5 redenen voor betere samenwerking in je team met een beelddenker.

Beter leren samenwerken als team of gewoon ieder apart aan de slag?

Teamleden verschillen en mogelijk ervaar je de samenwerking met een van je teamleden of collega’s als lastig en minder vlot omdat:

 • deze medewerker het altijd net anders moet doen;
 • dit de persoon is die een vraag altijd anders begrijpt of interpreteert;
 • het iemand is die met extra vragen komt in plaats van problemen te helpen oplossen;
 • deze collega altijd nog bijkomende gevaren en problemen ziet.

Je hebt het gevoel om meer tijd te verliezen. Zeg maar achteruit te gaan in plaats van vooruit te gaan met de groep. Alsof er iemand permanent op de rem gaat staan.

Is dit een (h)echte samenwerking?
Of lijkt dit meer op een groep mensen die toevallig samen aan het werk zijn in dezelfde afdeling?


Waarom zou je in dit geval investeren om de samenwerking te verbeteren?

Deze dwarsliggers in je team of afdeling kijken naar hun omgeving vanuit een andere hoek of perspectief.

Dit zijn mensen die problemen of vragen oplossen door te starten vanuit het grotere geheel. Zeg maar het totaal beeld van de situatie met alle mogelijke verbanden:

 • Wat gebeurt er nu?
 • Welk proces of stap gaat hieraan vooraf?
 • Wat volgt na deze stap?
 • Hoe werkt de volgende stap met het resultaat van dit probleem?
 • Waar zitten andere processen die hiermee verband hebben?
 • Wie is er bij betrokken
 • Hoe zou dit beter en efficiënter kunnen voor het gehele systeem

Ze vertrekken nooit van kleine onderdelen of aparte processtappen omdat ze constant naar het geheel van een situatie of probleem kijken. Hierdoor zal zo’n dwarsligger als het ware 5 stappen vooruit denken.

Voor iemand die stap voor stap werkt, is dit een totaal andere benadering dan ze gewend zijn. Omdat een lineaire denker een probleem stap voor stap gaat analyseren om dan het probleem stap voor stap aan te pakken, denkt hij geen 5 stappen vooruit.


Showstopper of saboteur van de samenwerking in het team?

Hoewel een dwarsligger altijd tegendraads lijkt te willen zijn, zijn het de toegewijde en loyale medewerkers. Ze hebben het goed voor met het team of de organisatie. Deze teamleden willen op hun manier meewerken en bijdragen aan het succes van de groep.

Ze doen de dingen op hun eigen manier omdat ze graag variëren met de volgorde en aanpak van taken. Het probleem is dat deze collega’s of medewerkers niet houden van routine en platgetreden paden, zoals onder andere:

 • routine activiteiten en herhaaldelijk dezelfde handeling uitvoeren
 • standaard manieren gebruiken om problemen op te lossen

Dit veroorzaakt onbegrip bij hun leidinggevende en collega’s waardoor anderen de dwarsligger minder serieus nemen.

Dwarsliggers visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, het zijn maar enkel namen om een beelddenker te beschrijven (opmerking: zie onderaan dit artikel voor andere benamingen die ook voor deze profielen gebruikt worden.)


samenwerking


5 redenen waarom je de samenwerking met je collega beelddenker wil verbeteren

Om verschillende redenen zal het in de toekomst alsmaar belangrijker worden om samen te werken in teams van profielen met compleet verschillende achtergronden, talenten, kennisdomeinen en ervaringen.

Wil je als organisatie het hoofd kunnen blijven bieden aan de problemen waarmee je vandaag en in de toekomst geconfronteerd zal worden, dan is noodzakelijk om ook in te zetten op neurodiversiteit. Dus bewust gaan inzetten om zoveel mogelijk verschillende profielen zo goed mogelijk te laten samenwerken.

Welke unieke kwaliteiten kan een multi-getalenteerde bruggenbouwer bijdragen aan het team waardoor de toegevoegde waarde van de groep groter wordt?


samenwerking


1) Ze dagen de status-quo uit.

Ze nemen niets voor waarheid aan ook al wordt het al jaren op dezelfde manier gedaan. De wereld is veranderd, het kan vermoedelijk op een andere manier: beter en efficiënter.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers blijven constant de “Waarom?” vraag stellen. Dit doen ze niet om activiteiten te vertragen, maar wel om oplossingen te kunnen voorstellen. Hiervoor starten ze met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie om het totaal beeld van de situatie op te bouwen.


2) Beelddenkers zien het geheel of het totale plaatje.

Hierdoor heb je minder kans op verbetering van één stap of een onderdeel van een proces omdat ze steeds vooruit denken en het overzicht voor ogen houden. Ze kiezen voor verbeteringen over het totale proces.

Daar waar je met lineaire processen regelmatig vaststelt dat een verbetering in het ene proces, in de volgende stap een verslechtering kan zijn. Met als gevolg dat de efficiëntie en effectiviteit van het totale proces afneemt als je deze over het geheel berekend.


3) Multi-getalenteerde bruggenbouwers leggen verbanden tussen hun kennis en ervaring.

Ze verbinden wat ze zien, voelen, ruiken, proeven met alle kennis en ervaring die ze reeds in hun hoofd ter beschikking hebben.

Dit leidt tot onverwachte combinaties, inzichten, ideeën en oplossingen. Door het combineren van alle informatie, is het aantal mogelijkheden oneindig. Met als resultaat een radicale vernieuwing en verbetering van producten of diensten.

Daar waar lineair denken eerder zal zoeken naar verbeteringen die verder bouwen op het bestaande proces of concept, kiezen multi-getalenteerde bruggenbouwers voor radicale verandering.


4) Dit profiel weet wat er leeft in een team of organisatie.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers zien wanneer situaties fout dreigen te lopen omdat een aantal zaken onbespreekbaar zijn. Ze willen hierover het gesprek aangaan zodat ook deze elementen meegenomen worden in de oplossing. Vermits ze enkele stappen voorop lopen, ziet de groep de problemen nog niet.

Je zou dit kunnen vergelijken met de rol van de kanaries vroeger in de koolmijnen. De vogels gingen doodt voor de mens besefte dat er gevaar dreigde door giftige gassen.


5) De medewerkers die complexe dingen samenvatten en vertalen in 1 beeld.

Ze kunnen nooit met een project starten zolang ze geen overzicht hebben van de totale situatie.

Die persoonlijke samenvatting hebben ze nodig complexe situaties in kaart te brengen en samen te vatten. Geef hen de tijd om het overzicht op te maken.

Zodra ze structuur aanbrengen zodat de hoofd- en bijzaken duidelijk zichtbaar worden, gaan ze een vereenvoudigd beeld creëren. Dit beeld geeft de kern van het probleem en de oplossing duidelijk weer en kan het team helpen van probleem naar oplossing


Wat is het voordeel om verbindend samen te werken op basis van verschillen?

Je merkt dat dit totaal andere kwaliteiten zijn dan stap voor stap of lineaire denkers gewoon zijn. De manier van werken is totaal anders. Het zijn verschillende werkwijzen maar de ene is niet beter of slechter dan de andere methode.

Deze verschillen hebben wel degelijk een invloed op de onderlinge samenwerking in groepen.

Het geeft wrevel en frustratie, als je niet beseft dat beelddenkers en lineaire denkers verschillende manieren gebruiken om hetzelfde te doen:
namelijk bijdragen aan het succes en het resultaat van de afdeling of het team.

Er zijn honderden redenen te vinden waarom samenwerken met een groep lastig kan zijn als er een beelddenker tussen de teamleden zit. Om er een paar elementen uit te halen omdat ze:

 • eigenwijs zijn;
 • vragen en problemen anders begrijpen;
 • maken het te ingewikkeld door er veel extra elementen te willen halen.

Anderzijds kan je minstens evenveel redenen aanhalen om wel te investeren in een betere samenwerking in je team omdat deze profielen :

 • nieuwe en onverwachte oplossingen binnenbrengen;
 • zorgen voor doorbraken en massa’s mogelijkheden;
 • sneller tot een oplossing komen omdat ze vertrekken vanuit het totaal beeld van het probleem;
 • enz.


samenwerking


Neurodiversiteit leidt tot beter samenwerken

Multi-getalenteerde bruggenbouwers missen ook een aantal belangrijke kwaliteiten van lineaire denkers! Denk maar aan het procesmatig uitwerken van hun briljante ideeën of oplossingen.

Stap voor stap denkers zijn veel beter in het invoeren van nieuwe ideeën of veranderingsconcepten.

Daarom zal het belang van het verbeteren van samenwerking in diverse teams als maar crucialer worden.
Samenwerken door de onderlinge verschillen uit te spelen als de troeven of kwaliteiten van de groep waardoor het sterkte talent van de ene medewerker, de minder sterke kant van de andere collega aanvult en versterkt.

De sleutels voor een goede verbindende samenwerking zijn onderling respect en vertrouwen.
En uiteraard het besef dat je elk met je unieke kwaliteiten een steentje bijdraagt aan de resultaten.

Samen bereik je gewoon meer dan iedereen afzonderlijk.


Heb je hierbij vragen?

Je bent welkom. Neem contact op, ik help je graag verder.
Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 8 januari 2016. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 20 januari 2020.


(*) Opmerking: Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenker profielen zijn onder andere: 

visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, multi-talent leider, multi-talent leader, polymath, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, dwarsdenker, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, rebel, …

Welke benaming of label je ook verkiest, dit kan je helpen om rust te vinden: Je bent niet alleen er zijn nog mensen die zo denken en werken.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

20 januari 2020

5 redenen voor betere samenwerking in je team met een beelddenker.
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x