Wat is het verband tussen uitzoeken en reflecteren en een theaterbezoek?

Verhitte gesprekken op de werkvloer

Als de emoties hoog oplopen, zullen mensen in een gesprek sneller boos worden op de boodschapper. Ze schieten dan op de man in plaats van te reageren op de situatie zelf.

Resultaat:
Het gesprek escaleert en mond al gauw uit in een woordenwisseling of ruzie.

Eens dit proces gestart, reageert elke betrokkene op de laatste actie van de ander. Jammer genoeg geraken de gesprekspartners hierdoor steeds verder verwijderd van de kern van het probleem. Namelijk de probleemsituatie waar het gesprek om begon.

Resultaat:
Misverstanden ontstaan en de situatie uit de hand loopt. Alle aandacht gaat naar de woorden die gesproken worden. De focus wordt weggetrokken van het probleem zelf wat zich stelt.


numentum Wat is het verband tussen uitzoeken en reflecteren en een theaterbezoek emotionele schreeuw.


Stilstaan en reflecteren

Dit betekent bewust tijd nemen om te onderzoeken wat er nu echt aan de hand is en speelt.

Analyseren van een situatie betekent stilstaan bij de situatie als een neutrale waarnemer.


Hoe loskomen van je emoties?

Als een neutrale observator waarnemen, lukt je alleen als jij in rust bent. Als je volledig losgekomen bent van alle emoties van het moment.

 • Zet een stap achteruit.
 • Haal de emotie weg uit je verhaal.
 • Zorg dat je zelf rustig bent en op een rustige manier kan kijken naar het verhaal.

Natuurlijk ben en blijf jij een van de betrokken partijen. De situatieanalyse helpt je alleen vooruit als jij jezelf ook als een onderdeel van het geheel kan bekijken.

Dit kan je enkel doen door zelf persoonlijk afstand te nemen. Daarom plaats je jezelf even op afstand en bekijkt als een ‘neutrale waarnemer’ het schouwspel. Vergelijkbaar met een acteur in een toneelspel wat zich in een theater afspeelt.

Belangrijke uitgangspunten:

 • Je gaat jouw aandeel in het probleem niet verbloemen.
 • Het probleem minimaliseren of automatisch de schuld op jou nemen, gaat ook niets oplossen.
 • Ontrafel elke onderdeel van de situatie.
 • Je bekijkt het geheel vanuit alle mogelijke verschillende invalshoeken.
 • Neem plaats in de schoenen van de andere belangrijke personages. Kijk er naar, voel en ervaar vanuit deze positie wat er zich afspeelt.


Vaststellen zonder oordeel

Er is geen goed of fout, schuldige of slachtoffer.

De neutrale waarnemer kijkt zonder een oordeel te vellen. Hij stelt alleen vast wat er is.

Alvorens je gaat reageren en handelen vanuit je persoonlijke ervaring, oordeel en vooronderstellingen, ga je bewust de situatie eerst volledig onderzoeken.

Mogelijk is dit jouw beeld van de situatie maar zien andere betrokkenen een ander plaatje. Jouw beeld is jouw realiteit.

Als anderen een ander beeld hebben, ervaren zij dezelfde situatie op een andere manier. Zij hebben een andere realiteit of perspectief, ook al gaat het over een en dezelfde situatie!


1) Helpt naar theater gaan bij het uitzoeken van problemen?

Wat als je jezelf voorstelt dat de situatie zich op het toneel van een theater afspeelt. Met de verschillende toneelspelers op het toneel van de schouwburg en jij als observator van het spel.

Voor diegene onder ons die de Muppet Show kennen:
Zet je in de loge tussen Waldorf en Statler in. En beleef vanuit die positie samen met hen wat er zich op het toneel als probleem afspeelt.

Ook al heb je zelf een aandeel in het gebeuren, je zet jezelf in de schoenen van een observator die het hele gebeuren gade slaat. Alleen vanuit die neutrale positie als toeschouwer, kan je het volledig beeld van de situatie in kaart brengen.

Aangezien er verschillende betrokkenen een aandeel hebben, stel je de vragen vanuit verschillende invalshoeken.


2) Analyse

Tijdens het analyse proces, kijk je vanuit verschillende perspectieven naar het probleem. Dit zijn mogelijke vragen die je hierbij kunnen helpen:

 • Wat is er aan de hand?
 • Hoe reageren partijen op de situatie?
 • Waarom doen ze dit?
 • Wie is er bij betrokken?
 • Welke belangen zijn er in het spel voor elke betrokken partij?
 • Waar speelt het zich af?
 • Wanneer doet dit zich voor?
 • Waar is het misgelopen?


3) Jouw aandeel

Het vraagt moed en zelfvertrouwen om in eerste instantie naar jezelf te durven kijken. Om na te durven denken waar het fout gelopen is.

 • Wat jouw aandeel is in deze situatie?
 • Hoe je dit zou kunnen aanpakken?
 • Welke opties heb je nog op dit moment?

Erkennen dat je zelf ook mogelijke zaken verkeerd ingeschat hebt, is belangrijk. Fouten maken mag en moet, als je eruit kan leren zodat je zelf kan groeien.

Het heeft geen zin om verschillende keren hetzelfde te blijven herhalen en te verwachten dat de situatie dan ook daadwerkelijk veranderd.


numentum Wat is het verband tussen uitzoeken en reflecteren en een theaterbezoek tunnelvisie


Problemen uitzoeken tot op het bot

Zolang het onduidelijk is wat er nu echt aan de hand is, is het onmogelijk om de gewenste situatie te beschrijven of probleemoplossend te werken :
Een oplossing uit te werken die rekening houdt met de belangen en verwachtingen van alle betrokken partijen.

Dat vraagt om:

 • Terugkeren naar de essentie, de kern van de zaak of het probleem.
 • Uitzoeken en reflecteren zijn essentieel om een duidelijk beeld te krijgen van de volledige situatie.
 • Al deze elementen zijn nodig vooraleer je naar de volgende stap in het oplossingsproces kan gaan.

De stappen van het BRUG helpen je hierbij op weg.


BRUGmodel

Het BRUG-model is ontwikkeld door Saskia van Numentum op basis van de jarenlange begeleiding van beelddenkers in werksituaties. Het model helpt je als beelddenker op weg naar een betere en efficiëntere manier van samenwerken.

Het model geeft inzichten en theoretische informatie die beelddenkers nodig hebben om goed te functioneren in een team. Door je bewust te worden van wat er anders loopt, ontdek je positieve mogelijkheden om je bruggenbouwers competenties te gebruiken als je unieke kwaliteiten.

Het BRUGmodel is een acroniem voor:

 • B staat voor Bewustwording van de verschillen die voor spanningen kunnen zorgen.

 • R staat voor Rust inbouwen zodat je kan voorkomen om meegesleurd te worden door je emoties.

 • U staat voor Uitzoeken van de situatie zodat het duidelijk wordt welk probleem zich stelt.

 • G staat voor Gewenste situatie ontwikkelen.  Hierdoor ga je mogelijkheden ontdekken om het probleem ook daadwerkelijk op te lossen. 

Op deze blog vind je een artikel over elk van deze 4 elementen. Dit artikel beschrijft de U in het model.


Wil jij als beelddenker leren werken met het BRUG-model?

Gun je zelfvertrouwen een stevige boost door te leren hoe je rustig kan blijven en als toeschouwer situaties kan analyseren.

Kan jij hier coaching en advies bij gebruiken om jezelf te ontwikkelen tot de best mogelijke versie van jezelf?

Bekijk het multi talent leider traject wat specifiek ontwikkeld is om beelddenkers op het werk stappen te laten zetten. Het leert je om de 4 stappen uit het BRUG-model op een constructieve wijze te gebruiken.
Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 2 augustus 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 25 april 2022.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in het coachen en adviseren over beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werkomgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerkop het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Wil je weten een coaching en advies traject voor jou zou kunnen betekenen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay


25 april 2022

Wat is het verband tussen uitzoeken en reflecteren en een theaterbezoek?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x