Jezelf leren verkopen waarom is dat zo belangrijk voor beelddenkers?

Hoe verkoop je wat je doet?

Als multi-getalenteerde bruggenbouwer kijk je verder dan de taak die je toegewezen is omdat je nog allerhande mogelijkheden of kansen ziet om het eindresultaat te verbeteren. Het maakt geen verschil of je nu in vast dienstverband werkt of als freelancer je diensten of producten aanbiedt.

Ieder van ons overkomt het wel eens of herkent dit:


De vooruit-denker

Sommige mensen werken snel en gebruiken een totaal andere werkmethodes. Ze voeren naast hun gewone taken ook andere opdrachten uit. Activiteiten die niet beschreven staan in hun takenpakket of opgenomen zijn in hun functiebeschrijving.
Het lijkt zo logisch om dit ook even mee te pakken omdat hierdoor het eindresultaat verbetert.


De handige Harry of Henriëtte

Anderen krijgen extra opdrachten van een directeur of manager die niet hun directe baas is. Denk bijvoorbeeld aan iemand die heel handig is in het verwerken van complexe informatie tot mooie en overzichten grafieken.
Dit kan afgunst creëren omdat het lijkt alsof ze meer “leuke” projecten krijgen. Terwijl ze eenvoudige taken niet 100% volgens het boekje of zoals het zou moeten, afleveren.


De self-made man of woman

Elke multi-getalenteerde bruggenbouwer is leergierig en blijft eeuwig student. Het internet is een speeltuin met oneindige mogelijkheden om nieuwe kennis op te pikken. Het lijkt alsof ze zoals een spons alle informatie binnen hun interesses oppakken. Deze profielen zie je zelden een langere periode gefocust op hetzelfde onderwerp of een opleiding afwerken.

Alle nieuwe kennis combineren ze met wat alles wat ze reeds vergaard hebben aan opleiding en ervaring. Interessedomeinen wijzigen snel, de combinaties zijn uniek en eindeloos. Hierdoor zijn deze uitzonderlijke combinaties niet meer te klasseren binnen gestandaardiseerde classificatiesystemen.

Hoe krijg je erkenning en waardering voor deze taken en activiteiten? Ze staan immers niet in je functieomschrijving?
Het zijn activiteiten die bijdragen aan de meerwaarde van het project maar zelden concreet vermeld staan in je opdracht als freelancer.


Onderwaardering leidt dit tot onbegrip, wrevel en frustratie

In een bedrijfscultuur van lineair of hokjes denken, vallen deze profielen door de mazen van het net.

In zo’n omgeving verwacht de organisatie dat je alle diploma’s, certificaten, competenties of vaardigheden behaalt of ontwikkelt alvorens je kan doorgroeien naar het volgende niveau. Hierdoor zullen deze profielen eerder lager ingeschat worden dan op hun echte waarde beoordeeld.

Andere medewerkers bezitten zo’n unieke en onverwachte combinatie aan kennis en ervaring niet zodat het moeilijk wordt om hier een duidelijke waarde op te plakken. Het is onduidelijk welke bijdrage deze persoon aan een team of organisatie zal leveren.

Jammer voor het bedrijf en voor de persoon omdat hierdoor een aantal kwaliteiten miskend worden en onwaarschijnlijk veel kansen en mogelijkheden verloren gaan.


Concrete voorbeelden uit de praktijk:

De junior adviseur die het moeilijk had om door te groeien

Beelddenkers pikken veel op wat ze anderen zien doen. Ze leren door ervaring en houden van nieuwe uitdagingen. Het zijn zeer leergierige mensen als gaat om onderwerpen die binnen hun interesses vallen. Ze leggen ook direct verbanden tussen hun kennis en ervaring waardoor nieuwe manieren van werken en mogelijkheden ontstaan.

Daardoor voorzien ze waar een project fout zal lopen en wat een mogelijke oplossing is. Dit laatste is een competentie die je nodig hebt als senior adviseur.

Het zijn dit soort type profielen waarvan je verwacht dat ze snel van junior doorgroeien naar senior level, toch?

In een organisatie die enkel standaardcriteria gebruikt om te beoordelen of een medewerker van junior naar senior mag overgaan, zal dit makkelijker mislopen. Junior adviseurs starten in deze bedrijven met het schrijven van de projectrapportages. Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn daar zelden goed in.

 • Deze junior adviseur kan dus op basis van de standaardcriteria trager doorgroeien naar het volgende niveau.
 • Ook al bezit hij al belangrijke vaardigheden van een senior adviseur.

Doorgroeien wordt hierdoor moeilijker op basis van de standaard criteria. Het goed kunnen schrijven van rapporten is geen natuurlijke competentie voor beelddenkers en bovendien een minder belangrijke kwaliteit voor senior consultants.


jezelf leren verkopen


Diploma’s en certificaten ontbreken, maar de ervaring en kennis is er

Het overkwam een van mijn klanten: Als consultant met ettelijke jaren ervaring niet op een project geplaatst kunnen worden omdat je niet aan de klassieke criteria voldoet.

Dit probleem doet zich voor als de vereiste vaardigheden niet allemaal via de officiële weg behaald werden. Hierdoor mis je de nodige diploma’s en certificaten die nodig zijn om deze extra kwaliteiten op te nemen in het intern competentiesysteem. Terwijl de kennis, zelfs veel uitgebreider dan gevraagd, aanwezig is.

Als er uitsluitend medewerkers aan klanten en projecten toegewezen worden op basis van het competentiesysteem, zal deze consultant ondergewaardeerd worden. Hij komt in een lagere classificatie terecht wat een negatieve invloed heeft op zijn loon en de projecten waaraan hij zal mogen deelnemen.

Werkt deze medewerker bij een klant, dan is deze uitermate tevreden. Ze huren een junior profiel in en krijgen een consultant met veel meer kennis en ervaring die echt het verschil maakt voor het project.

Zonde voor de medewerker want deze voelt zich door zijn eigen organisatie ondergewaardeerd en miskend. Maar ook de consultingorganisatie mist hierdoor inkomsten!


De vooruitziende laboratoriumanalist

Bij routineanalyses vindt de analist regelmatig onbekende elementen in de analysegrafieken. De piek in de grafiek wordt als onbekend gerapporteerd waarmee het onderzoek is afgehandeld.

Het samenvoegen van informatie uit verschillende routineanalyses en vergelijken van de analysegrafieken uit de database, geeft extra inzichten. Hierdoor kunnen een aantal “onbekende” pieken of elementen in de analyserapporten toch geïdentificeerd worden.

Het kost meer tijd en dus vallen deze activiteiten buiten de standaard. Stel dat:

 • Sommige analisten doen systematisch meer onderzoek dan datgene wat gerapporteerd moet worden.
 • Hierdoor worden ze geoefend om sneller trends en patronen te herkennen waardoor ze in toekomstige analyses meer nieuwe onbekende elementen kunnen identificeren. 
 • Dit zeer waardevolle informatie is voor de klant. Informatie waarvoor de klant extra wil betalen?

Het bedrijf laat kansen liggen door hier geen kosten-baten evaluatie van te maken. Het kan voor een aantal analisten een uitdagende aanvulling zijn op hun standaard taken pakket en extra uitdaging waardoor ze langer gemotiveerd blijven. Daarnaast kan het ook mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van nieuwe diensten of extra services voor hun klanten.


jezelf leren verkopen


De plantrekker

Start je als multi-getalenteerde bruggenbouwer een opdracht of nieuwe functie met een vage functieomschrijving dan geniet je van de vrijheid en ruimte die jou dit geeft.

Jij trekt je in elke situatie uit de slag. Je zal er alles aan doen om dit project te laten slagen en dat zal het ook. Hierdoor is de kans veel groter dat jij extra activiteiten gaat doen om het nog beter te maken: Door allerhande kleine neventaken mee te doen nu je toch bezig bent omdat hierdoor het eindresultaat nog beter wordt.

Alleen zal het nog moeilijker zijn om op het eind van zo’n samenwerking aan te duiden wat jouw invloed en inbreng is geweest. Welke extra’s jij hebt gedaan om dit resultaat te behalen, er is immers niets concreet afgesproken. Een eindevaluatie maken op zo’n project loopt regelmatig fout om dezelfde redenen.


Hoe verkoop jij jezelf en je werk?

Hoe jezelf leren verkopen. Wat kan je doen om je werk wel zichtbaar te maken?

Wil jij een duidelijk beeld hebben van je activiteiten en realisaties, dan is het belangrijk om regelmatig bij te houden welke resultaten jij behaald hebt:

 • Zowel de taken die tot je normale takenpakket behoren, als alle extra zaken die je afgewerkt hebt.
 • Ongeacht door wie deze opdrachten gevraagd of opgelegd werden.
 • Ook al kost je dit tijd om deze informatie regelmatig te verzamelen en aan te passen.

Je resultaten tonen, is niet de sterkste kant van multi-getalenteerde bruggenbouwers omdat ze dit soort metingen maar niets vinden. Ze wimpelen dit af met:

“Waarom moet ik beschrijven wat ik doe of realiseer? Dat ziet mijn leidinggevende of opdrachtgever toch? Zij zien toch wat ik oplever en wat ik in mijn mars heb? De tijd die ik hieraan besteed kan ik aan veel zinvollere opdrachten besteden dan rapporten op te stellen.”

Voor een deel ziet je leidinggevend en opdrachtgever dit inderdaad. Maar helaas zien ze lang niet alles!

De klassieke meetsystemen die we in organisaties gebruiken, zien maar een fractie van het werk van een beelddenker omdat die extra resultaten buiten de klassieke meet- en evaluatie punten vallen. Toch maken deze medewerkers echt het verschil en is hun bijdrage waardevol.

Daarom moet je als multi-getalenteerde bruggenbouwer zelf helpen en jouw bijdrage zichtbaar maken. Door de afwijkende aanpak en manier van werken, zijn jouw resultaten moeilijker te meten via de gewone meetsystemen.


Waarom jezelf leren verkopen?


7 redenen waarom je hier tijd voor wil maken:

 • Je wil meer van dit soort opdrachten (als dit jouw passie en talenten doet schitteren).
 • Zichtbaar maken wat jouw persoonlijke bijdrage is aan de resultaten van het team. Anders gezegd, waarvoor moet jij in dit team zitten? Zodat het concreet en duidelijk is waarvoor projectleiders of klanten bij jou moeten zijn.
 • Je (interne) klant is super tevreden, maar je eigen team ziet de meerwaarde niet. Wat is jouw aandeel in het resultaat van het project? Hoe kan je dit op een andere manier vertalen naar een bedrijfsresultaat van jouw team?
 • Een duidelijke en specifieke taakomschrijving als deze afwijkt van de klassieke rollen en profielen binnen de organisatie. Dit voorkomt veel ergernis en frustratie, zowel bij jezelf, je directe leidinggevende en je collega’s!
 • Om zelf een vinger aan de pols te kunnen houden zodat je kan evalueren of jouw profiel nog steeds in het team of de organisatie past.
 • De reden waarom je bepaalde keuzes maakt om opleidingen te volgen of informatie op te zoeken die afwijken van het door het bedrijf voorop gestelde traject.
 • Als voorbereiding voor een beoordelingsgesprek, CV, portfolio, … want anders heb je geen idee welke feiten en data je zou kunnen inbrengen.


3 oorzaken waardoor je hier geen tijd voor vrij wil maken:

 • Je ervaart dit als tijd- en energieverspilling: Dit weet ik toch en zien mijn leidinggevende op opdrachtgevers toch?
 • Opscheppen en promotie maken bij je baas over je resultaten daar doe je niet aan mee. Je doet gewoon je werk.
 • Waarom moet je hier tijd insteken en lijkt dit je collega’s geen enkele extra moeite te kosten?


Keer dit eens om: wat als jij jezelf niet verkoopt?

Hoeveel promoties of uitdagende projecten ga jij nog naar je collega’s laten gaan omdat jouw kwaliteiten onzichtbaar zijn?

Hoe vaak gaat een collega met het resultaat van jouw werk of een idee aan de haal omdat jij geen enkele moeite doet om jouw bijdrage in de kijker te zetten?

Hoelang wil je jezelf nog blijven verdedigen door te moeten bewijzen dat jouw activiteiten echt wel bijdragen aan het resultaat van je afdeling, project, … omdat je beoordeeld wordt op basis van de foute meetresultaten?Heb je vragen jezelf leren verkopen?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.

Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 6 december 2016. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 1 juni 2020.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht..

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


1 juni 2020

Jezelf leren verkopen waarom is dat zo belangrijk voor beelddenkers?
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x