10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt

Beeldtaal of de taal van de logica?

Visueel-ruimtelijk denken of beelddenken, is een manier om door middel van beeldinformatie naar de wereld om ons heen te kijken. Beeldtaal of beelddenken is waarschijnlijk de eerste taal die elke mens leert.

In onze Westerse wereld ligt de nadruk op een rationele manier van denken. Daardoor leren kinderen voornamelijk logica of begripstaal ontwikkelen op school. Dit noemt men ook begripsdenken.

Beelddenken en begripsdenken:

 • Dit zijn 2 totaal verschillende denkstijlen met verschillende kwaliteiten.
 • Beelddenkers en begripsdenkers kijken vanuit een andere hoek naar de wereld.
 • Als je vanuit een andere invalshoek naar eenzelfde situatie kijkt, ervaar je deze gebeurtenis op een andere manier.
 • Dit kan tot hevige discussies leiden als een beelddenker en een begripsdenker met elkaar in gesprek gaan. Het onbegrip ontstaat omdat ze niet beseffen dat elk van hen een ander beeld heeft van dezelfde situatie!


We kijken meestal naar het negatieve of probleem wat ontstaat voor beelddenkers omdat ze anders kijken en werken. Elke medaille heeft echter 2 kanten: elk nadeel heeft dus ook voordelen op de werkplek.

 • Anders-zijn dan je collega’s kan je omkeren of omdenken tot een positieve eigenschap.
 • Op deze manier wordt wat een een handicap lijkt een extra kwaliteit.
 • Zowel jij zelf als je team hebben voordeel bij de ontwikkeling van jouw beelddenkerskwaliteiten.


Numentum 10 kenmerken beelddenker op het werk verschillen begripsdenker verschillenWat is een goede beschrijving van een beelddenker?

Een creatieve duizendpoot die altijd nieuwe ideeën of praktische oplossingen aanbrengt voor elk probleem. Ze hebben een brede interesse en zijn ontzettend leergierig. Kijken en werken vanuit het totaalbeeld en zoeken naar verbanden en verbindingen.

 • Creatieve en oplossingsgerichte collega
 • Snelle en associatieve denkers
 • Oneindig veel interesses en eeuwige student
 • Kijken en werken holistisch
 • Wollig taalgebruik (metaforen en verhalen)
 • Bruggenbouwers


Beelddenken is één van de labels zoals dyslexie, AD(H)D, HSP, hoogbegaafdheid, enz. We zijn allemaal uniek en ieder mens heeft veel meer te bieden dan een label kan beschrijven.

Daarom geef ik de voorkeur aan namen zoals multi-talent leider of bruggenbouwer in de plaats van beelddenker.

Er worden nog andere benamingen gebruikt voor profielen die sterk aanleunen bij beelddenkers zoals polymath, conceptuele denker, renaissance ma, of vrouw, jack of all trades, enz.


Hoe herken je een beelddenker op de werkplek?

Bestaan er specifieke beelddenkerskenmerken of problemen op het werk?
Kan je aan de hand van een aantal specifieke kenmerken iemands voorkeursstijl herkennen?

Ja zeker!


Een beelddenker op het werk is herkenbaar aan specifieke karakteristieken of eigenschappen op de volgende 10 vlakken:

1. Manier van praten

 10 kenmerken beelddenker op het werk 1


Een collega die vooral aan de hand van beelden of metaforen een verhaal vertelt.

Bouwt hij dit verhaal al pratend op, dan ervaren collega’s dit als langdradige monologen zonder concrete informatie of resultaat.

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Een goed voorbereide boodschap kan een krachtig beeld schetsen van een toekomstige situatie. Zo’n beeld kan een ideaal startpunt of richtingaanwijzer zijn om teams te ondersteunen bij veranderprocessen.


2. Enthousiast meedenken


IIn gesprekken zal deze collega direct enthousiast met je mee gaan denken. Je krijgt als luisteraar veel extra ideeën en voorstellen voor nieuwe producten of diensten. Helaas is deze informatie totaal ongeordende waardoor de samenhang en de logica volledig verloren gaat.

0 kenmerken beelddenker op het werk 2

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Vraag of je gesprekspartner open staat om nu direct nieuwe suggesties van jou te ontvangen.

 • Zo ja, vul je boodschap dan aan met tekeningen of schetsen. Zo help je de luisteraars om je atypische gedachtensprongen makkelijker te kunnen blijven volgen.
 • Zo niet, zeg niets en bespaar jezelf en je luisteraar een pak ergernis en frustratie.


3. Kijken naar het totaalbeeld

10 kenmerken beelddenker op het werk 3

Een beelddenker ziet de zaken groots omdat ze vertrekken vanuit het totaalbeeld van elke situatie.

Een stap voor stap of lineaire denker ervaart dit als het complexer maken van de situatie:

 • Er lijken allerlei andere elementen bij gehaald te worden die er niets toe doen.
 • Dit maakt de boodschap chaotisch en onoverzichtelijk voor collega’s die stapsgewijs te werk gaan.

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Wees je bewust dat stap voor stap denkers, niet starten met het totaalbeeld van de situatie. Zij zien dit overzichtsbeeld pas in de laatste stap van hun denkproces.

Jullie werken met 2 verschillende begin situaties. Door gericht en rustig vragen te stellen, kan je je collega’s helpen om het totaalbeeld ook sneller te zien.


4. Associatief denken

De beelden en associaties flitsen met een snelheid van 32beelden per seconde door hun brein. De juiste woorden komen slechts met een snelheid van 2woorden per seconde.

Dit maakt het lastig om snel de juiste woorden te vinden om uit te leggen waar ze aan denken. Door dit tijdsverschil, zit een beelddenker met zijn gedachten al veel verder in zijn redenering terwijl hij probeert om zijn vorige idee in woorden aan jou uit te leggen.

10 kenmerken beelddenker op het werk 4

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Het is veel beter om het denkproces alleen of met een beperkte groep te doen. Nadien breng je kort en bondig verslag uit over de essentie of kern van de zaak.

Rationele denkers begrijpen niet dat deze chaotische manier van denken concrete resultaten kan opleveren. Ze ervaren dit als verspilling van hun tijd.


5. Continu verbeteren

10 kenmerken beelddenker op het werk 5


Een idee of project afwerken is moeilijk omdat er altijd nieuwe elementen of verbeteringen in hun brein opduiken. Hierdoor blijft elk idee constant veranderen.

Voor buitenstaanders lijkt het alsof deze collega in totale chaos werkt zonder concrete vooruitgang te boeken.

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Multi talent leiders zijn minder sterk in het stap voor stap uitwerken van het idee naar een concreet product, dienst of proces.

Samenwerken met een collega die goed is in projectmatig werken, zorgt ervoor dat voorstellen ook echt worden uitgewerkt. Dit laatste is een bijkomende reden om op een bepaald moment een idee wat er nu is, vast te leggen.


6. Procesmatig werken


De collega die het moeilijk vindt om te werken in een bedrijf met vastgelegde processen, procedures en een strakke organisatiestructuur.

Vaste structuren ervaren beelddenkers als routine activiteiten.

10 kenmerken beelddenker op het werk 6

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Kleine ingrepen, zoals bijvoorbeeld de volgorde van je dagelijkse activiteiten zelf mogen bepalen, zorgen voor afwisseling. Het breekt de routine. Dit helpt je om gemotiveerd en betrokken te blijven.


7. Voorzien problemen

10 kenmerken beelddenker op het werk 7

Het is de medewerker die onmiddellijk in processen of projecten ziet of aanvoelt waar zaken fout zullen gaan. Waar een conflict of probleem situatie zal ontstaan tussen verschillende processen bijvoorbeeld.

Ze hebben het lastig om dit op een duidelijke manier te communiceren. Het ontbreken van de nodige feiten en cijfers, zorgt ervoor dat het voorstel minder geloofwaardig is.

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Vermijd om onmiddellijk rationele bewijzen te moeten geven, want dit is op dat moment onmogelijk. Geef aan te geven dat je nog een paar zaken wil controleren.

Even afstand nemen, geeft je de kans om rationele elementen te verzamelen die je inzicht bevestigen. Je hoeft er waarschijnlijk niet achter te zoeken, ze zullen vanzelf in je gedachten komen zodra de druk om direct te antwoorden verdwenen is.


8. Ervaring van tijd


Beelddenkers hebben een ander gevoel van tijd.

Het is je collega die dikwijls te laat komt of afspraken vergeet.

De andere tijdsbeleving zorgt voor stress- en tijddruk.

10 kenmerken beelddenker op het werk 8

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Gebruik hulpmiddelen zodat je aan je taken kan werken zonder constant op de klok te moeten kijken. Zet bijvoorbeeld een alarm op je telefoon dat aangeeft wanneer je moet vertrekken.


9. Zien verbanden

10 kenmerken beelddenker op het werk 9

Multi talent leiders stellen voortdurend Waarom? vragen:

 • Ze zoeken naar onderlinge verbanden tussen opdrachten en activiteiten.
 • Het lijkt alsof ze nooit aan een taak willen beginnen en het werk willen vertragen door vragen te blijven stellen.
 • Ze kunnen pas starten als ze het overzichtsbeeld zien en de onderlinge verbanden duidelijk voor ogen hebben.

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Je vele waarom-vragen zorgen voor irritatie omdat je collega’s, medewerkers of klanten de reden van al jouw vragen niet begrijpen.

Ontwikkel voor jezelf een set basisvragen die je helpen om elke situatie snel en gericht in kaart te brengen. Combineer je dit met een schets of een stappenplan dat je tekent tijdens het gesprek, hiermee help je collega’s om je denkproces makkelijker te volgen.


10. Voelen situaties aan


De collega die altijd persoonlijk en emotioneel geraakt lijkt te worden bij situaties op het werk.

Ook al zijn ze zelf geen betrokken partij zijn.

10 kenmerken beelddenker op het werk 10

Waneer wordt dit een beelddenkerskwaliteit?

Als een mank lopend proces niet onder je bevoegdheden valt, ben jij niet verantwoordelijk. Leer vanop afstand naar situaties te kijken zodat je je eigen aandeel of verantwoordelijkheid makkelijker kan scheiden van het proces.

Dit onderscheid duidelijk zien, helpt je om problemen en mistoestanden op een rustige en professionele manier aan te kaarten.


Hoeveel mensen hebben visueel-ruimtelijk denken of beelddenken als voorkeur?


Dit percentage is groter dan de meeste mensen denken.

Als niemand de kenmerken van beelddenken herkent, zorgt dit voor stress en frustratie onder collega’s. De verschillen veroorzaken onrust en onbegrip in een team.


Zit er een beelddenker op het werk bij jullie?

Herken je jezelf of iemand uit je omgeving in een aantal van deze kenmerken van beelddenken? Dan gaat het waarschijnlijk om een collega met een voorkeur voor beelddenken.


numentum 10 kenmerken beelddenker op het werk door Sandra Berentsen


Sandra Berentsen maakte de leuke afbeeldingen bij elk van de de verschillende kenmerken.

Een beeld zegt immers veel meer dan 1000 woorden. De combinatie van beeld en woord maken het voor onze hersenen ook eenvoudige om te onthouden.


Wil je de afbeelding downloaden in pdf formaat, klik dan hier of op de tekening.Is beelddenken een handicap of unieke kwaliteit?

Als je kijkt naar de kwaliteiten die in het verleden belangrijk waren om een goede baan te vinden, dan was beelddenker-zijn eerder een handicap dan een voordeel.

Als je in de literatuur gaat kijken welke kwaliteiten in de toekomst nodig zullen zijn, dan zie je een heel ander beeld: Veel van deze 10 kenmerken staan bovenaan de lijsten met kwaliteiten voor de toekomst.

Het belang om elke beelddenker op het werk de juiste functie te geven, zal toenemen. In een arbeidsmarkt die steeds meer op zoek is naar talent, zorgen deze beelddenkerstalenten voor meerwaarde voor het team en het bedrijf.


Is een beelddenker een dwarsligger of samenwerker?

Op dit moment zullen collega’s een beelddenker in de groep sneller ervaren als een pittige uitdaging. Deze collega past immers niet in een standaard hokje.

Is deze medewerker zelf ook onbewust van zijn persoonlijke voorkeur, dan zal hij zich proberen aanpassen aan de stap voor stap of lineaire manier van werken:

 • Deze werkmethode veroorzaakt extra stress bij beelddenkers omdat ze hierdoor gedwongen worden te werken met hun aangeleerde vaardigheden.
 • Het kost hen extra energie en aandacht om aan te passen aan de werkomgeving. Dit kost zoveel moeite dat er geen tijd overblijft hun unieke talenten verder te ontwikkelen.

Zodra een beelddenker de voordelen van zijn anders kijken en werken ontdekt, zal hij deze natuurlijke talenten verder willen ontwikkelen. Het zijn deze unieke beelddenkerskwaliteiten die een positieve meerwaarde opleveren voor de groep.

Verbindend samenwerken

In de toekomst zal verbindend samenwerken belangrijker worden.

In dit geval zal een team de kwaliteiten van elk lid willen inzetten om het beste mogelijke resultaat te realiseren:
Iedereen kan met zijn talenten bijdragen aan een organisatie, team of vereniging zolang je maar beseft dat iedere denkstijl anders werkt en praat.


Neem het oplossen van een probleem:

Een beelddenker zal dit op een totaal andere manier aanpakken dan de lineaire stap voor stap methode van een begripsdenker.


De diversiteit aan kwaliteiten die beschikbaar worden door alles samen te brengen, is een kracht voor het team of het bedrijf.

Goede communicatievaardigheden zijn noodzakelijk om de verschillende denkstijlen (beeld- en begripsdenken) met elkaar te verbinden. Elke denkstijl gebruikt andere woorden en taal.

Teams functioneren pas optimaal als er mensen met verschillende voorkeuren aanwezig zijn en iedereen goed kan samenwerken.


numentum 10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt verschillen begripsdenken positief negatief


Hoe helpt Numentum beelddenkers op de werkplek?

Je beelddenkerskwaliteiten ontdekken en ontwikkelen, is voor de meeste beelddenkers een proces gespreid over een langere periode. 

Persoonlijke groeitrajecten vragen tijd als je een duurzame en blijvende verandering wenst waarbij:

 • Je maximaal gebruik leert maken van jou unieke kwaliteiten. Deze activiteiten kosten je geen moeite en geven jou energie.
 • Bewust worden dat jezelf constant moeten aanpassen altijd ten koste van jezelf gaat;
 • Je ontdekt hoe je doelbewust met je communicatie de samenwerking kan verbeteren. 


In elk begeleidingstraject van Numentum komen de volgende 3 basiselementen steeds terug:

1. Bewustwording van de verschillen

Hoe meer mensen de kenmerken van beelddenken herkennen, hoe groter de neurodiversiteit op de werkvloer.

Bewustwording van de onderlinge verschillen tussen collega’s en de meerwaarde die je hiermee kan creëren in elk team staan centraal.


2. Zelfkennis en zelfzorg

Het leren ombuigen van wat anderen vaak aankaarten als je handicap omdat je daar niet goed in bent, naar een uitzonderlijke kwaliteit dat begint bij jezelf.

Door anders te kijken, ontdek je hoe je de specifieke beelddenker problemen ombuigt naar unieke voordelen. Jouw zelfvertrouwen groeit en je bijzondere kwaliteiten dragen bij aan het succes van je team of bedrijf.


3. Verbindend samenwerken in teams

De samenwerking in teams verbetert door aandacht voor de verschillen op het vlak van communicatie en de manier van werken bespreekbaar te maken.

Als je in gesprekken deze verschillen leert overbruggen, heb je de cruciale factor voor succes in de hand.


Herken jij jezelf in de beschrijving van een beelddenker op het werk?

Kijk op het overzicht van alle diensten die Numentum aanbiedt om beelddenkers op de werkplek te begeleiden.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.  

Saskia heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Daarnaast is Saskia community manager van het Multi Talent LeaderPlatform. (Dit is leer- en community platform van Numentum.)

numentum - Saskia Smet - beelddenker op het werk


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 30 oktober 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 15 januari 2024.


Dit artikel is ook beschikbaar als e-book "10 kenmerken van  beelddenkers op de werkplek".Heb je vragen?

Stel ze gerust via het contactformulier. Saskia helpt je graag verder.


Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify


15 januari 2024

10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x