Praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen

Kalm blijven hoe doe je dat?

Dat betekent bewust plaats maken in je dag of weekschema om:

 • Tussen je dagelijkse activiteiten en in je werkomgeving de nodige rustmomenten in te bouwen.
 • Voor jezelf een ruimte te creëren waar je altijd rust kan vinden.
 • In stressvolle situaties rustig blijven onder alle omstandigheden.

Het lijkt eenvoudig en evident.
Voor veel mensen lijkt dit momenteel pure luxe omdat we deze momenten als eerste schrappen als we keuzes moeten maken in de ratrace van alledag.

Beelddenkers zijn gevoelige mensen. Ze nemen de sfeer van de omgeving op, voor anderen iets merken.numentum praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen


Ik vergelijk het vaak met het oude gebruik om kanaries mee te nemen in een kooi in de koolmijnen.

Deze vogels detecterende de problemen met de zuurstof, voor mensen er hinder van ondervinden. Op deze manier werden de mijnwerkers tijdig gewaarschuwd dat er gevaar dreigde.


Beelddenkers zijn van nature mensen die meer zien en voelen dan anderen in hun omgeving. Wat voor hen extra informatie is, merken of weten anderen totaal niet. Als ze dit niet beseffen, creëeren ze zonder het te weten voor zichzelf veel extra stress en frustratie. Het is dus belangrijk om je kalmte te leren bewaren.

Als beelddenker kijk en werk je anders dan de meeste mensen in je directe omgeving.
Anders wil echter niet zeggen: beter of slechter!


Wat is de invloed van anders kijken naar een situatie?

Door op een andere manier naar situaties te kijken, zal je meer zien en ervaren dan je collega’s, medewerkers of leidinggevende.

Bovendien leg jij verbanden tussen alles wat je ziet en ervaart en combineer je deze inzichten met alle kennis die al in jouw brein aanwezig is.  Daardoor leg je verbindingen die nu nog niet duidelijk zichtbaar zijn maar in de toekomst wel. Je ziet zaken voordat anderen deze opmerken.

Realiseer je dat je hierdoor soms vooruit lijkt te lopen. Het is belangrijk om dit te beseffen als blijkt dat anderen je niet meer kunnen volgen en ze niet begrijpen wat je wil zeggen. Mogelijk zien ze later wel wat je bedoelt maar nu nog niet.

 • Wees niet boos op je omgeving voor het onbegrip.
 • Ga jezelf ook geen verwijten maken, want dit helpt je geen stap vooruit.
 • Vermijd dat stress en frustratie de regie over jouw denken en handelen gaan overnemen.

Door je boodschap op dezelfde manier te blijven herhalen, creëer je alleen nog meer weerstand en emoties. Hierdoor zullen je manager, collega’s of medewerkers, je op je emotionele reactie gaan afrekenen zonder dat ze je echte boodschap horen of begrijpen.

Dit gaat je handenvol energie kosten terwijl je er geen stap mee vooruitkomt.


Numentum praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen Einstein quote


Hoe blijf je rustig in een gesprek?

Je zal het dus op een andere manier dienen te vertellen als je wil dat mensen de inhoud van je boodschap gaan oppikken.

De eerste stap is zorgen dat de situatie niet escaleert of uit de hand loopt. Want in dit geval krijg je enkel reactie op jouw over-emotionele reactie. Dit wil je ten alle tijden vermijden.

Je hebt geen controle over de reacties van je collega’s of teamleden. Je hebt enkel invloed op je eigen reactie.

Begin bij jezelf!

Plan rustmomenten zodat je afstand kan nemen van de situatie. Deze momenten geven je de kans tot rust te komen. Of ze zorgen ervoor dat jij rustig kan blijven ook al neemt de stress en frustratie toe.

Het maakt een wereld van verschil om je verhaal heel rustig en kalm te kunnen vertellen:

1) Mensen willen luisteren

Als je vol vertrouwen, rustig en stevig in je schoenen kan blijven staan, willen collega’s horen wat je te zeggen hebt.

2) Escalatie voorkomen

Het kost moeite om je kalmte te blijven bewaren zelfs als de ander toch zijn stem verheft en zich boos maakt. Hiermee haal je wel de lont uit het kruitvat. Niemand heeft voordeel bij eindeloze discussies en teamleden waarderen dat. 

3) Je gesprekspartner uitnodigen

Als jij je stem niet verheft terwijl je je antwoord formuleert of je boodschap herhaalt, zet je de eerste stap om de ander uit te nodigen hetzelfde te doen.


Gelijk geven en gelijk hebben

In een discussie gaat elke partij zoveel mogelijk gelijk willen halen. Een discussie geeft altijd winnaars en verliezers. Dit gaat de zaak alleen maar moeilijker en ingewikkelder maken. 

 • Dit wil echt niet zeggen dat je de ander per definitie gelijk geeft.
 • Dat jij je persoonlijke mening minder waard vindt.

Het doel om rustig en kalm je boodschap te herhalen en te luisteren naar de ander is ruimte maken. Het creëert de mogelijkheid om in dialoog te gaan vanuit wederzijds begrip.

Door eerst tijd te maken om elkaars standpunten te begrijpen, ontstaan mogelijkheden waarbij alle betrokkenen samen vooruitgaan en winnen.


“Two people can see the same thing, disagree, and yet both be right. It’s not logical; it’s psychological. And it’s very real.”

Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People


Luisteren en proberen begrijpen is de eerste vereiste.
Zodra je dit als je basishouding kan aanvaarden, is luisteren naar je gesprekspartner om te begrijpen veel makkelijker. Het zal je ook veel beter lukken om de rust te bewaren en elkaar te respecteren.


Proactief

Dit wil zeggen voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Door voor jezelf rustmomenten in te bouwen.

Als jij rustig kan blijven, hou je alle communicatiekanalen open zodat er ruimte blijft voor dialoog.
Om echt met elkaar in gesprek te kunnen gaan, dien je alle communicatiekanalen open te houden zodat jij:

 • onbevooroordeeld kan luisteren naar meningen, inzichten, achtergronden, ervaring en behoeften;
 • je gesprekspartner wil begrijpen zonder enige vorm van oordeel;
 • vermijden dat je gaat luisteren om elk element van de ander te weerleggen in je antwoord.

Enkel op deze manier voorkom je discussies. Anders monden gesprekken heel snel uit in stellingen van voor- en tegenstanders. Op zo’n moment gaat het over gelijk willen halen ten koste van je collega of teamlid.

Het is belangrijk om te weten dat luisteren om te begrijpen in geen geval wil zeggen dat je het 100% eens bent met de ander. Het is gewoon OK om van mening te verschillen.

In dit geval wil je begrijpen wat er achter de mening van de ander steekt.

 • Welke ervaring ligt aan de basis om zo te denken?
 • Vanwaar komt dit?
 • Wat wil de ander bereiken?


Tips om je kalmte te bewaren

Om rustig bij jezelf te blijven tijdens een conflict, las een time-out in indien je hier nood aan hebt!

Wanneer kan jij een time-out gebruiken?

 • Als je weet dat je emoties en frustraties de overhand aan het nemen zijn.
 • Als je praat vanuit je emoties, zal niemand je boodschap horen of begrijpen.

De mensen om je heen merken of ervaren de situatie mogelijk niet op dezelfde manier als jij. Waarschijnlijk ben jij de persoon die hier het meest hinder van ondervindt!

Kies dus bewust om tijd te maken om je frustraties los te laten.
Maak je hoofd leeg, zo kom je tot rust.


numentum praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen time-out


Waarom zijn een time-out of rustmomenten zo belangrijk?

In de eerste plaats is het vooral om jezelf en andere betrokkenen de kans te geven om uit de emotie te gaan en tot rust te komen.

Letterlijk af te koelen!

Je kan niemand dwingen om een time-out te nemen. Je kan wel vragen om zelf een time-out te mogen inlassen.

Dit geeft je de kans om het gesprek onmiddellijk te onderbreken voor de situatie helemaal uit de hand loopt. Het is veel makkelijker om later op het gesprek terug te komen als alle gesprekspartners rustig zijn.

Als jij door de stress en de frustratie te emotioneel gaat reageren, gaan de reacties van je collega’s, medewerkers of manager gericht zijn op jouw emoties. Hierdoor ga jij in de verdediging schieten waardoor je omgeving hier weer gaat op reageren.

Als je de situatie op deze manier uit de hand laat lopen, is de kans reëel dat het onderlinge vertrouwen en de werkrelaties geschaad worden. Het zal je veel meer kosten om het vertrouwen en de relaties opnieuw op te bouwen.

Dus start bij jezelf.
Als jij later het gesprek opnieuw rustig kan oppakken, heb je het in de hand om te voorkomen dat de situatie escaleert!

Tijdig afstand kunnen nemen van je emoties als beelddenker, voorkomt dat situaties compleet uit de hand lopen:

 • Hoe meer situaties escaleren, hoe groter de kans op onherstelbare schade aan de onderlinge relaties.
 • Als het vertrouwen afneemt, is het veel moeilijker om in de toekomst samen te werken.
 • Wederzijds respect en vertrouwen is voor een beelddenker een cruciale factor om optimaal te kunnen functioneren.

Uit de hand gelopen discussies en emoties kunnen een situatie zo verzuren dat de samenwerking stopzetten de enige overblijvende optie is. Hierdoor verliest elke partij en de beelddenker in kwestie nog het meest.

Door rustig bij jezelf te blijven, kan jij dit voorkomen. Als beelddenker zorg je hiermee voor meer rust in je dagelijks leven en dat van je collega's.


BRUGmodel

Het BRUG-model is ontwikkeld door Saskia van Numentum op basis van de jarenlange begeleiding van beelddenkers in werksituaties. Het model helpt je als beelddenker op weg naar een betere en efficiëntere manier van samenwerken.

Het model geeft inzichten en theoretische informatie die beelddenkers nodig hebben om goed te functioneren in een team. Door je bewust te worden van wat er anders loopt, ontdek je positieve mogelijkheden om je bruggenbouwers competenties te gebruiken als je unieke kwaliteiten.

Het BRUGmodel is een acroniem voor:

Op deze blog vind je een artikel over elk van deze 4 elementen. Dit artikel beschrijft de R in het model.


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 23 jul 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 23 januari 2023.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in het coachen en adviseren over beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers en hun werkomgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform.

het Multi Talent Leader Platform is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


Wil je weten wat meer rustmomenten voor jou kunnen betekenen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.
Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor je werken als jij jezelf kan accepteren zoals je bent. Als jij je extra kwaliteiten kan zien als een aanwinst in plaats van een handicap.

Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt.
Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten! Je bent veel meer dan een label.

Bovendien is iedere mens uniek. We zijn allemaal verschillend en enkel door ieders talenten samen te laten werken, gaan we sneller vooruit als groep!


Bron afbeeldingen: Numentum, Pixabay en Drawify

23 januari 2023

Praktische tips voor rustmomenten als de frustraties hoog oplopen
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x