10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt

Welke taal spreekt een beelddenker op het werk?

Beeldtaal of de taal van de logica?

Visueel-ruimtelijk denken of beelddenken, is een manier om door middel van beeldinformatie naar de wereld om ons heen te kijken. Beeldtaal of beelddenken is waarschijnlijk de eerste taal die elke mens leert.

In onze Westerse wereld stappen de meeste kinderen over op een rationele manier van denken vanaf het moment dat ze schoollopen. We leren voornamelijk logica of begripstaal ontwikkelen op school. Dit noemt men ook begripsdenken.

Beelddenken en begripsdenken zijn 2 totaal verschillende denkstijlen. Hoewel dit 2 verschillende manieren van denken zijn, zijn ze even waardevol.


Verschillende beelden

Het is wel belangrijk om te beseffen dat beelddenkers en begripsdenkers vanuit een andere hoek naar de wereld kijken.

Als je vanuit een andere invalshoek of perspectief naar eenzelfde situatie kijkt, heb je een andere ervaring van dezelfde gebeurtenis. Daarom kan dit tot hevige discussies leiden als een beelddenker en een begripsdenker met elkaar in gesprek gaan omdat beiden van vanuit een ander punt naar dezelfde situatie kijken.

 Het onbegrip ontstaat omdat ze niet beseffen dat elk van hen een ander beeld heeft van dezelfde situatie!


Numentum 10 kenmerken beelddenker op het werk verschillen begripsdenker verschillen


Hoe herken je een beelddenker in je organisatie?

Bestaan er specifieke beelddenkerskenmerken of problemen op het werk?
Kan je aan de hand van een aantal specifieke kenmerken iemands voorkeursstijl herkennen?

Ja zeker!

Een beelddenker op het werk is herkenbaar aan specifieke karakteristieken of eigenschappen op de volgende 10 vlakken:

 1. Manier van praten
 2. Enthousiast meedenken
 3. Kijken naar het totaalbeeld
 4. Associatief denken
 5. Continu verbeteren
 6. Procesmatig werken
 7. Voorzien problemen
 8. Ervaring van tijd
 9. Zien verbanden
 10. Voelen situaties aan


We kijken meestal naar het negatieve of probleem wat ontstaat voor beelddenkers op het werk omdat ze anders kijken en werken.

Elke medaille heeft echter 2 kanten: elk nadeel is ook een voordeel.

 • Hoe kan je elk probleem of afwijkend gedrag, omkeren of omdenken tot een positieve eigenschap of beelddenkerskwaliteit?
 • Hoe kan iets wat een handicap lijkt, een extra troef worden voor de multi-talent leider en zijn omgeving?


Wat zijn specifieke kenmerken van beelddenkers op de werkvloer?


1. Manier van praten

 10 kenmerken beelddenker op het werk 1


Een collega die vooral aan de hand van beelden of metaforen een verhaal vertelt. Bouwt hij dit verhaal al pratend op, dan ervaren andere collega’s en medewerkers dit als langdradige monologen zonder concrete informatie of resultaat.

Beelddenkerskwaliteit:

Als je op een verbindende manier gaat communiceren, heb je de aandacht van je luisteraars vast. Een goed voorbereide boodschap kan een krachtig beeld schetsen van een toekomstige situatie. Zo’n beeld kan een ideaal startpunt of richtingaanwijzer zijn om teams te ondersteunen bij veranderprocessen.


2. Enthousiast meedenken


In gesprekken zal deze collega direct enthousiast met je mee gaan denken. Je krijgt al luisteraar een eindeloos aantal extra ideeën en voorstellen voor nieuwe producten of diensten. Het is echter zoveel ongeordende informatie waardoor de samenhang en de logica volledig verloren gaat.

0 kenmerken beelddenker op het werk 2

Beelddenkerskwaliteit:

Vraag of je gesprekspartner open staat om je ideeën nu te horen.

 • Zo niet, zeg niets en bespaar jezelf en je luisteraar een pak ergernis en frustratie.
 • Zo ja, ondersteun je suggesties dan met tekeningen of schetsen. Je helpt je luisteraars hiermee om je atypische gedachtensprongen makkelijker te kunnen blijven volgen.


3. Kijken naar het totaalbeeld

10 kenmerken beelddenker op het werk 3

Een beelddenker ziet het groots omdat ze vertrekken vanuit het totaalbeeld van elke situatie. Een stap voor stap of lineaire denker ervaart dit als het complexer maken van de situatie:

 • Alsof hij er allerlei andere elementen bij wil halen die er niets toe doen.
 • Hierdoor wordt het verhaal chaotisch en onoverzichtelijk voor collega’s die stapsgewijs te werk gaan.

Beelddenkerskwaliteit:

Wees je bewust dat stap voor stap denkers, niet vertrekken van het totaalbeeld van de situatie. Zij zien dit overzichtsbeeld pas in de laatste stap van hun denkproces.

Ze gebruiken dus een totaal andere manier van kijken en werken. Door gericht en rustig vragen te stellen, kan je je collega’s helpen om het totale plaatje ook sneller te zien.


4. Associatief denken

De beelden en associaties flitsen met een snelheid van 32beelden per seconde in hun hoofd.

Dit maakt het lastig om snel de juiste woorden te vinden om te vertellen waar ze aan denken. Het juiste woord komt slechts met een snelheid van 2woorden per seconde in hun gedachte.

Door dit tijdsverschil, zit een beelddenker met zijn gedachten al veel verder in zijn redenering terwijl hij probeert om zijn vorige idee in woorden aan jou uit te leggen.

10 kenmerken beelddenker op het werk 4


Beelddenkerskwaliteit:

Je bent een snelle denker waardoor je constant sprongen maakt in je gedachten. Het is veel beter om dit denkproces alleen of met een beperkte groep te doen.

Nadien breng je kort en bondig verslag uit over de essentie of kern van de zaak. Rationele denkers begrijpen niet dat deze chaotische manier van denken concrete resultaten kan opleveren. Ze ervaren dit als verspilling van hun tijd.


5. Continu verbeteren

10 kenmerken beelddenker op het werk 5


Een idee of project afwerken is moeilijk omdat er altijd nieuwe elementen of verbeteringen in hun brein opduiken.
Hierdoor blijft elk idee constant veranderen. Voor buitenstaanders lijkt het alsof deze collega in totale chaos werkt zonder concrete vooruitgang te boeken.


Beelddenkerskwaliteit:

Als beelddenker ben je sterk in het vernieuwen en verbeteren, maar op een gegeven moment moet er actie ondernomen worden. Er dienen keuzes gemaakt te worden en beslist te worden om het idee wat er nu is, vast te leggen om het verder te kunnen uitwerken.

Je bent minder sterk in het stap voor stap uitwerken van het idee naar een concreet product, dienst of proces. Samenwerken met een collega die goed is in projectmatig werken, zorgt ervoor dat jouw voorstellen ook echt worden uitgewerkt.


6. Procesmatig werken


De collega die het moeilijk vindt om te werken in een bedrijf met vastgelegde processen, procedures en een strakke organisatiestructuur. Procedures volgen, ervaren beelddenkers als routine activiteiten. Routine veroorzaakt verveling waardoor hun motivatie en interesse afneemt.

10 kenmerken beelddenker op het werk 6

Beelddenkerskwaliteit:

Kleine ingrepen, zoals bijvoorbeeld de volgorde van je dagelijkse activiteiten zelf mogen bepalen, zorgen voor afwisseling. Het breekt de routine. Dit helpt om je motivatie en interesse te behouden.


7. Voorzien problemen

10 kenmerken beelddenker op het werk 7

Het is de medewerker die onmiddellijk in processen of projecten ziet of aanvoelt waar zaken fout zullen gaan. Waar een conflict of probleem situatie zal ontstaan tussen verschillende processen bijvoorbeeld.

Ze zijn echter zelden direct in staat om kort en bondig uit te leggen waarom het fout zal gaan. Hierdoor zijn collega’s sneller geneigd om deze informatie te negeren door gebrek aan argumentatie.


Beelddenkerskwaliteit:

Je hebt het in de meeste gevallen wel degelijk bij het rechte eind. Het ontbreken van de nodige feiten en cijfers, doet je geloofwaardigheid afnemen.
Vermijd om onmiddellijk alle bewijzen te moeten leveren, want dit is onmogelijk. Het kan voldoende zijn om aan te geven dat je nog een paar zaken wil controleren.

Even afstand nemen, geeft je de kans om rationele elementen te verzamelen die je inzicht bevestigen. Je hoeft er waarschijnlijk niet achter te zoeken, ze zullen vanzelf in je gedachten komen zodra de druk om direct te antwoorden verdwenen is.


8. Ervaring van tijd

Het is de collega die dikwijls totaal opgaat in de activiteiten waar hij mee bezig is waardoor hij alle gevoel van tijd verliest. Hij komt:

 • véél te laat;
 • véél te vroeg;
 • of vergeet afspraken, ook al staan ze in zijn agenda.

10 kenmerken beelddenker op het werk 8

Beelddenkerskwaliteit:

Gebruik hulpmiddelen zodat je alle aandacht kan richten op je taak, zonder constant op de klok te moeten kijken. Zet bijvoorbeeld een alarm op je telefoon dat aangeeft wanneer je moet vertrekken.

Met deze kleine hulpmiddelen verminder je de stress- en tijddruk. Het zorgt ervoor dat je 100% gefocust blijft werken.


9. Zien verbanden

10 kenmerken beelddenker op het werk 9

De collega die elke taak of activiteit continu in vraag stelt. Precies alsof ze nooit met iets willen starten. Het lijkt er wel op dat ze deze activiteiten willen vertragen omdat ze blijven vragen stellen.

Hun favoriete vraag is: Waarom?

Ze gaan steeds op zoek naar de onderlinge verbanden. Ze kunnen pas starten met een opdracht, als ze het overzichtsbeeld zien en de onderlinge verbanden duidelijk voor ogen hebben.

Beelddenkerskwaliteit:

Ontwikkel voor jezelf een set basisvragen die je helpen om elke situatie snel en gericht in kaart te brengen. Combineer je dit met een schets of een stappenplan dat je tekent tijdens het gesprek, dan nodigt dit je collega’s uit om je denkproces mee te volgen.

Het voorkomt irritatie door je pertinente waarom-vragen omdat je collega’s, medewerkers of klanten de reden van jouw vragen begrijpen.


10. Voelen situaties aan


De collega die op elk moment, persoonlijk emotioneel geraakt lijkt te worden door de dingen die in de omgeving gebeuren, zelfs als ze geen betrokken partij zijn. Ze voelen zich persoonlijk aangesproken ook al kunnen ze niets aan deze situatie veranderen.

10 kenmerken beelddenker op het werk 10

Beelddenkerskwaliteit:

Als een mank lopend proces niet onder je bevoegdheden valt, ben jij niet verantwoordelijk dat dit proces of systeem fout loopt. Leer vanop afstand naar situaties te kijken zodat je je eigen aandeel of verantwoordelijkheid makkelijker kan scheiden van het proces.

Dit onderscheid leren zien, zal je helpen om problemen en mistoestanden op een rustige en professionele manier aan te kaarten.


Hoe herken je een beelddenker in je bedrijf?

Herken je jezelf of iemand uit je omgeving in een aantal van deze kenmerken van beelddenken? Dan gaat het waarschijnlijk om een collega met een voorkeur voor beelddenken.


numentum 10 kenmerken beelddenker op het werk door Sandra Berentsen

Sandra Berentsen maakte de leuke afbeeldingen bij elk van de de verschillende kenmerken. Een beeld zegt immers veel meer dan 1000 woorden. De combinatie van beeld en woord maken het voor onze hersenen ook eenvoudige om te onthouden.


Wil je de afbeelding downloaden in pdf formaat, klik dan hier of op de tekening.


Hoeveel mensen hebben visueel-ruimtelijk denken of beelddenken als voorkeur?


Dit percentage is groter dan de meeste mensen denken.

 • Het feit dat veel mensen deze kenmerken van beelddenken niet herkennen, zorgt ervoor dan onbewuste beelddenkers meer stress en frustratie ervaren.
 • Daarnaast zorgt dit onbewust zijn dat een collega anders denkt en werkt, ook voor stress en frustratie bij alle collega's en medewerkers.
 • Het is een bron van onrust in de groep.


Beelddenken, handicap of unieke kwaliteit op de arbeidsmarkt van morgen?

Als je kijkt naar de kwaliteiten die in het verleden belangrijk waren om een goede job of baan te vinden, dan was beelddenker zijn ongetwijfeld eerder een handicap dan een voordeel.

Als je echter gaat kijken in de literatuur welke kwaliteiten in de 21ste eeuw aan belang zullen toenemen, dan merk je dat in de verschillende lijsten veel van deze 10 kenmerken van beelddenken terugkomen.

Het belang om elke beelddenker op het werk de juiste plaats te geven, zal daarom de komende jaren alleen maar toenemen. Zeker nu de arbeidsmarkt steeds meer op zoek is naar talent.

Daarnaast zorgen deze beelddenkerstalenten voor een extra troef of meerwaarde voor het team en het bedrijf.


Is een beelddenker een dwarsligger of samenwerker in een groep?

Bovenstaande kenmerken van beelddenken lijken minder voordelig op de werkvloer. De nadelen worden bovendien nog extra uitvergroot door de stress die ontstaat als deze profielen zich willen aanpassen aan de stap voor stap of lineaire manier van werken:

 • Deze werkmethode veroorzaakt extra stress bij beelddenkers omdat ze hierdoor gedwongen worden te werken met hun aangeleerde vaardigheden.
 • Als alle energie nodig is om jezelf aan te passen, zal een beelddenker zijn unieke talenten minder ontwikkelen.
 • Zodra een beelddenker de voordelen ontdekt van zijn andere manier van kijken en werken, gaan ze hun natuurlijke talenten ontwikkelen.

Het zijn net deze unieke beelddenkerskwaliteiten die een positief meerwaarde opleveren voor de groep. In de toekomst zal verbindend samenwerken aan belang toenemen.

Bij deze manier van samenwerken gebruikt een team de kwaliteiten van elk lid om het beste resultaat te kunnen realiseren. Iedereen kan met zijn talenten bijdragen aan een organisatie, team of vereniging zolang je maar beseft dat iedere denkstijl anders te werk gaat.


Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een probleem.

Een beelddenker zal dit op een totaal andere manier aanpakken dan de lineaire stap voor stap methode van een begripsdenker.


De diversiteit aan kwaliteiten die beschikbaar worden door alles samen te brengen, is een kracht voor het team of het bedrijf.

Goede communicatievaardigheden zijn noodzakelijk om de verschillende denkstijlen (beeld- en begripsdenken) met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Teams functioneren pas optimaal als er mensen met verschillende voorkeuren aanwezig zijn en iedereen goed kan samenwerken.


numentum 10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt verschillen begripsdenken positief negatief


Hoe helpt Numentum beelddenkers op de werkplek?

Je beelddenkerskwaliteiten ontdekken en ontwikkelen, is voor de meeste beelddenkers een proces gespreid over een langere periode. Persoonlijke groeitrajecten vragen tijd als je op zoek bent naar een duurzame en blijvende verandering waarbij:

 • Je maximaal gebruik leert maken je unieke kwaliteiten omdat deze jou energie geven;
 • Aanpassen geen constante is aangezien dit je altijd ten koste van jezelf gaat;
 • Je ontdekt hoe je doelbewust met je communicatie de samenwerking kan verbeteren. 


In elk begeleidingstraject van Numentum komen de volgende 3 basiselementen steeds terug:

1. Bewustwording van de verschillen

Elke beelddenker of collega die de kenmerken van beelddenken leert kennen, draagt bij aan een positief klimaat voor meer neurodiversiteit op de werkvloer.

Bewustwording van de onderlinge verschillen tussen mensen en de meerwaarde die je hiermee kan creëren in elk team staan centraal.


2. Zelfkennis en zelfzorg

Het leren ombuigen van wat anderen vaak aankaarten als je handicap omdat je daar niet goed in bent, naar een uitzonderlijke kwaliteit dat begint bij jezelf.

Door anders te kijken, ontdek je hoe je de specifieke beelddenker problemen ombuigt naar unieke voordelen waardoor je zelfvertrouwen groeit en je bijzondere kwaliteiten bijdragen aan het succes van je team of bedrijf.


3. Verbindend samenwerken in teams

De samenwerking in teams verbetert door aandacht voor de verschillen op het vlak van communicatie en de manier van werken bespreekbaar te maken.

Als je in gesprekken deze verschillen leert overbruggen, heb je de cruciale factor voor succes in de hand.


Herken jij jezelf in de beschrijving van een beelddenker op het werk?

Kijk op het overzicht van alle diensten die Numentum aanbiedt om elke volwassen beelddenker op het werk te begeleiden in dit persoonlijk transformatie- of ontwikkelproces.
Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 30 oktober 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 20 februari 2023.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.
Saskia heeft zich gespecialiseerd in beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Saskia is ook oprichter en community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent LeaderPlatform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.

10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt Saskia Smet Numentum


Heb je vragen?

Stel ze gerust via het contactformulier. Saskia helpt je graag verder.


Bron afbeeldingen: Numentum & Drawify


28 augustus 2023

10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x