10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt

Welke taal spreekt een beelddenker op het werk?

Beeldtaal of de taal van de logica?

Visueel-ruimtelijk denken of beelddenken, is een manier om door middel van beeldinformatie naar de wereld om ons heen te kijken. Beeldtaal of beelddenken is waarschijnlijk de eerste taal die alle mensen leren.

Zodra kinderen schoollopen, gaan de meesten in onze Westerse wereld meer evolueren naar een rationele denkstijl of manier van denken. We leren voornamelijk logica of begripstaal ontwikkelen op school. Dit noemt men ook begripsdenken.

Beelddenken of begripsdenken zijn 2 totaal verschillende denkstijlen. De ene denkstijl is niet beter dan het andere.
Het is wel belangrijk om je te beseffen dat beelddenkers en begripsdenkers vanuit een andere hoek naar de wereld kijken.

Als je vanuit een andere invalshoek of perspectief naar eenzelfde situatie kijkt, heb je een andere ervaring van deze gebeurtenis. Dit kan leiden tot hevige discussies als een beelddenker en een begripsdenker met elkaar in gesprek gaan omdat ze onwetend zijn dat er verschillende invalshoeken bestaan. Het onbegrip ontstaat omdat ze niet beseffen dat elk van hen een ander beeld heeft van dezelfde situatie!


Numentum 10 kenmerken beelddenker op het werk verschillen begripsdenkerHoe herken je een beelddenker in je organisatie?

Bestaan er specifieke beelddenkerskenmerken of problemen op het werk. Kan je aan de hand van een aantal specifieke kenmerken iemands voorkeursstijl herkennen?
Ja zeker!

Een beelddenker op het werk is herkenbaar aan specifieke karakteristieken of eigenschappen in de volgende 10 gebieden:

  1. Manier van praten
  2. Enthousiast meedenken
  3. Kijken naar het totaalbeeld
  4. Associatief denken
  5. Continue verbeteren
  6. Procesmatig werken
  7. Voorzien problemen en conflicterende situaties
  8. Ervaren van tijd
  9. Zien verbanden en verbindingen
  10. Voelen situatiesWat zijn specifieke kenmerken van beelddenkers op de werkvloer?

We kijken meestal naar het negatieve of probleem wat ontstaat voor beelddenkers op het werk omdat ze andere kijken en werken. Elke medaille heeft echter 2 kanten: elk nadeel heeft ook zijn voordeel.

Hoe kan je elk probleem of afwijkend gedrag, omkeren of omdenken tot een positieve eigenschap of beelddenkerskwaliteit? Hoe kan deze handicap een extra troef worden voor de multi-getalenteerde bruggenbouwer zelf en zijn omgeving?


1. Manier van praten:

Een collega die vooral aan de hand van beelden of metaforen een verhaal brengt. Bouwen ze dit verhaal al pratend op, dan ervaren collega’s en medewerkers dit als langdradige monologen zonder concrete informatie of resultaat.

Beelddenkerskwaliteit:

Verbindend communiceren houdt de aandacht van je luisteraars vast. Een goed voorbereid verhaal, kan een krachtig beeld schetsen van een toekomstige situatie. Zo’n beeld kan een ideale start en richtingaanwijzer zijn om groepen te ondersteunen bij veranderingen.


2. Enthousiast meedenken:

In gesprekken kan deze collega laaiend enthousiast zijn. Als luisteraar hoor je een niet te stoppen stroom van ideeën en combinaties die leiden tot nieuwe producten of diensten. Je hoort echter zoveel informatie waardoor de onderlinge samenhang en logica in het geheel totaal verloren gaat.

Beelddenkerskwaliteit:

Wees je bewust dat stap voor stap denkers, niet vertrekken van het totaalbeeld. Zij zien dit overzichtsbeeld pas in de laatste stap van hun denkproces. Ze gebruiken dus een totaal andere manier van kijken en werken. Door gericht en rustig vragen te stellen, kan je je collega’s helpen om het totale plaatje ook sneller te zien.


3. Kijken naar het totaalbeeld:

Een beelddenker ziet het groot omdat ze vertrekken vanuit een totaalbeeld van elke situatie. Een stap voor stap of lineaire denker ervaart dit als het complexer maken van de situatie. Alsof ze er allerlei andere elementen bij willen halen die er niets toe doen. Hierdoor wordt het verhaal chaotisch en onoverzichtelijk voor personen die stapsgewijs te werk gaan.

Beelddenkerskwaliteit:

Stap voor stap denkers, vertrekken niet van het totaal beeld. Zij zien het totaal beeld pas in de laatste stap van hun denkproces. Ze gebruiken dus een totaal andere manier van kijken en werken. Door gericht en rustig vragen te stellen, kan je je collega’s helpen om het totale plaatje ook sneller te zien.


4. Associatief denken:

De beelden en associaties passeren aan 32beelden/sec in hun hoofd.  Dit maakt het lastig om snel de juiste woorden te vinden om te vertellen waar je aan denkt. Het juiste woord komt slechts met een snelheid van 2woorden/sec in je gedachte. Door dit tijdsverschil, zit een beelddenker met zijn gedachten al veel verder in zijn redenering terwijl hij probeert om zijn vorige idee in woorden uit te leggen.

Beelddenkerskwaliteit:

Je bent een snelle denker waardoor je constant sprongen maakt in je gedachten. Het is veel beter om dit denkproces alleen of met een beperkte groep te doen.
Nadien breng je kort en bondig verslag uit over de essentie of kern van de zaak. Rationele denkers begrijpen niet dat deze chaotische manier van denken concrete resultaten kan opleveren. Ze ervaren dit als verspilling van hun tijd.


5. Continu verbeteren:

Een idee of project afwerken is moeilijk omdat er permanent nog nieuwe elementen of verbeteringen in hun brein opduiken. Hierdoor is alles constant in verandering. Het lijkt alsof deze persoon in een totale chaos werkt zonder concrete vooruitgang te boeken.

Beelddenkerskwaliteit:

Je bent sterk in het vernieuwen en verbeteren, maar op een gegeven moment moet er actie ondernomen worden. Hier ben je minder goed in. Samenwerken met een collega die goed is in projectmatig werken, zorgt ervoor dat de verandering ook echt wordt ingevoerd.


6. Procesmatig werken:

De collega die het moeilijk vindt om te werken in organisaties met strikte processen, procedures en een strakke organisatiestructuur. Procedures volgen, ervaren beelddenkers als routine activiteiten. Routine veroorzaakt verveling waardoor hun motivatie en interesse afneemt.

Beelddenkerskwaliteit:

Kleine ingrepen, zoals bijvoorbeeld de volgorde van je dagelijkse activiteiten zelf mogen bepalen, zorgen voor afwisseling. Het breekt de routine. Dit helpt om je motivatie en interesse te behouden.


7. Voorzien problemen en conflicterende situaties:

Het is de medewerker die onmiddellijk in processen of projecten ziet of aanvoelt waar zaken fout zullen gaan. Waar een conflict of probleem situatie zal ontstaan tussen verschillende processen bijvoorbeeld. Ze zijn echter zelden direct in staat om kort en bondig uit te leggen waarom het fout zal gaan. Hierdoor zijn anderen sneller geneigd om jouw informatie naast zich neer te leggen door gebrek aan argumentatie.

Beelddenkerskwaliteit:

Je hebt het in de meeste gevallen wel degelijk bij het rechte eind. Vermijd om onmiddellijk alle bewijzen te moeten leveren, want dit is onmogelijk en verzwakt jouw positie. Het kan voldoende zijn om aan te geven dat je nog een paar zaken wil controleren. Even afstand nemen, geeft je de kans om rationele elementen te verzamelen die je inzicht bevestigen. Je hoeft er waarschijnlijk niet achter te zoeken, ze zullen vanzelf in je gedachten komen zodra de druk om direct te antwoorden verdwenen is.


8. Ervaren van tijd:

Het is de collega die dikwijls totaal opgaat in de activiteiten waar hij aan bezig is. Op deze manier verliezen ze alle gevoel van tijd uit het oog. Ze komen ofwel véél te laat, véél te vroeg of vergeten afspraken, ook al staan ze in hun agenda.

Beelddenkerskwaliteit:

Gebruik hulpmiddelen zodat je alle aandacht kan richten op je taak zonder constant op de klok te kijken. (Zoals bijvoorbeeld een alarm op je telefoon dat aangeeft wanneer je moet vertrekken.) Op deze manier verminder je de stress- en tijddruk. Het zorgt ervoor dat je 100% gefocust blijft werken en bergen verzetten.


9. Zien verbanden en verbindingen:

De collega die elke taak of activiteit continu in vraag stelt. Precies alsof ze nooit met iets willen starten. Activiteiten vertragen omdat ze altijd moeten dwarsliggen. Hun favoriete vraag is: Waarom?
Ze gaan steeds op zoek naar de onderlinge verbanden. Ze kunnen pas starten met een opdracht, als ze het overzichtsbeeld zien en de onderlinge verbanden duidelijk voor ogen hebben.

Beelddenkerskwaliteit:

Ontwikkel voor jezelf een set basisvragen die je helpen om elke situatie snel en gericht in kaart te brengen. Combineer je dit direct met een schets of een stappenplan tijdens het gesprek, dan helpt dit anderen om betrokken te worden in jouw denkproces. Hierdoor ga je samen het overzichtsbeeld opbouwen.
Het voorkomt irritatie door je pertinente waaromvragen omdat je collega’s, medewerkers of klanten de reden van jouw vragen begrijpen.


10. Voelen situaties:

De collega die op elk moment, persoonlijk heel diep emotioneel geraakt lijkt te worden door de dingen die in de omgeving gebeuren ook al zijn ze zelf geen betrokken partij. Ze voelen zich persoonlijk aangesproken ook al kunnen ze deze situatie niet veranderen.

Beelddenkerskwaliteit:

Leer vanop afstand naar situaties te kijken zodat je jouw aandeel of verantwoordelijkheid leert scheiden van het proces.

Het helpt je om problemen en mistoestanden aan te kaarten op een rustige en professionele manier. Jij bent niet persoonlijk verantwoordelijk voor een proces of systeem wat fout loopt, als dit niet jouw bevoegdheden behoort.


Hoe herken je een beelddenker in je bedrijf?

Herken je jezelf of iemand uit je omgeving in een aantal van deze kenmerken van beelddenken? Dan gaat het waarschijnlijk om een persoon met een voorkeur voor beelddenken of een multi-getalenteerde bruggenbouwer.


Numentum ervaringen volwassen beelddenker op het werk


Hoeveel mensen hebben visueel-ruimtelijk denken of beelddenken als voorkeur denkstijl?

Dit percentage is groter dan de meeste mensen denken. En net het feit dat veel mensen de kenmerken van beelddenken niet kennen, zorgt ervoor dan onbewuste beelddenkers meer stress en frustratie ervaren!


Stevige handicap of unieke kwaliteit op de arbeidsmarkt van morgen?

Als je kijkt naar de kwaliteiten die in het verleden belangrijk waren om een goede job of baan te vinden, dan was beelddenker zijn ongetwijfeld eerder een handicap dan een troef.

Als je echter gaat kijken in de literatuur welke kwaliteiten in de 21ste eeuw aan belang zullen toenemen, dan merk je dat in de verschillende lijsten veel van deze 10 kenmerken van beelddenken terugkomen.

Het belang om elke beelddenker op het werk ook de juiste plaats te geven, zal daarom de komende jaren alleen maar toenemen. Bovendien kunnen hun beelddenkerstalenten voor een extra troef of meerwaarde zorgen voor het team en het bedrijf.


Is een beelddenker een dwarsligger of samen werker in een groep?

Bovenstaande kenmerken van beelddenken lijken eerder tegen een beelddenker op het werk dan voor hen te werken in een bedrijfsomgeving.

Dit wordt bovendien nog extra versterkt door de stress die ontstaat als deze profielen zich willen aanpassen aan de stap voor stap of lineaire manier van werken.

Deze werkmethodes veroorzaakt zonder dat mensen het beseffen, veel stress bij beelddenkers waardoor hun unieke talenten nog minder zichtbaar of inzetbaar worden.


De toekomst vraagt om verbindend samen te werken

En toch zijn deze profielen zeer waardevolle medewerkers of teamgenoten. Op het moment dat beelddenkers de sterkte ontdekken in hun andere manier van kijken en werken, ontstaat een positieve kracht. Hiermee kunnen ze het verschil maken. Dan zorgt samenwerken ervoor dat ieders kwaliteiten aan bod komen om de groep vooruit te helpen.

Zoals gezegd, elke denkstijl is waardevol. Iedereen kan met zijn talenten bijdragen aan een organisatie, team of vereniging zolang je maar beseft dat iedere denkstijl anders te werk gaat.


Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een probleem.

Een beelddenker zal dit op een totaal andere manier aanpakken dan de lineaire stap voor stap methode van een begripsdenker.

De diversiteit en de extra kwaliteiten die vrijkomt door alles samen te brengen, is een kracht voor het team of het bedrijf.

Praten om de verschillende denkstijlen (beeld- en begripsdenken) met elkaar te verbinden en te laten samenwerken is noodzakelijk. Organisaties of teams functioneren pas optimaal als er mensen van alle voorkeuren aanwezig zijn en iedereen goed kan samenwerken.


Numentum kenmerken beelddenker op het werk dwarsligger


Meer weten over beelddenker op het werk?

De basis waarvan elk begeleidingstraject van Numentum vertrekken, zijn volgende 3 basiselementen:

1. Bewustwording

Elke beelddenker op het werk of collega die de kenmerken van beelddenken leert kennen, draagt bij aan een positief klimaat voor meer neurodiversiteit op de werkvloer. Bewustwording van de onderlinge verschillen tussen mensen en de meerwaarde die je hiermee voor teams kan creëren! 


2. Zelfkennis en zelfzorg

Het leren ombuigen van wat anderen vaak aankaarten als je handicap omdat je daar niet goed in bent, naar een uitzonderlijke kwaliteit begint bij jezelf.

Samen buigen we de specifieke beelddenker problemen van volwassenen om naar jouw unieke troeven zodat jouw zelfvertrouwen groeit en jouw bijzondere kwaliteiten bijdragen aan het succes van je team of bedrijf.


3. Verbindend samenwerken in teams

De samenwerking in teams verbetert door aandacht voor de verschillen op vlak van communicatie en manier van werken bespreekbaar te maken. In staat zijn om door gesprekken deze verschillen te overbruggen, is de cruciale factor voor succes.Herken jij jezelf in de beschrijving van een beelddenker op het werk?


Wil je weten hoe je dit ombuigt naar een positieve situatie voor een beelddenker op het werk?

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 30 oktober 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 4 januari 2021.Saskia is ook oprichter en community manager van het MultiTalent Leader Platform: Dé ontmoetingsplek voor elke Multi-Talent leider.  Ook jij kan lid worden van het MultiTalent Leiders netwerk!
Als je geen rolmodellen of voorbeelden ziet,
 ontdek je nooit welke verschillende mogelijkheden er zijn om jouw unieke beelddenker talenten in te zetten op het werk.
Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

4 januari 2021

10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x