Praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen

Kalm blijven hoe doe je dat?

Dat betekent bewust kiezen om:

 • Ruimte te maken in je agenda om tussen je dagelijkse activiteiten en in je werkomgeving, de nodige rustmomenten in te bouwen.
 • Voor jezelf een plaats te creëren waar je altijd direct rust kan vinden.
 • Jezelf aanleren om onder alle omstandigheden rustig bij jezelf te blijven.

Het lijkt eenvoudig en evident.

Voor veel mensen lijkt dit nog pure luxe omdat we deze momenten als eerste schrappen als we keuzes moeten maken in de ratrace van alledag.


De kanaries op de werkplek

Beelddenkers zijn van nature mensen die meer zien en voelen dan anderen in hun omgeving:

 • Ze nemen de sfeer van de omgeving op.
 • Voelen aan wat sluimert maar onuitgesproken blijft.

Allemaal extra informatie die collega's totaal niet opmerken. Het is belangrijk om hier bewust van te worden zodat je jezelf veel extra stress en frustratie kan besparen. Het is belangrijk om je kalmte te leren bewaren.


Ik vergelijk het vaak met het oude gebruik om kanaries mee te nemen in een kooi in de koolmijnen.

Deze vogels detecterende de problemen met de zuurstof, voor mensen er hinder van ondervinden. Op deze manier werden de mijnwerkers tijdig gewaarschuwd dat er gevaar dreigde.


numentum praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen


Wat is de invloed van anders kijken naar een situatie?

Door op een andere manier naar situaties te kijken, zal je meer zien en ervaren dan je collega’s, medewerkers of leidinggevende.

Bovendien leg jij verbanden tussen alles wat je ziet en ervaart. De nieuwe inzichten combineer je met alle kennis die al in jouw brein aanwezig is. Daardoor zie je verbindingen die nu nog onzichtbaar zijn maar in de toekomst wel zichtbaar zullen worden.

Gevolg:
Je loopt in veel gevallen vooruit op de feiten.

Het is belangrijk om dit te beseffen als blijkt dat anderen je niet meer kunnen volgen en ze niet begrijpen wat je wil zeggen. Mogelijk zien ze later wel wat je bedoelt maar nu nog niet.

 • Wees niet boos op je omgeving voor het onbegrip.
 • Ga jezelf ook geen verwijten maken, want dit helpt je geen stap vooruit.

Door je informatie op dezelfde manier te blijven herhalen, creëer je alleen nog meer weerstand en emoties. Hierdoor zullen je manager, collega’s of medewerkers, je op je emotionele reactie gaan afrekenen zonder dat ze je echte boodschap horen of begrijpen.

Dit gaat je handenvol energie kosten terwijl je er geen stap mee vooruitkomt.


Numentum praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen Einstein quote


Hoe blijf je rustig in een gesprek?

Je zal het dus op een andere manier dienen te vertellen als je wil dat mensen de inhoud van je boodschap gaan oppikken.

De eerste stap is zorgen dat de situatie niet escaleert of uit de hand loopt. Want in dit geval krijg je enkel reactie op jouw over-emotionele reactie. Dit wil je ten alle tijden vermijden.

Je hebt geen controle over de reacties van je collega’s of teamleden. Je hebt enkel invloed op je eigen reactie.

Begin bij jezelf!

Plan rustmomenten zodat je afstand kan nemen van de situatie. Deze momenten geven je de kans tot rust te komen. Of ze zorgen ervoor dat jij rustig kan blijven ook al neemt de stress en frustratie bij je collega's toe.

Het maakt een wereld van verschil om je verhaal heel rustig en kalm te kunnen vertellen:

1) Mensen willen luisteren

Als je vol vertrouwen, rustig en stevig in je schoenen kan blijven staan, willen collega’s horen wat je te zeggen hebt.

2) Escalatie voorkomen

Het kost moeite om je kalmte te blijven bewaren zelfs als de ander toch zijn stem verheft en zich boos maakt. Hiermee haal je wel de lont uit het kruitvat. Niemand heeft voordeel bij eindeloze discussies en teamleden waarderen dat. 

3) Je gesprekspartner uitnodigen

Als jij je stem niet verheft terwijl je je antwoord formuleert of je boodschap op een andere manier herhaalt, zet je de eerste stap om de ander uit te nodigen hetzelfde te doen.


Gelijk geven en gelijk hebben

In een discussie streeft elke partij om zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Elke discussies zorgt voor een winnaar en een verliezer wat volgende gesprekken moeilijker zullen maken.

Bewust niet mee willen gaan in een discussie, betekent niet:

 • dat je de ander per definitie gelijk geeft;
 • dat jij je eigen mening minder waard vindt.

Het doel om rustig en kalm je boodschap te herhalen en te luisteren naar je collega, is ruimte maken om in dialoog te gaan vanuit wederzijds begrip.

“Two people can see the same thing, disagree, and yet both be right. It’s not logical; it’s psychological. And it’s very real.”

Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People

Door eerst tijd te maken om elkaars standpunten te begrijpen, ontstaan mogelijkheden waarbij alle betrokkenen samen vooruitgaan en winnen. Luisteren en proberen begrijpen is de eerste vereiste.

Zodra openstaan voor dialoog je basishouding is, wordt luisteren naar je gesprekspartner om te begrijpen veel makkelijker. Het zal je ook veel beter lukken om de rust te bewaren en elkaar te respecteren.


Proactief

Dit wil zeggen voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Dit doe je door voor jezelf rustmomenten in te bouwen.
Als jij rustig kan blijven, hou je alle communicatiekanalen open zodat je echt met elkaar in gesprek kan gaan.

Wat is er nodig voor een goede dialoog:

 • onbevooroordeeld kunnen luisteren naar meningen, inzichten, achtergronden, ervaring en behoeften;
 • je gesprekspartner wil begrijpen zonder enige vorm van oordeel;
 • vermijden dat je gaat luisteren om elk element van je gesprekspartner te weerleggen met jouw antwoord.

Zonder regels verzanden dit soort gesprekken heel in stellingen van voor- en tegenstanders. Elke betrokken partij zal gelijk willen halen ten koste van andere collega’s of teamleden.


Andermans mening respecteren

Het is belangrijk om te weten dat luisteren om te begrijpen in geen geval wil zeggen dat je het 100% eens bent met de ander. Het is gewoon OK om van mening te verschillen.

Het is wel je intentie om te begrijpen wat er achter de mening van de ander steekt:

 • Welke ervaring ligt aan de basis om zo te denken?
 • Vanwaar komt dit?
 • Wat wil de ander bereiken?


Tips om je kalmte te bewaren

De mensen om je heen merken of ervaren de situatie mogelijk niet op dezelfde manier als jij. Waarschijnlijk ben jij de persoon die hier het meest hinder van ondervindt tijdens een conflict.

Durf dus bewust te kiezen om tijd te maken om je frustraties los te laten door een time-out in te lassen. Maak je hoofd leeg, zo kom je tot rust.

Wanneer kan jij een time-out gebruiken?

 • Als je weet dat je emoties en frustraties de overhand aan het nemen zijn.
 • Als je praat vanuit je emoties, zal niemand je boodschap horen of begrijpen.


numentum praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen time-out


Waarom zijn een time-out of rustmomenten zo belangrijk?

In de eerste plaats is het vooral om jezelf en andere betrokkenen de kans te geven om uit de emotie te gaan en tot rust te komen.

Letterlijk af te koelen!

Je kan niemand dwingen om een time-out te nemen. Je kan wel vragen om zelf een time-out te mogen inlassen.

Dit geeft je de kans om het gesprek onmiddellijk te onderbreken voor de situatie helemaal uit de hand loopt. Het is veel makkelijker om later op het gesprek terug te komen als alle gesprekspartners rustig zijn.

Als jij door de stress en de frustratie te emotioneel gaat reageren, gaan de reacties van je collega’s, medewerkers of manager gericht zijn op jouw emoties. Hierdoor ga jij in de verdediging schieten waardoor je omgeving hier weer gaat op reageren.

Als zo'n situatie op de werkplek uit de hand laat lopen, is de kans reëel dat het onderlinge vertrouwen en de werkrelaties geschaad worden. Het zal je veel meer kosten om het vertrouwen en de relaties opnieuw op te bouwen.

Dus start bij jezelf.
Als jij later het gesprek opnieuw rustig kan oppakken, heb je het in de hand om te voorkomen dat de situatie escaleert!

Tijdig afstand kunnen nemen van je emoties als beelddenker, voorkomt dat situaties compleet uit de hand lopen:

 • Hoe meer situaties escaleren, hoe groter de kans op onherstelbare schade aan de onderlinge relaties.
 • Als het vertrouwen afneemt, is het veel moeilijker om in de toekomst samen te werken.
 • Wederzijds respect en vertrouwen is voor een beelddenker een cruciale factor om optimaal te kunnen functioneren.

Uit de hand gelopen discussies en emoties kunnen een situatie zo verzuren dat de samenwerking stopzetten de enige overblijvende optie is. Zo'n scenario heeft enkel verliezers en de beelddenker in kwestie zal het meest verliezen.

Denk aan de kanaries in de koolmijnen. Als beelddenker rustig bij jezelf leren blijven in stressvolle situaties, brengt je verder. Jij zorg je hiermee voor meer rust in je dagelijks leven en dat van je collega's.


BRUGmodel

Het BRUG-model is ontwikkeld door Saskia van Numentum op basis van de jarenlange begeleiding van beelddenkers in werksituaties. Het model helpt je als beelddenker op weg naar een betere en efficiëntere manier van samenwerken.

Het geeft inzichten en theoretische informatie die beelddenkers nodig hebben om goed te functioneren in een team. Door je bewust te worden van wat er anders loopt, ontdek je positieve mogelijkheden om je bruggenbouwers competenties te gebruiken als je unieke kwaliteiten.

Het BRUGmodel is een acroniem voor:

Op de Numentum blog vind je een artikel over elk van deze 4 elementen. Dit artikel beschrijft de R in het model.


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 23 jul 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 22 januari 2024.


numentum Saskia Smet begeleiding en advies beelddenkers op de werkplek

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.  Met Numentum begeleidt ze beelddenkers in een werkomgeving.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in het coachen en adviseren over beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers en hun werkomgeving.

Klanten krijgen inzicht in de verschillen en leren hoe ze de unieke beelddenkerskwaliteiten op een positieve manier en meerwaarde voor zichzelf en de werkgever kunnen gebruiken.

Als je geen rolmodellen of voorbeelden ziet, ontdek je nooit welke verschillende mogelijkheden er zijn om jouw unieke beelddenker talenten in te zetten op het werk..


Wil je weten wat meer rustmomenten voor jou kunnen betekenen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.
Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor je werken als jij jezelf kan accepteren zoals je bent. Als jij je extra kwaliteiten kan zien als een aanwinst in plaats van wat ontbreekt te zien als een handicap.

Zodra je anders naar je talenten leert kijken, ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen.

Je hebt een unieke combinatie talenten. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

We zijn allemaal verschillend en enkel door ieders talenten samen te laten werken, gaan we sneller vooruit als groep!


Bron afbeeldingen: Numentum, Pixabay en Drawify

22 januari 2024

Praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x