Jezelf leren verkopen waarom is dat zo belangrijk voor beelddenkers?

Je resultaten tonen

Als conceptuele denker of multi-getalenteerde bruggenbouwer kijk je verder dan de taak die je toegewezen is. Je ziet immers nog allerhande mogelijkheden of kansen om het eindresultaat te verbeteren.

Het maakt geen verschil of je nu in vast dienstverband werkt of als freelancer je diensten of producten aanbiedt.

 • Hoe verkoop je jezelf in dit geval?
 • Op welke manier ga je jouw bijdrage aan het team laten zien?


Waarschijnlijk herken je jezelf wel in een of meerdere van de volgende types:

De vooruit-denker

Sommige mensen werken snel en gebruiken totaal andere werkmethodes. Ze voeren naast hun gewone taken ook andere opdrachten uit:

 • Dit zijn activiteiten die niet beschreven staan in hun takenpakket.
 • Dikwijls extra vragen die nergens opgenomen zijn in hun functiebeschrijving.

Het lijkt zo logisch om dit ook even mee te pakken omdat hierdoor het eindresultaat verbetert.


De handige Harry of Henriëtte

Andere medewerkers krijgen extra opdrachten van een directeur of manager die niet hun directe baas is.

Denk bijvoorbeeld aan iemand die heel handig is in het verwerken van complexe informatie tot mooie en overzichten grafieken.

Dit kan afgunst creëren omdat:

 • Het lijkt alsof ze meer leuke projecten krijgen.
 • Terwijl ze eenvoudige taken uit hun takenpakket, niet 100% volgens het boekje of zoals het zou moeten, afleveren.


De selfmade man of vrouw

Elke beelddenker is leergierig en blijft eeuwig student.

Het internet is een speeltuin met oneindige mogelijkheden om nieuwe kennis op te pikken. Het lijkt alsof ze zoals een spons alle informatie binnen hun interesses oppakken.

Deze medewerkers zie je zelden een langere periode gefocust op hetzelfde onderwerp. Het gebeurt frequent dat ze een opleiding starten maar niet afwerken.

Ze houden van combineren en samenvoegen. Dit doen ze met alle kennis en informatie die ze vergaren:

 • door opleidingen of cursussen te volgen;
 • ervaring van de werkvloer;
 • informatie die ze zelf uitzoeken omdat dit hun interesseert.

Vermits hun interesses snel wijzigen, ontstaan uitzonderlijke combinaties die steeds minder zullen passen in de vakjes van de klassieke of standaard classificatiesystemen.

Hoe krijg je erkenning en waardering voor deze taken en activiteiten?
Ze staan immers niet in je functieomschrijving?

Het zijn activiteiten die bijdragen aan de meerwaarde van het project maar zelden concreet vermeld staan in je opdracht als freelancer. Of in je taakomschrijving als medewerker.


Onderwaardering van je bijdrage

Een bedrijfscultuur van lineair of hokjes denken is nadelig voor deze profielen.

In zo’n omgeving verwacht de organisatie dat je alle diploma’s, certificaten, competenties of vaardigheden behaalt of ontwikkelt alvorens je kan doorgroeien naar het volgende niveau.

Resultaat:
Bij een beoordeling zullen deze medewerkers eerder lager ingeschat worden dan op hun echte waarde beoordeeld te worden.

Andere medewerkers bezitten zo’n unieke en onverwachte combinatie aan kennis en ervaring niet zodat het moeilijk wordt om hier een duidelijke waarde op te plakken. Het is onduidelijk welke extra meerwaarde deze medewerker aan een team of organisatie zal leveren.

Jammer voor het bedrijf en voor deze collega omdat hierdoor een aantal kwaliteiten miskend worden en onwaarschijnlijk veel kansen en mogelijkheden verloren gaan.


numentum Jezelf leren verkopen waarom is dat zo belangrijk voor beelddenkers? presenteer je resultaatHoe verkoop je wat je doet in de praktijk?

Praktijk voorbeelden in vele gevallen mogelijkheden onbenut blijven voor het bedrijf en de medewerker zelf.

De junior adviseur die het moeilijk had om door te groeien

Beelddenkers pikken veel op wat ze anderen zien doen. Ze leren door ervaring en houden van nieuwe uitdagingen.

Het zijn zeer leergierige mensen als gaat om onderwerpen die binnen hun interesses vallen. Ze leggen ook direct verbanden tussen hun kennis en ervaring waardoor nieuwe manieren van werken en mogelijkheden ontstaan.

Hierdoor zullen ze sneller zien waar een project fout kan lopen en wat een mogelijke oplossing zou zijn om dit te voorkomen. Dit is een competentie die je nodig hebt als senior adviseur.

Het zijn dit type consultants waarvan je verwacht dat ze snel van junior adviseur doorgroeien naar senior level. Terwijl je merkt dat makkelijker mis zal lopen in een organisatie die enkel standaardcriteria gebruikt om te beoordelen of een medewerker van junior naar senior mag overgaan:
Junior adviseurs starten in consulting bedrijven met het schrijven van de projectrapportages. Beelddenkers zijn hier zelden goed in. Ze hebben veel meer moeite met administratieve taken zoals rapportages schrijven omdat dit voor hen geen natuurlijke talenten zijn.

Gevolg:

 • Deze junior adviseur zal dus op basis van de standaardcriteria mogelijk trager doorgroeien naar het volgende niveau.
 • Ook al bezit hij al belangrijke vaardigheden van een senior adviseur.

Doorgroeien wordt hierdoor moeilijker op basis van de standaard criteria. Het goed kunnen schrijven van rapporten is geen natuurlijke competentie voor beelddenkers en bovendien een minder belangrijke kwaliteit voor senior consultants.


numentum Jezelf leren verkopen waarom is dat zo belangrijk voor beelddenkers? consultantWat is de waarde van ervaring in vergelijking met certificaten?

De juiste diploma’s, getuigschriften en certificaten ontbreken, maar de ervaring en kennis is wel degelijk aanwezig. Het overkwam een van mijn klanten:

Als consultant met ettelijke jaren ervaring niet op een specifiek project geplaatst kunnen worden omdat je niet aan de standaard criteria voldoet.

In organisaties waar elk diploma, getuigschrift of certificaat een extra vinkje oplevert in het intern competentiesysteem, zorgt dit voor absurde situaties zoals deze.

Terwijl de kennis, zelfs veel uitgebreider dan gevraagd, aanwezig is, stelt dit probleem zich als de vereiste vaardigheden niet allemaal via de officiële weg behaald werden.

Ook al is gelijkwaardig door ervaring moeilijker te beoordelen, het vinkjes systeem leidt tot situaties waar mogelijkheden verloren gaan:

1) Onderwaardering en demotivatie

Als er uitsluitend medewerkers aan klanten en projecten toegewezen worden op basis van het competentiesysteem, zal deze consultant ondergewaardeerd worden.

Hij komt in een lagere classificatie terecht wat een negatieve invloed heeft op zijn loon en de projecten waaraan hij zal mogen deelnemen.

2) Inkomsten mislopen

Werkt deze medewerker bij een klant, dan is deze uitermate tevreden.

De klant vraagt een junior profiel en krijgen een consultant met veel meer kennis en ervaring die echt het verschil maakt voor het project.

Zonde voor de medewerker want deze voelt zich door zijn eigen organisatie ondergewaardeerd en miskend. Daarnaast zal ook het consulting bedrijf hierdoor inkomsten mislopen!


De vooruitziende laboratoriumanalist

Bij routineanalyses vindt een analist regelmatig onbekende elementen in de analysegrafieken. De piek in de grafiek wordt als onbekend gerapporteerd waarmee het onderzoek is afgehandeld.

1) Onbekenden identificeren

Stel dat we een aantal extra stappen doen zoals:

 • Alle resultaten van de verschillende analyses van dit product samenvoegen.
 • De grafieken vergelijken van de analysegrafieken uit de database

Het kost meer tijd en dus vallen deze activiteiten buiten de standaard processen.

2) Extra inkomsten?

Zou dit extra inzichten opleveren om een aantal van de tot nu toe onbekende pieken of elementen in de analyserapporten toch te kunnen identificeren?

Wat als:

 • Sommige analisten systematisch meer onderzoek doen dan datgene wat gerapporteerd moet worden.
 • Hierdoor worden ze geoefend om sneller trends en patronen te herkennen waardoor ze in toekomstige analyses meer nieuwe onbekende elementen kunnen identificeren. 
 • Dit zeer waardevolle informatie is voor de klant indien het gaat om de analyse van nieuwe producten. Informatie waarvoor de klant extra wil betalen?

3) Mogelijkheden voor de klant en de medewerker

Het bedrijf laat kansen liggen door hier geen kosten-baten evaluatie van te maken:

 • Het kan voor een aantal analisten een uitdagende aanvulling zijn op hun standaard taken pakket en extra uitdaging waardoor ze langer gemotiveerd blijven.
 • Daarnaast kan het ook mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van nieuwe diensten of extra services voor hun klanten.

Concreet betekent dit dat er opportuniteiten verloren gaan voor het bedrijf, de medewerker en de klant.


numentum Jezelf leren verkopen waarom is dat zo belangrijk voor beelddenkers? labo analist


De plantrekker

Start je als multi-getalenteerde bruggenbouwer een opdracht of nieuwe functie met een vage functieomschrijving dan geniet je van de vrijheid en ruimte die jou dit geeft:

 • Jij trekt jezelf immers in elke situatie uit de slag.
 • Het project zal slagen, jij zal er immers alles aan doen om dit realiseren.

Hierdoor zal de kans veel groter worden dat jij extra acties gaat ondernemen om het nog beter te maken: Nu je hier toch bezig bent, kan je het eindresultaat nog verbeteren als je een aantal kleine neventaken ineens meeneemt.

Alleen zal het hierdoor nog moeilijker worden om op het eind van de samenwerking aan te duiden wat jouw invloed en inbreng is geweest:
Welke extra’s jij hebt gedaan om dit resultaat te behalen, er is immers niets concreet afgesproken. Een eindevaluatie maken op dit type project loopt regelmatig fout hierdoor.Hoe verkoop jij jezelf en je werk?

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk dat de bijdrage van een beelddenker vaak onzichtbaar of minder duidelijk afgelijnd is.

Hoe jezelf leren verkopen?
Wat kan je doen om je werk wel zichtbaar te maken?

Wil jij een duidelijk beeld hebben van je activiteiten en je realisaties, dan is het belangrijk om regelmatig bij te houden welke resultaten jij behaald hebt:

 • Zowel de taken die tot je normale takenpakket behoren, als alle extra zaken die je afgewerkt hebt.
 • Ongeacht door wie deze opdrachten gevraagd werden.
 • Ook al kost je dit tijd om deze informatie regelmatig te verzamelen en aan te passen.

Je resultaten tonen, is niet de sterkste kant van beelddenkers omdat ze dit soort metingen maar niets vinden. Ze wimpelen dit af met:

 • Waarom moet ik beschrijven wat ik doe of realiseer?
 • Dat ziet mijn leidinggevende of opdrachtgever toch?
 • Zij zien toch wat ik oplever en wat ik in mijn mars heb?

De tijd die ik hieraan moet besteden, kan ik voor veel zinvollere taken gebruiken dan administratie bij te houden of verslagen te schrijven.

Voor een deel ziet je leidinggevende of je opdrachtgever dit inderdaad. Helaas zien ze lang niet alles!

De klassieke meetsystemen die we in organisaties gebruiken, zien maar een deel van het werk van een beelddenker. Veel van die extra resultaten vallen immers buiten de klassieke meet- en evaluatie punten. Toch maken deze medewerkers echt het verschil en is hun bijdrage bijzonder waardevol!

Daarom moet je als multi talent leider zelf initiatief nemen om jouw bijdrage zichtbaar te maken. Door de afwijkende aanpak en manier van werken, zijn jouw resultaten moeilijker te meten via de standaard meetsystemen.7 redenen waarom je tijd wil maken om je resultaten zichtbaar te maken

Waarom wil je als beelddenker jezelf leren verkopen?

Omdat je veel extra taken oplevert, kan dit ten koste gaan van activiteiten die jou minder goed liggen. Je zal worden afgerekend op wat je niet afgewerkt hebt, terwijl je leidinggevende veel minder aandacht heeft voor wat je wel oplevert voor anderen.

1) Extra projecten:

Je wil meer van dit soort opdrachten als dit jouw passie is en je talenten doet schitteren.


2) Wat beteken je voor het team?

Zichtbaar maken wat jouw persoonlijke bijdrage is aan de resultaten van het team:

 • Waarvoor moet jij in dit team zitten?
 • Wat is jouw aandeel in het resultaat van het project?

Hierdoor maak je het concreet en duidelijk waarvoor projectleiders of klanten bij jou moeten zijn.


3) Wat is jouw meerwaarde?

Je (interne) klant is super tevreden, met de extra taken die jou gevraagd werden. Maar je eigen team ziet de meerwaarde niet.

Hoe kan je dit op een andere manier vertalen naar het resultaat wat jouw team dient te behalen?


4) Wat doe jij als activiteiten?

Stel een duidelijke en specifieke taakomschrijving op als jouw taken afwijken van de klassieke rollen en profielen binnen de organisatie.

Dit voorkomt veel ergernis en frustratie, zowel bij jezelf, je directe leidinggevende en je collega’s!


5) Bewuste keuzes maken

Door zelf regelmatig je activiteiten te evalueren, weet je of jouw profiel nog steeds in het team of de organisatie past. Het geeft je informatie om:

 • sneller bij te sturen als je je motivatie dreigt te verliezen;
 • vlugger te detecteren als er een onbalans is tussen je normale taken en je extra opdrachten.


6) Neem verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling

De reden waarom je bepaalde keuzes maakt om opleidingen te volgen of informatie op te zoeken die afwijken van het door het bedrijf voorop gestelde loopbaantraject.


7) Evaluaties voorbereiden

Als voorbereiding voor een beoordelingsgesprek, cv, portfolio, … 

Zonder dit voor te bereiden heb je geen idee welke feiten en data je zou kunnen inbrengen. Je kan een en ander ter plekke samenvoegen, maar dat is vragen om chaos.

Als je dit voorbereidt, heb je de tijd om de informatie mooi te structureren. Waarom lijkt jezelf leren verkopen je tijdverlies?

3 oorzaken waardoor je geen tijd wil vrij maken om je resultaten te tonen:

1) Zonde van je tijd

Je ervaart dit als tijd- en energieverspilling: Dit weet ik toch. Mijn leidinggevende en mijn opdrachtgevers zien dat toch?


2) Mouwvegerij of vleien

Opscheppen en promotie maken bij je baas over je resultaten daar doe je niet aan mee.

Politieke spelletjes op het werk is niets voor jou, jij doet gewoon je werk.


3) Geen extra administratie

Waarom moet je dit allemaal administratief bijhouden en apart presenteren terwijl de taken van je collega’s direct zichtbaar zijn?Hoeveel ben je hierdoor al verloren?

Keer dit eens om: wat als jij jezelf niet verkoopt? Wat kost jou dit?


1) Promoties en projecten

Hoeveel promoties of uitdagende projecten ga jij nog naar je collega’s laten gaan omdat jouw kwaliteiten onzichtbaar zijn?


2) Iemand anders gaat er met je werk vandoor

Hoe vaak gaat een collega met het resultaat van jouw werk of een idee aan de haal omdat jij geen enkele moeite doet om jouw bijdrage in de kijker te zetten?


3) Slechte beoordeling

Welk voordeel levert het je om beoordeeld te worden op basis van de verkeerde meetresultaten, omdat de resultaten van je bijdrage onzichtbaar zijn?

Hoelang wil je jezelf nog blijven verdedigen door telkens opnieuw te bewijzen op welke manier je activiteiten bijdragen aan het resultaat van je team?Welke vragen heb je over jezelf leren verkopen?

Stel ze gerust of maak een kennismakingsafspraak. Saskia helpt je graag verder door ze persoonlijk te beantwoorden.Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.

Daarnaast is community manager van Multi Talent Leider netwerk op het Multi Talent Leader Platform. Dit is leer- en community platform van Numentum om beelddenkers op het werk te verenigen.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 6 december 2016. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 21 maart 2022.


Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

21 maart 2022

Jezelf leren verkopen waarom is dat zo belangrijk voor beelddenkers?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x