Praktische tips om verbindend samenwerken met je team te bevorderen!

Beter leren verbindend samenwerken

In gesprekken zoeken medewerkers en collega’s je op omwille van je enthousiasme en verbindend communiceren. Jij inspireert hen met je verfrissende ideeën en praktische oplossingen.

Verbindend samenwerken vlot echter niet. Je krijgt je voorstellen moeilijk kort en bondig uitgelegd, waardoor klanten en leveranciers twijfelen om het contract te tekenen. Als leidinggevende raak je gefrustreerd omdat jouw team je boodschap verkeerd begrijpt. Het lijkt er steeds meer op alsof je praat tegen een muur van onbegrip. Je wordt niet gehoord.

Gesprekken leveren ergernis op waardoor verbindend samenwerken moeilijker wordt. Frustratie groeit door misverstanden en onduidelijkheden. Je voelt dat medewerkers, klanten en leveranciers afhaken omdat ze je niet begrijpen. Ze komen steeds minder om je raad of inspiratie vragen.

Jij voelt je uitgesloten. Terwijl jij streeft naar uitwisselen van kennis en ideeën zodat je als team op basis van alle beschikbare informatie samen naar de beste oplossingen gaat zoeken.

Ze denken je begrepen te hebben. Maar in realiteit kunnen ze je redenering niet volgen, ook al spreken jullie allebei Nederlands.


Waar hecht jij belang aan? Wat typeert jouw leiderschapsstijl?

 1. Als multi-getalenteerde bruggenbouwer ben je zeer toegewijd en loyaal.
 2. De resultaten en het welbevinden van je team, je klanten en je leveranciers zijn jouw prioriteit.
 3. Jij wil erbij horen en wil dat anderen naar je luisteren.
 4. Je vindt het belangrijk om met je kennis een positieve bijdrage te leveren aan de resultaten van de groep.


verbindend samenwerken kwaliteiten samenvoegen


Wat veroorzaakt communicatieproblemen?

Multi-getalenteerde bruggenbouwers kijken, werken en spreken op een andere manier. 3 Grote taalverschillen waar beelddenkers tegenaan lopen waardoor communicatieproblemen ontstaan:

 • Chaotisch van de hak op de tak springen in plaats van kort en bondig taalgebruik is typerend voor multi-getalenteerde bruggenbouwers. Dit zorgt voor verwarring bij je luisteraars.
 • Opdrachten voor je team formuleer je al brainstormend tijdens een gesprek. Als leidinggevende geef je hierdoor je teamleden het gevoel onvoorbereid te zijn omdat je de taken nog moet bedenken.
 • Je bent een snelle denker en slaat tijdens het praten stappen over in je redenering. Hierdoor geraken je luisteraars de samenhang in je verhaal kwijt. Ze kunnen immers niet mee in je hoofd kijken om je gedachtesprongen te volgen.


Hoe communicatie verbeteren?

verbindend samenwerken : square peg in a round hole

Square peg in a round hole (een vierkante pin in een rond gat).


Misschien ervaar jij jezelf als anders dan de mensen in je omgeving. Je kan dan blijven proberen om dat vierkant in het ronde gat te persen, maar eigenlijk is het daar nooit voor gemaakt.

Door te blijven proberen, richt je je aandacht op je tekorten. Elementen die ontbreken om te passen in het standaardsysteem. Iets wat anders is, zal nooit voldoen aan de standaard! Maar het zal wel knagen aan jouw zelfvertrouwen waardoor dit zal afnemen.

Wat als je dit zou omkeren en als multi-getalenteerde bruggenbouwer bewust gaat kijken naar jouw meerwaarde? De extra’s kwaliteiten die jij meebrengt om de groepte versterken?

Jouw andere manier van kijken, werken, problemen oplossen en praten, zijn net jouw unieke troeven om verbindende samenwerking in teams te bevorderen.Welke leiderschapskwaliteiten heb je hiervoor nodig?

De 4 bouwstenen op weg naar het bouwen van een verbinding – zeg maar de BRUG naar verbindend samenwerken – tussen jou en je team, je klanten en je leveranciers, zijn:

 1. Bewustwording
 2. Rust
 3. Uitzoeken van de situatie
 4. Gewenste situatie

Deze 4 pijlers vormen de basis van het BRUG-model wat Saskia ontwikkelde op basis van haar ervaringen met de begeleiding van beelddenkers op het werk.


1. Bewustwording

Praten en samen overleggen, zijn de basisvoorwaarden voor een verbindende samenwerking. Wees je bewust van de verschillen in taalgebruik en woordkeuze en besteed aandacht aan verbindend communiceren.

De ene collega gebruikt krachtdadige woorden en spreekt kort en bondig.

Een ander teamlid zal heel verhalende en beschrijvende taal gebruiken. Hierdoor ontwikkelt het beeld als een video voor je ogen. In een zakelijke omgeving, ervaart men dit al snel als wollig en langdradig omdat dit meer tijd kost om tot de kern van de zaak te komen.

Gaan deze twee medewerkers samenwerken, dan veroorzaken deze taalverschillen ergernis en frustratie. Hoe meer je naast elkaar gaat praten, hoe meer teamleden van elkaar verwijderd geraken.

Alle aandacht gaat naar de verschillen die ergernis opwekken waardoor samenwerken moeilijker loopt. Door de verschillen uit te vergroten, gaat er steeds meer aandacht naar de tegenstellingen. Dit leidt tot polarisatie:
ik tegen hen.

Terwijl die verschillen net extra kansen geven om de groep te versterken. Het zijn extra kwaliteiten voor het team terwijl die vandaag vaak onbenut blijven. Het is een meerwaarde om die diversiteit aan talenten te integreren. Een uitnodiging om over de verschillen heen verbindend samenwerken te bevorderen. De eerste stap in het aanpakken van de communicatieproblemen in het team is iedereen bewust maken van de onderlinge verschillen.


2. Rust

Zolang alle aandacht gericht blijft op de onderlinge verschillen, ontaarden gesprekken makkelijk in discussies. Rustig in het gesprek kunnen blijven, maakt contact of verbinding maken mogelijk.

Luisteren naar je gesprekspartner ook al ben je het oneens met zijn standpunt. Rustig en duidelijk je mening geven zonder de ander aan te vallen. Het is een teken van persoonlijk leiderschap. Het toont jouw respect en vertrouwen in je gesprekspartner zonder afbreuk te doen aan je persoonlijke mening.

Zodra jouw emoties de overhand nemen, hoort je collega jou niet meer. Hij gaat automatisch reageren op jouw emotionele reactie waardoor het gesprek uit de hand loopt. Hierdoor kom jij als multi-getalenteerde bruggenbouwer terecht op een emotionele rollercoaster die je geloofwaardigheid en zelfvertrouwen ondermijnt.

Rustig in het gesprek kunnen blijven, is een kunst die je kan leren.

Het belangrijkste voor elke multi-getalenteerde bruggenbouwer in zo’n emotionele situatie is om dichtbij jezelf te blijven. Als je rustig kan blijven, vermijd je om op die emotionele rollercoaster terecht te komen. Niemand heeft voordeel bij een over-emotionele reactie op de werkvloer. Daarom ga jij bewust kiezen om je emoties niet de bovenhand te laten nemen.


3. Uitzoeken van de situatie

Rustig blijven, geeft je als beelddenker de kans om de situatie of het gesprek opnieuw te bekijken vanuit de positie van een neutrale waarnemer.

Het is een natuurlijke beelddenkerskwaliteit om elke situatie vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Je kijkt als het ware met een videocamera vanuit verschillende hoeken naar dezelfde situatie om een 360° totaalbeeld op te bouwen.

Dit stelt jou in staat om een onderscheid te maken tussen het proces wat zich afspeelt en de mensen die hierbij betrokken zijn. Je gaat kijken naar alle acties van de verschillende betrokkenen. Ook naar je eigen aandeel in het geheel: je positieve bijdrage en de negatieve interacties die zorgen voor extra stress en frustratie!

Eens je dit totaalbeeld met de verschillende elementen duidelijk voor ogen hebt, zie je onmiddellijk waar het misloopt. Waar de misverstanden ontstaan omdat teamleden naast elkaar in plaats van met elkaar praten.


4. Gewenste situatie

Met het overzichtsbeeld voor ogen, komen de mogelijkheden of oplossingen vanzelf naar boven.

Als toegewijde en loyale medewerker, houdt een multi-getalenteerde bruggenbouwer met elk aspect rekening:

 • Wat collega’s of teamleden nodig hebben om effectiever of efficiënter te kunnen werken?
 • Welke behoeften hebben leveranciers om de perfecte diensten en producten te kunnen aanleveren?
 • Wat klanten verwachten van de diensten en producten die je team maakt.
 • Welke elementen zijn nodig om de vooropgestelde doelstellingen en bedrijfsresultaten te behalen?
 • Alla andere elementen die meespelen e van belang zijn voor andere betrokken partijen.

Hoewel dit mogelijk minder zichtbaar is in een zakelijk voorstel, zijn multi-getalenteerde bruggenbouwers WIN-WIN-WIN denkers. 

Bij WIN-WIN-WIN denken hou je met alles rekening. Deze profielen kijken steeds naar het totaalbeeld of holistisch perspectief van elke situatie. Over elk element is nagedacht. Alles werd in overweging genomen. Zelfs al hoor je enkel de essentie van de uiteindelijke oplossing!


verbindend samenwerken totaalbeeld


Succesvol samenwerken

Bruggen bouwen tussen mensen is de basis om tot een betere samenwerking te komen. Dit vraagt om luisterend leiderschap om succesvol te zijn. 3 noodzakelijke basisvoorwaarden om op verbindende en effectieve wijze samen te werken als team:

 • Elkaar respecteren en vertrouwen.
 • Bereidheid om naar elkaar te luisteren om te begrijpen.
 • De wil om als groep samen in actie te komen.


Erkenning krijgen en jezelf verstaanbaar maken

Wat als jij je boodschap duidelijk zou kunnen overbrengen zodat er een betere samenwerking ontstaat met je collega’s?


Permanent de taal van je gesprekspartner gaan kopiëren, werkt niet. Dat voelt aan alsof je praat met iemand die een trucje heeft aangeleerd. Mensen ervaren dit als onecht of onnatuurlijk omdat het niet klopt met iemands persoonlijkheid. Je luisteraar gelooft niet wat jij vertelt omdat je verhaal niet overeenkomt met wat jij uitstraalt.

Ga je echter bewust jezelf tijdelijk aanpassen aan de taal van je gesprekspartner met als doel contact te maken met de ander dan krijg je een ander verhaal. In dit geval kies je ervoor om een andere taal te gebruiken vanuit oprechte interesse zodat wederzijds respect en vertrouwen kan groeien.Het beeld klopt

Wat je zegt, komt overeen met datgene wat je wil uitstralen.

Je creëert een gemeenschappelijke taal om samen te kunnen werken zodat jullie kennis en informatie kunnen uitwisselen. Hier gaat het niet om winnaars of verliezers. Het gaat er in dit geval over om alle kennis die elk individu bezit, samen te voegen. Op deze wijze gaat de combinatie van alle onderdelen samen de oplossing of het resultaat opleveren. Dit betekent als groep verbindend samenwerken en communiceren.

Gewoon jezelf kunnen blijven op een manier zodat je collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers toch spontaan om jouw raad blijven vragen. Ze doen een beroep op je assistentie omdat ze begrijpen wat jij kan en ze jouw ideeën waarderen.

Door jou erbij te halen, weten ze dat het oplossen van het probleem zal versnellen. Ze vertrouwen en respecteren je inzichten. Ook al begrijpen je collega’s niet altijd de eerste stap die jij wil zetten omdat zij geen totaalbeeld hebben zoals jij. Toch volgen ze je in je chaotisch denkproces hoewel ze de voorkeur geven aan stap voor stap naar een oplossing toe te werken.


Wat levert het je op om de communicatie te verbeteren?

Je ontdekt een manier van communiceren die bij jou past. Een taal die anderen begrijpen precies zoals jij het bedoelt.

Jullie kunnen als groep veel efficiënter en effectiever samenwerken. Jullie bereiken sneller resultaat waardoor er tijd overblijft voor andere activiteiten.

Ja, je kan vol zelfvertrouwen jezelf blijven. Jij kunt rustig het gesprek aangaan om de samenwerking echt te verbeteren en een veelgevraagde gesprekspartner of teamlid te zijn. Verbindend samenwerken is een element wat je hierbij gaat helpen.Ga nu aan de slag met verbindend samenwerken


"Hoe je het brengt."
is minstens zo belangrijker als,
"Wat je te vertellen hebt!"


Jij bent de architect van je bericht!


Dat doet het Multi talent leider programma. Als jij deelneemt, halen zowel jij zelf als je team voordeel uit dit begeleidingsprogramma!

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk om beelddenkers op het werk te verenigen. 

Alle activiteiten gebeuren online en op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum.
Wil je weten waarmee Numentum jou kan helpen?

Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 12 maart 2019. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 11 januari 2021.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

11 januari 2021

Praktische tips om verbindend samenwerken met je team te bevorderen!
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x