Praktische tips om verbindend samenwerken met je team te bevorderen!

Beter leren verbindend samenwerken

In gesprekken zoeken medewerkers en collega’s je op omwille van je enthousiasme en verbindend communiceren. Jij inspireert hen met je verfrissende ideeën en praktische oplossingen.

Verbindend samenwerken vlot echter niet:

 • Je krijgt je voorstellen moeilijk kort en bondig uitgelegd, waardoor klanten en leveranciers twijfelen om het contract te tekenen.
 • Als leidinggevende raak je gefrustreerd omdat jouw team je boodschap verkeerd begrijpt.

Het lijkt er steeds meer op alsof je praat tegen een muur van onbegrip. Je wordt niet gehoord.

Gesprekken leveren ergernis op waardoor samenwerken moeilijker wordt. Frustratie groeit door misverstanden en onduidelijkheden. Je voelt dat medewerkers, klanten en leveranciers afhaken omdat ze je niet begrijpen. Ze komen steeds minder om je raad of inspiratie vragen.

Resultaat:
Jij voelt je uitgesloten. Terwijl jij streeft naar uitwisselen van kennis en ideeën zodat je als team op basis van alle beschikbare informatie samen naar de beste oplossingen gaat zoeken.

Jullie denken elkaar te begrijpen; Terwijl ze in realiteit je redenering niet kunnen volgen, ook al spreken jullie allebei Nederlands.


Waar hecht jij belang aan? Wat typeert jouw leiderschapsstijl?

 1. Als multi-getalenteerde bruggenbouwer ben je zeer toegewijd en loyaal.
 2. De resultaten en het welbevinden van je team, je klanten en je leveranciers zijn jouw prioriteit.
 3. Jij wil erbij horen en wil dat anderen naar je luisteren.
 4. Je vindt het belangrijk om met je kennis een positieve bijdrage te leveren aan de resultaten van de groep.


Wat veroorzaakt communicatieproblemen?

Multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers kijken, werken en praten anders.


Er zijn 3 grote verschillen waar beelddenkers tegenaan lopen waardoor communicatieproblemen ontstaan:

1) Chaotische taal

Chaotisch en van de hak op de tak springen is typerend voor multi-getalenteerde bruggenbouwers. Dit zorgt voor verwarring bij je luisteraars omdat zo’n gesprek nooit kort en bondig aangeeft wat je verwacht.


2) Opties openlaten

Opdrachten en taken lijken al brainstormend tijdens een gesprek beslist te worden.

Als leidinggevende geef je hierdoor je teamleden het gevoel onvoorbereid in het gesprek te zitten omdat je de taken nog moet bedenken.


3) Sneller denken dan je kan praten

In je brein gaan denkprocessen veel sneller dan jij de verschillende stappen kan uitspreken. Om beide processen opnieuw samen te brengen, ga je tijdens het praten stappen overslaan in je redenering.

Je toehoorders verliezen hierdoor de samenhang in het geheel, vermits ze immers niet mee in je hoofd kunnen kijken om al jouw gedachtesprongen te volgen.verbindend samenwerken : square peg in a round hole

Square peg in a round hole (een vierkante pin in een rond gat).


Hoe communicatie verbeteren?

Misschien ervaar jij jezelf als anders dan de mensen in je omgeving.

Je kan dan blijven proberen om dat vierkant in het ronde gat te persen, maar eigenlijk is het daar nooit voor gemaakt. Door te blijven proberen, richt je je aandacht op je tekorten. Elementen die ontbreken om te passen in het standaardsysteem.

Iets wat anders is, zal nooit voldoen aan de standaard! Op de lange duur zal het blijven aanpassen, je zelfvertrouwen verminderen.

Wat als je dit zou omkeren en :

 • Als beelddenker je aandacht gaat richten op jouw meerwaarde?
 • De extra’s kwaliteiten die jij meebrengt om je team te versterken?

Feit:
Jouw andere manier van kijken, werken, praten en problemen oplossen, zijn ook je unieke troeven om verbindende samenwerking in teams te bevorderen.Welke leiderschapskwaliteiten heb je hiervoor nodig?

De 4 bouwstenen op weg naar het bouwen van een verbinding – zeg maar de BRUG naar verbindend samenwerken – tussen jou en je team, je klanten en je leveranciers, zijn:

 1. Bewustwording
 2. Rust
 3. Uitzoeken van de situatie
 4. Gewenste situatie

Deze 4 pijlers vormen de basis van het BRUG-model wat Saskia ontwikkelde op basis van haar ervaringen met de begeleiding van beelddenkers op het werk.


1. Bewustwording

Praten en samen overleggen, zijn de basisvoorwaarden voor een verbindende samenwerking. Wees je bewust van de verschillen in taalgebruik en woordkeuze en besteed aandacht aan verbindend communiceren.

 • De ene collega gebruikt krachtdadige woorden en spreekt kort en bondig.

 • Een ander teamlid zal heel verhalende en beschrijvende taal gebruiken. Hierdoor ontwikkelt het beeld als een video voor je ogen.

In een zakelijke omgeving, ervaart men verhalen al snel als wollig en langdradig omdat dit meer tijd kost om tot de kern van de zaak te komen.

Gaan deze twee medewerkers samenwerken, dan kunnen deze taalverschillen ergernis en frustratie veroorzaken. Hoe meer je naast elkaar gaat praten, hoe meer teamleden van elkaar verwijderd geraken.

Resultaat:

Alle aandacht gaat naar de verschillen die ergernis opwekken waardoor samenwerken moeilijker loopt. Door de verschillen uit te vergroten, gaat er steeds meer aandacht naar de tegenstellingen.
Dit leidt tot polarisatie: ik tegen hen.

Omdenken:

Terwijl die verschillen net extra kansen geven om de groep te versterken. Het zijn extra kwaliteiten voor het team terwijl die vandaag vaak onbenut blijven.

Het is een meerwaarde om die diversiteit aan talenten in de groep goed te integreren. Een uitnodiging om over de verschillen heen verbindend samenwerken te bevorderen.
De eerste stap in het aanpakken van de communicatieproblemen in een divers team is iedereen bewust maken van de onderlinge verschillen.


2. Rust

Zolang alle aandacht gericht blijft op de onderlinge verschillen, ontaarden gesprekken makkelijk in discussies. Rustig in het gesprek kunnen blijven, maakt contact of verbinding maken mogelijk.

Luisteren naar je gesprekspartner ook al ben je het oneens met zijn standpunt; Rustig en duidelijk je mening geven zonder de ander aan te vallen tekenen je persoonlijk leiderschap:
Het toont jouw respect en vertrouwen in je gesprekspartner zonder afbreuk te doen aan je persoonlijke mening.

Zodra jouw emoties de overhand nemen, hoort je collega jou niet meer. Hij zal automatisch reageren op jouw over-emotionele reactie in deze situatie. Hierdoor verlies je als multi-getalenteerde bruggenbouwer nog meer de controle en kom je op een emotionele rollercoaster terecht.

Resultaat:

Een gesprek wat uit de hand loopt door je emoties, ondermijnt  je geloofwaardigheid en zelfvertrouwen op de werkplek.

Problemen voorkomen:

Rustig in het gesprek kunnen blijven, is een kunst die je kan leren.

Het belangrijkste voor elke multi-getalenteerde bruggenbouwer in zo’n emotionele situatie is om dichtbij jezelf te blijven. Als je rustig kan blijven, vermijd je om te emotioneel te reageren. Niemand heeft voordeel bij een over-emotionele reactie op de werkvloer.

Jij gaat bewust kiezen om je emoties niet de bovenhand te laten nemen zodat de inhoud van je boodschap gehoord wordt.


3. Uitzoeken van de situatie

Rustig blijven, geeft je als beelddenker de kans om de situatie of het gesprek opnieuw te bekijken vanuit de positie van een neutrale waarnemer.

Het is een natuurlijke beelddenkerskwaliteit om elke situatie vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Je kijkt als het ware met een videocamera vanuit verschillende hoeken naar dezelfde situatie om een 360° totaalbeeld op te bouwen.

Dit stelt jou in staat om een onderscheid te maken tussen:

 • het proces wat zich afspeelt en de mensen die hierbij betrokken zijn;
 • Je gaat kijken naar alle acties van de verschillende betrokkenen.
 • Ook naar jouw aandeel in het geheel: je positieve bijdrage en de negatieve interacties die zorgen voor extra stress en frustratie!

Eens je dit totaalbeeld met de verschillende elementen duidelijk voor ogen hebt, zie je onmiddellijk waarom het misgelopen is. Waar de misverstanden ontstaan omdat teamleden naast elkaar in plaats van met elkaar praten.


4. Gewenste situatie

Met het overzichtsbeeld voor ogen, komen de mogelijkheden of oplossingen vanzelf naar boven.

Als toegewijde en loyale medewerker, houdt een multi-getalenteerde bruggenbouwer met elk aspect rekening:

 • Wat collega’s of teamleden nodig hebben om effectiever of efficiënter te kunnen werken;
 • Welke behoeften leveranciers hebben om de perfecte diensten en producten te kunnen aanleveren;
 • Wat klanten verwachten van de diensten en producten die je team maakt;
 • Welke de belangrijkste zaken zijn om de vooropgestelde doelstellingen en bedrijfsresultaten te behalen;
 • Alle andere elementen die meespelen en van belang zijn voor andere betrokken partijen.

Hoewel dit mogelijk minder zichtbaar is in een kort en bondig zakelijk voorstel, zijn multi-getalenteerde bruggenbouwers WIN-WIN-WIN denkers. Deze medewerkers kijken steeds naar het totaalbeeld of holistisch perspectief van elke situatie: Over elk element is nagedacht. Alles werd in overweging genomen. Zelfs al hoor je enkel de essentie van de uiteindelijke oplossing!

Wat is WIN-WIN-WIN denken?

Bij WIN-WIN-WIN denken hou je met alle mogelijke elementen rekening in het zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen voordelen biedt. 


numentum verbindend samenwerken met je team bevorderen


Succesvol samenwerken

Bruggen bouwen tussen mensen is de basis om tot een betere samenwerking te komen. Noodzakelijke basisvoorwaarden om op verbindende en effectieve wijze samen te werken als team:

 • Elkaar respecteren en vertrouwen.
 • Bereidheid om naar elkaar te luisteren om te begrijpen.
 • De wil om als groep samen in actie te komen.


Erkenning krijgen en jezelf verstaanbaar maken

Wat als jij je boodschap duidelijk zou kunnen overbrengen zodat er een betere samenwerking ontstaat met je collega’s?


Constant aanpassen voelt onnatuurlijk

Permanent de taal van je gesprekspartner gaan kopiëren, werkt niet. Voor je toehoorders zal dit aanvoelen alsof ze luisteren naar iemand die een trucje heeft aangeleerd.

Mensen ervaren zo'n gesprek als onecht of onnatuurlijk omdat het niet klopt met iemands persoonlijkheid. Je luisteraar gelooft niet wat jij vertelt omdat je verhaal niet overeenkomt met wat jij uitstraalt.


Bewust aanpassen blijft authentiek

Bewust en tijdelijk jezelf gaan aanpassen aan de taal van je gesprekspartner om contact te maken, roept een totaal ander gevoel op. In dit geval kies je ervoor om een andere taal te gebruiken vanuit oprechte interesse voor je luisteraar zodat wederzijds respect en vertrouwen kan groeien.

Het beeld klopt:
Wat je zegt, komt overeen met datgene wat je wil uitstralen.


Waar zit het verschil?

Je creëert een gemeenschappelijke taal om samen te kunnen werken zodat jullie kennis en informatie kunnen uitwisselen.

 • Hier gaat het niet om winnaars of verliezers;
 • Het gaat erom alle kennis die elk individu bezit, samen te voegen.

Op deze wijze gaat de combinatie van alle onderdelen samen de oplossing of het resultaat opleveren. Dit betekent als groep verbindend samenwerken en communiceren.


Wat levert verbindend samenwerken je op?

Door bewuster om te gaan met taal, ontdek je een manier van communiceren die bij jou past. Een taal die anderen begrijpen precies zoals jij het bedoelt zonder jouw zelfvertrouwen af te laten nemen.

Jij kunt rustig het gesprek aangaan met je collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers die spontaan om jouw raad blijven vragen. Ze vertrouwen en respecteren je inzichten en waarderen jouw ideeën. Door jou erbij te halen, weten ze dat het oplossen van het probleem zal versnellen.

Ook al zien je collega’s geen totaalbeeld zien zoals jij en werken ze liever stap voor stap, toch zullen ze proberen om je chaotisch denkproces te begrijpen.


Resultaat voor het team:

 • als groep veel efficiënter en effectiever samenwerken;
 • sneller resultaat behalen waardoor er tijd en ruimte vrij komt voor andere activiteiten."Hoe je het brengt."
is minstens zo belangrijker als,
"Wat je te vertellen hebt!"


Jij bent de architect van je bericht!


Wil je aan je communicatievaardigheden werken, dan is het basistraject een goed beginpunt.

Als jij anders omgaat met je taalgebruik, zal je direct merken dat zowel jijzelf als je team hier voordeel uit haalt.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Daarnaast is ze community manager van  het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum.


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 12 maart 2019. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 13 november 2023.


Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

13 november 2023

Praktische tips om verbindend samenwerken met je team te bevorderen!
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x