveel krediet blijft er nog over bij je collega’s, medewerkers of leidinggevende, als je niet regelmatig een nieuwe storting doet?

Covey spreekt over 6 belangrijke vormen van stortingen op de gedeelde emotionele bankrekening:


1) Je begrijpt de ander

Het gaat er om je collega, medewerker of manager te respecteren als individu en te begrijpen wat voor hem belangrijk is.

Begrip is de basis voor elke overmaking op de emotionele bankrekening.
Enkel als je de andere begrijpt, weet je wat een storting voor iemand betekent.

Wat jij ziet als een investering of storting zou de ander helemaal anders kunnen zien. In zijn beleving haal je misschien geld af de rekening in plaats van een extra storting te doen.


2) De details maken het verschil

In relaties wegen de kleine dingen zwaar door. De details die voor jou misschien onbelangrijk zijn, maar voor de ander een wereld van verschil maken.

Elke onvriendelijke reactie, gebrek aan respect, botte repliek, hoe klein ook, zijn een aanslag op je emotionele bankrekening.

Als je als beelddenker vergeet om alle stappen in je denkproces uit te leggen, heb je geen aandacht voor wat je teamleden nodig hebben om je te kunnen begrijpen.


3) Belofte maakt schuld

Het houden of breken van je woord heeft een grote invloed op het saldo van je bankrekening: een toename of afname van het beschikbare saldo.

Jouw collega’s of manager, rekenen op je dat je de afgesproken taken uitvoert. Slaag je hierin, dan groeit het vertrouwen en verhoogt het saldo op de onderlinge bankrekening.

Je stelt het vertrouwen van de ander serieus op de proef als je een afspraak niet nakomt. Hierdoor pleeg je een aanslag op het krediet op de bankrekening. Bij een volgende gelegenheid geloven je collega’s of manager je minder snel.


4) Verwachtingen verduidelijken

Als mensen hun verwachtingen niet duidelijk omschrijven, dan denken ze dat ze hetzelfde bedoelen zonder dit te controleren. De kans bestaat dat misverstanden zich opstapelen door onuitgesproken verschillen.

Het duidelijk uitspreken van de behoeften en resultaten kan dit voorkomen.

Wat de ene aanvoelt als een goed bedoelde storting, is in de ogen van de ander een serieuze geld opname van de gedeelde bankrekening. Omdat beelddenkers de situatie vanuit een andere hoek bekijken en anders werken, ontstaan makkelijker misverstanden.


5) Eerlijk duurt het langst

Eerlijkheid en oprechtheid geven vertrouwen. Integriteit houdt in je beloftes en afspraken na te komen en de verwachtingen in te lossen.

Het is de basis om krediet te kunnen opbouwen of anders gezegd: storten op iemands emotionele bankrekening.


6) Oprechte verontschuldigingen zijn grote stortingen

Het gaat dan wel om oprechte en welgemeende verontschuldigingen en niet om je excuses aanbieden om welke andere reden dan ook.

Je kan een inschattingsfout maken in een bepaalde situatie door te snel te oordelen. Ook al is een beelddenker een snelle denker die van nature enorm veel elementen meeneemt in zijn denkprocessen, kunnen er nog elementen ontbreken of missen.

Vergissen kan iedereen overkomen. Zo haal je misschien ongewild een enorm bedrag van de emotionele bankrekening. Enkel oprechte excuses zijn in zo’n geval stortingen die de afname zullen compenseren.


Leer hoe een beelddenker vertrouwen opbouwt op het werk

Met deze 3 tips kom je al een heel eind als het gaat om vertrouwen geven en ontvangen op de werkvloer:

 1. Gebruik het ABC;
 2. Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen;
 3. Regelmatig storten op de team rekening.

Voor elke beelddenker of bruggenbouwer zal dit in normale omstandigheden aardig lukken om op deze manier de samenwerking met collega’s en medewerkers te verbeteren.

In een crisissituatie of in heel drukke omstandigheden, herval je makkelijk in je eigen patronen en loopt het wel eens grondig mis. Dit knaagt aan jouw zelfvertrouwen en doet het vertrouwen van het team in jou afnemen.


Numentum vertrouwen geven Wat gebeurt er in het hoofd van een beelddenkerVertrouwen opbouwen met je collega's

Het begint bij jou als beelddenker:
Inzicht hebben in je persoonlijke handleiding en manier van samenwerken, helpt om misverstanden te voorkomen.

Wil je jezelf op dit vlak ontwikkelen om beter samen te werken en je beelddenkerstalenten maximaal te leren gebruiken?
Dan geeft het Multi talent leider Programma je een stevige basis om te starten. Dit programma combineert individuele sessies met een ondersteunend online lespakket wat je in je eigen tempo en tijd kan doorlopen.
Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in de extra beelddenkerskwaliteiten op de juiste manier te leren gebruiken!


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum. Ze is gespecialiseerd in coaching van volwassen beelddenkers in werk situaties. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers en hun werkomgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform.

Het Multi Talent Leader Platform is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 25 okt 2012. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 26 juni 2023.


Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify

26 juni 2023

3 tips helpen vertrouwen opbouwen op het werk voor elke beelddenker
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x