5 redenen voor betere samenwerking in je team met een beelddenker.

Beter leren samenwerken als team of iedere teamlid voor zich?

Teamleden verschillen.

Misschien ervaar je de samenwerking met een van je teamleden of collega’s als lastig en minder vlot omdat:

 • deze medewerker het altijd anders wil doen;
 • dit de collega is die een vraag altijd anders begrijpt of interpreteert;
 • het iemand is die met extra vragen komt in plaats van het probleem te helpen oplossen;
 • Dit teamlid ziet overal bijkomende gevaren en problemen.

Met zo iemand in de groep krijg je al gauw het gevoel om veel extra tijd te verliezen. Zeg maar achteruit te gaan in plaats van vooruit te gaan met de groep. Alsof er iemand permanent op de rem gaat staan. Een echte dwarsligger.

Is dit een hechte samenwerking?
Of lijkt dit meer op een groep mensen die toevallig samen aan het werk zijn in dezelfde afdeling?


Waarom investeren om de samenwerking te verbeteren?

Deze dwarsliggers in je team of afdeling kijken naar hun omgeving vanuit een andere hoek of perspectief. Ze gebruiken een andere invalshoek.

Dit zijn mensen die problemen oplossen door te starten vanuit het grotere geheel. Zeg maar het totaalbeeld van de situatie met alle mogelijke verbanden.

Dit beeld kunnen ze enkel opbouwen op door extra vragen stellen, zoals:

 • Wat gebeurt er nu?
 • Welk proces of stap gaat hieraan vooraf?
 • Wat volgt na deze stap?
 • Hoe werkt de volgende stap met het resultaat van dit probleem?
 • Waar zitten andere processen die hiermee verband hebben?
 • Wie is er bij betrokken?
 • Hoe zou dit beter en efficiënter kunnen voor het gehele systeem?
 • enz.

Ze vertrekken nooit van kleine onderdelen of aparte processtappen omdat ze altijd op zoek gaan naar alle elementen die deel uitmaken de situatie. Door naar het geheel te kijken, zal zo’n dwarsligger als het ware 5 stappen vooruit denken.

Voor iemand die stap voor stap werkt, is dit een totaal andere benadering dan ze gewend zijn. Omdat een lineaire denker een probleem stap voor stap gaat analyseren en oplossen, denkt hij nooit 5 stappen vooruit.


Showstopper of saboteur van de samenwerking in het team?

Hoewel een dwarsligger altijd tegendraads lijkt te willen zijn, zijn het in de meestal gevallen zeer toegewijde en loyale medewerkers. Ze hebben het goed voor met het team of het bedrijf. Deze teamleden willen op hun manier meewerken en bijdragen aan het succes van de groep.

Ze doen de dingen op hun eigen manier omdat ze graag variëren met de volgorde en aanpak van taken. Het probleem is dat deze collega’s of medewerkers niet houden van routine en platgetreden paden, zoals onder andere:

 • herhaaldelijk dezelfde handeling uitvoeren
 • standaard manieren gebruiken om problemen op te lossen

Het lijkt of ze telkens opnieuw het wiel willen heruitvinden. Dit geeft omstaanders de indruk om minder professioneel te werken. Dit veroorzaakt onbegrip bij hun leidinggevende en collega’s waardoor anderen de dwarsligger minder serieus nemen.

Dwarsliggers, visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, het zijn maar enkel namen om een beelddenker te beschrijven.


numentum 5 redenen voor betere samenwerking in je team met een beelddenker op het werk dwarsligger


5 redenen waarom je de samenwerking met je collega beelddenker wil verbeteren

Om verschillende redenen zal het in de toekomst alsmaar belangrijker worden om samen te werken in teams waarvan de leden compleet verschillende achtergronden, talenten, kennisdomeinen en werkervaring bezitten.

Wil je als organisatie het hoofd kunnen blijven bieden aan de problemen waarmee je vandaag en in de toekomst geconfronteerd zal worden, dan is noodzakelijk om ook in te zetten op neurodiversiteit. Dus bewust gaan inzetten om zoveel mogelijk verschillende profielen zo goed mogelijk te laten samenwerken.

 • Welke unieke kwaliteiten kan een multi-getalenteerde bruggenbouwer bijdragen aan het team?
 • Hoe kan hierdoor de toegevoegde waarde van de groep groter worden dan de som van de bijdragen van alle individuele teamleden?


numentum 5 redenen voor betere samenwerking in je team met een beelddenker op het werk


1) Ze dagen de status-quo uit.

Ze nemen niets voor waarheid aan ook al wordt het al jaren op dezelfde manier gedaan. De wereld is veranderd, het kan vermoedelijk op een andere manier: beter en efficiënter.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers blijven constant de “Waarom?” vraag stellen.

Dit doen ze niet om activiteiten te vertragen, maar wel om oplossingen te kunnen voorstellen. Hiervoor starten ze met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie om het totaalbeeld van de situatie op te bouwen.


2) Beelddenkers zien het geheel of het totale plaatje.

Hierdoor heb je minder kans op verbetering van één stap of een onderdeel van een proces omdat ze steeds vooruit denken en het overzicht voor ogen houden. Ze kiezen voor verbeteringen over het totale proces.

Daar waar je met lineaire processen regelmatig vaststelt dat een verbetering in het ene proces, in de volgende stap een verslechtering kan zijn. Met als gevolg dat de efficiëntie en effectiviteit van het totale proces afneemt als je deze over het geheel berekend.


3) Leggen verbanden tussen hun kennis en ervaring.

Ze verbinden wat ze zien, voelen, ruiken, proeven met alle kennis en ervaring die ze reeds in hun hoofd ter beschikking hebben.

Dit leidt tot onverwachte verbanden, inzichten, ideeën en oplossingen. Door het combineren van alle informatie, is het aantal mogelijkheden oneindig. Met als resultaat een radicale vernieuwing en verbetering van producten of diensten.

Daar waar lineair denken eerder zal zoeken naar verbeteringen die verder bouwen op het bestaande proces of concept, kiezen multi-getalenteerde bruggenbouwers voor radicale verandering.


4) Deze collega’s weten wat er leeft in een team.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers zien wanneer situaties fout dreigen te lopen omdat een aantal zaken onbespreekbaar zijn.

Ze willen hierover het gesprek aangaan zodat ook deze elementen meegenomen worden in de oplossing. Vermits ze enkele stappen voorop lopen, ziet de groep de problemen nog niet.

Je zou dit kunnen vergelijken met de rol van de kanaries vroeger in de koolmijnen. Deze gevoelige vogels gingen doodt voor de mens besefte dat er gevaar dreigde door giftige gassen.


5) Complexiteit vertalen in 1 beeld

Deze medewerkers kunnen nooit met een project starten zolang ze geen overzichtsbeeld hebben van de situatie. Ze hebben het overzichtsbeeld nodig voor zichzelf.

De eerste versie van het beeld zal alle relevante elementen bevatten en kan behoorlijk complex worden.  Zodra ze structuur aanbrengen worden de hoofd- en bijzaken duidelijk zichtbaar.

Daarna kunnen ze dit beeld gaan vereenvoudigen. Dit beeld geeft de kern van het probleem en de oplossing duidelijk weer en kan het team helpen van probleem naar oplossing.

Het opmaken van dit beeld vraagt tijd. Maar eens deze complexe situatie in kaart gebracht, is de extra tijd al ruimschoots opnieuw gecompenseerd. Het overzichtsbeeld kan ook gedeeld en gebruikt worden door de andere teamleden.


Wat is het voordeel om verbindend samen te werken op basis van verschillen?

Je merkt dat deze medewerkers totaal andere kwaliteiten bezitten dan stap voor stap of lineaire denkers gewoon zijn.

De manier van werken is totaal anders. Het zijn verschillende werkwijzen maar de ene is niet beter of slechter dan de andere methode.

Deze verschillen hebben wel degelijk een invloed op de onderlinge samenwerking in groepen. Het geeft wrevel en frustratie, als je niet beseft dat beelddenkers en lineaire denkers verschillende manieren gebruiken om hetzelfde te doel te realiseren:
namelijk bijdragen aan het succes en het resultaat van de afdeling of het team.

Er zijn honderden redenen te vinden waarom samenwerken met een groep lastig kan zijn als er een beelddenker tussen de teamleden zit. Om er een paar elementen uit te halen omdat beelddenkende medewerkers:

 • eigenwijs zijn;
 • vragen en problemen anders begrijpen;
 • Ze maken alles te ingewikkeld door er veel extra elementen aan te willen toevoegen.

Anderzijds kan je minstens evenveel redenen aanhalen om wel te investeren in een betere samenwerking in je team omdat deze profielen :

 • nieuwe en onverwachte oplossingen binnenbrengen;
 • zorgen voor doorbraken en massa’s mogelijkheden;
 • sneller tot een oplossing komen omdat ze vertrekken vanuit het totaal beeld van het probleem;
 • enz.


numentum 5 redenen voor betere samenwerking in je team met een beelddenker samen aan het werk


Neurodiversiteit leidt tot beter samenwerken

Multi-getalenteerde bruggenbouwers missen ook een aantal belangrijke kwaliteiten van lineaire denkers! Denk maar aan het procesmatig uitwerken van hun briljante ideeën of oplossingen.

Stap voor stap denkers zijn veel beter in het invoeren van nieuwe ideeën of veranderingsconcepten. Zodra de grote lijnen van een idee of oplossing uitgezet zijn, is de aandacht van een beelddenker meestal verdwenen.

Alleen voor een stap voor stap denker zitten er nog heel wat gaten en ogen aan de voorgestelde oplossing:

 • Zo snel is dit idee in de huidige toestand nog niet uit te werken.
 • Dit doet geen enkele afbreuk aan de deugdelijkheid of potentie van de oplossing.
 • Er is nog extra denkwerk en informatie van de beelddenker, nodig alvorens het daadwerkelijk kan ingevoerd worden en het probleem opgelost is.

Daarom zal het belang van het verbeteren van samenwerking in diverse teams steeds maar crucialer worden.

Samenwerken door de onderlinge verschillen uit te spelen als de troeven of kwaliteiten van de groep waardoor het sterkte talent van de ene medewerker, de minder sterke kant van de andere collega aanvult en versterkt.

De sleutels voor een goede verbindende samenwerking zijn onderling respect en vertrouwen.
En uiteraard het besef dat je elk met je unieke kwaliteiten een steentje bijdraagt aan de resultaten.

Samen bereik je gewoon meer dan iedereen afzonderlijk. Communicatie in al zijn facetten speelt een cruciale rol:

 • luisteren om te begrijpen
 • vragen durven stellen ter verduidelijking of extra informatie
 • informatie op een andere manier uitleggen als blijkt dat je collega’s niet verstaan wat je wil zeggen.

Het begint met beseffen dat er verschillen zijn. Dat dit voor problemen kan zorgen als medewerkers samen aan het werk gaan. Maar dat dit ook voor een enorme meerwaarde voor een team kan zorgen als alle teamleden inzetten op een respectvolle en waarderende omgang met elkaar binnen het team.

Als beelddenker kan je zelf het initiatief nemen. Het individuele multi talent leider traject zet jou op weg:

 • Ontdek waar de verschillen zitten die wrevel kunnen veroorzaken;
 • Leer hoe zelfzorg niet alleen een positief effect op jou heeft maar ook ten goede komt aan je collega’s.
 • Ontwikkel je persoonlijke communicatie vaardigheden zodat jij de aanzet leert geven voor een constructieve samenwerking binnen jouw team! 
Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 8 januari 2016. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 14 februari 2022.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Saskia heeft zich gespecialiseerd in beelddenken op de werkplek. Ze deelt via deze blog tips voor volwassen beelddenkers in een werk omgeving.Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenkers en aanverwante profielen vind je in dit overzicht.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Je bent veel meer dan een label en bovendien is iedere mens uniek.
We zijn allemaal verschillend en enkel door alle talenten samen te brengen gaan we sneller vooruit als team!


Wil je weten beter samenwerken voor jou kan betekenen?

Maak een afspraak om telefonisch de mogelijkheden met Saskia te bespreken.

Bron afbeeldingen: Numentum, Drawify & Pixabay

14 februari 2022

5 redenen voor betere samenwerking in je team met een beelddenker.
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x