3 Tips om met vragenstellen je oplossing te bespreken op het werk

Vragenstellen? Wat zijn goede vragen?

Als multi-getalenteerde bruggenbouwer kijk je vanuit een andere hoek naar een situatie zoals een probleem, een oplossing, … Jij weet dat je een ander start beeld hebt. Je kijkt vanuit een andere hoek naar hetzelfde probleem. Bovendien gebruik je andere werkmethodes om tot een oplossing te komen.

Op welke wijze ga jij je leidinggevende of je collega’s mee nemen in je verhaal en jouw oplossing uitleggen?

Stel dat je met je collega’s geconfronteerd wordt met een probleem tijdens het uittekenen van een bouwproject. Het is bij opmaak van het bouwplan onduidelijk welke optie de beste zal zijn voor het totale bouwproject en de toekomstige gebruikers.

Als multi-getalenteerde bruggenbouwer ben jij een snelle denker en start je direct met het overlopen van verschillende opties in je hoofd:

 • Voor- en tegen afwegen van de verschillende opties;
 • Intuïtief zie je hoe de oplossing eruit moet ziet;
 • Duidelijke rationele argumenten om je voorkeur te staven ontbreken nog;
 • De weg richting oplossing is nog niet concreet en nog niet in stappen opgesplitst 


vragenstellen

Jij hebt de oplossing voor ogen, je collega’s zien op datzelfde moment nog geen duidelijke oplossing.

 • Als beelddenker zie jij het geheel: het totale plaatje met hierin zowel probleem als oplossing.
 • Je stap-voor-stap denkende collega’s zien op datzelfde moment enkel de startfase of de eerste stap, namelijk het probleem.

Als jullie onbewust zijn van deze situatie – dat dit totaal verschillende beelden zijn van dezelfde situatie – dan weet je dat jullie zonder het te beseffen, gewoon naast elkaar aan het praten zijn. 

Hierdoor gaan mensen discussiëren over wie nu gelijk heeft, wat totaal naast de kwestie praten is aangezien beiden voor een deel gelijk hebben.


Hoe kan je zo’n discussie vermijden en gaan voor een constructieve dialoog?

Blijf kalm en rustig praten. Leg rustig en geduldig je oplossing voor aan je collega’s zonder deze als de enige oplossing op te dringen. Weet dat je hen iets uit probeert te leggen wat zij nog niet kunnen zien.

Wees je bewust dat jullie totaal verschillende beelden zien van de situatie, in plaats van er vanuit te gaan dat je de ander moet overtuigen. Jullie hebben beiden gelijk maar proberen appelen en peren te vergelijken.

Probeer zo ver mogelijk weg te blijven van een discussie, maar kies bewust voor een open dialoog en samenwerking.


3 Tips om je voorstel te verkopen of in dialoog te gaan met je collega’s.


1. Begin zelf met het stellen van uitnodigende vragen

Begin met je collega’s of medewerkers vragen te stellen zodat ze zelf sneller in de richting van jouw oplossing komen. Het doel is simpel: door jouw vragen, loods je hen veel sneller doorheen de verschillende processtappen. Stel gerichte vragen, jij hebt de oplossing al voor ogen!

Weet dat ze stap voor stap doorheen te proces gaan, alvorens tot de juiste oplossing te komen.

Dit gaat makkelijker als het wederzijds respect en vertrouwen groot is. Ontbreekt het aan onderling respect en vertrouwen, dan is het risico om te vervallen in discussies om gelijk te halen, groot.

Met discussiëren kom je nergens en verlies je kostbare tijd! Het gaat om het gesprek en de dialoog waarin kennis en informatie uitgewisseld wordt.

De dialoog draagt bij om sneller tot een werkbare oplossing te komen, door de inzichten van de verschillende teamleden samen te brengen. Verbindend samenwerken om zo snel en efficiënt mogelijk tot een oplossing te komen is het doel van de groep.

Het positieve van deze aanpak is dat je hen meeneemt en de kans geeft om zelf het antwoord te vinden. Je gaat dus niets opdringen!

Bovendien is jouw oplossing misschien nog niet 100% af en kunnen hun aanvullingen het geheel compleet maken.


Tip: Het stellen van denken-stimulerende vragen

Gebruik zoveel mogelijk open vragen in het begin van zo’n gesprek. Dit zijn vragen waarop je gesprekspartner nooit kan antwoorden met enkel ja of neen. Open vragen moedigen mensen aan om meer informatie te geven.

Op deze manier krijg je een inkijk in hun denkwereld. Het perspectief van waaruit ze naar het probleem kijken. Datgene wat in deze situatie voor hen belangrijk is.

Het helpt je om te begrijpen waarom bijvoorbeeld jouw voorstel geheel of gedeeltelijk onaanvaardbaar is. Het helpt je om de juiste informatie mee te geven om samen tot een werkbare oplossing te komen.

Kies voor korte en gerichte vragen om de informatie te horen die je wil weten. Hierdoor voorkom je  verschillende vragen in een vraag-zin te stellen en je het moeilijker maakt voor de ander door op alles tegelijk te moeten antwoorden.

Meerdere vragen in dezelfde zin, maken het geheel direct veel complexer omdat:

 • De kans groter wordt dat hierdoor een ingewikkeld en onduidelijk antwoord krijgt.
 • Je gesprekspartner slechts op een deel van je vraag zal antwoorden waardoor er informatie ontbreekt.


2. Gebruik een beeld: tekenen en schetsen

Jij ziet dan misschien wel de oplossing, iets kort en bondig uitleggen is een minder ontwikkelde kwaliteit voor de meeste beelddenkers. Omdat je gewoon bent je redenering al pratend op te bouwen, is het voor je omgeving vaak onduidelijk.

Het duurt lang voor jij tot de kern komt en je luisteraars begrijpen waar jij naartoe wil met je boodschap.

Neem vooraf even tijd om te reflecteren. Je gedachten ordenen voor je begint te praten. Om tot één beeld te komen, dien je eerst tijd te maken om je persoonlijke gedachten te ordenen. 

Teken of schets je idee of oplossing.

Neen, het hoeft geen kunstwerk te zijn zoals een schilderij van Rubens!

Jezelf vragen stellen kan helpen om tot de kern van jouw oplossing te komen en structuur aan te brengen in jouw denkstappen.


Tip: Een kunstwerk maken, is overbodig!

Een tekening die ‘afgelikt’ of afgewerkt is, nodigt uit om te praten over de tekenstijl, schoonheid, ….

Er wordt zelden gereageerd op de inhoud of de boodschap. In dit geval dus de oplossing voor het probleem. Bovendien creëert dit bij een aantal collega’s automatisch weerstand om de oplossing nog maar in overweging te nemen.


Een ruwe schets of onafgewerkte tekening, nodigt uit om te praten over de inhoud, om wijzigingen aan te brengen. Om samen te werken en te verbeteren zodat de aangepaste oplossing door ieder teamlid aanvaard wordt. Dit is wel wat je wil bereiken als je verbindend wil samenwerken met de groep.


vragenstellen


Tip: Aandacht voor de essentie

Het is wel belangrijk om jezelf te dwingen tijdens je voorbereiding om tot 1 beeld te komen.  Door bijvoorbeeld 1 bladzijde papier of 1 pagina in een presentatie te gebruiken.

De beperking tot 1 bladzijde, kan je in het begin extra stress bezorgen omdat je van nature te veel details wil meegeven. Je gaat dus zoeken naar de kern – de essentie – van jouw voorstel.

Het beeld beperkt zich tot de kern van de oplossing. Details die belangrijk zijn bij het invoeren van de oplossing, maar absoluut overbodig zijn om je oplossing duidelijk te maken, laat je in deze fase achterwege.

In deze stap van het proces is het belangrijkste om de kern van jouw oplossing met anderen te kunnen delen. Jouw tekening of schets is je communicatiemiddel. Durf ze ook gebruiken om jouw verhaal duidelijker te maken!

Als je dit beeld gebruikt tijdens het gesprek, zie je zien waar je een sprong in je gedachten hebt gemaakt. Dit is een punt waar je luisteraars niet kunnen volgen en dus extra informatie van je nodig hebben.
Nodig je gesprekspartner uit om vragen te stellen en indien nodig vul jij het beeld aan.


3. De kunst van het vragen stellen

Kom je er in je eentje zelf niet uit om je gedachtengang te structureren?

Nodig dan een collega uit om jou als sparringpartner vragen te stellen. Dit helpt jou om je gedachten – de chaos in je hoofd – te ordenen en te structureren.


vragenstellen


Tip: Hoe pakt je sparringpartner dit aan om jou te helpen?

Het is belangrijk om in deze fase nieuwsgierige vragen te stellen. Het doel is uitsluitend  om te begrijpen waar het over gaat en daarom is het belangrijk:

 • Om open vragen te stellen;
 • Geen enkele vorm van oordeel over de inhoud mee te geven.

Hierdoor is het lastiger om jouw verhaal direct op een gestructureerde manier uit te leggen aan je collega’s. Zij kunnen immers niet mee in jouw hoofd kijken en je gedachtensprongen volgen.

Als multi-getalenteerde bruggenbouwer bouw je van nature je boodschap al pratend op. Het opbouwen van de redenering verloopt super snel in je hoofd. Praten gaat langzamer waardoor het lijkt aslof je van de hak op de tak springt.

Het stellen van goede vragen is essentieel om jouw gedachten te helpen ordenen. Zodat je collega’s en medewerkers jouw kijk op het probleem begrijpen en jullie samen tot de juiste oplossing kunnen komen.


Tip: Waarom is het stellen van de goede vragen zonder enige vorm van oordelen belangrijk?

Omdat elk oordeel in jouw hoofd nieuwe associaties of verbindingen oproept. Je gaat als het ware opnieuw aan het hyperlinken in je brein. Vergelijkbaar met het opzoeken van informatie op internet. Dit geeft nieuwe en extra informatie die je chaotisch verhaal nog ingewikkelder zal maken.

Het doel van de vragenronde met je sparringpartner is jou te helpen je gedachtengang duidelijk te krijgen. Regelmatig mag je collega in zijn woorden herhalen wat hij begreep van je oplossing. Zo weten jullie allebei dat jullie over hetzelfde parten.

Zodra de kern van je voorstel helder is door het stellen van de juiste vragen, kunnen jullie samen overleggen om de oplossing verder te verbeteren. Ook in dit geval nodig je anderen uit om verder te bouwen op de basis van jouw oplossing!

Een suggestie die iedereen aanvaardt, geeft veel meer kans op succes! Vragenstellen werkt.


Wat is jouw volgende stap om zo’n dialoog te starten?

Door gebruik te maken van deze tips, creëer je een open sfeer en onderling vertrouwen: jullie hebben dan wel een totaal verschillend idee over een situatie, maar jullie werken wel samen aan de oplossing!

Dit kan enkel door in dialoog te gaan, kennis en informatie samen te brengen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit werkt nooit als er discussie ontstaat!

Ik nodig je uit om te gaan experimenteren met bovenstaande tips:

 • Zet kleine test- of pilootprojecten op die aangepast zijn aan jouw specifieke werksituatie.
 • Kijk en zie wat er gebeurt.
 • Stuur bij en vul de tips aan zodat ze perfect aansluiten bij wat jou vooruit kan helpen.


Heb je vragen bij de kunst van het vragenstellen?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 13 februari 2017. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 25 mei 2020.Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht..

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


25 mei 2020

3 Tips om met vragenstellen je oplossing te bespreken op het werk
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x